Cập nhật:  GMT+7
bd42xccaax10e1fxe82exe3c9x10a2exd5d8xe347x13379xX7x10b7cxcb13xe8acxdee4x13e0ex10061xX5x11a45xXax10449xXcxX1x12b2bx13e5dx12b01x1295fxX3x13ac6xXdxX17xX1xX3xX5xe331xc314xX3x112e3xXdxX17xX1xX3xXexe6eaxX3xX18xXdxfc13xXdxX0xdd9axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcf13xX10xX6xc084xXaxX12x1199exdb22xXcx10d37xX3xfa6fxX3xXcxX1x11139xX4xX3xX1xXdx11a14xX17xX3xX5xfdadxXdxX3xX42x1492exd863xX3xX4xdf24xX6xX3x10d32x1170axX4xX3xX3fx12faaxX3x13fd7xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX17xX1xX3xXexX20xX17xX3xX17xX1xX15xX17xX18xX3xX23xX1xc974xX17xX18xX3xXbxX1xX29xc6cdx11eb2xX3xX17xX1x14429xX17xX18xX3xX17x14aeexX21xX3x10661x11f36xX6xX8axX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX17xX1xX3xe207xX15xX16xX17xX18xX3xc520xX93xX17xX3xe99axX17xX3xffabxX3xXexX1xX82xX17xX3xX3fxX8exX97xX3x119e6xXdx13970xX17xX3xX62xX8axX3x13b71xd8bbxX3xXcx12ee5xXdxX53xX97xX3xX3fx148b3xX6xX8axX3xX1xX97xX5cxX53xX17xX3xXcxXcbxXdxX53xX97xX3xe778xX1xf139xX17xX18xX3xX45xX46xX97x1467dxX17xX18xX3xXcxXcbx14afexX48xX3x13b82xXc8xX3xXexf901xX17xX3xX42x14a26xX17xX18xX3xX42xXdxX53xX17xX3xXex142a6xX4xX1xX3xXf3x10ad6xXexX3xX96xX97xX6xX17xX1xX3x101b2xX15xX57xX17xX3xX17xX1xX20xX3xXf3xf775xX3xXf3xf979xX97xX3xXexX15xX3xXc7x1201cxX5cxX3xX42xX4exX17xX18xX3xX1xX53xX3xXexX1xdf7exX17xX18xX3xX4xX1xX97xX67xX17xX18xX3xXexXcbxX5bxXdxX3xXbxX1xX63xXexX3xXexXcbxXdxX11dxX17xX3xX4xX1xX93xX17xX3xX17xX97xX82xXdxX3xX23xX29xXexX3xX1x14045xXbxX3xX113xf213xXdxX3xXc7xX127xX5cxX3xX1xX120xX21xX3xX1axXdxX82xX18xX6xX3xX113xX20xX3xXexXcbxX67xX17xX18xX3xX4xX127xX5cxX3xX93xX17xX3xX96xX97xXeaxX3xX21xX6xX17xX18xX3xX5xX5bxXdxX3xX17xX18xX97xX67xX17xX3xXexX1xX97xX3xX17xX1xXf7xXbxX3xXf3xX63xX17xX18xX3xX23xX11dxX3xX4xX1xXe3xX3xX18xXdxX6xX3xXf3x14171xX17xX1x115daxX3xXbfxX1xX8exX17xX18xX3xX17xX93xX21xX3xXexXcbxX15xX162xX4xX3xXf3xX127xX5cxX8axX3xX42xXf0xX4xX1xX3xX4x1320exX21xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX120xX21xX3xXc7xXeaxX5cxX3xXcbxX6xX3xXexX1xX15xX57xX17xX18xX3xXc7xX97xX5cxXc1xX17xX3xXf3xXc8xX3xX18xX127xX5cxX3xXexX1xXdxX53xXexX3xX1xX5bxXdxX3xX5xX162xX17xX3xXf3xX29xX17xX3xX113xXdxX53xX4xX3xX4xX1xX93xX17xX3xX17xX97xX82xXdxX3xX4xX5fxX6xX3xX17xX18xX15xX57xXdxX3xX42xX127xX17xX3xX17x10594xXdxX3xX4xX1xX97xX17xX18xX3xX113xX20xX3xX18xXdxX6xX3xXf3xX1b0xX17xX1xX3xX82xX17xX18xX3xXa7xX15xX16xX17xX18xX3xXadxX93xX17xX3xXb1xX17xX3xX17xX226xXdxX3xXcbxXdxXc1xX17xX18xX1b3xX3xc22bxX1xX82xX17xX18xX3xX17xXeaxX17xX3xX4xX1xX105xX8axX3xX113xX20xXe3xX3xX17xX93xX21xX3x12eb7x12fbbxX26fxfb36xX8axX3xX82xX17xX18xX3xX21xX5bxX17xX1xX3xX42xX5bxX17xX3xX113xX6xX5cxX3xX21xX15xX15exX17xX3xXf3xX120xX97xX3xXexX15xX3xXc7xX127xX5cxX3xX42xX4exX17xX18xX3xX1xX53xX3xXexX1xX134xX17xX18xX3xX4xX1xX97xX67xX17xX18xX3xXexXcbxX5bxXdxX3xX23xX1xd00bxXbxX3xX23xX105xX17xX3xXf3xX11dxX3xX17xX97xX82xXdxX3xX5xX15exX17xX8axX3xX113xXf0xXexX8axX3xX18xX20xX1b3xX3xXcxXcbxXe3xX17xX18xX3xX4xX1xX97xX67xX17xX18xX3xX5xX15exX17xX3xX4xX5fxX6xX3xX82xX17xX18xX3xX113xX20xXe3xX3xXexX1xX57xXdxX3xXf3xXdxX11dxX21xX3xX4xX6xXe3xX3xX17xX1xX10axXexX3xX4xX226xX3xXf3xX29xX17xX3xX2xe096xX26fxX3xX4xXe3xX17xX3xX5xX15exX17xX3xX4xd616xX17xX18xX3xXf3xX20xX17xX3xX18xX20xX8axX3xXf3xX20xX17xX3xX113xXf0xXexX3xX5xXc1xX17xX3xXf3xX29xX17xX3xX1xX20xX17xX18xX3xX17xX18xX20xX17xX3xX4xXe3xX17xX1b3xX3xX62xXc1xX17xX3xX4xX5bxX17xX1xX3xXf3xX226xX8axX3xX82xX17xX18xX3xX4xXd1xX17xX3xXc7xX127xX5cxX3xX1xX120xX21xX3xX62xXdxX82xX18xX6xX3xXf3xX11dxX3xXexXf7xX17xX3xX42xXfbxX17xX18xX3xX5xX15xX15exX17xX18xX3xX5xX162xX17xX3xXbxX1xX127xX17xX3xX5xX15exX17xX3xXexX1xXeaxXdxX3xXcbxX6xX3xXf3xX11dxX3xXexX5bxXe3xX3xX23xX1xX105xX3xX18xX6xX8axX3xXbxX1xXfbxX4xX3xX113xXfbxX3xX113xXdxX53xX4xX3xX17xX10axX97xX3xX17xX15xX162xX17xX18xX8axX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xXe3xX5bxXexX3xX1xX20xX17xX18xX3xX17xX18xX20xX5cxX3xXexXcbxXe3xX17xX18xX3xX18xXdxX6xX3xXf3xX1b0xX17xX1xX1b3xX3xXbfxX1xX57xX3xXf3xX15xX15exX4xX3xXexXf7xXbxX3xX1xX97xX10axX17xX3xX113x12adexX3xX23xc5d7xX3xXexX1xX97xXf7xXexX3xX4xX1xX93xX17xX3xX17xX97xX82xXdxX3xX17xXc1xX17xX3xXf3xX20xX17xX3xX5xX15exX17xX8axX3xX18xX20xX8axX3xX113xXf0xXexX3xX4xX5fxX6xX3xX18xXdxX6xX3xXf3xX1b0xX17xX1xX3xX82xX17xX18xX3xXbxX1xX63xXexX3xXexXcbxXdxX11dxX17xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX8axX3xX105xXexX3xXc7xXeaxX5cxX3xXcbxX6xX3xX42xXf0xX4xX1xX3xX1axX53xX17xX1xX8axX3xXf3xX15xX15exX4xX3xX4xX63xX4xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX5xX63xXdxX3xXcbxX10axXexX3xX15xX6xX3xX4xX1xX97x11f69xX17xX18xX1b3xX3xX257xX1xX82xX17xX18xX3xX42x109c5xX17xX18xX3xX5xX5bxXdxX3xXb4xX3xXf3xX226xX8axX3xXexXf7xX17xX3xX42xXfbxX17xX18xX3xXf3xX10axXexX3xX113xX15xX57xX17xX3xX4xXd1xX17xX3xXcbxX465xX17xX18xX8axX3xX1xX20xX17xX18xX3xX17xX93xX21xX3xX82xX17xX18xX3xXexXcbxX67xX17xX18xX3xXexX1xXc1xX21xX3xX1xX20xX17xX18xX3xXexXcbxX93xX21xX3xX18xX134xX4xX3xX4xX1xX97xX134xXdxX3xX5xX312xX17xX3xX4xX1xXe3xX3xXexX1xX97xX3xX17xX1xXf7xXbxX3xX23xX1xX63xX3xX4xX6xXe3xX1b3xX3xf53bxX67xX17xX18xX3xXexX1xX57xXdxX3xXf3xX120xX97xX3xXexX15xX3xX21xX97xX6xX3xX7xf609xX21xX3xXexX1xXc1xX21xX3xX21xX63xX5cxX3xX1axX16xX21xX3xXf3xX11dxX3xX4xX1xX5bxX5cxX3xX17xX15xX162xX4xX3xX4xX1xXe3xX3xX1axX20xX3xX4xXe3xX17xX3xX17xX82xX17xX18xX3xX42xX127xX17xX3xX113xX20xXe3xX3xX21x1011bxXdxX3xX113xXfbxX3xX21xX312xX6xX1b3xX3xebcexX6xX97xX3xX23xX1xXdxX3xXexXcbxX471xX3xX4xX63xX4xX3xX23xX1xXe3xXeaxX17xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX105xX8axX3xX21xX82xX3xX1xX1b0xX17xX1xX3xX23xXdxX17xX1xX3xXexX29xX3xXexf4eexX17xX18xX3xX1xX15exXbxX3xXadxXb1xfb3bxX3xX4xX5fxX6xX3xX18xXdxX6xX3xXf3xX1b0xX17xX1xX3xX82xX17xX18xX3xXa7xX15xX16xX17xX18xX3xXadxX93xX17xX3xXb1xX17xX3xX4xX1xXe3xX3xXexX1xX97xX3xX17xX1xXf7xXbxX3xX1xX20xX17xX18xX3xXexXcbxX93xX21xX3xXexXcbxXdxX53xX97xX3xXf3xX67xX17xX18xX3xX21xX52dxXdxX3xX17xX93xX21xX8axX3xX18xX226xXbxX3xXbxX1xX120xX17xX3xX17xX127xX17xX18xX3xX4xX6xXe3xX3xXf3xX57xXdxX3xX7xX134xX17xX18xX3xX23xXdxX17xX1xX3xXexX29xX3xX4xX1xXe3xX3xX18xXdxX6xX3xXf3xX1b0xX17xX1xX1b3xX3xX4e1xX63xX17xX1xX3xX18xXdxX63xX3xX113xX3e5xX3xX21xX82xX3xX1xX1b0xX17xX1xX3xX23xXdxX17xX1xX3xXexX29xX3xX4xX5fxX6xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX17xX1xX3xXa7xX15xX16xX17xX18xX3xXadxX93xX17xX3xXb1xX17xX8axX3xXf3xX67xX17xX18xX3xX4xX1xX105xX3xde32xX15xX16xX17xX18xX3xX572xX1xX97xX127xX17xX8axX3xX62xX105xX3xXexX1xX15xX3xX4e1xXeaxX17xX18xX3xX5fxX5cxX3xXc7xXc8xX3xXcxXcbxXdxX53xX97xX3xX3fxXd1xX6xX3xX4xX1xXe3xX3xX1axXdxX29xXex120a5xX3xX69xXcxXcbxXe3xX17xX18xX3xXexX1xX57xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX96xX97xX6xX8axX3xX3fxX465xXdxX3xX572xX572xX62xX3xXc7xXc8xX3xXcxXcbxXdxX53xX97xX3xX3fxXd1xX6xX3xX4xX226xX3xXcbxX10axXexX3xX17xX1xXdxX3e5xX97xX3xX21xX82xX3xX1xX1b0xX17xX1xX3xX5xX20xX21xX3xX23xXdxX17xX1xX3xXexX29xX3xX4xX1xXe3xX3xX1xXdxX53xX97xX3xX96xX97xXeaxX3xX4xX6xXe3xX8axX3xXexXcbxXe3xX17xX18xX3xXf3xX226xX3xX4xX226xX3xX21xX82xX3xX1xX1b0xX17xX1xX3xXadxXb1xX572xX3xX4xX5fxX6xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX17xX1xX3xXa7xX15xX16xX17xX18xX3xXadxX93xX17xX3xXb1xX17xX3xXb4xX3xXexX1xX82xX17xX3xX3fxX8exX97xX3xXbfxXdxXc1xX17xX3xX62xX1b3xX3xX4e1xX127xX5cxX3xX5xX20xX3xX21xX465xXexX3xXexXcbxXe3xX17xX18xX3xX17xX1xX8exX17xX18xX3xX21xX82xX3xX1xX1b0xX17xX1xX3xX21xX6xX17xX18xX3xX5xX5bxXdxX3xX1xXdxX53xX97xX3xX96xX97xXeaxX3xX23xXdxX17xX1xX3xXexX29xX3xX4xX6xXe3xX3xX4xX120xX17xX3xXf3xX15xX15exX4xX3xX17xX1xX127xX17xX3xXcbxX465xX17xX18xX3xXexXcbxXc1xX17xX3xXf3xXf0xX6xX3xX1axX20xX17xX3xXc7xXc8xX89xX1b3xX3xX257xX1xX82xX17xX18xX3xX4xX1x10a69xX3xX5xX20xX21xX3xX23xXdxX17xX1xX3xXexX29xX3xX18xXdxX2dxXdxX8axX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX17xX1xX3xXa7xX15xX16xX17xX18xX3xXadxX93xX17xX3xXb1xX17xX3xX4xXd1xX17xX3xX5xX20xX21xX3xXexX134xXexX3xX113xX6xXdxX3xXexXcbxXd1xX3xX4xX5fxX6xX3xX21xX465xXexX3xXexXcbxX15xXb4xX17xX18xX3xXexX1xX82xX17xX8axX3xX572xX1xXdxX3xX1xX465xXdxX3xXexXcbxX15xXb4xX17xX18xX3xX3fxX465xXdxX3xX572xX4exX97xX3xX4xX1xXdxX29xX17xX3xX1axXdxX17xX1xX3xXexX1xX82xX17xX1b3xX3x13848xX1xXdxX3xX17xX1xXf7xX17xX3xX7xX4exX3xX4xX134xX3xX18xX4f7xX17xX18xX8axX3xX17xX52dxX3xX5xX4exX4xX3xXf3xX226xX8axX3xX17xX1xX8exX17xX18xX3xX17xX93xX21xX3xX96xX97xX6xX8axX3xX82xX17xX18xX3xXf3xXc8xX3xXf3xX15xX15exX4xX3xX4xX63xX4xX3xX4xX10axXbxX3xXex13fbexX17xX18xX3xX17xX1xXdxX3e5xX97xX3xX18xXdxX10axX5cxX3xX23xX1xX10xX17xX8axX3xXc7x12198xX17xX18xX3xXf3xX63xX17xX18xX3xX5xX20xX3xXexX10axX21xX3xX18xX15xX16xX17xX18xX3xX7xX63xX17xX18xX3xXf3xX11dxX3xX21x127e9xXdxX3xX17xX18xX15xX57xXdxX3xX17xXe3xXdxX3xXexX1xX10xXe3xX1b3xX3x11d1bx1200bxXbfxX3fxX3xX257xX3fxXb1xX3x1120bxX3xX3fx1013cxXbfxX7f2xX3xX631x14684xXbfxX3fxX0xX30xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hăng hái lao động, sản xuất vào đầu năm

Hăng hái lao động, sản xuất vào đầu năm
2024-02-23 05:25:00

QTO - Những ngày đầu năm, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp (DN), đơn vị trong ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động. Công nhân,...

Làm giàu từ lò nung vôi không khói

Làm giàu từ lò nung vôi không khói
2012-12-19 12:17:18

(QT) - “Bạc như vôi” – Đó là câu cửa miệng mà không ít người gắn bó với nghề nung vôi phải cay đắng thốt lên. Minh chứng cho khẳng định ấy là hàng loạt lò nung vôi trên địa bàn...

Làm giàu với một cánh tay

Làm giàu với một cánh tay
2012-12-16 07:55:13

(Dân Việt) - Dù chỉ còn một cánh tay nhưng anh Nguyễn Ngọc Dũng (thôn Đại Tâm, xã Gio Hòa, Gio Linh, Quảng Trị) vẫn nỗ lực làm ăn, vượt qua được sự nghèo khó và vươn lên làm...

Điện cho miền tây Quảng Trị

Điện cho miền tây Quảng Trị
2012-12-14 11:37:41

(QT) - Những năm qua Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực miền Trung – EVNCPC ) đã và đang đầu tư 111,2 tỉ đồng xây dựng 9 dự án lưới điện tại huyện Hướng Hóa. Kiểm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết