Cập nhật:  GMT+7
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk7w4x0MzzDrcO04buLPMOqw6Phu6s84buLw6rhurHhu5c84buh4buLw6o84buj4bubZOG7izx9JXs+Pjzhur8zPMOt4buhMzzhur/DqDzhu6Phur/hu586L+G6v3s7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6vuG6rTPhuqUpOybGoOG7oj88LTzhu6Lhu5vhu4nhu4vDqjxbPOG7i8OqNeG7qzx9fS19XS8yL30+e3skPMOsdDM8w63DtOG7izzhu6k34burPOG7mzM84buj4bubZOG7izzhuqXhu4HDqeG7izzhu5vDsuG7i8OqPMOqw6Phu6s8N+G7i+G6vzzhur904buZ4buLw6o8aeG6vzQ84buLw6Dhu4vDqjzhu4tlPOG6p8SR4buLPMWpcTzDreG7oTM84bq/w6g84buj4bq/4bufJTzhu6Lhur/huq3hu4k84bq1NOG7iTzDojThu4k8w6JyMzzhu5zhu5k84buKbuG7i8OqPOG7i8Oq4bq/4buBw6nhu5c84bu44buW4bui4buK4buiPOG7o2bhu4vhur8kPMWpcTzhur/DqDzhu6Phur/hu588fT57ezzhu6Phu4k14buLPOG7o2bhu4vhur88w6rhu4Hhuq3hu4k8w6LEg+G7qzx9eyUgPj484bq/MzzDreG7oTMlPOG6pOG7iTzDreG7hcOi4bq/POG7o+G7m+G7g+G7i+G6vzzDquG7geG6reG7iTzDosSD4burPMOi4bq/4bqxw6w84buLZOG7izzhur/hu4HDqeG7izzhu4sz4burPOG7o+G7iTXhu4s84bujZuG7i+G6vzzDomrhu4s8aeG6v+G7iTfhu4vDqjxdPuG7tDzhuqXhu4HDqeG7izzhu6Phu4fDouG6vzzDouG6v3QzPOG7o+G6v+G7nzzhur/hu4k2w6Lhur884bup4buJ4buLw6olPOG7muG7gWThu4vDqjzhur/hu5/hu6vDqeG7izzhur434buBPMONOeG7i8OqPOG6pzg8w6LDtTzhurU34buLPOG7o+G6v+G7nzzhur/hu4k2w6Lhur884bup4buJ4buLw6o8xalxPOG6v8OoPOG7o+G6v+G7nzzhu4tk4buLPMOsdDM8w63DtOG7izzhu4fhu6M8w6rDo+G7qzzhu5szPOG7o+G6v+G7gcOp4bujPOG6vzbhu4EkPMOiNMOiPOG6p+G7hTM84buX4bq/dMO14buLw6o8aeG6vzTDojzhu4vhur90PMWoZ+G7i+G6vzzDjeG7geG7i+G6vyQ8w4rhu4Hhu4k8w43hu4Hhu4vhur8kPOG7ouG7m+G7gcOp4bufPOG7luG6v+G7ieG7i8OqPOG6v+G7gcOp4buLPMOiauG7izzhu6Phu5tk4buLPCI+4bu0POG6peG7gcOp4buLPOG7o+G7h8Oi4bq/PMOi4bq/dDM84buj4bq/4bufPOG6v+G7iTbDouG6vzzhu4tk4buLPMOsdDM8w63DtOG7izzhuqc4PMOqw6Phu6s84bubMzzhu4vDquG6seG7lzzhu6Hhu4vDqjzDonHDojzhurXDsiU84bui4buJNeG7izzhu6Nm4buL4bq/PMOixKk8aeG6v+G7iTfhu4vDqjzhu6Phu5tk4buLPH0lez4+POG6vzM8w63hu6EzPOG6v8OoPOG7o+G6v+G7nzzDouG6v3QzPOG7o+G6v+G7nzzhur/hu4k2w6Lhur884bq14buFPOG7i8Oq4bqx4buXPOG7oeG7i8OqJTzhuqbhurk8w6rhu4E3w6w84bq1w7Thu6M84buL4bq/4bun4buLw6o84buj4bq/4buBw6nhu6M84bq/NuG7gTzhuqXhu4k8w6x0MzzDrXM8w6rDo+G7qzzhu5szJDzhu4vDqjXhu4vhur884buLbuG7i8OqPOG7i8Oq4bq/4buBw6nhu5c84bujZuG7i+G6vzzhuqc4PMOi4bq/Zjzhuqc24buJPOG6tTU8w6Lhu4nhu4s84buLbuG7i8OqPOG6pcOj4buLPOG6v+G7n+G7qzzhuqfDsuG7i8OqPMOsa+G7gTzhu4vDquG7n8Oz4buLPMOtw7nDoiQ8aeG6v+G6t+G7izzhu6Phu5t0w7Xhu4vDqjzhu6Phur/hu5884bq/4buJNsOi4bq/POG6peG7gcOp4buLPOG7o+G7h8Oi4bq/PMOt4buhMzzhurXhu4U84buLw6rhurHhu5c84buh4buLw6o8xanDtOG7gTzhu5fhur90w7Xhu4vDqjzDouG6v8Ojw6w84oCc4bupM+G7i+G6vzzhu4vhur81POG6v8O14buLPMOq4buBNTzhuqfDs+G7i8Oq4oCdPMWpNTzhu5fhur/Eg+G7izzhuqfEg+G7nzzhur/hu4k14buLPOG7o8SD4bujPMWpcTzhur/DqDzhu6Phur/hu588xak14buJPMOi4bufb+G7gTzhu6Phur804buLw6o8Mi99Pnt7JTzhur4l4buKJUk6L+G7lzs=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đưa trường mầm non An Lợi vào sử dụng

Đưa trường mầm non An Lợi vào sử dụng
2011-09-22 22:55:44

(QT) - Sáng 21/9/2011, tại thôn An Lợi, xã Triệu Độ (Triệu Phong, Quảng Trị) đã diễn ra lễ khánh thành Trường mầm non An Lợi. Đến dự buổi lễ có đại diện Quỹ D.O.V.E Fund, Phòng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết