Cập nhật:  GMT+7
b0b1xbe24xc9d2x10066x13ebdx126abx1054bx129f3xd7c9xX7x1293cx13b39xe7bbx14366xdd91xddcaxX5xf685xXax138bax1460cxX1xX6xXdxX3xed22x11de0xX4xX3xe99exd754xXdxX3xX4xX1xf2a4xX3xXexX1x13578xbb88xc439x11433xX3xX18xX19xXdxX3xX1x108adxX28xX29xX3xXexXdxe4cax10387xX3xf66ax149bfxX28xX29xX3xXexX1xf44bxX3xf70cx149f4xX3xb480xX37xe0c9xX28xX29xX3xXcxced8xX40xX3xX28x14a4dxX18xX3x10e78x13bc9xX2xX53xX0x147e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX39xXaxX12x12d1bxX45xXcx139a5xX3x11524xX3xd4efxX1xee41xX28xX3x110b6xbbe0xX3xX28xXdx11f89xX18xX3xfd21xX54xX3xX28xX50xX18xX3xX28xX29xX30xe7d3xX3xX29xXdxX47xXdxX3xXbxX1x11834xX28xX29xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX3xX45xX37xX47xX28xX29xX3xXcxX4cxX40xX3xX2xX58xd487xX3xX6dxX2xfa07x14348xX53xX72xX53xX54xX2xX53xX70xX3x140d8xX30xX3xX7x149cexX3xX79xXdxX7exX28xX3x13e47xX2xX3xX28xX29xX30xX8bxX3xb83bxX36xX18xX3xX4xX1xXdx116eexX28xX3xXccxe76bxX37xX3x110c7xX47x1394bxX3xXb9xX7exX3xXcxX1xX30xX28xX1xX3xe050xc9e1xX3xX45xX37xX47xX28xX29xX3xXcxX4cxX40xX3xX6dxX2xXafxXb0xX53xX72xX53xX54xX2xX53xX70xeaa0xX3xXexee08xXdxX3xX28xX29xX30xX8bxX3xX53xXabxX58xX81xX58xX53xX54xX2xX53xXffxX3xb7ecx12a18xX74x147a0xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX3xX45xX37xX47xX28xX29xX3xXcxX4cxX40xX3xXbxX1xX102xXdxX3xX1xX22xXbxX3xXb9x115a5xXdxX3xXe7x10ecfxX28xX29xX3xXexX8bxX3xXcxX74xX1cxX1cxX3xX1cxX30xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xXcxX4cxeb8exX3xXexXe8xX3xX4xX1x13376xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xXexX1xX26xX27xX28xX29xX3xX18xX19xXdxX3xX1xX30xX28xX29xX3xXexXdxX36xX37xX3xX39xX3axX28xX29xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX3xX45xX37xX47xX28xX29xX3xXcxX4cxX40xX3xX28xX50xX18xX3xX53xX54xX2xX53xcfa3xX0xXexX6xXdaxX5xX10xX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX18xX6xX4cxX29xXdxX28xcdfbxX53xXbxX42xX3xX6xX37xXexXdcxXaxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX39xX12xX0xXdxX18xX29xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX58xX58xX4xX195xXdaxX6xXdcx10314xX37xX6xX28xX29xXexX4cxXdxX195xXb9xX28xX58xX39xX10xX7xX79xXexXdcxXbxX58xX28xX10xc160xX7xX58xX2xX53xX2xXb0xX58xX81xXc4xX39xXabxX54xX53xXabxXb0xX2xXc4xXexXabxXabxX81xX53xXb0xX5xX2xX195xc2e7xXbxX29xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX39xX12xX0xX58xXexX4cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX39xX12xX0xXbxX12xXe7xfd02xX4xX3xX18x11fddxXexX3xX1xX30xX28xX29xX3xX39xXdcxX3xcbadxXdxX7exXexX3xX74xX6xX18xX3xX7xX47xX28xX3xX42xX37xXd7xXexX3xXccxX26xX22xX4xX3xXccxX139xX28xX29xX3xXccxX47xXdcxX3xX28xX29xX26x11cc9xXdxX3xXexXdxX36xX37xX3xX39xX3axX28xX29xX3xX5xXbdxX6xX3xX4xX1x1425axX28xX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX39xX12xX0xX58xXexX4cxX12xX0xX58xXexX6xXdaxX5xX10xX12xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xX1cexX37xX8bxX3xXexb787xX3xX29x12b9axX28xX3xX2xX53xX54xX3xX29xXdxX6xX28xX3xX1xX30xX28xX29xX3xX4x1395fxX6xX3xX4xX21cxX4xX3xX39xXdcxX6xX28xX1xX3xX28xX29xX1xXdxX7exXbxX3xXexX4cxXdcxX28xX29xX3xXb9xX30xX3xX28xX29xXdcxX30xXdxX3xXexe9e4xX28xX1xX3xXb9xX135xXdxX3xX4xX21cxX4xX3xX7xX47xX28xX3xXbxX1xe9c1xX18xX3xX18xX135xXdxXffxX3xXbxX1xXdcxX28xX29xX3xXbxX1x1366exXffxX3xXccxX6xX3xX39xX19xX28xX29xX3xXbxX1xX286xX4xX3xXb9xX286xX3xX28xX1xX37xX3xX4xX289xX37xX3xXexX1xXdxXd3xXexX3xX8bxXd3xX37xX3xX4xX29bxX6xX3xX28xX29xX26xX24exXdxX3xX39xX76xX28xX195xX3xXe7xX21cxX4xX3xX18xX220xXexX3xX1xX30xX28xX29xX3xXexX1xX6xX18xX3xX29xXdxX6xX3xX1xX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xX29x114d9xX18xX1aaxX3xX7xX47xX28xX3xXbxX1xX2d1xX18xX3xX29xXdxX6xX3xX39xX286xX28xX29xf3a4xX3xX1xX30xX28xX29xX3xX28xX139xX28xX29xX3xX7xX47xX28xX349xX3xXexX1xXbdxX4xX3xXbxX1xX2d1xX18xX349xX3xX1xX30xX28xX29xX3xX18xX6xX8bxX3xX18xX220xX4xX349xX3xX4xX21cxX4xX3xX7xX47xX28xX3xXbxX1xX2d1xX18xX3xX5xX30xX28xX29xX3xX28xX29xX1xb9a3xX3xXexX1xX29bxX3xX4xX139xX28xX29xX3xXexX4cxX37xX8bxX388xX28xX3xXexX1xX102xX28xX29xX195xX195xX195xX3xXcxX4cxXdcxX28xX29xX3xXccxX94xXffxX3xX1xX30xX28xX29xX3xX1xX94xX6xX3xX4xX94xX3xX42xX37xXd7xXexX3xX42xX157xX3xXexd5a5xX3xX22bxXdxX7exXexX3xX74xX6xX18xX3xX4xX1xXdxXd3xX18xX3xX79xX1xXdcxX47xX28xX29xX3xXc4xX54x1038bxX195xX3xXe7xX21cxX4xX3xX39xXdcxX6xX28xX1xX3xX28xX29xX1xXdxX7exXbxX3xXexX1xX6xX18xX3xX29xXdxX6xX3xX1xX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xXccxX43xX3xXexX1xXbdxX4xX3xX1xXdxX7exX28xX3xX28xX1xXdxX388xX37xX3xX4xX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexX4cxc8f7xX28xX1xX3xX26xX37xX3xXccxX43xXdxX3xX39xX30xX28xX1xX3xX4xX1xXdcxX3xX79xX1xX21cxX4xX1xX3xX1xX30xX28xX29xX3xX28xX1xX26xX3xX18xX37xX6xX3xX1xX30xX28xX29xX3xX79xf110xX18xX3xX1cexX37xX30xX3xXexX220xX28xX29xXffxX3xX1xe213xX3xXexX4cxX22xX3xX29xXdxX21cxX3xXexX4cxXbdxX4xX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX4cxX36xX28xX3xXexX3c2xX28xX29xX3xX7xX47xX28xX3xXbxX1xX2d1xX18xXffxX3xXexXe8xX3xX4xX1xX157xX4xX3xb0ddxX29xXdxX24exX3xXb9xX30xX28xX29xX3xX18xX37xX6xX3xX7xeffbxX18xba42xd37fxX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xX5xX30xX3xX39xX40xXbxX3xXccxe57bxX3xX4xX21cxX4xX3xX39xXdcxX6xX28xX1xX3xX28xX29xX1xXdxX7exXbxX3xXexX4cxXdcxX28xX29xX3xXb9xX30xX3xX28xX29xXdcxX30xXdxX3xXexX2bfxX28xX1xX3xX29xXdxX6xXdcxX3xX5xX26xX37xXffxX3xX1cexX37xX47xX28xX29xX3xX4xX21cxXdcxXffxX3xX29xXdxX135xXdxX3xXexX1xXdxX7exX37xX3xX7xX47xX28xX3xXbxX1xX2d1xX18xXffxX3xXexX1xX26xX27xX28xX29xX3xX1xXdxX7exX37xXffxX3xX4xX1xX37xX8bxX4acxX28xX3xX29xXdxX6xXdcxX3xX4xX139xX28xX29xX3xX28xX29xX1xX7exX3xX18xX135xXdxXffxX3xX42xX2e1xX4xX3xXexXdxXd3xX28xX3xXexX1xX26xX27xX28xX29xX3xX18xX19xXdxXffxX3xXexX50xX28xX29xX3xX4xX26xX24exX28xX29xX3xX1cexX37xX6xX28xX3xX1xX7exX3xX1xX22xXbxX3xXexX21cxX4xXffxX3xXccxX289xX37xX3xXexX26xX3xX7xX47xX28xX3xX42xX37xXd7xXexX3xX79xXdxX28xX1xX3xX39xXdcxX6xX28xX1xXffxX3xX18x10b8dxX3xX4cxX1dxX28xX29xX3xXexX1xX40xX3xXexX4cxX26xX24exX28xX29xX3xXexXdxX36xX37xX3xXexX1xX286xX3xX7xX47xX28xX3xXbxX1xX2d1xX18xX195xX3xX1cxX1dxXdxX3xX4xX1xX22xX3xXexX1xX26xX27xX28xX29xX3xX18xX19xXdxX3xX1xX30xX28xX29xX3xXexXdxX36xX37xX3xX39xX3axX28xX29xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX3xX45xX37xX47xX28xX29xX3xXcxX4cxX40xX3xX39xXdx14199xX28xX3xX4cxX6xX3xXccxXd3xX28xX3xX1xXd3xXexX3xX28xX29xX30xX8bxX3xX2xX58xXabxX58xX53xX54xX2xX53xX195xX3xXcxXdxX28xXffxX3xX47xX28xX1xX1aaxX3xbf35xb85axX3xX74xX1cx10e21xX0xX58xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tạo đột phá để công nghiệp-TTCN phát triển

Tạo đột phá để công nghiệp-TTCN phát triển
2012-04-26 12:30:46

(QT) - Những năm trở lại đây sản xuất công nghiệp -TTCN của Đông Hà (Quảng Trị) đang duy trì tốc độ phát triển ổn định. Thành phố đã từng bước xây dựng môi trường đầu tư thuận...

Xây dựng vùng lúa chuyên canh chất lượng cao

Xây dựng vùng lúa chuyên canh chất lượng cao
2012-04-26 12:29:18

(QT) - Sản xuất lúa ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) không lớn, nhưng có vị trí quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp ven đô, đảm bảo an ninh lương thực và ổn định đời...

Đông Thanh, hợp tác để phát triển

Đông Thanh, hợp tác để phát triển
2012-04-26 12:29:00

(QT) - Năm 2007, Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) Đông Thanh được Liên minh HTX&DNNQD tỉnh Quảng Trị và UBND thành phố Đông Hà chọn xây dựng điển hình tiên tiến, đến nay vừa...

Làng rau, hoa ven đô

Làng rau, hoa ven đô
2012-04-26 12:28:44

(QT) - Việc quy hoạch và chuyển đổi cơ cấu sản xuất đất nông nghiệp ven đô từ trồng lúa truyền thống sang các vùng chuyên canh sản xuất rau, hoa trên địa bàn thành phố Đông Hà...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết