Cập nhật:  GMT+7
b4a8xc2fax145ffx12656x135a3x108a9xe3cdx17637xe01bxX7x100c6x1321fxf1cbx172ebx14f4ax14c07xX5xf621xXax13856x14bc1xX5xXdxXexX7xX4xX1x1597ex18055xX3xXex13433xX3x16856xX6xc225xXdx16e3cxX3x120faxX6x16d95xX10xX3xX24xX1exXdxX3xXex1424fx153baxX0x174cfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6xX24xXaxX12xf952x10a01x18992xc6acx12157xXbxX30xX10xX7xX7x10cd4xX3x15378xX3xXaxXcxXdx10979xX4axX3xX7x11214xX3x166a0xef7bxX6xX3xXexX1x184dcxXbxXaxX3x137adxX5xX6xX24xXdxcd62xXdxX30xX3xX13xX5xXdxXexX7xX4xX1xX1axX1bxX3xX4xX1xX1bxX3xX30x139b7xX4ax15366xX3xX4axX1xc6f4xX3xX22xf983xX3xf155x12f23xX4xX1xX3xX69xebdbx14923xX3xX8cx11b65xX3xX22xXdx100a8xX4axX3xX4xfbfexX3xX8cx124aexX3xXexX30xX31xX4axX1xX3xXexX1x1633fx1661bxX4axX83xX3xX8cxX87xXdxX3xX8cxfe8cx135a9xX3xXexX30xcda3xX4axX3xXexX1xX1exX4axX83xX3xX4axX1xXb5xXexX3xX4xX31xX4xX3xX24xX6xX4axX1xX3xX1xXdxX9axXb6xX3xf302xXb6xX28x12a7dxX4axX3xX6xX4axX1xX3xX1xf10fxX4axX83xX3xX4axfbc2xX4axX83xX3xX4x154dbxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4axX83xXabxc628xXdx1431axX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX1bxX24xX28xXaxX12xXcxXb6xca85xX4axX3xXexX30xXabxX9exX4xX3xX26xX6xX28xX10xX3xXexXb6xX28x15841xX4axX3xX5fxX1exX3xX8cxX96xX3xX4xX1exX3xX8cxX87xX6exX3xXbxX1xX31xX4axX3xX22xX9exXdxX3xX69xX5xX6xX24xXdxX6exXdxX30xX3xX13xX5xXdxXexX7xX4xX1xX1axX1bxX3xX4axX1xXabxX4axX83xX3xX22x16513xX4axX3xX1axX1xX8axX4axX83xX3xXexd06axX6exX3xX30xX6xX3xXexX1xXf5xXdxX3xX8cxXdxXa1xX6exX3xX1xXacxXbxX3xX5x10ca7xX3xX4xX1xX1bxX3xXexX30xXbaxX4axX3xXexX1xX1exX4axX83xX3xX4axX1xXb5xXexX3xX4xX31xX4xX3xX24xX6xX4axX1xX3xX1xXdxX9axXb6xXf7xX3xX49xdd67xX3xX7xX5dxX3xX4axX83xXabxXf5xXdxX3xX93xX4axX1xX3xX1axX1xXdxX3xX8cx16557xX3xX4axX1xXb5xX4axX3xX6exXe1xX4axX1xX3xX69xX5xX6xX24xXdxX6exXdxX30xX3xX13xX5xXdxXexX7xX4xX1xX1axX1bxX3xXbxX1x186c6xXdxX3xX4xX1xX8dxXb6xX3xXexX30xX31xX4xX1xX3xX4axX1xXdxX9axX6exX3xX4xX1x101d0xX4axX1xX3xX1axX1xXdxX59xX4axX3xX8cxX87xX6exX3xXbxX1xX31xX4axX3xX83xXdxecf1xX6xX3xX8cxX8axXdxX3xX5fxX120xX4axX3xX8cxXdxX3xX22xX87xX1bxX3xX4axX83xX198xX3xX4x1004fxXexXf7xX0xX33xXbxX12xX0xXexX6xX5fxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX6exX6xX30xX83xXdxX4ax17932xd1f9xXbxX4cxX3xX6xXb6xXexX1bxXaxX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX24xX12xX0xXdxX6exX83xX3xX1xX10xXdxX83xX1xXexX9xXaxc7f1x13242x16f51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x16302xXdxX24xXexX1xX9xXax117bexX24bx10c5bxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22axX33xX33xX22xX4axX10xX4cxXbxX30xX10xX7xX7xXf7xX4axX10xXexX33x10fc6xXdxX5xX10xX7xX33x1702fxXb6xX5fx15936xX10xX4xXexX33x127afxX92xX33xX93xX22bxX33xX24ax1532axX33xX24ax14bf0xX33xX26xX6xX28xX10xX54xX1axX5xXdxXexX7xX4xX1xX1axX1bxXf7xX285xXbxX83xXaxX33xX12xX0xX33xXexX24xX12xX0xX33xXexX30xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX1bxX24xX28xXaxX12xXcxX30xXbaxX4axX3xXd6xXb6xX28xXd9xX4axX3xX6xX4axX1xX3xX8cx16b4bxX4axX1xX3xX4xX6xX1bxX3xXexX1xX1exX4axX83xX3xX4axX1xXb5xXexX3xX4xX31xX4xX3xX24xX6xX4axX1xX3xX1xXdxX9axXb6xX3x14890xX92xfe34x12b91xX3xX2ffxX92xX27cxX302xX3xX69xX92xX301xX3xX22xX87xX3xX69xX92xX93xX3xX83xXdxX1f8xX6xX3xX13xX5xXdxXexX7xX4xX1xX1axX1bxX3xX22xX9exXdxX3xX26xX6xX28xX10xX3xX30xXb5xXexX3xX1axX1xX1acxX3xXexX1xX87xX4axX1xX3xX1xXdxX9axX4axX3xXexX1x15c94xX4xX3xX24xX1bxX3xXexX1xX31xXdxX3xX8cx1027exX3xXexX1xXdxX59xXb6xX3xXexX1xXdxX9axX4axX3xX4xX1xX1e3xX3xXex129c0xX3xX4xX1cdxX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX1e3xX6xXf7xX3xdf70xX4axX1xX22axX3xX92xX1bxX4cxXdxX4axX83xX4axX10xX256xX7xX3xXf7xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX24xX12xX0xX33xXexX30xX12xX0xX33xXexX6xX5fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX1bxX24xX28xXaxX12xX20xX1bxX3xX83xXdxX1f8xX3xX4axX83xXb6xX28xX120xX4axX3xX1axX59xX3xX1xX1bxXe1xX4xX1xX3xX83xXdxX1cdxXdxX3xX4axX83xX1xX9axX3xX4axX83xX87xX28xX3xX28axX2xX33xX2xX25fxX3xX22xX87xX3xXexX30xXabxX9exX4xX3xX8cxX1acxX3xX4x158fbxX4axX3xXbxX1xX1cdxXdxX3xX8cxXb5xXb6xX3xX6exX34dxXexX3xXexX30xXbaxX4axX3xX5fx14950xXexX3xX5fxXb6xX34dxX4xX3xX22xX9exXdxX3xX8cxX1exXdxX3xXexX1xXebxX3xXexX1xX31xX4xX1xX3xX8cxXb5xXb6xX3x10d68xXb6xX7xX5xX6xX4axX3xX294xX1xX6xX83xX6xX10xX22xX302xX3xX26xX6xX28xX10xX3xX4xX1xX2dexX3xX4xX1acxX3xXexX1xXa1xX3xXexX1xXabxXacxX4axX83xX3xX8cxX87xXdxX3xX22xX9exXdxX3xX69xX5xX6xX24xXdxX6exXdxX30xX3xX13xX5xXdxXexX7xX4xX1xX1axX1bxX3xX22xX87xX1bxX3xX4axX83xX87xX28xX3xX22bxX33xX24cxXf7xX3x13d13xX1xXabxX4axX83xX3xX22xX9exXdxX3xX22xXdxX9axX4xX3xX13xX5xXdxXexX7xX4xX1xX1axX1bxX3xX4axX1xXbaxX4axX3xX5xXf5xXdxX3xX8cxXb5xXb6xX3xX20xX10xX30xX10xX4xX1axX3xX294xX1xXdxX7xX1bxX30xX6xX3xX4axX83xX87xX28xX3xX28axX25fxX33xX25dxX302xX3xX26xX6xX28xX10xX3xXexXdxX4axX3xX30xX81xX4axX83xX3xX8cxX1exXdxX3xXexX1xXebxX3xX4axX83xXabxXf5xXdxX3xf8ddxX1axX30xX6xXdxX4axX6xX3xX7xf8bbxX3xX1axX1xX8axX4axX83xX3xX8cxXebxX3xXexX1xXf5xXdxX3xX83xXdxX6xX4axX3xX8cxXa1xX3xX4xX1xXb6x152c4xX4axX3xX5fxX8dxX3xX4xX1xX1bxX3xXexX30xXbaxX4axX3xXd6xXb6xX28xXd9xX4axX3xX6xX4axX1xX3xX8cxX2dexX4axX1xX3xX4xX6xX1bxX3xX83xXdxX1f8xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4axX83xXabxXf5xXdxX3xX7xX6xXb6xX3xX8cxX1acxX3xX4xX1xX2dexX3xX28axX3xXexX1xX31xX4axX83xXf7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX1bxX24xX28xXaxX12xXcxXb6xX28xX3xX4axX1xXdxX120xX4axX3xX13xX5xXdxXexX7xX4xX1xX1axX1bxX3xX1xX8axX6exX3xXd6xXb6xX6xX3xX8cxX96xX3xX5fxX31xX4xX3xX5fx131fexX3xX5xXbaxXbxX3xX5xXb6xXbaxX4axX3xX4xXebxX6xX3xX26xX6xX28xX10xX22axX3xXaxXcxX8axXdxX3xX1axX1xX8axX4axX83xX3xX4cxX10xX6exX3xX6xX4axX1xX3xXexX6xX3xX4axX1xXabxX3xX6exX34dxXexX3xX8cxX1exXdxX3xXexX1xXebxX3xX7xXdxX120xXb6xX3xX8cxXe6xX4xX3xX5fxXdxX9axXexX3xX22xX87xX3xX8cxXabx1414axX4axX83xX3xX4axX1xXdxX120xX4axX302xX3xX4xX1x120a4xX4axX83xX3xX4xXb5xX4axX3xXexX9exXdxX3xX4axf705xX6xX3xX4ax12e09xX6exX3xX8cxXa1xX3xX4xX1xXb6xX4e4xX4axX3xX5fxX8dxX3xX4xX1xX1bxX3xXexX30xXbaxX4axX3xX8cxXb5xXb6xX3xX22xX9exXdxX3xX6exX34dxXexX3xX22xX198xX3xX7xX5dxX3xX4axX1xXabxX3xX26xX6xX28xX10xXf7xX3xXcxX8axXdxX3xX6exXb6xX1exX4axX3xX8cxXb5xXb6xX3xX22xX9exXdxX3xX294xX1xXdxX7xX1bxX30xX6xX3xXexX30xXabxX9exX4xX3xX22xX87xX3xX4cxX10xX6exX3xX8cx1880cxX28xX3xX5xX87xX3xX6exX87xX4axX3xX1axX1x13b12xXdxX3xX8cxX34dxX4axX83xX3xX5xX172xX3xXexXabxX634xX4axX83xX3xX4xX1xX1bxX3xXexX30xXbaxX4axX3xX8cxXb5xXb6xX3xX22xX9exXdxX3xX26xX6xX28xX10xX302xX3xX5fxX634xXdxX3xX1x13940xX3xX4x10648xX4axX83xX3xX5xX87xX3xX4axX83xXabxXf5xXdxX3xX93xX4axX1xX3xX22xX87xX3xX4xX1acxX3xXbxX1xX1bxX4axX83xX3xX4xX31xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX8cxXb5xXb6xX3xX83xX10fxX4axX3xXexXabxX5afxX4axX83xX3xXexX341xXaxXf7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX1bxX24xX28xXaxX12xX49xX198xX3xX7xX5dxX3xX4axX83xXabxXf5xXdxX3xX4c0xX1axX30xX6xXdxX4axX10xX3xX4xX3e0xX4axX3xX4xX1xX1bxX3xX30xX81xX4axX83xX3xX4xX1xX1e3xX4axX1xX3xX20xX6xX22xXdxX24xX3xX26xX6xX28xX10xX3xX6exX9exXdxX3xX5xX87xX3xXbxX1xX1e3xX6xX3xXbxX1xX1cdxXdxX3xX4xX1xX8dxXb6xX3xXexX30xX31xX4xX1xX3xX4axX1xXdxX9axX6exX3xX1axX1xXdxX3xX8cxX87xX6exX3xXbxX1xX31xX4axX3xX8cxd075xX3xX22xb590xX22axX3xXaxX93xX4axX1xX3xXexX6xX3xX4x10a21xX3xX5xXb5xX28xX3xX1xXacxXbxX3xX8cx110f9xX4axX83xX3xXexX1xXdxX3xX8cxXb5xXb6xX3xX22xX9exXdxX3xX294xX1xX6xX83xX6xX10xX22xX3xX8cxXa1xX3xXd6xXb6xX6xX4axX1xX3xX4xX1bxXf7xX3xX464xX59xXb6xX3xXexX1xXbaxXexX3xX7xX341xX3xX6exXb6xX1exX4axX3xX8cxXb5xXb6xX3xX22xX9exXdxX3xXexX8axXdxX3xX22xX87xX3xXexX1xX628xXb6xX3xXexX1acxX6exX3xX4xX31xX4xX3xX24xX6xX4axX1xX3xX1xXdxX9axXb6xX302xX3xX26xX6xX28xX10xX3xX1xX1bxX87xX4axX3xXexX1bxX87xX4axX3xX4xX1acxX3xXexX1xXa1xX3xX8cxXd9xX4axX3xX5fxX664xX3xX4xX1xX1bxX3xX294xX1xX6xX83xX6xX10xX22xX3xX6exX34dxXexX3xX1axX1xX1bxX1cdxX4axX3xXexXdxXd9xX4axX3xX8cxXa1xX3xXbxX1xX31xX3xX1xXacxXbxX3xX8cxX72dxX4axX83xXf7xX3xXcxX8axXdxX3xX1axX1xX5bcxX4axX83xX3xX8cxX8dxX4axX1xX3xX8cxXebxX3xX7xX722xX4xX3xXexX1xXabxXacxX4axX83xX3xX8cxX87xXdxX3xX22xX9exXdxX3xX26xX6xX28xX10xX3xX22xX87xX1bxX3xX4axX83xX87xX28xX3xX22bxX33xX24cxX302xX3xX4axX1xXabxX4axX83xX3xXexX30xXabxX9exX4xX3xXexXdxX120xX4axX3xXexX8axXdxX3xXbxX1xX1cdxXdxX3xX8cxXb5xXb6xX3xX22xX9exXdxX3xX294xX1xXdxX7xX1bxX30xX6xXaxXf7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX1bxX24xX28xXaxX12xXaxX414xXb5xXexX3xX4axX1xXdxXd9xXb6xX3xX8cxXdxXd9xXb6xX3xX24xX1exXdxX3xXexX30xX31xX3xX8cxXabxXacxX4xX3xX4axX1acxXdxX3xX30xX6xX3xXexX360xX3xX20xX6xX22xXdxX24xX3xX26xX6xX28xX10xX3xX22xX87xX3xX26x17f54xX49xX3xX4xXebxX6xX3xX6xX4axX1xX3xXexX6xX3xX93xX24xX6xX6exX3xX92xX1bxX1bxXexX1xXf7xX3xX294xX1xX60xX4axX83xX3xXexX8axXdxX3xX8cxX96xX3xX8cxX87xX6exX3xXbxX1xX31xX4axX3xX22xX87xX3xXexX1xX1exX4axX83xX3xX4axX1xXb5xXexX3xX7xX4c9xX3xX8cxXb5xXb6xX3xX22xX87xX1bxX3xX4axX83xX87xX28xX3xX22bxX33xX24cxX302xX3xX4axX1xXabxX4axX83xX3xX6exX661xXdxX3xX22xXdxX9axX4xX3xX8cxX713xX3xX5fxXa1xX3xX4xX1xX2dexX3xX22xX15dxX3xX4axX1xX1f8xX4axX83xX3xXexX30xX3e0xX3xX24xX1exXdxX3xXexX30xX31xX3xX4xXebxX6xX3xX4axX1xX1f8xX4axX83xX3xX83xX96xX3xX4axX87xX28xXaxX302xX3xX13xX5xXdxXexX7xX4xX1xX1axX1bxX3xX4axX1xXb5xX4axX3xX6exXe1xX4axX1xXf7xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX1bxX24xX28xXaxX12x16231xX1xXabxX5afxX4axX83xX3x12513xXdxX4axX1xX0xX33xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Messi phủ nhận bất hòa với Xavi và Iniesta

Messi phủ nhận bất hòa với Xavi và Iniesta
2011-01-15 10:29:35

(VnExpress) - Messi cho rằng việc anh bất ngờ vượt qua hai đồng đội trong cuộc đua giành giải Quả bóng vàng sẽ không ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa họ ở Barca.

Rafael van der Vaart cảnh báo MU

Rafael van der Vaart cảnh báo MU
2011-01-15 10:29:05

(VnExpress) - Ngôi sao của Tottenham tỏ ra rất khí thế khi nói về thành công hiện tại của đội nhà trước cuộc đón tiếp MU ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Tình yêu của Nguyễn Quang Huy

Tình yêu của Nguyễn Quang Huy
2011-01-14 12:49:39

(TTO) - Tình yêu là tên cuộc triển lãm của nghệ sĩ Nguyễn Quang Huy khai mạc ngày 14-1 tại Art Vietnam gallery (7 Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội).

Giải Cù nèo vàng

Giải Cù nèo vàng
2011-01-14 12:49:25

Đó là NSƯT Thành Hội giải đạo diễn cho vở Mua bảo hiểm tình, Ái Như giải diễn viên vai nhà ngoại cảm trong vở Ngôi nhà thiếu đàn bà, và tác giả Vương Huyền Cơ với nhiều vở kịch...

Juventus vui buồn lẫn lộn trong ngày Buffon tái xuất

Juventus vui buồn lẫn lộn trong ngày Buffon tái xuất
2011-01-14 12:48:24

(VnExpress) - Đoạt vé vào tứ kết Cup Italy và chứng kiến thủ môn hay nhất của họ tái xuất thuyết phục, nhưng niềm vui của Juventus vẫn không trọn vẹn sau trận thắng Catania với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết