Cập nhật:  GMT+7
%E1%BA%A4QED%E1%BB%8C%C5%A8%E1%BB%82%3A%3AAC%2ArR%3B%C5%A8%C3%94C%E1%BA%A6jF%C6%AFDPRF%2CD+%40RD%C6%AF%E1%BB%B2%3BD%E1%BB%8C%E1%BB%84%E1%BB%A8QD%3B%E1%BB%822%E1%BA%A4%2FQE%E1%BA%A6%E1%BA%A4%2AD%E1%BB%8C%C5%A8%E1%BB%82%3A%3AAC%2Af%C3%94%E1%BB%82%E1%BB%8EC%E1%BA%A6%E1%BA%B4bK%E1%BB%A8D%E1%BB%ADR%E1%BB%9C%3B%C3%82D-Db%21D%E1%BB%8CQ%C3%9AD%E1%BB%8C%E1%BB%AC%E1%BB%A8D%C6%AF%E1%BB%B2%3BD%E1%BB%8C%E1%BB%84%E1%BB%A8QD%3B%E1%BB%822D%E1%BB%A8Q%3E%E1%BB%A8PD%E1%BB%82%E1%BB%A8QDlP%2C2%E1%BB%9E%E1%BB%A8DlP%E1%BB%AE%E1%BB%8CDb%3C%E1%BB%A8PD%E1%BA%B4%3BQX%E1%BB%A8DcGRDrK%C6%AF%E1%BA%B0D1ID%E1%BB%85R%E1%BB%AADf%E1%BB%AC%E1%BB%82%E1%BA%B0D%E1%BB%85R%E1%BB%AADjR%E1%BB%A8Q%E1%BA%B0D%E1%BB%A1%2CH%E1%BB%A8PDr%3FU%C3%82D+%C3%93%E1%BB%A8D%E1%BB%A8%E1%BB%B6D%C5%A8%5B%E1%BB%8CD%C5%A8F%C6%AFD%C3%8D%E1%BB%A8%E1%BA%B0D+%3E%3D%3BD%26%2C%E1%BB%82D%C3%95%3E%3D%E1%BB%8CD%3A%5BD%E1%BB%A8PQ%C3%A8%E1%BB%AAD%E1%BB%A6Q%E1%BB%B0D+FD+%3E%E1%BB%B8%E1%BB%A8D%C5%A8%E1%BB%96%E1%BB%A8D%C5%A8F%C6%AFDPRF%2C%E1%BA%B6D8%E1%BB%A8QDb%3C%E1%BB%A8PD%E1%BB%A6%E1%BB%A2%C4%82D%E2%80%9Cr%3F%E1%BB%AA%E1%BB%A8PD%C6%AF%E1%BB%B2%3BD%C5%A8M%E1%BB%A8D%E1%BB%8C%3E%E1%BB%82DP%E1%BB%B6D%C3%95%E1%BB%A2D%C3%95%E1%BB%B0%E1%BB%A8PD%C3%92F%E1%BB%A8DPQ%C6%A0%E1%BA%B0D%3B%E1%BB%822D%2AQHRD%3BXRD%E1%BB%8C%2CY%E1%BB%A8D+F%E1%BB%AAD%C6%AF%E1%BB%842D%E1%BB%8C%3E%E1%BB%82D+FD%C3%92UD%E1%BB%8C%C3%8C%3BD%E1%BB%8C%28%3B%E1%BA%B6Dj.%E1%BB%8CD%3B%C3%9A%E1%BB%A8QD%E1%BB%8EN2%E1%BA%B0D%3BXRD%3BQL2D%E1%BB%8CQ%E1%BB%84%E1%BB%A8D%E1%BB%A8H%E1%BB%A8D%C5%A8%C3%8C%C6%AF%E1%BA%B6DrXRD%E1%BB%A8%E1%BB%8A%C6%AFD+R%E1%BB%9C%E1%BB%A8D%E1%BA%BAD%3BQ%E1%BB%84%E1%BB%A8P%E1%BA%B0D+%E1%BB%9AD%E1%BB%A8QFD%E1%BB%A6QX%E1%BB%A8PD%C5%A8F%C6%AFD%C3%95%3E%3D%E1%BB%8CD%E1%BB%8CX%E1%BB%A8PD+R%E1%BB%9C%E1%BB%8CD%E1%BB%8C%3C%E1%BA%B0D%3BXRD%3BQL2D%E1%BB%8C%2C%E1%BB%B2%E1%BB%8CD%C3%95%23RD%E1%BB%A6QX%E1%BB%A8PD%E1%BB%8C%E1%BB%AC%E1%BB%A8D3D%E1%BB%A8PQ%C3%99%E1%BB%82DPT%E1%BA%B0D%E1%BB%8C%E1%BB%B0D%C5%A8.%E1%BB%8CD%E1%BB%8C%E1%BB%AC%E1%BB%A8D%E1%BB%A8PQ%C3%99D%C3%95%C6%A0%E1%BB%A8D%E1%BB%8C%E1%BB%84RD%E1%BB%8CQ%C6%A0%3BD%E1%BB%A8%22%E1%BB%82%E2%80%9DD%E1%BA%B6%E1%BA%A4%3B%E1%BB%82%C3%92%C5%A8%C3%94D%3A%3B2%C5%A8%C3%94AC%C6%AF%E1%BB%82%3FPR%E1%BB%A8%C4%82%C3%89%2A1D%E1%BB%82%2C%3B%E1%BB%AAC%E1%BA%A6%E1%BA%A4%3B%3F%E1%BA%A6%E1%BA%A4%3B%E1%BB%8E%E1%BA%A6%E1%BA%A4R%C6%AFPD%3A%3F%E1%BB%8CAC%2F%2F%E1%BB%8C%E1%BA%B6%C3%92%E1%BB%82%E1%BB%AA%26%2C%E1%BB%82%E1%BB%A8P%3B%3FR%E1%BA%B6+%E1%BB%A8%2F%E1%BB%8E%C3%94%3A%E1%BB%A6%3B%E1%BB%AA%2A%2F%E1%BB%A8%C3%940%3A%2FE%C3%89%E1%BA%BC%C4%90%2F%E1%BA%BA%E1%BB%80%E1%BB%8E%C4%90%C4%90%E1%BA%BE%E1%BA%BC%E1%BA%BCE%E1%BA%B8%3B%C3%8A%E1%BA%B8%E1%BA%BC%C3%89%E1%BA%BE%C5%A8E%E1%BA%B6%E1%BB%A4%2APCD%2F%E1%BA%A6%E1%BA%A4%2F%3B%E1%BB%8E%E1%BA%A6%E1%BA%A4%2F%3B%3F%E1%BA%A6%E1%BA%A4%3B%3F%E1%BA%A6%E1%BA%A4%3B%E1%BB%8E%E1%BA%A6%E1%BA%A4%2A%E1%BA%A68%E1%BB%A8QDlP%2C2%E1%BB%9E%E1%BB%A8DlP%E1%BB%AE%E1%BB%8CDb%3C%E1%BB%A8PD%3B%3F%E1%BB%AA%E1%BB%A8PD+%3E%23%E1%BB%A8D%E1%BB%8CK2D%E1%BB%8CH%E1%BB%A8QD%E1%BB%8C%29%E1%BB%82D%C6%AFT%E1%BB%A8Q%E1%BA%B6%E1%BA%A4%2F%2A%E1%BA%A6%E1%BA%A4%2F%3B%E1%BB%8E%E1%BA%A6%E1%BA%A4%2F%3B%3F%E1%BA%A6%E1%BA%A4%2F%3B%E1%BB%82%C3%92%C5%A8%C3%94%E1%BA%A6c%3E%3D%E1%BB%8CD%3A%5BD%C3%95%E1%BB%B2%E1%BB%A8PD+R%E1%BB%96%E1%BB%A8%E1%BA%B0D%E1%BB%A6QS%E1%BB%8CQD%C5%A8%E1%BB%9CD%E1%BB%8C%29%E1%BB%82D%E1%BB%82%E1%BB%A8QD%C3%94%C6%AF%E1%BA%B0D%C3%92FD%E1%BB%8C%E1%BB%AA%E1%BB%A8%E1%BA%B0D%E1%BB%A8QL%3BD%C5%A8FD%3BQ%3E%E1%BB%B8%E1%BB%A8PD+%3DD%3BM%E1%BB%A8D%3BH%E1%BB%AAD%3A%40%C6%AFDQX%C6%AF%E1%BA%B0D%E1%BB%82%E1%BB%A8QD%26%2C2%C6%A0%3BD%3BK%C6%AFD%3BT%C6%AFD%E1%BB%8C%E1%BB%84%E1%BB%8CQD%C5%A8F%C6%AFDPRF%2C%E1%BA%B6D%E2%80%9CrXRD%E1%BB%8C%E1%BB%B0D%3BQ.D%E1%BB%8CQ%E1%BB%B8RD%E1%BB%8CK2D%E1%BB%8CH%E1%BB%A8QD%3B%7DD%E1%BB%A8QVD%E1%BB%A8%E1%BB%96%E1%BB%A8D%E1%BB%A6QRD%C3%95%E1%BB%B0D%3BXRD%E1%BB%A8PQ%C3%99D%3BGRD%3A%E1%BB%82%E1%BB%AAD%C6%AFT%E1%BB%A8QD%E1%BB%A6QX%E1%BB%A8PD%3B%3F%C3%9D%E1%BB%A8PD%E1%BB%8CK2D%E1%BB%8CH%E1%BB%A8QD%3F%C3%9DRD%C3%95%C3%94%C6%AFD%C3%92%E1%BB%84%E1%BB%A8%E2%80%9D%E1%BA%B6DlPQ%C3%99D%C5%A8FD%C5%A8F%C6%AF%E1%BA%B0D%E1%BB%82%E1%BB%A8QD%C3%95RD%3BT%C6%AFD+FD%C3%95F%E1%BB%AAD%C6%AF%3E%E1%BB%A8P%E1%BA%B0D%C6%AF%21%E1%BB%82D%E1%BB%8C%2C%E1%BB%82%E1%BA%B0D%3A%2C%E1%BB%A8P%E2%80%A6D+%E1%BB%9AD%3B%3F%C3%9D%E1%BB%A8P%E1%BA%B6D%E1%BB%ADR%E1%BB%9C%E1%BB%8CD%E1%BB%A8F2D%E1%BB%A8P%3E%23RD%C5%A8F%E1%BB%A8QD%C5%A8%E1%BB%88%E1%BB%A8D%C5%A8F%C6%AFD%C3%95ID%E1%BB%A6Q%E1%BB%B0D%E1%BB%A6Q%C3%8D%E1%BB%A8%E1%BA%B0D%C3%95%E1%BB%8A%E1%BB%A8PD%E1%BB%A8F2D%E1%BB%82%E1%BB%A8QD%C6%AFL%3BD%E1%BB%8C%E1%BB%84%E1%BB%A8QD%3B%E1%BB%822D%E1%BB%A8%E1%BB%96%E1%BB%A8D%E1%BB%8CX%E1%BB%A8PD+R%E1%BB%9C%E1%BB%8CD%E1%BB%8C%5B%E1%BB%8CD%E1%BB%A6Q%E1%BB%B4DQ%E1%BB%B8%E1%BB%A8DPL%2AD%C3%92%E1%BB%B2R%E1%BA%B6DcF%E1%BB%AAD%E1%BB%8CK2D+%E1%BB%9AD%3F%C3%9DRD%E1%BB%A8Q%3E%E1%BB%A8PD%E1%BB%A6QX%E1%BB%A8PD%E1%BB%8C%E1%BB%B0D%3BR%E1%BB%9A%E1%BB%A8D%C6%AF%2C%E1%BB%82D%E1%BB%8CQN%2CD%E1%BB%8CH%E1%BB%A8Q%E1%BA%B0D%E1%BB%82%E1%BB%A8QD%C5%A8GRD%C3%95RD%E1%BB%A8QR%E1%BB%9A%2CD%E1%BB%A8%E1%BB%B8RDQ%E1%BB%AE%E1%BB%8CD%E1%BB%A8PQ%E1%BB%9AD%26%2C%E1%BB%822D%C3%95.%E1%BB%8CD%E1%BB%8CQN%2C%E1%BA%B6D%E1%BA%A9%E1%BB%82%E1%BB%A8D%C3%95M%2C%E1%BA%B0D%E1%BB%82%E1%BB%A8QD%E1%BB%8CQ%C3%9AD%C3%95.%E1%BB%8CD%C3%95%E1%BB%A2D%3B%3F%3E%E1%BB%A8PD%E1%BB%8CK2D%E1%BB%8CH%E1%BB%A8QD%E1%BB%8C%29%E1%BB%82D%C6%AFT%E1%BB%A8Q%E1%BA%B0D%3BR%C6%A0%E1%BB%A8PD%C5%A8F%E1%BB%A8QD%C3%95%C3%9D%E1%BB%A8D1%E1%BB%82%E1%BA%B0D%E1%BB%8EM%E1%BB%A8D%E1%BB%8EM%E1%BB%A8D%E1%BB%A8QR%E1%BB%9A%2CD%E1%BB%A8P%3E%23RD%C3%92R%C6%A0%3BD%C3%95%C6%A0%E1%BB%A8D%3B%E1%BB%822D%E1%BB%A8PQ%E1%BB%9AD%E1%BB%8C%29%E1%BB%82D%E1%BB%82%E1%BB%A8QD%E1%BB%A8%E1%BB%96%E1%BB%A8D%C3%95%E1%BB%B8%E1%BB%A8D%C3%95%E1%BB%88%3BDQF%E1%BB%A8PD%E1%BB%A8PF2D%E1%BB%8CF%E1%BB%A8PD%E1%BB%A8QR%E1%BB%9A%2C%E1%BA%B6D8%E1%BB%A8QD%C5%A8F%C6%AFD%C3%95%E1%BB%B8%E1%BB%A8D1R%E1%BB%A8D+%E1%BB%822D%E1%BB%A8PK%E1%BB%A8DQF%E1%BB%A8PD%E1%BA%BC%C4%90D%3B%3FR%E1%BB%9C%2CD%C3%95%C3%9D%E1%BB%A8PD%C3%95%E1%BB%A2D%C6%AF%24D%3F%E1%BB%B2%E1%BB%A8PD%3AH%E1%BB%A8D1%2CL%3BD%E1%BB%8CQN%2C%E1%BA%B6Dk%E1%BB%B6RD%E1%BB%A8%C3%8D%C6%AFD%E1%BB%82%E1%BB%A8QD%E1%BB%A8QN%2AD%E1%BB%8CQ%E1%BB%AAD%E1%BB%8C%E1%BB%84%E1%BB%8CD%C3%95M%2CD%C6%AFYRDQ%E1%BB%B8%E1%BB%A8D%E1%BA%BC%C4%90%C4%90D%E1%BB%8CQN%2CD%3B%E1%BB%AAD%E1%BB%A8QV%E1%BA%B0D%3B%3F%7DD%E1%BB%8CQRD%2AQSD%E1%BB%8C%E1%BB%AC%E1%BB%A8D%C5%A8IRD%3B%3F%E1%BB%96%E1%BB%A8D%E1%BB%80%C4%90D%3B%3FR%E1%BB%9C%2CD%C3%95%C3%9D%E1%BB%A8P%E1%BA%B6D%E1%BA%AB%E1%BB%B0D+Y%E1%BB%A8%E1%BA%B0D%E1%BB%82%E1%BB%A8QDb%3C%E1%BB%A8PD%3BR%C6%A0%2AD%3B%28%E1%BB%8CD%C6%AF%24D%3F%E1%BB%B2%E1%BB%A8PD%3B%3F%C3%9D%E1%BB%A8PD%E1%BB%8CK2D%E1%BB%8CH%E1%BB%A8Q%E1%BA%B6D8%E1%BB%A8QD%C6%AF%2C%E1%BB%82D%3A%E1%BB%82%E1%BB%A8QD+%E1%BB%9AD%3E%E1%BB%B8%C6%AFDQG%3B%E1%BA%B0D%E1%BB%8CQ%C3%8D%C6%AFD%3A%E1%BB%B0%E1%BB%8C%E1%BA%B0D%3BG%E1%BB%AAD%E1%BB%8E%E1%BB%84%E1%BB%A8P%E1%BA%B6D%E1%BA%A9K2DPR%23D%3B%3F%E1%BB%AA%E1%BB%A8PD+%3E%23%E1%BB%A8D%E1%BB%A8QFD%E1%BB%82%E1%BB%A8QD%C5%A8%2CX%E1%BB%A8D%E1%BB%8C%E1%BB%B0D%3B%3F%E1%BB%96%E1%BB%A8D%C3%89%C4%90%C4%90D%E1%BB%8CQN%2CD%E1%BB%8CK2D%E1%BB%8CH%E1%BB%A8QD%C3%95%E1%BB%92%2AD+%40RD%E1%BB%8C%E1%BB%84%E1%BB%8CD%C5%A8%E1%BB%AAGRD%C6%AF%3E%E1%BB%A8P%E1%BA%B0D%3A%E1%BB%82%E1%BB%A8Q%E1%BA%B0D%C3%92%C3%9DD%C3%95%E1%BB%9A%E2%80%A6D%E1%BA%AB%E1%BB%B0D%E1%BB%A8Q%22%E1%BB%A8PD%E1%BB%8CK2D%C6%AF%3E%E1%BB%A8PD%3B%3F%E1%BB%96%E1%BB%A8D%E1%BB%8CQ%28%E1%BB%8CD%E1%BB%A8%C3%8D%C6%AFD%3B%2C%E1%BB%B4R%E1%BA%B0D%3B%3FUDPR%E1%BB%84D+FRD%E1%BB%8CQ%28%E1%BB%8CD%3B%3FR%E1%BB%9C%2CD%C3%95%C3%9D%E1%BB%A8P%E1%BA%B6Dk%E1%BB%B6RD%E1%BB%A8%C3%8D%C6%AFD%3FR%E1%BB%96%E1%BB%A8PD%E1%BB%8CK2D%E1%BB%8CH%E1%BB%A8QD%E1%BB%8CQ%E1%BB%AAD%E1%BB%82%E1%BB%A8QD%3BQ%2CD%E1%BB%A8QN%2AD%C3%89%C4%90%C4%90D%3B%3FR%E1%BB%9C%2CD%C3%95%C3%9D%E1%BB%A8P%E1%BA%B6D%C4%A9QX%E1%BB%A8PD%E1%BB%8CQ%C3%9AD%C5%A8F%C6%AFDPRF%2CD%E1%BB%8CQ%E1%BB%AAD%C6%AFT%E1%BB%A8Q%E1%BA%B0D%E1%BB%82%E1%BB%A8QDb%3C%E1%BB%A8PD%E1%BB%8C%E1%BB%AC%E1%BB%A8D%E1%BB%8EG2D%E1%BB%A8QR%E1%BB%9A%2CD%E1%BB%A8P%3E%23RD%C3%95.%E1%BB%8CD%E1%BB%8CQN%2C%E1%BA%B6D%E1%BA%A9%E1%BB%82D%E1%BB%A8%C3%8D%C6%AFD%E1%BB%A8%E1%BB%822%E1%BA%B0D%E1%BB%82%E1%BB%A8QD%C3%95ID%C3%95F%E1%BB%AAD%E1%BB%A8PQ%E1%BB%9AD+FD%3BG%E1%BB%AAD+R%E1%BB%9C%E1%BB%8CD%C5%A8F%C6%AFD%3BQ%3E%23%E1%BB%A8PD1%2C2%E1%BB%96%E1%BB%A8D%E1%BB%8CQ%E1%BB%AAD%E1%BA%BCD%E1%BB%A8P%3E%23RD%E1%BB%A6Q%2C2%C6%A0%3BD%3BN%3BD%3B%3F%E1%BB%AA%E1%BB%A8PD%E1%BB%A8Q%E1%BB%B0%C6%AFD%E2%80%9Cr%5BD%C5%A8%5B%E1%BB%8C%E2%80%9DD%E1%BA%B4%E1%BB%A8Q%E1%BB%B0%C6%AFD%E1%BB%A8Q%22%E1%BB%A8PD%E1%BB%A8P%3E%23RD%E1%BB%A6Q%2C2%C6%A0%3BD%3BN%3B%C3%82D%24D1ID%E1%BB%85R%E1%BB%AADf%E1%BB%AC%E1%BB%82D%E1%BB%8E%E1%BB%AAD%E1%BB%82%E1%BB%A8QD%C5%A8F%C6%AFD%3B%3F%3E%24%E1%BB%A8PD%E1%BB%A8Q%E1%BB%B0%C6%AF%E1%BA%B0D+%40RD%C6%AF%7B%E1%BB%8CD%C5%A8%3E%E1%BB%B8%E1%BB%A8PD%C3%89D%3B%3FR%E1%BB%9C%2CD%C3%95%C3%9D%E1%BB%A8P%2F%E1%BB%A8P%3E%23R%2F%3BQ%E1%BB%84%E1%BB%A8P%E1%BA%B6DrQ%E1%BB%82%E1%BB%A8QD%E1%BA%A9%E1%BB%82D-DlP%E1%BB%AE%E1%BB%8CD%E1%BB%AD%3C%E1%BA%A4%2F%2A%E1%BA%A6


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Điện cho miền tây Quảng Trị

Điện cho miền tây Quảng Trị
2012-12-14 11:37:41

(QT) - Những năm qua Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Trung – EVNCPC ) đã và đang đầu tư 111,2 tỉ đồng xây dựng 9 dự án lưới điện tại huyện Hướng Hóa. Kiểm...

Vươn lên bằng lòng yêu nghề

Vươn lên bằng lòng yêu nghề
2012-12-12 09:32:40

(QT) - Bằng nghị lực và lòng yêu nghề, sau gần 20 năm cần cù lao động, vợ chồng anh Phan Sĩ Nhị và chị Trần Thị Điệp ở thôn An Xuân, xã Cam An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã vươn...

Chuối Tân Long được mùa, mất giá

Chuối Tân Long được mùa, mất giá
2012-12-12 09:32:20

(QT) - Chị Kăn Vơn (trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đi rẫy về, chiếc A chói rỗng không dù mấy héc ta trồng chuối của gia đình chị đã đến kỳ thu hoạch. “Mọi năm...

Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới
2012-12-12 09:32:04

(QT) - Xác định rõ vai trò nông dân là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội Nông dân xã Gio Quang (Gio Linh, Quảng Trị) đã chủ động triển khai nhiều hoạt...

Cách làm giàu của Pả May

Cách làm giàu của Pả May
2012-12-06 12:08:26

(QT) - Dám nghĩ, dám làm, dám mạnh dạn bước qua những hủ tục lạc hậu để thay đổi nếp nghĩ của bà con dân bản, và hơn hết là tìm kiếm cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết