Cập nhật:  GMT+7

Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, thi đua sáng tạo, quyết thắng

Những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Trị luôn được giữ vững và ngày càng phát triển sâu rộng, tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của tỉnh và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp Đại hội TĐQT LLVT tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2024, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị về dấu ấn thực hiện phong trào TĐQT.

- Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT LLVT tỉnh giai đoạn 2019-2024 đã được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai và đạt kết quả như thế nào?

- Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT của LLVT tỉnh được triển khai đồng bộ, thường xuyên, toàn diện, có sự đột phá, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị. Qua đó trực tiếp góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả phong trào TĐQT khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng của Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh với những cách làm đổi mới, sáng tạo, trong đó, tập trung vào 4 khâu trọng yếu, đó là phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Từ phong trào thi đua xuất hiện nhiều mô hình điểm về công tác huấn luyện, quản lý kỷ luật, gương “người tốt, việc tốt”, có cách nghĩ, cách làm hay, sáng tạo, thực sự xứng đáng để thúc đẩy, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo.

Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, thi đua sáng tạo, quyết thắng

Kiểm tra công tác dân vận ở xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong -Ảnh: Xuân Diện

5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã lựa chọn, xây dựng điển hình tiên tiến toàn diện được 20 tập thể, 30 cá nhân trong lực lượng thường trực và dân quân tự vệ. Cùng với thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), các cơ quan, đơn vị đã gắn phong trào thi đua với các phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “LLVT tỉnh tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”...

- Việc thực hiện tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã đem lại hiệu quả như thế nào trong xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, thưa đồng chí?

- Bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, quê hương và quân đội, Bộ CHQS tỉnh thực hiện có chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 4 và Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu 4 giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”; đẩy mạnh xây dựng “Chi bộ 3 tốt, 3 không”; “Chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt”...

Từ năm 2019-2024, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã phát động 26 đợt thi đua thường xuyên, 15 đợt thi đua cao điểm và thi đua đột kích. Nội dung thi đua hướng vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo, quản lý tư tưởng, xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, chất lượng sinh hoạt đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung, dân chủ. Kết quả bình xét hàng năm có 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Kết quả phong trào TĐQT 5 năm qua là động lực thúc đẩy LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ QS,QP địa phương; cùng các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống COVID-19; xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật và đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Phong trào TĐQT đã thực sự tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vươn lên hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng - phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Ghi nhận những thành tích trong phong trào TĐQT, từ năm 2019-2024, có 2 trường hợp được tặng Huân chương Chiến công; 3 tập thể, 3 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 8 tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và cờ thi đua của UBND tỉnh; 10 tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu 4; 90 tập thể và 176 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4; 689 lượt tập thể, 6.170 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Nhiều năm liền, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”.

- Rút kinh nghiệm từ công tác TĐKT và phong trào TĐQT, thời gian tới, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh xác định nội dung trọng tâm nào cần tiếp tục triển khai thực hiện?

- Để phong trào TĐQT của LLVT tỉnh tiếp tục được giữ vững, thực sự là động lực tinh thần to lớn để từng cơ quan, đơn vị phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác TĐKT và phong trào TĐQT phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu và những vấn đề nổi cộm, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; thực hiện cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số, giữ vững đơn vị không có vi phạm kỷ luật và mất an toàn; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; đẩy mạnh các hoạt động thi đua thường xuyên và đột kích; góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, địa bàn đóng quân an toàn.

Đặc biệt, công tác TĐKT chú trọng vào xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, “người thực, việc thực, thành tích thực”; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, sơ kết, tổng kết và đấu tranh phê bình; thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh quyết tâm thi đua giành nhiều thành tích mới, chiến công mới, đưa phong trào TĐQT LLVT tỉnh giai đoạn 2024-2029 lên tầm cao mới, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng ổn định, phát triển.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Kim Quy (thực hiện)

Tin liên quan:
  • Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, thi đua sáng tạo, quyết thắng
    Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào sản xuất, ...

    Nông dân là lực lượng lao động chiếm tỉ lệ 69,9% lao động trong toàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, các cấp hội nông dân trên toàn tỉnh đã huy động nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất- kinh doanh (SX-KD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

  • Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, thi đua sáng tạo, quyết thắng
    Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

    Thời gian qua, tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đã từng bước lan tỏa, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp được thực hiện bài bản, phong phú. Đặc biệt, số lượng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng có chất lượng, chủ yếu tập trung vào các ý tưởng phát triển nâng cao giá trị cho sản phẩm tại địa phương, doanh nghiệp. {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa
2024-07-18 05:19:00

QTO - Gặp nhau tại trụ sở UBND xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, sau khi nghe tôi chia sẻ cảm xúc vừa đi qua những làng quê thanh bình, xe bon bon như trôi trên...

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc
2024-07-11 05:30:00

QTO - Xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, thành phố vững chắc là chủ trương mang tầm chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết