Cập nhật:  GMT+7
SOG7tExKw5kmw5Q3N0XEqDThu7fhu7Y4JsWoxKhJceG7tOG7kko/4buQ4bqnSsOZ4bu04buuSsOa4bu24buuOko44bu2OuG7tErDmn04Sjfhu5o6SuG7k8OjIDrhu7JK4buTLMOUSjjhu7bhu6w5Sjjhu7TDoErhu7QiOkrDkk7hu4bDk0o64buy4bu0QDpKOFE6Sjfhu5o6Sjrhu7I54bqn4busOkom4bu2VzlIL+G7tExJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDThu5PFqMOU4bukxKhJRsO94bu3R0otSuG7n+G7rjhKOOG7tGHDmUo64bu24busOkrhurXDoEpNS0xLSuKAk0pNS0xM4buGSnHhu7Thu5JKP+G7kOG6p0rDmeG7tOG7rkrDmuG7tuG7rjpKOOG7tjrhu7RKw5p9OEo34buaOkrhu5PDoyA64buySuG7kyzDlEo44bu0OX3DmUrhu4s8OuG7sko44bqnSuG7t3Hhu5Phu5NKcOG7t+G6tErhu7fhu7TDoyI64buySj/hu5jhu7ZKw7054buUOuG7skrhu7c2I0rhu6bhu5ZKOOG7tuG7rDlKOOG7tMOgSsOZ4bu0O0rDmuG7kkrDmTs6Sjo8OuG7skrhu6RQOkrhu7QiOkrDkk7hu4bDk0o64buy4bu0QDpKOFE6Sjfhu5o6Sjrhu7I54bqn4busOkom4bu2Vznhu4ZKODYjSuG7suG7tuG7kErhu7JSOkpMTktKOGJK4bumezrhu7Lhu4ZKODY7OuG7skrhu6YsSuG7tDnhuqdXOkrhu5PDoyA64buySuG7kyzDlErhu7JSOkrDk0tKOuG7suG7tEA6SjhROuG7hko4NiNK4buy4bu24buQSuG7slI6SkxLS0o4Ykrhu6Z7OuG7suG7gkrEqVhK4bukOeG6p0o4NkBK4bq14buSSjThu7Thu5A4Sjg24bu2WDpKw5pWOkrhurXhurM64buySuG6tcOhOuG7sko64buyOeG6p+G7rDpKJuG7tlc54buGSsOa4busOkrDmeG7mDrhu7RK4bq14bu2V8OZSsOZ4bu04bqhSuG7pn064buySuG7tDE0SuG7pns64buySsOaw5Q7Sjjhu7bhu6w5Sjfhu5Q6SjThu7RUP0rDmeG7tDtKOjw64buySuG7pFA6Sjjhu7TFqDtK4buy4bu24buQSjjhu7QjSjg2w6MwOuG7suG7hko64bu04buSSj/hu5DhuqdKw5kuOkrhu6ZSOUo4w6NK4bu04buSOuG7sko4NsagP0o4NuG7tlc5SuG7pns64buySsOZOTrhu7JKw5lRNErhu7Lhu7Y+OuG7sko/IOG7tuG7hko4UzRK4bu0OVE6SipjSjjhu7Q5UzhKw5nDlDrhu7RKOOG7kMOZSjjhu7TFqDtK4bu0w6MgOuG7sko44bu0UD9Kw5nDlDrhu7RK4bq14buSSsOZOTrhu7JKw5lRNEo04bu0UDpKw5osOkrhu7Lhu7bhu5BKNuG7qkrhu6ZYSjpQOuG7skrDmcOUO0o6xqA64buySjc5UThK4bq14buSSsOZ4bu0UThKJsOjMTrhu7JKOOG7tjrhu7RKw5p9OEo34buaOko4NuG7rDpK4bumI8OUSsOa4buSOuG7gkrhu4nhurFKKuG7tuG7rjpKODY7OuG7sko44bu0MOG7tkrhu7Lhu7bDlDpKOCDhu7bhu4ZKOuG7tOG7kko/4buQ4bqnSjfhu7BKOOG7tuG7rjRKOMOgw5lK4bumUjlKOMOjSsOZ4bu04bu2VjlKN1A5SuG7plhKOuG7ssOjMOG7tkrhu6RQOko/Mko2fTrhu7JK4buk4bu2VzpKOOG7uMOZ4bu0Sjg2ezrhu7JKN+G7mjpKOOG7tMWoO0rhu7TDoyA64buySjjhu7RQP0rDmcOUOuG7tOG7hko04bu0UTpK4bumUTlKODY7OuG7sko3PkrDk+G7gktLS0rhu7TDlEo34buaOko44bu0OX3DmUrhurXDoTrhu7JKNTnhuqdK4bu0O+G7mMOZ4bu0SsOZ4bqhw5RKOuG7tuG7rDpK4bq1w6BKOCDhu7ZKw5ksSkzhu4JLS0tK4bu0w5RK4bumw6Mxw5lKw5osOko04bu0UDrhu4ZK4bumw6PDlEo6xqA64buySjc5UThKOOG6r0pM4buMSjhROi/hu7TDlErhu7Thu7ZXOko6w5ThuqdKJuG7rDpKODbhu6w6Sk3Dk0o4UTov4bu0w5RKODY7OuG7skrhurXDoEo4IOG7tuG7gkp54buC4bq0SC80SQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Năm 2011, trên 50% hộ cận nghèo được tham gia BHYT

Năm 2011, trên 50% hộ cận nghèo được tham gia BHYT
2011-05-29 23:18:25

(QT) - Ngày 27/5/2011, Sở Y tế và Ban quản lý dự án Hỗ trợ y tế ( HTYT) Bắc Trung bộ của tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai hoạt động Bảo hiểm Y tế người cận nghèo...

Diễn đàn “Ngày giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

Diễn đàn “Ngày giảm nhẹ rủi ro thiên tai”
2011-05-29 23:13:18

(QT) - Ngày 28/5/2011, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Văn phòng vùng dự án Plan tại Quảng Trị tổ chức diễn đàn “Ngày giảm nhẹ rủi ro thiên tai- 22/5” với...

Hội thảo về truyền thông thay đổi hành vi

Hội thảo về truyền thông thay đổi hành vi
2011-05-27 03:53:56

(QT) - Trong 2 ngày 26-27/5/2011, Ban điều phối dự án Sáng kiến cúm gia cầm và đại dịch tỉnh Quảng Trị phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo, tổng kết chiến dịch truyền thông...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết