Quy định mới về trường hợp mắc bệnh được hưởng BHXH một lần từ 15/2/2023

Quy định mới về trường hợp mắc bệnh được hưởng BHXH một lần từ 15/2/2023

QTO - Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/2/2023.

Thời tiết