Cập nhật:  GMT+7
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqh4bu24buF4bqm4bq3w4xkceG6t1Hhu5Nk4bq34buLc+G6t+G6rWIx4bq34buL4bux4bq34buTxrDhu5nhurfhurThu6XhurfEqcah4buL4buTw6Av4buT4bq14bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buSamThu4nhurHhuqFh4bu2UVLDoeG6ty3hurfhu4jhurBk4bq34bu34buzb3Hhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7ieG6suG6t+G7n+G7meG7jXHhurd54buT4buFceG6t+G7t+G7leG7i+G7k+G6t+G6tMOy4bq34buh4bqw4buL4bq34buhw4N2ceG7keG6t8Oi4bq3xKnGsOG7meG6t8Sp4bq74bq3xKnDg3bhu4vhurfhu7fhu7lx4buR4bq34buzZOG6t+G7teG7hXHhurfhu7fhu5Phu5nhurfEqWbhu7nhurfhu5/hu4/hurfhu7fhuq7hurfEqWfhu7nhurfhu5Hhu5nhurnhu5k34bq34buLw4Fx4buR4bq34bufw7Phu7fhurfDveG7ueG6uTfhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu7Xhu6fhurfhu7fhu7NoceG6t8SpZuG7ueG6t3Hhu5PDg+G6t+G7t+G7k+G7r+G7meG6t+G7keG7mWRx4bq34buLZ3DhurfDrHNx4buRN+G6t+G7i+G7k+G7ueG6psOyceG6t8Osc3Hhu5E34bq34bu3QuG6t+G7oeG7jeG6t+G7tUHhu7fhurfhu4tn4bu54bq3cOG7pXHhurfhurRl4bq34bu3w6ly4bq34buL4bux4bq34buTxrDhu5k34bq3xKnGsOG6t3Hhu5PDqeG6puG6t8Osa3Hhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7keG7k+G7meG6t8OsZXHigKY34bq34buL4buTw4Phu7Fx4buR4bq34bu34buz4buXceG7k+G6t0Thu4vhu4vhu7nhu7Thu4ty4buzauG6t2Hhu5Phu43hurfhu7fhu5Phu6dx4buR4bq3eeG7k+G7hXHhurfhu7fhu5Xhu4vhu5PhurfhuqTEkeG7i+G6t+G7teG7uWbhu7fhurfhu7dC4bq34buh4buN4bq3MeG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34buLxJHhurfhu4vDg3bhu4vhurfhu7fhu5Phu4/hurfhu7fhu5NkcsOh4bq34bq04but4buZ4bq34bq14bqzOOG6s+G6s+G6s+G6t3nhu5NreeG6t+G7t+G7lXHhu5Phurfhu4vhuqBk4bq3cOG7l3Hhu5M34bq3xKnhurvhurfhu4vhu5Ny4bq34buzZOG6t+G7n8Oz4bu34bq3w73hu7nhurnhurfhu7bDjFHhurfhu4tz4bq34bqtYjHhurfhu4vhu7Hhurfhu5PGsOG7meG6t+G6tOG7peG6t8SpxqHhu4vhu5M34bq34buLdHHhurc84bq34buhZeG6t+G6p8OiMTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4buKcnHhurfhu7Xhu6fhurfhu4vhu5NvceG7k+G6t+G7oeG7jeG7i+G7k+G6t3Fl4bqm4bq34buf4buT4bulceG7keG6t+G7oeG7rXE34bq34bq0ZeG6t3nhu5Phurlx4bq34bq5ceG7k+G6t8SpQXHhu5Hhurfhu7fhu5PhurDhu4vhurfhu7fDs+G6t+G7t+G7l3Hhu5Phurfhu5Phu5dx4buT4bq34buL4bq54bq3w6LhurfEqcaw4buZ4bq3ceG7kWThuqbhurfhu7fhu7PDg+G7reG7i+G6t+G7t+G7s2hx4bq34buL4buT4bu5ceG7keG6t+G7n8Oz4bu34bq34buzw6lx4buR4bq34bu1xJFx4buR4bq3cGThu5k44bq3ROG7i+G7i+G7ueG7tOG7i3Lhu7Nq4bq34buLdHHhurfhu4nhurDhurfEqXLEkXHhurfhu7fhu5nDsnHhurfEqcOpcuG6t8OMZOG7oXLhu7dq4buh4buh4buZ4bq34buhZeG6t+G7i2fhu7nhurfhu7fhu5PhuqDhurfhu4tz4bq34bqkxJHhu4vhurfhu7Xhu7lm4bu34bq34buR4buT4buZ4bq3w6xlceG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34bu34buzaHHhurfhu4vhu5Phu7lx4buR4bq34bufw7Phu7fhurdx4buT4buZw7Lhu7nhurdx4buTZuG7t+G6t2HhuqXhuq0xw6Hhurfhu7Vy4bq34bq04but4buZ4bq34buLxJHhu4vhurfhu4tn4bu54bq34bu34buT4bqg4bq34buLdHHhurfhu6HDqeG7meG6t+G7i+G6oGThurfDouG6t8SpxrDhu5k4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tuG7s2Rx4buR4bq34bu34buT4bunceG7keG6t+G7n2/hurdSeeG7t2Thurfhu7R5cuG7s+G7t+G7teG6t+G7i+G7k3Lhurfhu7fhu5Nm4bqmN+G6t+KAnOG7tuG7mcO94bu54buZLeG7t2Thu4tk4oCd4bq3w6LhurPhurXDouG6t+G7i+G6oGThurfhu7bDjFHhurd54buT4bq54buZ4bq34buLZ3Hhurfhu7fhu63hu5nhurfhuq3huq3hurfEqcOD4buvceG7keG6t+G7i+G7k+G7ueG6psOyceG6t3Dhu63hu5nhurfhu7fDqXLhurdxb3HhurfhurXhurfhu4tB4bq34bu1QeG7tzfhurfhu4t0ceG6tyFy4buz4buh4buJ4bq34buK4bu5eeG6t8Oi4bqz4bq14bqz4bq34buhZeG6t+G6p+G6p+G6t+G6tGXhurd34bq3SuG7ueG7s3LhurfDouG6s+G6s2Lhurfhu4vhu5Phu5vhurfhu6Fl4bq34bql4bqlOOG6t1HDs+G7ueG6t+G7t+G7lXHhu5PhurfEqcOzceG6t3nhu5PDg+G7sXHhu5Hhurfhu4nhu5nhu41x4bq34buL4buT4bu54bqmw7Jx4bq3w6xzceG7kTfhurfhu7fhu5Phu5fhurfEqUFx4buR4bq34buhZeG6t+G7oeG7p+G7meG6t+G7i+G7k+G7seG7meG6t+G7i+G6oGThurfhu7bDjFHhurdx4buRZeG6puG6t+G7i2Vx4buR4bq34bu34buZw7Nx4bq3w6zGsOG6t+G6tOG7l+G6t+G7k3Xhurdw4bur4buZ4bq34buhQeG7i+G6t+G7i2Vx4buR4bq34buR4buZ4bqy4bq3w6xzceG7keG6t+G7oeG7heG7ueG6t+G7k+G7sXE34bq3ceG7k8ODceG7keG6t+G6tMOy4bq34buT4buZ4buN4bu54bq3w73hu7nhurnhurfhu7fDqXLhurdxb3Hhurfhu4vhu7Hhurfhu5PGsOG7meG6t+G7keG7k+G7meG6t8OsZXHhurfhu6HDqeG7meG6t+G7keG7meG6uXDhurfhu7fhu5Nm4bqm4bq34buzw7k44bq3w4x34buZ4bq34bq0aOG6pjfhurfhu5Hhu5nhu63hu5nhurd54buT4buFceG6t+G7t+G7leG7i+G7k+G6t3Dhu63hu5nhurfhu5F14buZ4bq34buh4bun4buZ4bq34buL4buT4bux4buZ4bq34buT4buZ4buNceG6t3Fk4bqm4bq34buL4bqgZOG6t+G7i8SR4buL4bq3ceG7k2XhurfEqOG7ni7EqOG6t+G7oWXhurfigJzhu7bhu5nDveG7ueG7mS3hu7dk4buLZHFk4buL4buL4buZcuKAneG6ty3hurfhu5Hhu5nhurLhurfDrHNx4buR4bq3xKnhu4/hurd54buTdHHhu5Hhurdx4buR4bqw4bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq34buT4buxceG6t+G7oWXhurfhu7dmceG6t+G7i+G7pXHhu5E44bq34bu24buVceG7k+G6t8Spw7Nx4bq34bu34buzw4Phu63hu4vhurfhu7fhu7NoceG6t8OsxJFx4bq34bufw7Phu7fhurfhurThu63hu5nhurfDjMWp4bq3xKhlcuG6t1Hhu5NkN+G6t+G7tsOMUeG6t+G7i3Phurfhu7dC4bq34buh4buN4bq34buL4buT4bu54bqmw7Jx4bq3w6xzceG7keG6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq34buL4bulceG7keG6t+G7oW9x4bq34bu34but4buZ4bq3Y+G6tTHhurdh4bq0ZeG6t+G7tUHhu7fhurfhu4tn4bu54bq3cOG7pXHhurfhu4vhu5Phu5nDs3Dhurfhuq3hurUxw6E34bq3ceG7k8ODceG7keG6t8Sp4bq74bq34buR4buZ4bq5cOG6t+G7i3Rx4bq34bqr4bqtMeG6t+G7n+G7k+G7meG6t+G7keG7gXnhurfDjMWp4bq3xKhlcuG6t1Hhu5Nk4bq3YeG7tUHhu7fhurfhu4tn4bu54bq3cOG7pXHhurfhu4t0ceG6t+G6p+G6qzHDoTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhUeG7kcODduG7i+G6t+G6tOG7reG7meG6t+G7tsOMUTfhurfhu5NlceG7keG6t+G7t+G7mcOyceG6t+G6tOG7jeG6tzzhurfEqcOy4bq34buLZHLhurfhu5Phu5nhu43hu7nhurfDveG7ueG6ueG6t+G7ieG6sGThurfhu7fhu7NvceG6t+G7teG6sOG6t3nhu5Phu6fhu5nhurfhu5N2eeG6t+G7i8SR4buL4bq3xKnDg+G7r3Hhu5Hhurfhu4vhu5Phu7nhuqbDsnHhurd34bq34buL4bqw4bq34buh4bqm4bq3ceG7kcOqceG6t+G7oeG7ueG7pXHhurfEqcOp4bu34bq34buT4buZ4buN4bu54bq34bu14bu5ZuG7t+G6t+G7i2Ry4bq3YeG7t+G7s29x4bq3YuG6szHhurfhuqTEkeG7i+G6t+G7teG7uWbhu7fhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t+G7i+G7pXHhu5HDoTjhurdZ4buZ4buz4buhcuG6t+G7oWXhurfhu4tn4bu54bq34bu34buT4bqg4bq34buLc+G6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t8Spw4Phu69x4buR4bq34buL4buT4bu54bqmw7Jx4bq3xKnDqeG7t+G6t+G7t0Lhurfhu6Hhu43hurfhu7fhu5NlceG7k+G6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu4tkcuG6t3Hhu5Nm4bu3OOG6t+G7tuG7s2hx4bq34buR4buBeeG6t8SoxILhu4s34bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhuqnhuq3hurfEqcOD4buvceG7keG6t+G7i+G7k+G7ueG6psOyceG6t1nhu5nhu7Phu6Fy4bq34buTcmVx4bq34bu34buTZXHhu5PhurfEqcOzceG6t+G6qeG6s+G6t+G7i+G7k+G7mcOzcOG6t+G7k+G7meG7jeG7ueG6t+G7teG7uWbhu7fhurdjw6Ix4bq3YeG7t+G7lXHhu5Phurfhu7fhu6lx4buR4bq34buLxrBx4buR4bq34buLxJHhu4vhurfhu7fhu7NoceG6t3fhurdK4bu54buzcuG6t+G7oWdx4bq3cWXhuqbhurfhu6Fl4bq3YuG6szHDoTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhLsOy4bq34bu1QeG7t+G6t+G7i2fhu7nhurdw4bulcTfhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7n+G7k+G7meG6t+G7tsOMUeG6t+G7i3Phurfhu7fhu6lx4buR4bq34buLxrBx4buR4bq34bqrYuG6t+G7i+G7seG6t+G7k8aw4buZ4bq34bu1QeG7t+G6t+G7i2fhu7nhurdw4bulcTfhurc84bq34buhw6nhu5nhurfhu4tz4bq34bu34but4buZ4bq3Y+G6q+G6t+G7i0Hhurfhu7VB4bu3OOG6t+G7tkLhurfhu6Hhu43hurfhu7VB4bu34bq34bu34buzQXHhu5HhurfEqeG7leG7i+G7k+G6t+G7i+G6oGThurc84bq34buL4bqiceG7keG6t+G7i2Ry4bq34buT4buxceG6t+G6tOG7reG7meG6t+G6reG6reG6t+G7i0Hhurfhu7VB4bu3N+G6t+G7i3Rx4bq34bu2w4xR4bq34buhZeG6t+G6p2M44bq34bu24bu54bqm4bq3ceG7k+G7mW9xN+G6t+G6tMOy4bq3w6xlceG6t+G7t+G7k8OqceG7keG6t+G7tsOMUeG6t+G7keG7k+G7meG6t8Spw4N24buL4bq3YuG6t8OsZXE34bq3POG6t+G7i3PhurfhuqnhurfDrGVxOOG6ty7DsuG6t3nhu5PDqXDhurfhu6Hhu6vhu5k34bq34buLZ+G7ueG6t+G7t+G7k+G6oOG6tzzhurdi4bqz4bq34buhZ3E34bq34buLdHHhurfhu7bDjFHhurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfhu5Phu7Fx4bq34bq04but4buZ4bq3Y+G6peG6t+G7oWdxOOG6t+G7kDjhu6DDoC954bqh


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Miên man nỗi nhớ

Miên man nỗi nhớ
2024-05-26 09:30:00

QTO - Nhân đọc tập thơ “MIỀN NHỚ” của Nguyễn Văn Dùng

Bên lề Euro 2012 01.7.2012

Bên lề Euro 2012 01.7.2012
2012-07-01 13:44:52

(TNO) - HLV Prandelli chiêu đãi. Trong cuộc họp báo trước trận chung kết, ông Prandelli đã ngẫu hứng mời các nhà báo dự cuộc họp mỗi người 1 ly bia để ăn mừng chiến thắng của Ý...

Roger Federer lội ngược dòng thành công

Roger Federer lội ngược dòng thành công
2012-07-01 13:44:22

(TNO) - Chỉ một ngày sau thất bại gây chấn động của Nadal trước Lukas Rosol, những tưởng Roger Federer sẽ đi vào vết xe đổ tương tự khi anh gặp rất nhiều khó khăn trong trận...

Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến

Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến
2012-07-01 13:42:35

(QT) - Tháng 9/2008, Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng quê Bình Định đi vào hoạt động đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng và nhanh chóng thiết lập các...

Bản lĩnh Đức đâu rồi?

Bản lĩnh Đức đâu rồi?
2012-06-30 14:58:29

TT - Bất ngờ đã xảy ra, Đức - ứng cử viên cho ngôi vô địch - đã dừng bước trước Ý. Một trận đấu mà Đức đã không thể hiện được bản lĩnh và tinh thần thép vốn làm nên phong cách của họ.

Tây Ban Nha - Ý: trận chung kết kinh điển?

Tây Ban Nha - Ý: trận chung kết kinh điển?
2012-06-30 14:58:03

TT - Nhiều người lo rằng trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Ý vào rạng sáng 2-7 tới sẽ hòa tẻ nhạt trong 120 phút. Tiếp đó Tây Ban Nha sẽ đăng quang sau khi thắng Ý 4-2 trong...

Federer và Djokovic chật vật đi tiếp

Federer và Djokovic chật vật đi tiếp
2012-06-30 14:56:59

TTO - Nếu như mấy ngày trước là ngày thi đấu không tốt của các hạt giống nữ thì sáng nay 30-6, đến phiên các hạt giống nam chật vật tìm vé đi tiếp,...

Siêu nhện tái xuất

Siêu nhện tái xuất
2012-06-30 11:10:05

TT - Những ai yêu thích loạt phim về Người nhện - loạt phim từng ăn khách trên toàn thế giới - thì mùa hè năm nay sẽ được mãn nhãn với định dạng 3D của The amazing Spider-man...

NSND Trần Hiếu 76 tuổi vẫn “trai tráng”

NSND Trần Hiếu 76 tuổi vẫn “trai tráng”
2012-06-30 11:09:21

(TNO) - Xuất hiện trong chương trình Còn mãi với thời gian - 11 vào tối 29.6 tại TP.HCM, NSND Trần Hiếu mang đến nhiều cảm xúc khi thể hiện những ca khúc giàu sức sống của...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết