Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW3huq/EgnDhu6/EguG7jynhuq7huqjhu4/huq/EqMWp4bqq4buPw4Phuq7hu6HhuqrEguG7j+G7k+G7jybhu65k4buP4buvxIJC4buP4bqv4bqhJuG7rj5sL8SCw7RtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41JJnjhu6N24buNbWrEgyoq4bqhfWvhu48t4buPPuG6uOG6quG7j+G7r+G7juG7j+G7iHDhu4/hu4hw4bqu4buPV3Dhuq7hu4/EgsOK4bqu4buP4bqvVuG6r+G6r+G7j+G7iELhu6Hhuqrhu4/DjcSo4bq64buv4buP4bqsxrDhuqrhu4/GoS3hu5HDtcO04buZ4buPd3Lhu4924bqu4bqg4bqq4buPw4zhu6Phu4/huqrDg+G7oeG7mOG7j8O0w7Qtw7Thu5Hhu4/hu4hw4bqu4buPe+G7o+G6qOG7j1fhurLhuqrEguG7ieG7jynEguG6uOG6qsOD4buP4bqqw4NC4buh4bqu4buPduG7jOG7j3dC4buf4bqq4buP4buvTeG7o+G7j8OD4bqu4buC4bqu4buP4buvxILEqOG7mOG7t+G6quG7j+G6qOG6uOG6quG7i+G7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G7isOC4buP4bqvxIJw4buvxILhu48p4bqu4bqo4buP4bqvxKjFqeG6quG7j2rhuq/huqEm4buuPmvhu4/hu4jhuq7hu7lJ4buP4buITOG7r+G7j+G6rOG7oeG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j3fDk+G6qsOD4buPd8awxKjhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buuxKjDiuG7r+G7j3fEqOG7o+G7j+G7iMOM4buj4bqqxILhu4/huqrDg+G6uOG6ruG7j8OU4bqy4buP4bqqxILFqeG7iOG7j+G6qsSC4bq24buP4buvTeG7o+G7j+G6qsOK4bqu4buPdsSo4bqqw4Phu4/hu5Xhu5fhuqbDg+G7j+G6quG7o+G6qOG7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/hu4hw4bqu4buPw5Thu7Hhuqrhu4/hu6/EguG6tOG7j+G6rOG7oeG7j8OD4bquw5Xhu6Phu4/huq/EgnDhu6/EguG7jynhuq7huqjhu4/huq/EqMWp4bqq4buPauG6r+G6oSbhu64+a+G7j8OU4buh4buP4bqvw4zGsOG6quG7jzzhu7fhu4/huqPEqOG6uuG7r+G7j+G6r0Lhu6Hhuqrhu49qV+G7oeG7j3vhu6XhuqrDg2vhu4nhu4/huq9w4bqu4buP4bqsT0bhu4jhu4/hu6/hu47hu4/Dg+G6ruG7qeG7iOG7i+G7j+G6r8SCcOG7r8SC4buPKeG6ruG6qOG7j+G6r8Soxanhuqrhu493cOG7iOG7j8O04buR4bub4bqmw4Phu4nhu49X4buf4bqqw4Phu4/hu6/Egkrhu4/hu5Thu4/huqzhu6Hhu49H4buP4bqsT0bhu4jhu4/huqrhu6Hhu5jhu4vhu4/hu4rhu6PEqOG7j+G6psSC4bqu4buPd3Dhu4jhu4/DtOG7keG7m+G6psOD4buP4buIcOG6ruG7j+G6rMaw4bqq4buPd+G7q+G7mOG7j3fGsMSo4buP4buI4bqu4bu34bqq4buP4buIxILhurbhu48p4bqu4bqo4buP4bqvxKjFqeG6quG7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/hu4hM4buv4buP4bqq4bun4bqqw4Phu4/huqjDk+G7r+G7j+G7iHDhu4/huqzhu7fhuqrhu4/DtOG7k+G7l+G6psOD4buP4bqqxIJP4bqqw4Phu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buIxILhu6HhuqrEguG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbWRB4buP4buv4buO4buPw4Phuq7hu6nhu4jhu4vhu4/huq/EgnDhu6/EguG7jynhuq7huqjhu4/huq/EqMWp4bqq4buPd3Dhu4jhu4/DtOG7leG7leG6psOD4buP4buK4bujxKjhu4/hu5Phu4/huqxPRuG7iOG7j+G7r+G7juG7ieG7j2Thu4Lhuq7hu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buP4buI4bqw4buvxILhu4/hu4jDjOG7t+G6quG7i+G7j+G7iOG6vuG6qsOD4buP4buv4buO4buP4bqvxIJw4buvxILhu48p4bqu4bqo4buP4bqvxKjFqeG6quG7j3dw4buI4buP4buR4bub4buT4bqmw4Phu4nhu49WS+G7j3fhu6fhu5jhu4/hu6/Egk/hu6Phu49JxIJx4bqu4buP4bqow5Phu6/hu4/hu4jhur7huqrDg+G7j+G7r+G7juG7j+G7iOG6uuG7iOG7j+G6qsSCxanhu4jhu4/hu69N4buj4buP4bqs4buM4buv4buP4buKw4Lhu4/huqrhu6Hhu5jhu4/huqrEgk/huqrDg+G7j+G7r07huqrDg+G7j3dN4buPd8OA4buPKeG6ruG6qOG7j+G6r8Soxanhuqrhu493QnDhu4jhu4/hu5Phu48m4buuZOG7j2rhu4jEgnhC4buPw43EqOG7mOG7j3fhurLhuqrEguG7i+G7j+G6qOG7gOG6ruG7j+G6qsOK4bqu4buPdsSo4bqqw4Phu4/hu4jEguG6tuG7j+G7reG7o+G6quG7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/hu4jDjOG7o0Lhu4/huqjDiuG7iOG7j+G7rcOK4buPxILEqOG7mOG7j+G7r8SCT+G7huG6qsODa+G7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW084buM4buv4buP4buKw4Lhu4/huq/DjMaw4bqq4buPPOG7t+G7j+G6o8So4bq64buv4buP4bqvQuG7oeG6quG7j+G7r8SC4bq04buPd3Dhu4jhu4/DtOG7kcO14bqmw4Phu4/hu6/hu47hu4/Dg+G6ruG7qeG7iOG7i+G7j8O04buV4buV4bqmw4Phu4/hu6/hu47hu4934bur4buY4buPw5Thu6Hhu4/hu4jhur7huqrDg+G7j+G7r+G7juG7j+G6rOG7oeG7j+G7kcah4buV4bqmw4Phu4/huqrhu7fhuqrhu4/Dg+G6ruG7oeG6qsSC4buP4buT4buPJuG7ruG7rOG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW0mcOG6qsOD4buP4buV4buX4bqmw4Phu4/hu6/hu47hu4/hu4hw4buP4bqq4buj4bqo4buP4buIcOG6ruG7j1dw4bqu4buPxILDiuG6ruG7j+G6qnPhuqjhu4/huqrhu6Phu5jhu4/hu69D4buPxqHhu4/huqzhu4zhu6/hu4/hu4rDguG7j+G7iMSC4buj4bqo4buPduG7jOG7ieG7j+G6r8OMQuG6qsOD4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/hu4jEguG6ruG7j3fFqcSo4buPd8awxKjhu4/hu4jhuq7hu7fhuqrhu4vhu4/hu6/hu47hu4/hu4hw4buPduG6ruG6oOG6quG7j8OM4buj4buP4buv4buf4buv4buPxIJw4bqqw4Phu4/hu5Xhu5fhuqbDg+G7i+G7j+G7l+G7keG6psOD4buP4buvTeG7o+G7j+G6quG7o+G6qOG7j8OU4buh4buP4buZ4bub4bqmw4Phu4vhu4/hu5Xhu5PhuqbDg+G7j+G6qsOV4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbT4/eybhu4/hu64mP+G7uHtsL0lt


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Miên man nỗi nhớ

Miên man nỗi nhớ
2024-05-26 09:30:00

QTO - Nhân đọc tập thơ “MIỀN NHỚ” của Nguyễn Văn Dùng

Đò không qua sông

Đò không qua sông
2024-05-26 09:29:00

QTO - “ Đờn cò lên trục kêu vang-Anh còn thương bạn, bạn khoan có chồng”.

Trần Văn Quyền lập công tại quê Bác Hồ

Trần Văn Quyền lập công tại quê Bác Hồ
2014-12-12 07:28:54

(TTO) - Ngày 11-12, Trần Văn Quyền (đội Quân đội 1) đã giành chiến thắng chặng thứ 8 cuộc đua xe đạp xuyên Việt 2014 – Cúp Quốc phòng VN dài 62km, từ TP Hà Tĩnh đến Nhà Bác Hồ...

Vĩnh biệt soạn giả Mai Quân

Vĩnh biệt soạn giả Mai Quân
2014-12-12 07:27:32

(TTO) - Soạn giả Mai Quân đã trút thở cuối cùng tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) lúc 16g ngày 10-12 sau thời gian dài mang một khối u trong gan, thọ 80 tuổi.

Nhạc sĩ Trần Lập rút đơn kiện Zing MP3

Nhạc sĩ Trần Lập rút đơn kiện Zing MP3
2014-12-12 07:27:08

(TT) - Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP.HCM vừa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ kiện giữa ông Trần Quốc Lập (nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập) và Công ty cổ phần VNG - đơn vị chủ...

Tìm thấy nhiều tượng quý ở chùa Hoằng Phúc

Tìm thấy nhiều tượng quý ở chùa Hoằng Phúc
2014-12-12 07:26:51

(TNO) - Sáng 11.12, nhiều tượng cổ quý đã được tìm thấy khi cơ quan chức năng khai quật phần bệ thờ ngoài trời (chính điện) ở chùa Hoằng Phúc (thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, Lệ...

Phạm Văn Mách lần 4 vô địch thế giới

Phạm Văn Mách lần 4 vô địch thế giới
2014-12-11 07:20:03

(SGGP) - Ngay khi hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội TDTT toàn quốc, đội tuyển thể hình Việt Nam gồm 5 lực sĩ Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thị Mỹ Linh (TP HCM), Phạm Văn Mách, Trần Thị...

Gerrard: “Liverpool không xứng đáng vào vòng sau”

Gerrard: “Liverpool không xứng đáng vào vòng sau”
2014-12-11 07:18:08

(TTO) - Phát biểu sau trận hòa 1-1 trước Basel khiến Liverpool bị loại ở vòng bảng Champions League, đội trưởng Steven Gerrard cho biết đội bóng của anh không xứng đáng đi tiếp.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết