Cập nhật:  GMT+7
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqcOt4bqoUeG7r0nDmuG6pk/hu6/igJxbw43hu4JP4buvUUnDgFHhu69N4bqkTuG7r1TDjU9J4buvVVPDk09I4buvUUnDgFXhu69VU8ON4buET+G7r1Phu7BPSOG7r1Xhu6zhu69PScON4bq+T+KAneG7py9Jd8Wp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVHhuqHDicOBxJDhu63FqcO5Z8Ot4bul4buvLeG7r8OtU8OTT0jhu6944buvT0jhuqDDneG7r3fhu7Phu69X4bqg4buvd+G7tXV3dnV4dndBdOG7r1XhuqLDjeG7r8OtZnUg4buQT0jhu6/huqHhuqB04buvW8OBT+G7r1LDmsODT+G7r03DjOG7r8O5W2fDouG7peG7ryLhu6zhu6/DgE/hu6/huqHGoOG7r1VT4bue4buvREnDmuG6qk/hu69D4buI4buvVMOCT+G7r1ThuqBPSOG7r1VJ4busROG7r0nDjeG7gk/hu69oMCIiK+G7r1XhuqLDjeG7r+G7jcON4buCVeG7r+G6p8OBTuG7r0jDjcOBw43hu69Fw5PhuqJP4buveOG7r1XEqE9J4buvZ8Oaw4NPSOG7r8OtU+G7iOG7r1Xhu5bhu69ESeG7qkThu69V4bqoUeG7r0nDmuG6pk/hu6/igJxbw43hu4JP4buvUUnDgFHhu69N4bqkTuG7r1TDjU9J4buvVVPDk09I4buvUUnDgFXhu69VU8ON4buET+G7r1Phu7BPSOG7r1Xhu6zhu69PScON4bq+T+KAneG7r0RJw5Phu6954bu14buvSeG7jkThu69Xw43hur5P4buvTeG6oOG7r0TDgE/hu69D4buUdOG7r09J4bqkT+G7r1fDjeG6vk/hu69bZ8Oi4buvU+G7sE9I4buvUUnhu4xPSOG7r0nhu5R04buvW2fDouG7r0xJw5rhu69Dw4PDk+G7r1Xhu5hP4buvVUnDjeG6vk/hu69PScON4bq+T+G7r1fhuqDhu69F4bqiw43hu6/EkMON4buCT+G7r0TDgEThu69E4buUT0jhu69F4buYT0jhu69VSeG7kE904buvQ8ODT+G7r0TDkuG7r09J4bqoT+G7r0xJw5PDgE/hu69Sw5rDg0/hu69Nw4x04buvQ8ODw5Phu69X4buC4buvU+G7sE9I4buvVVPhur5P4buvReG7iMOB4buvQ+G6oE/hu69VxKhPSeG7r2fDmsODT0jhu6/DrVPhu4h14bunL1HFqeG7p1XDgUNNw4nhu69UVcOdTcOJ4bud4butTsOBU0jDjU9yeFFZ4buvw4HDmlXDk+G7rcWp4bunVVPFqeG7p1XEkMWp4bunw41OSOG7r1RTROG7neG7rS8vRHVDw4HDk1LDmsOBT0hVU8ONdVdPL8SQw4lUTFXDk1EvT8OJWFQvd0HDvXcvw73hu7nEkHh3dnnDvcO9eFV3w715duG7s3lNd3VLUUjhu63hu68vxanhu6cvVcSQxanhu6cvVVPFqeG7p1VTxanhu6dVxJDFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw63huqhR4buvScOa4bqmT+G7r+KAnFvDjeG7gk/hu69RScOAUeG7r03huqRO4buvVMONT0nhu69VU8OTT0jhu69RScOAVeG7r1VTw43hu4RP4buvU+G7sE9I4buvVeG7rOG7r09Jw43hur5P4oCd4bunL1HFqeG7py9VxJDFqeG7py9VU8Wp4bunL1XDgUNNw4nFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4bqn4buUw43hu6/EkMOaT0jhu69N4bucUeG7r1XhuqhR4buvScOa4bqmT+G7r0jhu5hO4buvUUnhuqxP4buvTcOM4buvVUnDmsOd4buAVeG7r1fhuqDhu69VSeG7rEThu69J4bqgT0l14buvw61Tw5NPSOG7r0XDknThu6/hu6Dhu69RSeG6rE/hu69Nw4zhu69VScOaw53hu4BVdOG7r0TDgEThu69EScOaw53hur5P4buvSMONw4F04buvSMONw4NPSOG7r1fDjeG6vk/hu69X4bqg4buvRMOAT+G7r0Phu5Thu6/EkOG7rOG7r8OAT+G7r1VT4busROG7r1XDjeG7gFHhu69Iw43hu5zDjeG7r1VJw43hu4LDmuG7r1Thu5rhu69N4buo4bueROG7r0RJw5Phu69J4buOROG7r1fDjeG6vk/hu69Ew4BE4buvREnFqOG7r1VT4buo4buaT0h04buvREnDjE9J4buvVMOAREnhu69ExajDgeG7r+G6p0nhuqDhu69P4buo4bucROG7r1VTw5NPSOG7r1fDjeG7gkThu69Dw4PDk+G7r1fhu4J04buvUUnDgFXhu69VU8ON4buET+G7r1Phu7BPSOG7r1VTw5NPSOG7r1VJ4buiw43hu69Iw43DgU/hu69Sw5rDgXPhu69J4buo4bucT0jhu6/EkEJP4buvTErhu69VScOa4bqoVeG7r0xJw5PDgU9J4buvT8Oa4buQw43hu69Zw5lE4buvVcON4buAT+G7r1XDgMON4buvVMONT0nhu69T4buwT0jhu69V4bus4buvT0nDjeG6vk9z4buvTErhu69VScOa4bqoVeG7r0xJw5PDgU9J4buvT8Oa4buQw43hu69Zw5lE4buvVcON4buAT+G7r1XDgMON4buvVMONT0nhu69Ew5Lhu69VU+G7mE9I4buvQ+G7luG7r1TDmk9Ic+G7r0xK4buvVUnDmuG6qFXhu69Vw5rhu69D4buW4buvU+G7sE9I4buvV+G7nMON4buvSeG7ik9J4buvVUnhu6pE4buvUUnDgFXhu6/EkOG6pMOd4buvTcOJw5N04buvQ+G7psON4buvU+G6qE504buvROG6pMOd4buvVOG6pMOa4buvQ+G7gk9Jc+G7r0xK4buvVUnDmuG6qFXhu69N4bqgTuG7r0jDjeG6oMOa4buvV+G6oOG7r0/DmuG7kMON4buvxJDhu6hQT0jhu69T4buwT0jhu69V4bus4buvT0nDjeG6vk914bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpZknhuqxP4buvVUnhu6xE4buvSeG6oE9J4buvReG7qOG7nkThu69VSeG7rEThu69Jw43hu4JP4buvVeG6osON4buv4bq1ScOa4buvQ8ODw5Phu69V4buYT+G7r1VJw43hur5P4buvT0nDjeG6vk/hu68gw4FMU+G7kE9IdOG7r1Xhu5bhu69ESeG7qkThu69EScOT4buvSeG7jkThu69Xw43hur5P4buvVUnhu6xE4buvSeG6oE9J4buvTuG7lFXhu69U4buS4buvVUnDgcOT4buvVcOAROG7r0xK4buvVUnDmuG6qFXhu69PSeG7qOG7r0TDgERJ4buvT0nhuqhP4buvQ8ON4buAVeG7r0ThuqTDneG7r0Phu4jhu69U4bqkw5rhu69D4buCT0l04buvTErhu69VScOa4bqoVeG7r0nhuqJ04buvUUnDgFXhu6/EkOG6pMOd4buvTcOJw5PigKbhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxalb4bq+T+G7r0ThuqJPSeG7r0XDknThu69Ew4BE4buvREnDmsOd4bq+T+G7r0jDjcOBdOG7r0jDjcODT0jhu69Xw43hur5P4buvV+G6oOG7r0TDgE/hu69D4buU4buvxJDhu6zhu6/DgE/hu69E4bukT0jhu69X4bucw43hu69J4buOROG7r1fDjeG6vk/hu69VU8OBw5Phu69F4buWw4104buvVUnDg8OT4buvTcOa4bqoT3Thu69Iw43Dg8ON4buvRcOAUeG7r1fhu4bhu69MSuG7r1VJw5rhuqhV4buvTEnDk8OBT0nhu69Pw5rhu5DDjeG7r1nDmUThu69Vw43hu4BP4buvVcOAw43hu69Uw41PSeG7r1Phu7BPSOG7r1Xhu6zhu69PScON4bq+T3Phu69MSuG7r1VJw5rhuqhV4buvTEnDk8OBT0nhu69Pw5rhu5DDjeG7r1nDmUThu69Vw43hu4BP4buvVcOAw43hu69Uw41PSeG7r0TDkuG7r1VT4buYT0jhu69D4buW4buvVMOaT0jigKbhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhuqHDk+G6oMON4buv4bqnScOaT0jhu6cvUcWp


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi

Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi
2019-10-14 17:07:58

(QT) - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Cam Lộ phối hợp với Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ vừa tổ chức chương trình Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi. Đây là một trong những hoạt...

Tỉ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt thấp

Tỉ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt thấp
2019-10-14 17:07:05

(QT) - Sau hơn 2 tháng triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi vụ thu năm 2019 cho thấy, tỉ lệ tiêm phòng đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Một số địa phương còn lơ là,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết