Cập nhật:  GMT+7
ẰỜẪẬMUẼ$$ýẦ@ợỢ%UÓẦẶợHÙỚẬẺẨẨẬ$*Ị%Ậ#*ẾẬMỜỤẬỜƯMẬ$ỢÙỜẬ{ẾẬOỮÙỚẬLẾỤẬNÌÙẬ%VMẬ%ỜỢỔ*Ậ$ỬẰ/ỜẪẶẰ@ẬMUẼ$$ýẦ@ếÓẼNẦẶĂơợẮẬ-ẬếỰÚẬ#*ẼẬẸ/ẪB/BẨẪEẠẬO.ỴMẬ$)Ậ%ẾỢẬ%=ỴẬM;ẼẬợỜ.ỴÙỚẬ%ƯẼẬợỜỞMỜẬầỀ%Ậầ!MẠẬỗỜỦẬợ=.ỶÙỚẬẵẼÙẬũỄÙẬỜỦẼẬợ=*ÙỚẬ.YÙỚẬêỢÊỤẬỜVỢẬỗỜĨ%ẬỚỢÊỤẬũỢỘ%ẬịẼÚẠẬr]Ậ{ỢÔÙẬẵẼÙẬợ=PẬ$)ẬêỢÊỤẬỜVỢẬỗỜĨ%ẬỚỢÊỤẬợỗẢẬếỮẬâỜỞẬìỢÙỜẠẬợ=:Ậ%=ỠẬâỜ?ẼẬếỆỢẬơ*ẼÙỚẬĂ#*ĨÙẬợÌÙẬẵỠÙỜẠẬ%ỜẾÙỜẬ@ỜỬẬếỮẬâỜỞẬìỢÙỜẮẬ{ẾẬầỀỢẬO!MẬợỜỞMỜẬịỚ*]ÔÙẬợỜỰÙỚẠẬợ=:Ậ%=ỠẬợ*Ậ{ỢỘÙẬếỮÙỚẬầ!MẠẬếVỢẬiỜ*]ỐÙẬỜƯMẬ%QÙỜẬơ*ỆÙỚẬợ=PẬ%WẬMỜ!MẬ%HÙỚẬ#*ẾẬMỜỤẬỜƯMẬ$ỢÙỜẬ{ẾẬOỮÙỚẬLẾỤẬNÌÙẬ%VMẬ%ỜỢỔ*Ậ$ỬẬỜẼỢẬỜ*]ỘÙẬế.ÝÙỚẬếỦẼẠẬầẼT=ỰÙỚẢẰ%ẼLUÓẬ$%]UÓýẦÚẼ=ỚỢÙÁB@[ẬẼ*%ỤẦẶẰ%=ẶẰ%NẶẰỢÚỚẬ$=MýẦ//MẢLẼỤ#*ẼÙỚ%=ỢẢ{Ù/NÓ$T%Ụ@/ÙÓ}$/ẪEDẺ/DẸNĐẨÉCẺCD%ẪẪEEBẸUẪẢS@ỚẦẬ/ẶẰ/%NẶẰ/%=ẶẰ%=ẶẰ%NẶẰ@ẶợHÙỚẬ#*ẾẬMỜỤẬMÊMẬỜVẬNÌÙẬỶẬ[ỂẬ3ẬứỢÙỚẬ-Ậ7ÙỜÁẬịẢẵẰ/@ẶẰ/%NẶẰ/%=ẶẰ/%ẼLUÓẶấP@ẬÙẾ]ẠẬOỤẾÙẬOỂẬ%=ẼỤẬDẨẨẬ$*Ị%Ậ#*ẾẠẬÚXỢẬ$*Ị%Ậ%=PẬỚỢÊẬĐẨẨẬÙỚỜỠÙẬOỮÙỚẠẬỚỮÚẬ%ỢỒÙẬÚH%ẠẬMỜỄÙẬỊÚẬM?ÙỚẬÚV%Ậ$ỬẬU.YÙỚẬ%Ờ)MẠẬ%Ờ)MẬ@ỜJÚẬMỜỤẬDẨẨẬÓÚẬỜƯMẬ$ỢÙỜẬ{ẾẬOỮÙỚẬLẾỤẬNÌÙẬ%VMẬ%ỜỢỔ*Ậ$ỬẬ%Ờ*VMẬ[ỂẬ3Ậợ&MẠẬ3ẬứỢÙỚẬĂỜ*]ỘÙẬế.ÝÙỚẬếỦẼẮẠẬ[ỂẬẵẼẬịẼÙỚẠẬ3ẬũẼỤẬĂỜ*]ỘÙẬầẼT=ỰÙỚẮẢẬợWÙỚẬTỢÙỜẬ@ỜỞẬ%=ẼỤẬ#*ẾẬUỈÙẬÙẾ]ẬUẾẬBẨẨẬ%=ỢỘ*ẬOỮÙỚẬNỤẬợỜ.ỴÙỚẬ%ƯẼẬợỜỞMỜẬầỀ%Ậầ!MẠẬầỀỢẬO!MẬợỜỞMỜẬịỚ*]ÔÙẬợỜỰÙỚẬ{ĨÙẬOVÙỚẠẬTÔ*ẬỚƯỢẬÙỜ>ÙỚẬ%ỊÚẬUŨÙỚẬỜỆỤẬ%ÌÚẬ%=ỤÙỚẬ{ẾẬÙỚỤẾỢẬÙ.ÝMẬM?ÙỚẬMỜ*ÙỚẬ%Ẽ]Ậ#*]ÔÙẬỚỦ@ẬỚÌ]Ậ#*2ẬOỔẬ$ỎẬMỜỢẼẬTỜỦẬTỜỄÙẬ{ÝỢẬMÊMẬÓÚẬỜƯMẬ$ỢÙỜẠẬOỮÙỚẬLẾỤẬNÌÙẬ%VMẬ%ỜỢỔ*Ậ$ỬẬMŨÙẬTỜỦẬTỜỄÙẢẬầÌ]ẬUẾẬÙỜ>ÙỚẬÚỦÙẬ#*ẾẬ%ỜỢỐ%Ậ%Ờ)MẬÙỜGÚẬOVÙỚẬ{ỢÔÙẬMÊMẬÓÚẬỜƯMẬ$ỢÙỜẬ{ẾẬÙỜỢỒ*ẬỜVẬOỮÙỚẬLẾỤẬNÌÙẬ%VMẬ%ỜỢỔ*Ậ$ỬẬ{.Ỵ%Ậ#*ẼẬTỜỦẬTỜỄÙẬOỔẬ%ỢỐ@Ậ%:MẬ{.YÙẬUÔÙẬ%=ỤÙỚẬỜƯMẬ%Ĩ@ẠẬM*VMẬ$ỬÙỚẢẬỷẬếVỢẬâỜ>Ậ%ỜĨ@ẬOỨẬ%QÙỜẬ{(ẼẬ@ỜỬỢẬỜỴ@Ậ{ÝỢẬâỜ?ẼẬũỢÔÙẬấ*ÙỚẬĂ#*ĨÙẬợỜ;Ậầ!MẠẬ%ỜẾÙỜẬ@ỜỬẬếỮẬâỜỞẬìỢÙỜẮẬ%WẬMỜ!MẬ%ỜỄÚẠẬ%HÙỚẬ#*ẾẬMỜỤẬỜVẬÙỚỜèỤẬ{ẾẬỜVẬOỮÙỚẬLẾỤẬNÌÙẬ%VMẬ%ỜỢỔ*Ậ$ỬẬ%ỀỢẬ[ỂẬíỢÙỜẬợỜ.ỴÙỚẠẬỜ*]ỘÙẬêỢỤẬíỢÙỜẢẬợỜÓỤẬOỦẠẬOỤẾÙẬNỤẬ$.ẬMỰẬợỜỞMỜẬị>ẬịỚVẬầỢỒÙẬUẾÚẬ%=.ỶÙỚẬOỤẾÙẬOỂẬOỐÙẬ%ỜỄÚẬ{ẾẬ%=ẼỤẬ%HÙỚẬĐẨẨẬ$*Ị%Ậ#*ẾẬMỜỤẬĐẨẨẬỜVẬÙỚỜèỤẬ{ẾẬỜVẬOỮÙỚẬLẾỤẬNÌÙẬ%VMẬ%ỜỢỔ*Ậ$ỬẬMỦẬỜỤẾÙẬMỆÙỜẬTỜỦẬTỜỄÙẬM;ẼẬ[ỂẬíỢÙỜẬợỜ.ỴÙỚẢẬìXỢẬ$*Ị%Ậ#*ẾẬ%=PẬỚỢÊẬDẨẨẬÙỚẾÙẬOỮÙỚẬỚỮÚẬỚỀỤẠẬÚỠẬỄÙẬUỢỒÙẠẬ%Ờ)MẬ@ỜJÚẬTỜỰẬ{ẾẬOỮẬ%ỢÔ*ẬN?ÙỚẢẬầÌ]ẬUẾẬÚỦÙẬ#*ẾẬNỤẬMÊMẬ%ỄÙỚẬÙỢẬ@ỜĨ%Ậ%<ẬâỜ?ẼẬũỢÔÙẬấ*ÙỚẬ{ĨÙẬOVÙỚẠẬ#*]ÔÙẬỚỦ@Ậ%(ẬMÊMẬNỤẼÙỜẬÙỚỜỢỘ@Ậ{ẾẬMÊẬÙỜÌÙẬỜỆỤẬ%ÌÚẬ%=ÔÙẬOPẼẬLẾÙẬ%ỜẾÙỜẬ@ỜỬẬếỮẬâỜỞẬìỢÙỜẢẬịếõịẬẵoị-ẬếềđởẬêề3ịêẰ/@Ặ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mobifone Quảng Trị giới thiệu sản phẩm mới

Mobifone Quảng Trị giới thiệu sản phẩm mới
2016-12-09 07:39:06

(QT) - Tối 7/12/2016, tại xã Gio An, huyện Gio Linh, Mobifone Quảng Trị tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm đầu thu truyền hình kỹ thuật số MobiTV. Đây là loại đầu thu HD sử dụng...

Tập huấn tuyên truyền về nhân quyền

Tập huấn tuyên truyền về nhân quyền
2016-12-09 07:38:43

(QT) - Hôm qua 8/12/2016, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Trị, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền về nhân quyền năm...

Hỗ trợ vắc xin hóa chất sát trùng cho 2 tỉnh

Hỗ trợ vắc xin hóa chất sát trùng cho 2 tỉnh
2016-12-08 03:24:32

(QT) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-...

Tập huấn “Giúp sơ sinh thở”

Tập huấn “Giúp sơ sinh thở”
2016-12-08 03:24:18

(QT) - Trong 2 ngày 6- 7/12/2016, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Project Vietnam Foundation, Hoa Kỳ đã tổ chức tập huấn “Giúp sơ sinh thở” cho các bác sĩ, điều...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết