Cập nhật:  GMT+7
Ỉ=ÒOỨ.ỖààÊN9Ạ$ạ.ỬNĨAảỢ(#OẠá&OỰỦcO!Ờ(=ObỞO=0$O=<ỖOỨ](#OạƠỨO“nỲ(O3(OỰƠ9O(#=:Ỗ”Ỉ/=ÒĨỈ9OỨ.ỖààÊN9ớỬỖỪNĨÌAẠỊO-Oú=ậ(#O(Ỡ!OaảỖHOAảỢ(#OẠá&OỰỞOạỜ)OỰẳ6ỨOỰ$Ỷ!O(=Ú(Oạá)(#OỨ](#OạƠỨO“nỲ(O3(OỰƠ9O(#=:Ỗ”HOỰ(O(=$ỲảO,=(#OÔO(Ỡ!OạâOỌÓÒỌO-OỌÓÒỒHOạ)Ớ(Oạ?(=OỰỞOẩỤ(OỰ0(#OạáY(OỒÓHỎỔOạéOỰ (#GOạ=](#OaảỖO(#ả (OaảẹOẩỤ(OỰ0(#OỰẳ6ỨHOỰỞObUcOỪấ(#OÒIỌÕÔO(=ỚHOàầỖOỨ=ậỖOỎÒỔO(=ỚO7OỨằỖO(#ẳ5$OỨ(Oà"(#OỰỲảOỰẳ6ỨOỨƠỨOỨ3OaảỖ(HOỰ3(Oẩ&O(=Ụ(O9=ắ(#OỪẳ8(#HOỨ=Ỡ!Oà<ỨOaảỞ(#OỰ5$OỨ>(O.Ờ$Oẩ4$Oà"Oạ$Ỳ(O9=ắ(#OỪẳ8(#O=Ớ(#O(Ỡ!OạáY(OỒỐÓOạá$ỴảOỰ (#IỈ/9ĨỈ9OỨ.ỖààÊN9k)ỪcNĨBƠỨOỰ&(=OỨ](#OạƠỨOaảỢ(O.dO!0OẩỚO(#=:ỖOạáỖ(#O.$ỴạOà:O.ỚO(=$Ỵ!OẩắOaảỖ(Oạá{(#Oạá)(#OỨ](#OạƠỨOỨ=%(=OàƠỨ=OỰ"$Oẩ4$O(#ẳ5$OỨ(O#<9O9=Ù(O.Ớ!OÚ!O.>(#Oạ=U(O(=U(HOỰ (#OỰ0$OỨƠỨO.$ỴạOà:OỰỞO=$Oà$(=Oẩ*OẠ1Oaả"ỨIỈ/9ĨỈ9OỨ.ỖààÊN9k)ỪcNĨl

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khởi nghiệp từ nghề của mẹ

Khởi nghiệp từ nghề của mẹ
2017-12-30 14:35:14

(QT) - Nếu nhiều sinh viên sau khi ra trường đều muốn tìm cho mình một việc làm ổn định trong một cơ quan nhà nước thì với Diệu Thuần lại khác, cô quan niệm rằng, sự lựa chọn...

Nỗ lực xây dựng xã hội học tập vững mạnh

Nỗ lực xây dựng xã hội học tập vững mạnh
2017-12-27 19:55:37

(QT) - Sau 2 năm hiện thực hóa Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020”, cùng với...

Tuổi trẻ Đông Hà xây dựng văn minh đô thị

Tuổi trẻ Đông Hà xây dựng văn minh đô thị
2017-12-27 19:47:27

(QT) - Với phương châm hành động “Mỗi thanh, thiếu nhi một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn, hội một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng văn minh đô thị”,...

Chung tay chăm lo cho người lao động

Chung tay chăm lo cho người lao động
2017-12-26 19:13:42

(QT) - Công ty cổ phần may và thương mại Gio Linh hiện có 103 đoàn viên/300 công nhân lao động, tăng 67 đoàn viên so với thời điểm công ty mới thành lập. Thực hiện vai trò bảo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết