Cập nhật:  GMT+7
WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQMOd4bq64bql4bqn4bq3I29kI+G6uHQjN+G6reG6s8OyIznhuq3hurXhursjw7Nu4bq94bq74bqlI0DhuqThuq0h4bqtI2Hhuq3hurfDsiPDs27huqNAWS/huqckw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bqmw6EhOUDDnVfDk+G6uuG6vFgjLSPDk+G6reG6r2wjw7PDtTgjOOG6p8Oyw63huq0jOOG6p+G7k8Os4bq74bqlI8OzbuG6q+G6u+G6pyPhuqThuq0h4bqtI2Hhuq3hurfDsiPDs27huqMj4bqnXeG6u+G6pSPDs+G6pyjhurvhuqUj4bq54bqt4bq14bq7I2zhuqfhuqkjOOG6p+G6vSPhuqXhuq3hu4vhuq0jw7Nu4bqj4busIzjhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs27huqvhurvhuqcjw7Phuqco4bq74bqlIz8jb8OjIznhuq3hurXhursjw6nhu404IyU9I+G6peG6reG7iSPhurvhuqUp4buhIyUu4buuPyPDszzhuq0j4bq64bqnKSPhuqcow7Mjw5NM4buu4bqm4bu34bq44buuWS9sw51Zw7MhN8Opw6Ejb8Oz4buhw6nDocOZQOG6uSFu4bql4bqt4bq74buqJWzhu58jIcOyw7Phur1Aw51Zw7Nuw51Zw7M5w51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnVnhuq3hurnhuqUjIcOpw7PDmUBAI29uOMOZQOG6p8Ozw7Ns4buqLy/hu6Phu6Phu6Phu67Ds+G6pyHhurvhuqfhurvhuq3DoeG6u+G7rjjhur3hurnhu67hu53hursvTOG6rTjDs8OybsOhbyU9JCY9Py/Dk+G6pyHhurvhuqdfw4nDsiHhursvLC/huqXhuq0h4bqtOeG6rcOhw7Lhu67EkWzhuqVAL8Od4bq64bql4bqn4bq3I29kI+G6pG4hOMOhI+G6puG6vSMtI+G7p+G6u+G6p+G7qiPhuqbhu7VP4bq8WS9sw51ZL8OzOcOdWS/Ds27DnVkvw7MhN8Opw6HDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOd4buc4buL4bqtIzfDsmnhuq0jOeG6reG6teG6uyPhursp4buh4busI2Xhuqco4bq7I+G6peG6rT4jw7Nu4bqjI2/DoyNh4buTxKk4I8Oz4bqn4buTauG6u+G6pSPDs+G6p+G7mTgjw7Mp4bqtI+G6u33hurvhuqUjOMO0ISM/I+G6u+G6peG6p+G6tyNvZOG7qiPhu53huq3hur3DqSEj4bu5IWzhuqfhurvDoSPhuqTDoW7DqeG6reG6u+G6peG7rCM4w6HDqcOp4bq9I+G7uSHhursjw5Phur3DsyHhurvhu6wj4bud4bqt4bq9w6nhuq3hursjw4LDocOp4bqt4bufI+G6vMOpbzjhuqfhur3DomUh4bq54busIzjDocOpw6nhur0j4bqkbiE4w6Ej4bqm4bq94busI+G7neG6reG6vcOp4bqt4bq7I+G7nOG7kSPhu5zhuq3hurfDsyPhu7fhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPhu50pI+G6u+G6pzw4I8OzbuG7k2rhurvhuqUj4bu3w6kh4buhI+G7t+G6vcOyw7PDsm7huq0hw7Lhu58jYeG6r+G6uyPDs+G7lSNBPOG6rSPhuqfhu4E4I+G6uuG6vW7Ds+G6pyPDk8Oh4bufIW8jV+G6uHRYIzjhu4/hurvhuqUjOSnhursj4bq74bqnPDgj4bql4bqtIeG6vSPhuqfhu5Nq4bq74bqlI+G6uuG6pykj4bqnKMOzI+G6pOG6rSHhur0j4bqn4buTauG6u+G6pSMt4bq64bqnPDgj4bud4buRI2ViOOG6pyPDk0zhu67huqbhu7fhurgjbcOyISM4KDgjw7MoOCNs4bqnNeG6uSPhurtp4bqtI8Oz4bqt4bqv4bq74bqlIzjDtCEj4bui4buudeG7ruG6uOG6vXohbsOz4busI8SQ4buu4bu1biHhuqfhurlv4buu4buu4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDncOT4bqn4buJ4bqtI+G6peG6rSHhursjbcOyIeG7rCPDk27hu5Phu4nhurvhuqUjYTzhuq0j4bqn4buBOCPhurrhur1uw7Phuqcjw5PDoeG7nyFvI+G6p8SpbCPDsyg4I+G7neG7i+G6rSM4KDgjYcOs4bq7I+G7nWIj4budfeG6uyPhuqfDqiEj4budKSPhuqXhuq0o4bq9IznDtTgj4bq74bql4bqn4bq3I8Oz4bqnw7I0w7MjaiPhu5zhurrhu6wjw7Nu4bq94bq74bqlI2HDqiM4w6oj4bq64bqnPDgj4bud4bqt4bq34bq7I8OTTOG7ruG6puG7t+G6uOG7rCPhurrhuqc8OCPhu53huq3hurfhursjTcOyZjgj4bql4bqtISPhuqYpI+G6umjhuq0j4budKSPhurrhuqcpI+G6pyjDsyPhuqThuq0h4bq9I+G6p+G7k2rhurvhuqUjLSPhurrhuqc8OCPhu53hu5EjZWI44bqnI8OTTOG7ruG6puG7t+G6uCNh4bqzI8OzaSM44bqn4buZOCM4KDgjN8OyaeG6rSM34bqt4bqzw7IjOeG6reG6teG6u+G7rCPDszzhur0jOMOsI+G6p2jhuq0jw7NuIeG6vSNhaeG6rSPhu53hurEj4bql4bqtKOG6vSM5w7U4I+G6peG6reG7myEjb+G6reG6u+G6pyPhu53huq3Eg+G6uyPhu50pI+G6peG6rT7hurvhuqUj4bud4bqtxIPhursjOMO0ISPhu5zhuroj4budKSPhurh04buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDncOT4buVI+G6u+G6pSnhu6EjJD8jLSMqJOG7rj/hu6wjOMOqIyYjN8OyaeG6rSM54bqt4bq14bq7I8OzPOG6rSM4KDgjbOG6p+G6v+G6u+G6pSPhuqfhur8hI+G6u+G6pzw4I8Op4buL4bq7I2oj4bqmKSPhurpo4bqtI+G7nSkjw5NM4buu4bqm4bu34bq4I23DsuG7oSPDs8O1IzgoOCPhurvhuqXhuqfhurcjb2Qj4bufw7Iyw7Mjb1s4I+G6u+G6pzLDsyM4w7QhI+G7nOG6uiM44buP4bq74bqlIzgoOCPhurvhuqXhuqfhurcjb2QjYeG6r+G6uyPDs+G7lSPDk27hu5Phu4nhurvhuqUjYTzhuq0j4bqn4buBOCPhurrhur1uw7Phuqcjw5PDoeG7nyFv4buuI+G6uuG6pzThursj4budw6AjOOG6p+G7k8Os4bq74bqlI8OzbuG6q+G6u+G6pyPhuqThuq0h4bqtI2Hhuq3hurfDsiPDs27huqMjw7M84bqt4buqI8OTbsOy4bq74bqlI8OzMeG6uSPhuqfDrSPDs27EqSNv4bqt4bq74bqnI+G7neG6rcSD4bq7I8OTTOG7ruG6puG7t+G6uOG7rCNs4bqn4bq/4bq74bqlI+G7ncOgI+G6uuG6pykj4bqnKMOzI+G6pOG6rSHhur0j4bqn4buTauG6u+G6pSMtI+G6uuG6pzw4I+G7neG7kSNlYjjhuqcjw5NM4buu4bqm4bu34bq44buuI+G6uuG7ruG7nDHhurtZL2zDnQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Nhóm nhạc nữ AKB48 bị tấn công bằng cưa

Nhóm nhạc nữ AKB48 bị tấn công bằng cưa
2014-05-27 07:10:41

(TNO) - Một người đã cầm cưa bất ngờ tấn công nhóm nhạc pop của Nhật AKB48 sau đêm diễn hôm 25.5, lúc cả nhóm giao lưu với khán giả tại thành phố Takizawa, phía đông bắc Nhật...

Triển lãm ảnh về chủ quyền biển đảo

Triển lãm ảnh về chủ quyền biển đảo
2014-05-27 07:10:05

(TNO) - Từ ngày 28.5 đến 5.6 tại 29 Hàng Bài (Hà Nội), Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH-TT-DL), Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ...

Real Madrid ăn mừng nguyên đêm

Real Madrid ăn mừng nguyên đêm
2014-05-26 11:42:32

(TNO) - Trong tình thế tưởng như tuyệt vọng, Real Madrid đã trở về từ cõi chết để hoàn tất giấc mơ “Decima”.

Cannes của... Thổ Nhĩ Kỳ

Cannes của... Thổ Nhĩ Kỳ
2014-05-26 07:40:49

(TNO) - Winter sleep (Ngủ đông) của đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan được trao giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 67 (diễn ra từ 14 - 25.5), sau khi giật...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết