Di tích quốc gia hệ thống giếng cổ Gio An bị xả rác bừa bãi

Di tích quốc gia hệ thống giếng cổ Gio An bị xả rác bừa bãi

QTO - Thời gian gần đây, khu vực Giếng Ông, Giếng Bà (thôn Hảo Sơn) thuộc Di tích quốc gia hệ thống giếng cổ Gio An, xã Gio An, huyện Gio Linh bị một số khách du lịch và người dân địa phương thiếu ý thức xả rác bừa bãi, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Thời tiết