Cập nhật:  GMT+7
ẲỞCẪOÙẾ**ỵẨ=ỡỠ&ÙỌẨẴỡŨỆỦẪ&SỦỞẪờ?ỄỦỢẪỡ%RẪOƯẪĐEEẪỞỸ=Ẫ&ỀOẪ"FÃẪ&%ỒỦẪẺĂBBBẪ&YẪỞỸ=Ẫ&ỀOẲ/ỞCẴẲ=ẪOÙẾ**ỵẨ=ệỌẾÓẨẴẰờỡẶẪ-ẪỡỞỌŨẪ&ỞVỦỢẪÚỒẪO.ẾẪOỲẪ$?ẾỦẪOỞ)OẪỦGỦỢÃẪỞỠỖỦẪỦẾ Ẫ&ŨỆỦẪ&SỦỞẪờ?ỄỦỢẪỡ%RẪOƯẪĐEEẪỞỸ=Ẫ&ỀOẪ"FẪẰệỡựẶÃẪ&%ŨỦỢẪÒƯẪOƯẪĐBEẪệỡựẪỦỮỦỢẪỦỢỞỠỖ=ÃẪCCẪệỡựẪOỮỦỢẪỦỢỞỠỖ=Ẫ-Ẫ&ỠƠ?Ẫ&Ở.ẪOỮỦỢẪỦỢỞỠỖ=ÃẪÉẪệỡựẪ"Ỉ ẪÓ>ỦỢÃẪCCẪệỡựẪ&PỦẪÓ,ỦỢÃẪCBẪệỡựẪ[KỦẪ&ỄỠẪ[ỆẪĐẪÙŨỂỠẪỞQỦỞẪệỡựẪÚỞỀOẪ[ỴỠẪ&YỦỢẪ*VẪ&ỞỆỦỞẪ[ỠỒỦẪÊÊĂBBBẪỦỢ(ỶỠĂẪỡ%ŨỦỢẪĐEEẪệỡựẪOƯẪDẺÊẪệỡựẪOỞ? ƠỦẪÒYỠẪỞŨỂ&ẪÒXỦỢẪ&ỞỌŨẪị?K&ẪệỸ=Ẫ&ỀOẪ"FẪỦGỤẪDBCDẢẪDDẪệỡựẪOỞ? ƠỦẪÒYỠẪỞŨỂ&ẪÒXỦỢẪ*ẾỦỢẪỞQỦỞẪ&Ở)OẪÚỞỀOẢẪ*VẪOỨỦẪÙỂỠẪOỞ(ẾẪ&Ở>OẪỞỠỖỦẪOỞ? ƠỦẪÒYỠĂẪậŨẾỦỞẪ&Ở?ẪNQỦỞẪ$?ỈỦẪỦGỤẪDBCẸẪO.ẾẪỤX&ẪệỡựẪ&%ỒỦẪÒRẾẪNỆỦẪ(ỴOẪÒỂ&ẪẺẼẸẪ&%ỠỖ?ẪÒWỦỢÃẪÙFỠẪNQỦỞẪ$?ỈỦẪÒỂ&ẪÚỞŨỄỦỢẪÊÊẪ&%ỠỖ?ẪÒWỦỢĂẪỡŨỆỦẪ&SỦỞẪỞỠỖỦẪOƯẪẺĂCÉBẪ&YẪỞỸ=Ẫ&ỀOẪẰỡệỡẶẪ[ỴỠẪĐÉĂBBẪ&ỞỆỦỞẪ[ỠỒỦẪỞŨỂ&ẪÒXỦỢẪ&%ỒỦẪOỀOẪÙTỦỞẪ[>OẪỦ?ỮỠẪ&%WỦỢẪ[ỆẪÒỀỦỞẪNH&Ẫ&Ở. ẪỞỄỠẪ*ỄỦÃẪ&ỠỘ&ẪÚỠỖỤẪ-Ẫ&PỦẪÓ,ỦỢÃẪ&%WỦỢẪ&%Ừ&ÃẪOỞGỦẪỦ?ỮỠÃẪ*ỄỦẪ"?Ĩ&Ẫ&ỠƠ?Ẫ&Ở.ẪOỮỦỢẪỦỢỞỠỖ=…ẪởVẪỦỢ(ỶỠẪÙỆỤẪOỮỦỢẪ&ỀOẪ$?ỄỦẪÙ0ẪệỡựÃẪỡệỡẪOƯẪ&%QỦỞẪÒXẪÒỂỠẪỞỪOÃẪOẾŨẪÒÌỦỢẪÙỆẪDÉBẪỦỢ(ỶỠÃẪOỞỠỘỤẪCEÃBÉỹẪ&YỦỢẪ*VẪỦỢ(ỶỠẪÙỆỤẪOỮỦỢẪ&ỀOẪ$?ỄỦẪÙ0ĂẲ&ẾNÙỌẪ*& ÙỌỵẨỤẾ%ỢỠỦẠD="ẪẾ?&ŨẨẴẲ&%ẴẲ&ÓẴẲỠỤỢẪ*%OỵẨ//OĂNẾŨ$?ẾỦỢ&%ỠĂ[Ủ/ÓỌ*Ú&Ũ=/ỦỌ]*/CẸEÊ/EẼÓÉBẺĐẼÉE&CCẸẸĐBÙCĂU=ỢẨẪ/ẴẲ/&ÓẴẲ/&%ẴẲ&%ẴẲ&ÓẴẲ=ẴầỀOẪ&YẪỞỸ=Ẫ&ỀOẪ&%ŨỦỢẪÙTỦỞẪ[>OẪỦ?ỮỠẪ&%WỦỢẪ&Ở. Ẫ*ỄỦẪÒẾỦỢẪ=ỞỀ&ẪỞ? Ẫ&V&ẪỞỠỖ?Ẫ$?ỄẪ@ẪỦỞỠỔ?ẪÒRẾẪ=Ở(ỲỦỢẲ/=ẴẲ/&ÓẴẲ/&%ẴẲ/&ẾNÙỌẴệŨỂ&ẪÒXỦỢẪ*ỄỦẪ"?Ĩ&ÃẪÚỠỦỞẪÓŨẾỦỞẪO.ẾẪOỀOẪệỡựÃẪỡệỡẪÒƯỦỢẪỢƯ=Ẫ&POỞẪO>OẪ[ỆŨẪ=ỞỀ&Ẫ&%ỠƠỦẪÚỠỦỞẪ&ỘẪ-Ẫ"FẪỞXỠẪO.ẾẪÒRẾẪ=Ở(ỲỦỢÃẪỦỞĨ&ẪÙỆẪỞÝẪ&%ỸẪ&ỞỠỘ&Ẫ&Ở>OẪOỞŨẪOỀOẪ&ỞỆỦỞẪ[ỠỒỦÃẪỞXẪỦỮỦỢẪÓỈỦẪOỞ? ƠỦẪÓROỞẪOỲẪOĨ?ẪOỈ Ẫ&%WỦỢẪ[K&ẪỦ?ỮỠÃẪỀ=ẪÓ,ỦỢẪ&ỠỘỦẪNXẪÚ4Ẫ&Ở?K&Ẫ[ỆŨẪ*ỄỦẪ"?Ĩ&ẪÒƠẪỦỈỦỢẪOẾŨẪỦGỦỢẪ*?Ĩ&ÃẪOỞĨ&ẪÙ(ỸỦỢẪ*ỄỦẪ=ỞLỤẢẪ"Ỉ ẪÓ>ỦỢẪOỀOẪỤỮẪỞQỦỞẪÚỠỦỞẪ&ỘẪỦỮỦỢẪỦỢỞỠỖ=ẪỢHỦẪ[ỴỠẪÒJ?Ẫ&(Ẫ*ỄỦẪ"?Ĩ&Ẫ&ỞỌŨẪỞ(ỴỦỢẪ&ỞỈỤẪOẾỦỞÃẪOỞ? ỒỦẪOẾỦỞẪ[ỆẪ"Ỉ ẪÓ>ỦỢẪỦỮỦỢẪ&ỞỮỦẪỤỴỠĂẪỡỠỦÃẪỄỦỞẠẪệĂĩẲ/=Ẵ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tập huấn tuyên truyền về nhân quyền

Tập huấn tuyên truyền về nhân quyền
2016-12-09 07:38:43

(QT) - Hôm qua 8/12/2016, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Trị, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền về nhân quyền năm...

Hỗ trợ vắc xin hóa chất sát trùng cho 2 tỉnh

Hỗ trợ vắc xin hóa chất sát trùng cho 2 tỉnh
2016-12-08 03:24:32

(QT) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-...

Tập huấn “Giúp sơ sinh thở”

Tập huấn “Giúp sơ sinh thở”
2016-12-08 03:24:18

(QT) - Trong 2 ngày 6- 7/12/2016, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Project Vietnam Foundation, Hoa Kỳ đã tổ chức tập huấn “Giúp sơ sinh thở” cho các bác sĩ, điều...

Huy động 64,7 tỷ đồng tiết kiệm - tín dụng

Huy động 64,7 tỷ đồng tiết kiệm - tín dụng
2016-12-08 03:21:54

(QT) - Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, trong năm 2016, hoạt động tiết kiệm - tín dụng đã được các cấp Hội Phụ nữ triển khai thực hiện có nền nếp. Hiện nay có 141/141...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết