Nick Út và câu chuyện về Quảng Trị

Nick Út và câu chuyện về Quảng Trị
2023-02-18 04:31:00

QTO - “Tôi tên thật là Huỳnh Công Út. Khi vào làm việc cho Hãng tin Associated Press (AP) thì người Mỹ không gọi được chữ “Huỳnh” nên từ đó, người ta gọi...

Tết thời bao cấp

Tết thời bao cấp
2023-01-07 04:38:00

QTO - Nhân cuối năm nhà có giỗ, chén rượu, miếng trầu phấn chấn, mọi người góp vui kể lại tết thời bao cấp. Những cái Tết dù đã đi qua vài thập kỷ nhưng...

Thời tiết