Rút ngắn thời gian xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử

Rút ngắn thời gian xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử

QTO - Từ ngày 15/8/2023, Việt Nam áp dụng cấp thị thực điện tử (E-visa) cho công dân tất cả các nước qua 13 sân bay, 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển. Quảng Trị là tỉnh có Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Cửa khẩu quốc tế La Lay nằm trong danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Thời tiết