Cập nhật:  GMT+7
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G7mMSC4buvcuG7k+G6s+G7mHTEkTbhurPhu7jhu7XEkXPhurPhu5Phu5Xhurvhu5XhurPhu4lB4bup4buJ4bqz4bu54buZ4buV4bqz4oCcSuG6ueG7leG6s+G7t+G6ruG6s8OCw6py4bqz4buZdMSR4bqzasO64buJ4oCd4bqzcsOqceG6s+G6peG6teG6peG6peG6oS/hu5nDouG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buYa8SRxKnhurfhuqPhu7ZlcuG7k+G6s3Lhu5PDqeG6rOG6s8Oi4bqlL2I44bqzQOG7ilLEqOG6s+G7mUHhuqzhu49y4bqz4buYxILhu69y4buT4bqz4buYdMSR4bqz4bu54bur4bqz4buJ4buZ4bqu4buJ4bqzcMO04bqz4bu54burcuG7k+G6s+G7ocOy4bu5OOG6s+G7ueG7tcSRc+G6s+G7k+G7leG6u+G7leG6s+G7iUHhu6nhu4nhurPhu7nhu5nhu5XhurPigJxK4bq54buV4bqz4bu34bqu4bqzw4LDqnLhurPhu5l0xJHhurNqw7rhu4nigJ3hurPhu5lB4bqs4buPcuG6s+G7mMSC4buvcuG7k+G6s+G7mHTEkeG6s3LDqnHhurPhuqXhurXhuqXhuqU54bqhL8O94bqj4bqh4bu5xJHhu4twa+G6s+G7t+G7ueG6rHBrMOG6t3HEkeG7teG7k+G7lXI24bqlw73huqbhurPEkUHhu7lz4bq34bqj4bqh4bu54bu14bqj4bqh4bu5xKnhuqPhuqHhu5Vx4buT4bqz4bu34bu14buJMOG6ty8v4buJOeG7i8SRc+G7s0HEkXLhu5Phu7nhu7Xhu5U5w4JyL8Spa+G7t+G7oeG7uXPDvS9ya+G6pOG7ty/huqXhuqXhuqVjL+G6rWPEqeG6pcOi4bq14bq14bqt4bqtYuG7ucOi4bqrY2Jj4bq1cMOiOeG7n8O94buT4bq34bqzL+G6o+G6oS/hu7nEqeG6o+G6oS/hu7nhu7XhuqPhuqHhu7nhu7XhuqPhuqHhu7nEqeG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqjUOG6vXLhu5nhurNq4bq5c+G6s+G7mUHhuqzhu49y4bqz4buYxILhu69y4buT4bqz4buYdMSR4bqz4bu54bu1xJFz4bqz4buT4buV4bq74buV4bqz4buJ4buZQeG6rMOzcuG6s2rhu43hurPhu4nhu5lz4bqz4buJZeG7ieG6s+G7ueG7meG7l+G6s+G7t+G7lXLhu5nhurPhu7nhu5nEkXHhurPhu5Phu5XEkeG6s+G7iUHhu6nhu4nhurPhu7nhu5nhu5XhurPigJxK4bq54buV4bqz4bu34bqu4bqzw4LDqnLhurPhu5l0xJHhurNqw7rhu4nigJ3hurNyw6px4bqz4bql4bq14bql4bql4bqzLeG6s+G6unLhu5k24bqz4bugOeG7tuG6oS/DveG6o+G6oS/hu7nEqeG6o+G6oS/hu7nhu7XhuqPhuqEv4bu5xJHhu4twa+G6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bu2xJFB4bqz4buTaHLhurPhuqXhurPhu7nhu5llcuG7k+G6s8O94buZZeG7ueG6s2rhu6ly4buTOOG6s+G7iUHhu6nhu4nhurPhu7nhu5nhu5XhurPhu7nhu5lB4bqz4buZw4Hhu7nhurPhu5NocuG6s8Oi4bq14bq14bqz4bu54buZ4buX4bqz4bu34buVcuG7meG6s2rDsnLhurPhu7nhurDhurPDouG6q+G6s2rhu61y4bqzw4Lhu5vhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4buZw7rhu4nhurPhu7nhurDhurPhu4lnw73hurPhu7nhu5XDtUHhurPhu5nDuuG7ieG6s2rDsnLhurPhu7nhu7VBcuG7k+G6s+G7mcO64buJ4bqz4buJ4but4bqz4bu3eOG6s+G7ueG7tcOzcuG6s2rhu5vEkeG6s+G7i8OpcuG6s+G7ueG7mcSRceG6s+G7k+G7lcSROeG6s1Hhu4fhu4nhurPEqcOA4bqzcGhy4bqzamhB4bqzasSCd+G7ieG6s+G7ueG7q+G6s+G7ieG7meG6ruG7ieG6s+G7s0HhuqzhurNx4bun4bqz4buJZ8O94bqz4buZQeG6rOG7j3LhurNy4buZxIJy4buT4bqz4buJZeG7ieG6s2rhu61y4bqzw4Lhu5vhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4buZw7rhu4nhurNq4bq94bqz4buh4bubw73hurPhu7nhu5l24buV4bqz4bu54bu14buVw7Vy4bqz4buh4buZxJHhu5XhurPhu7Xhu6ly4buT4bqz4bu14bq94buV4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7t+G7lXLhu5k44bqz4buzQWVy4bqz4bu54bu14buV4buP4bu54bqzamjhuqzhurNq4bqi4bqzceG6oOG7ieG6s2rhu5fhu4nhu5k44bqz4bqo4bqzcuG7k+G7meG7o8SR4bqz4buJw4Ny4buT4bqzcuG7mcSC4bqzw73hu5nhu6vhurPhu4vhu5XDsnLhurPhu4nhuqDhurPhu7nhu5nDteG6s8OC4buN4bqz4bu54buZw7XhurNw4buP4bqz4buJQeG7qeG7ieG6s+G7ueG7meG7lTjhurNqxrBy4buT4bqz4bu54buZduG7leG6s+G7ieG6suG6s+G7k+G7lWVz4bqzw4Lhu5XDs3LhurPDveG7meG6oOG6s+G7ueG7tWXhu4nhu5nhurPhu7nhu7Xhurbhu4nhurPhu7nhu5XDssO94bqz4buZxILhu69y4buT4bqzxKnDrHI44bqzauG7p3LhurNqxanhu4nhurPDgsOp4bqzauG7qXLhu5PhurPDguG7lcOzcuG6s+G7mcO64buJ4bqz4bu34buVcuG7meG6s+G6pmbhuqzhurPEqeG6tnLhu5PhurPhu7ll4buJ4bqzw73hu5nDrXHhurPEqeG6tuG6s+G7ueG7meG7lTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o1Lhu5nGoXLhurPhu4nhu5lBcuG7kzjhurPhu4ll4buJ4bqz4buLw6nhu5XhurPEqeG6tuG6s+G7ueG7meG7leG6s2rEgnfhu4nhurPhu7nhu5nDteG6s+G7meG7leG7j3LhurPhu4vhu4Fy4buT4bqzcuG7meG7leG7jUHhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu7nhu5nhuq7hu4nhurPDveG7mXNy4buT4bqzw73hu5nDgTjhurPhu4nhu6dy4buT4bqzw73hu5lB4bqzcuG7mcSC4bqz4bqmZuG6rOG6s8Sp4bq2cuG7k+G6s8OC4buVxKlrc+G6s+G7iXDhu5XDvTjhurPhu4vDqeG7leG6s8OC4buVw7Lhu7k44bqz4bu54bu1xJFy4buZ4bqzw4Jv4oCm4bqzUuG7qeG7leG6s8SpQXLhu5PhurPhu7nhu5nhu5XhurNqxIJ34buJ4bqzcuG7k+G7meG7lcOzcuG6s+G7ieG6rkHhurPhu7dmQTjhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu7nhu5nhuq7hu4nhurPhu7nhu5nDteG6s+G7meG7leG7j3LhurNqbcO9OOG6s+G7oeG7mXPEkeG6s+G7mcO64buJOOG6s+G7ueG7mcO14bqz4buZ4buV4buPcuG6s2rEgnfhu4nhurPhu7fhurbhurPhuqZBZ+G7ueG6s+G7t+G6v+G7ieG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4bqo4bqz4bu5xIJ4cuG7kzjhurPhu6FE4bqzcsOqcuG7k+G6s8OC4buVw7Lhu7k44bqz4bu3ZXLhu5PhurPhu7nhurlzOOG6s+G7ueG7mcO14bqz4buZ4buV4buPcuG6s2rEgnfhu4nhurNy4bup4buV4bqzxKlBcuG7k+G6s+G7iWXhu4nhurPhu4lmQeG6s+G7mcO54buV4bqz4bu54buZa3PhurPhuqzDs0HhurPhu4loQTjhurPhu4nhu5lB4bqsw7Vy4bqz4bu54bq74buV4bqzasSCd+G7ieG6s3Lhu6nhu5XhurPEqUFy4buT4bqz4bu54bu1QeG6rOG7jXLhurPhu4nhurtx4bqz4buZ4bqucuG7k+G6s8OC4buN4bqzw4Lhu5Xhu4/hu4nhurNqw7rhu4nhurPhu7dl4buJ4buZ4bqzw4LDqeG6s+G7mcahcuG7meG6s+G7ueG7mcOpcuG7meG6s+G6qOG6s+G7ueG7meG6ruG7ieG6s3DEkXLhurPhu7nDucSR4bqzcuG7leG7jXHhurNqxJFx4bqzccOz4bqzasO64buJ4bqz4bu3ZeG7ieG7meG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4buJ4bupcuG7k+G6s2rGsHLhu5M54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu6DDsuG7ueG6s+G7s0Hhurs44bqz4buLxJFy4bqz4bu54bur4bqz4buJ4buZ4bqu4buJ4bqzauG6veG6s+G7ueG7tcSRc+G6s+G6p+G6s+G7k+G7leG6u+G7leG6s1Lhu5ln4bu5OOG6s+G6p+G6s+G7k+G7leG6u+G7leG6s1Lhu5nGoTjhurPhuqvhurPhu5Phu5Xhurvhu5XhurPhu4rEkeG6s8OCw6nhurPDouG6teG6s+G7k+G7leG6u+G7leG6s+G7oOG7mUHhuqzDsnLhurPhu6Hhu5nhu5fhu4nhu5k34bqz4bu54bu1xJFz4bqz4buJZeG7ieG6s+G7k+G7leG6u+G7leG6s+G7ieG7mUHhuqzDs3LhurNq4buN4bqzcuG7mcSCNuG6s+G7isOp4buV4bqz4buJ4buZ4buVxJHhurPhu7du4bqz4buJ4bq7ceG6s3Lhu5lpcuG6s+G7iUHFqXLhurPhu7dl4buJ4buZ4bqz4buZxJHhuqzhurNy4buZZ+G7uTfhurPhu7nhu7VB4bqs4buPcuG6s3Lhu5Phur9y4bqz4buh4buZQeG6rMOycuG6s2rDuuG7ieG6s+G7mcSR4bqs4bqzcuG7mWfhu7k34bqz4buLw6nhu5XhurPhu7nhu5nhu63hurPhu6Hhu5lB4bqsw7Jy4bqzasO64buJ4bqz4buZxJHhuqzhurNy4buZZ+G7uTfhurPhu7dlcuG7k+G6s+G7uWXhu4nhurPhu6Hhu5vhu4nhu5nhurPhu6Hhu5lB4bqsw7Jy4bqzasO64buJ4bqz4buZxJHhuqzhurNy4buZZ+G7uTfhurPhu7nhu7XEkXLhu5nhurPDgm/hurPhu6Hhu5lB4bqsw7Jy4bqzasO64buJ4bqzZ3LhurPhu7nEgndy4buT4bqzcuG7mWfhu7k34bqz4buLw6nhu5XhurPhu7nhu5nhu5XhurPhu4l04bqzw73hu5locuG6s3Hhu5Vy4buZ4bqz4buZw7rEkeG6s2dy4bqz4bu5xIJ3cuG7k+G6s3Lhu5ln4bu5N+G6s+G7i8Op4buV4bqz4bu54buZ4buV4bqz4bu54buZw7XhurPhu5nhu5Xhu49y4bqz4buJ4buZ4bqi4bqzauG7jeG6s2dy4bqz4bu5xIJ3cuG7k+G6s3Lhu5ln4bu54bqzw4LDqeG6s+G7ocOy4bqz4buZc+G6ueG7ieG7meG6s8O94buZZeG7ueG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s8OCw6py4bqz4buZdMSR4bqzasO64buJ4bqzZ3LhurPhu7nEgndy4buT4bqzcuG7mWfhu7nhurPhu4nhu5lz4bqz4buJZeG7ieG6s+G7iWXhurNy4buZZnLhurPhuqZBZ+G7ueG6s+G7t+G6v+G7iTfhurPhu7nhu7XEkXPhurPhuqXhurPhu5Phu5Xhurvhu5XhurPhu7lpw73hurPhu7nhu5nDteG6s+G7ieG7mXPhurNq4butcuG6s8OC4bub4bqz4buJdOG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqz4bu54buZ4buX4bqz4bu34buVcuG7meG6s+G7ueG7mcSRceG6s+G7k+G7lcSR4bqzcuG7mWfhu7nhurPDgsOp4bqzauG7rXLhurPDguG7m+G6s+G7iXThurNy4buZ4buV4buNQeG6s+G7ueG7meG7l+G6s+G7t+G7lXLhu5nhurNq4bq54bu54bqz4buT4buV4bq74buV4bqz4buJxJFz4bqzcuG7mWfhu7k54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu4hB4bup4buJ4bqz4bu54buZ4buV4bqzcuG7meG7gXHhurPhu6Hhu5nhu63hu5XhurPEqWnhuqzhurNy4buV4buNceG6s2rEkXHhurNxw7PhurNqw7rhu4nhurPhu7dl4buJ4buZ4bqzasWp4buV4bqzw4Lhu6/hu5XhurNw4bquxJHhurPhu7lB4bur4buV4bqz4bu54buZxJFy4buZ4bqz4bu54buZ4buVw7JB4bqzcuG7meG7lTjhurPhu7nhurDhurNqdOG6s+G7oeG7mUHhuqzDsnLhurPhu6Hhu5nhu5fhu4nhu5k44bqz4bu54buZw4Hhu4nhurNqw63huqzhurPDveG7mXNy4buT4bqz4bu54bu1w6lz4bqzasO64buJ4bqz4bu3ZeG7ieG7mTjhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu7nhu5nDqXLhu5nhurPhu7nhu5l04buV4bqz4buzQWty4bqzw4LDqeG6s+G7oUThurNyw6py4buT4bqzasO64buJ4bqz4bu3ZeG7ieG7meG6s+G7ieG7mXPhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7t+G7lXLhu5k44bqz4buTdMO94bqzw73hu5locuG6s8O94buZZeG7ueG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s8OCw6py4bqz4buZdMSR4bqzasO64buJ4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurNy4buZw6nhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqzw4LDqeG6s+G7ieG7qXLhu5PhurNqxrBy4buTOOG6s+G6pmbhuqzhurPEqeG6tnLhu5PhurPhuqbhur3hurPhu5nhu6nhu5XhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7uWnDvTnhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o+G7oMOqcuG6s+G7tsSC4butcuG7k+G6oS/DveG6ow==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thăm, tặng quà 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thăm, tặng quà 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng
2022-07-11 18:07:24

QTO - Chiều nay 11/7, lãnh đạo Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 75...

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh
2022-07-11 14:35:22

QTO - Xăng E5 RON 92 giảm 3.103 đồng/lít, còn xăng RON 95 giảm 3.088 đồng/lít. Dầu diesel giảm 3.022 đồng/lít, dầu hỏa giảm 2.008 đồng/lít, dầu mazut giảm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết