Nâng cao thu nhập từ xây dựng vườn mẫu

Nâng cao thu nhập từ xây dựng vườn mẫu

QTO - Thực hiện chủ trương về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, xây dựng các vườn mẫu đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Đây là giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, tạo cảnh quan khu vực nông thôn ngày càng thêm xanh-sạch-đẹp.

Thời tiết