Cập nhật:  GMT+7
4bukw6BW4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hUnhuqFp4bq1IOG7sOG7puG6pMOgPeG7rMOgI2nhu6zhuqTDoUDhu6wiIMOi4busw4Bl4busacOg4bqhNOG6peG7rOG6pcOhQOG7rFtk4bqlw6Hhu6zhuqXDocOgN+G7rFjhu6vhu6xpw6rhuqHhu6zDkuG6pOG7pC/DoFbhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFw4AgQF3hu7Dhu6bDmklJw5nhu6wt4busw5Lhu4fhu6x9QOG6teG6tSBp4busw4Bl4busacOg4bqhNOG6peG7rOG6pcOhQOG7rMOaScOgIOG7rGjhu41A4bql4bus4bq1QOG6syDDmeG7rMOyw6rhuqHhu6xobuG7rOG6szVp4busw6Dhu4Hhu4Xhu6zDoeG6ocOzQOG7rGkjW+G7rOG7hcOgPsOi4busw6LDrEDhu6zhurPhuqHhuqXDoOG7rCLhuqE44bql4busw7I94busW2ThuqXDoeG7rOG6pcOhw6A34busfeG6oTjDreG7rF3huqE54bql4busw6DhuqE34bql4busIiThuqHhu6xoM+G7rCJr4buBW+G7rOG6pcOgPeG7rMOgI2nhu6xdQOG6pcOg4busaeG6oTXhuqXDoeG7rFvEqUDhu6zhuqTDoUDhu6xJQOG6tUBn4bqhw63DouG7rOG7rWnhu6zhurTDreG7j+G7rMOh4bqhw6rhuqHhu6xpw6DhuqE3w63hu6zDsj3huqfhu6xpxJHhuqHhu6xWLeG7tuG7rGkk4bqh4busSWfDreG6pcOh4busaSHDouG7rMOAw6nhuqHhu6zhuqXDocOgxIPhu6xmw63EkVvhu6zDoeG6oUBT4busw4A94bus4bqkw6nhuqFU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7pGlAfeG6tSDhu6xoacO14bq1IOG7muG7sMOiQGfDoeG6oeG6pVFX4buF4buP4busQMOtaeG6p+G7sOG7puG7pGln4bum4bukaV3hu6bhu6ThuqHDosOh4busQOG6tWnhu5rhu7Dhu7Dhu6zhu43huqFdacOg4bua4buwWcOd4buu4buw4busw6Ag4bqhw6HDoGnhu5rhu7BYWOG7tOG7sOG7rGhnW+G7muG7sMOgaWnhu4VRLy99QOG6p2bDrUDhuqXDoWln4bqhVMOy4bqlL+G7heG6p2dpQOG6tWgv4buuL0lnw63huqfhuqXDoWbDrUDhuqXDocOg4bqhIOG7hS99WFhhXeG7tsOd4bu4VOG6t+G7hcOh4buwL+G7puG7pC9pXeG7puG7pC9pZ+G7puG7pGln4bum4bukaV3hu6bDgGXhu6xpw6DhuqE04bql4bus4bqlw6FA4busaWfhu4fhu6zhuqU04bql4busaMSR4bqlw6Hhu6wiw6nhuqXDoeG7rH064bqlw6Hhu6zDsuG6oTdb4busbOG6pcOh4busXeG7ieG6pcOh4busImXhu6zDoOG6q0Dhu6xY4bur4busLeG7rOG7o+G6pcOgUeG7rMawSeG7qeG7pC/hu4Xhu6bhu6QvaV3hu6bhu6QvaWfhu6bhu6QvaUB94bq1IOG7psOS4buH4busXeG6oTnhuqXhu6xd4bqn4busIiThuqfhu6xd4bqhOeG6peG7rOG6peG6ueG6oeG7rGnhuqE14bqlw6FT4bus4bqlw6HDoDfhu6xo4bqx4busfUDhurXhurUgaeG7rMOgw63DtTbhuqXhu6xpw6Dhuqck4bqh4busw4LhuqHhurPDoEDhuqHhurXhu6zhurRAw7Jn4bqnw7Jo4bqzw7VT4busW2rhuqXDoeG7rOG6tT3hu6zDoeG6oSPDouG7rCLEkVvhu6xbxKlA4bus4bqlw6A94busw6AjaVPhu6xbw6Dhuq/hu6wiJOG6p1Thu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4bux4bqnPeG6peG7rF3huqE54bql4busw7LhuqE04bql4bus4bqzw6Dhuqcl4bqlw6Hhu6xW4buu4buu4bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busaW3hu6zhuqTDoUDhu6xoM+G7rCIgw6Lhu6wiNeG6peG7rMOS4bqk4busIsOs4bqlw6Hhu6zhu4XDoOG6oTThuqXhu6x9JeG6peG7rEnDoCDhu6xo4buNQOG6peG7rOG6tUDhurMg4busIirhu6wia+G7gVvhu6xpZ8Oj4bqlw6Dhu6xd4bqhOeG6peG7rGnDoD3huqXDoOG7rFtk4bqlw6Hhu6xpJOG6oeG7rOG6pcOg4bqhNsOt4bus4bqla8OqW+G7rGlna8OqW+G7rCLhuq3hu6zhuqXDoGvhu6zhu7FsW1Phu6zhu4TDoCPhu4VT4busw5RT4bus4bqgaGdAIOG6tVRUVOG7pC/hu4Xhu6bhu6Thu4Xhu6xb4bq1QGho4bua4buw4buFxrDhuqddw7Xhu7Dhu6ZJw6Ag4bqn4busIuG6rVPhu6xoIeG6peG7rOG6s8OgKMOt4busSWfDreG6pcOh4busaSHDouG7rMOAw6nhuqHhu6zhuqXDocOgxIPhu6xmw63EkVvhu6zDoeG6oUDhu6xoM+G7rCJr4buBW+G7rOKAnFvDoOG6r+G6pcOg4busaG9A4oCd4busacOgPeG6pcOg4busw6LDqWnhu6xoPeG6peG7rH1A4bq14bq1IGnhu6wiw6zhuqXDoeG7rFvDoMOtPuG6peG7rGnDoDXhu6zDoeG6ocOq4bqh4busacOgIOG6p+G7rMO1NMOt4busWynDreG7rGlt4bus4buFw6DhuqNA4bus4bqkw6A94busw6AjaeG7rElA4bq1QGfhuqHDrcOi4bus4butaeG7rOG6tMOt4buPVOG7rOG7qSXhuqXDoOG7rGln4bqj4busW8SpQOG7rMOy4buH4busXeG6oTnhuqXhu6wia+G7gVvhu6xpJOG6p+G7rOG6pTThuqXhu6xpbeG7rOG6pSbDouG7rMOiPeG6peG7rMOgw6PhuqXDoOG7rCLhuqE34bql4busaW/hu6zhurXDquG6pVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4buxJOG6oeG7rF3huqE34bql4bus4bqlw6A94busw6AjaeG7rFvDoOG6oUDhu6xoMuG7rH3EkeG6oeG7rFsl4bqlw6Dhu6xY4bur4busaDPhu6wia0Dhu6zhurPDoCPhuqXhu6zDoeG6oSXhu6zDsj3huqfhu6xbIcOt4busW8Ogw63DtTfhuqXhu6xb4bq54busaeG6o1vDoOG7rOG6pcOga+G7rOG6pcOgw7PhuqXDoeG7rOG6pcOgIeG6peG7rFvDoGzhuqXDoeG7rGjEkeG6pcOhU+G7rMOhP+G6peG7rOG6pcOgw7PhuqXDoeG7rMOgw6PhuqXDoOG7rCXhuqXDoFPhu6wj4bqlw6Dhu6xoI+G6pcOhU+G7rCHDouG7rGnDoEDhuqXDoOG7rGjhuqHhuqXDoOG7rCLDqeG6pcOh4busW8SpQOG7rGlnw63DtTbhuqXhu6xpw6Bk4bqlw6Hhu6wiQOG7rOG7hcOga+G6veG6pcOh4busaeG6oTfhuqXhu6zDssOq4bqh4busaW3huqXDoeG7rMOyauG7rCLhuqE3w63hu6zDrcO1OOG6peG7rFvDoMOtw7U44bql4busW8SpQOG7rFsjW+G7rMOyauG7rFtk4bqlw6FU4bukL+G7heG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XGsOG6p13DteG7sOG7puG7sTXhuqXhu6zhuqVAw7VT4busw4Bl4busacOg4bqhNOG6peG7rOG6pcOhQOG7rOG6tT3hu6zDosOpaeG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6zhuqXDoMOz4bqlw6Hhu6zDsuG7h+G7rH1A4bq14bq1IGnhu6zhurPhuqHhuqXDoOG7rCLhuqE44bql4bus4bql4bq54bqh4busaeG6oTXhuqXDoeG7rOG6pcOgKGnhu6wia+G7gVvhu6xd4bqhOeG6peG7rOG6tSThuqHhu6zDssOq4bqh4bus4bqlw6DhuqE2w63hu6zhu4XDoOG6oTThuqXhu6x9JeG6peG7rOG6s8OgI1vhu6zhuqXDoEDDrVThu6Qv4buF4bum4buk4buF4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hcaw4bqnXcO14buw4bum4bur4buX4bqkw4Dhu6zhu5fhuqTDgOG7pC/hu4Xhu6Y=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Miên man nỗi nhớ

Miên man nỗi nhớ
2024-05-26 09:30:00

QTO - Nhân đọc tập thơ “MIỀN NHỚ” của Nguyễn Văn Dùng

Đò không qua sông

Đò không qua sông
2024-05-26 09:29:00

QTO - “ Đờn cò lên trục kêu vang-Anh còn thương bạn, bạn khoan có chồng”.

Hội thảo Tô Hoài - Một đời văn

Hội thảo Tô Hoài - Một đời văn
2015-07-18 10:56:18

(SGGP) - Nhân dịp tưởng niệm đúng một năm kể từ ngày nhà văn Tô Hoài về chốn “cát bụi không còn vướng chân ai”, Công ty VH Phương Nam đã phối hợp với Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức...

36 thí sinh dự chung kết giải Sao Mai 2015

36 thí sinh dự chung kết giải Sao Mai 2015
2015-07-18 10:55:50

(SGGP) -36 thí sinh có giọng hát xuất sắc đã vượt qua vòng tuyển chọn để tham dự vòng chung kết toàn quốc Liên hoan tiếng hát Truyền hình toàn quốc - giải Sao Mai 2015, đây là...

Real Madrid bất ngờ mua thủ môn Casilla

Real Madrid bất ngờ mua thủ môn Casilla
2015-07-18 08:01:37

(TTO) - Chiều 17-7, CLB Real Madrid đã gây bất ngờ lớn khi ký hợp đồng 5 năm với thủ môn 28 tuổi người Tây Ban Nha Kiko Casilla từ Espanyol với giá khoảng 10...

Tay vợt Tomic bị bắt giữ tại Mỹ

Tay vợt Tomic bị bắt giữ tại Mỹ
2015-07-18 08:01:17

(TTO) - Tay vợt người Úc Bernard Tomic đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ vì gây hấn và xô xát với nhân viên an ninh của khách sạn W South Beach ở bãi biển Miami, Mỹ.

Manchester City mang đội hình mạnh nhất sang VN

Manchester City mang đội hình mạnh nhất sang VN
2015-07-18 08:00:57

(TTO) - Ngày 17-7, CLB Manchester City (M.C, Anh) đã gửi đến LĐBĐ VN (VFF) bảng danh sách sơ bộ các cầu thủ M.C sẽ tham gia trận giao hữu với đội tuyển VN trên sân Mỹ Đình vào...

HLV Benitez khẳng định Ramos sẽ không đến M.U

HLV Benitez khẳng định Ramos sẽ không đến M.U
2015-07-18 08:00:36

(TTO) - HLV CLB Real Madrid (R.M) Rafael Benitez lên tiếng xác nhận hậu vệ 29 tuổi người Tây Ban Nha Sergio Ramos sẽ không rời sân Bernabeu trong mùa hè này, bất chấp những lời...

HLV Van Gaal tuyên bố sẽ bán thủ thành Valdes

HLV Van Gaal tuyên bố sẽ bán thủ thành Valdes
2015-07-17 05:55:56

(TTO) - HLV Manchester United Louis Van Gaal tuyên bố sẽ bán thủ môn người Tây Ban Nha Victor Valdes sau khi anh này không chấp nhận thi đấu với vai trò thủ môn dự bị tại Old Trafford.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết