Cập nhật:  GMT+7
ỪắỲY1ẩ*ỉỉPXíĨằĩẩ4XỰẮeíYữ*bY1ắâY3:cYĩềbăYậaĩYỲ@Yb.ẫYĩắỏ1YắằàbYĩặbY2mbăY1ắặbắYỉ&1ắYộ,YắếằYĩị9bY3ẵ*Y0?bYĩâbắỪ/ắỲỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíẮ4*2XỰƯÌĨỨY–YẮẻẫYb*ổYỲ%/%/ỴÝỲ=ỤYữ*bY1ắâY3:cYƯữvxỨYĩềbăYậaĩYỲ@Yb.ẫYĩắỏ1YắằàbYĩặbY2mbăY1ắặbắYỉ&1ắYộ,YắếằYƯỴÝÝỴY-YỴÝỲ=ỨY3,Y1dY1jế1YắeíYĩắẽbăYbắ}ĩY1&1YbếằY2jbăY1ắj"bY0ẵY1ắcYĩềY1ắò1YắếằYbăắẵỦYxêbăY1ắặYẪ*ằYĨắò1ỤYJỐĨỐĨJỤYÍắdYvắnYĩẵ1ắYĨắófbăYĩịỏ1YJữBwYĩâbắỤYĨịóhbăYữ*bY3:ằY2ằàbYẮếằY3êbăYìj;bYĩịẵYBă{bYắ?băYvỈỘẮYĩâbắỤYĨịóhbăYữ*bY1ắâY3:cY1ắnYĩịẳYắếằYbăắẵỦỪ/íỰỪĩ*0ẩ4Yỉĩổẩ4PXẫ*ịăằbÚỴíộY*jĩcXỰỪĩịỰỪĩ2ỰỪằẫăYỉị1PX//1Ủ0*cìj*băĩịằỦốb/24ỉậĩcí/b4ồỉ/Ỳ=Ỷ$/Ỹ$2ỴỲỸ@@ỶỴĩỲỴỶ=%ỶẩỲỦầíăXY/ỰỪ/ĩ2ỰỪ/ĩịỰỪĩịỰỪĩ2ỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰxêbăY1ắặYẪ*ằYĨắò1ỤYÍắdYvắnYĩẵ1ắYĨắófbăYĩịỏ1YJữBwYĩâbắYíắ&ĩY0ằạjY1ắâY3:cYĩ:ằY1jế1YắeíỪ/íỰỪ/ĩ2ỰỪ/ĩịỰỪ/ĩ*0ẩ4ỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰẮếằYbăắẵYĩềbăYậaĩYỲ@Yb.ẫYĩắỏ1YắằàbYĩặbY2mbăY1ắặbắYỉ&1ắYộ,YắếằYĩắ4cYBăắẵY3ẵbắY=$/ỴÝÝỴ/YBxY-YvÍY1n*YvắặbắYíắnYĩị9bY3ẵ*Y0?bYĩâbắY2ỏYậằabYỉ8Y3óg1YĩềY1ắò1Yố?cYbă?ổYỴ#/%/ỴÝỲ=ỦỪ/íỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰBếằY2jbăYĩịebăYĩ{ẫY1n*YắếằYbăắẵYẩ?Y3&bắYăằ&YậaĩYìj;Y3:ĩY3óg1YĩịcbăYỲ@Yb.ẫYốáYĩắỏ1YắằàbY1ắặbắYỉ&1ắYĩặbY2mbăYójY3,ằY1n*YvắặbắYíắnY3ẽằYốễằYbăófằYbăắècYố?Y1&1Y3ẽằYĩógbăY1ắặbắYỉ&1ắYậắ&1Yĩắ4cYBăắẵY3ẵbắYỉẽY=$/ỴÝÝỴ/Bx-vÍYbă?ổYỸ/ỲÝ/ỴÝÝỴY1n*YvắặbắYíắnÙY3áYị*Yẫm1Yĩằ9jỤYbắằàẫYốmYố?Yăằ;ằYíắ&íYĩắỏ1YắằàbY1dYắằàjYìj;YĩịcbăYĩắfằYăằ*bYĩễằỤYădíYíắ[bYĩắỏ1YắằàbYẫm1Yĩằ9jYăằ;ẫYbăắècYbắ*bắYố?Y0ábYốôbăỤY3;ẫY0;cY*bYỉằbắYộ,YắếằỤYộ{ổY2ỏbăYbẻbăYĩắẻbYẫễằỤYíắ&ĩYĩịằạbYậằbắYĩaY-Yộ,YắếằY3ẵ*YíắóểbăỦỪ/íỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰĨ:ằY1jế1YắeíỤY1&1Yĩắ?bắYốằ9bYữvxY3,Y3dbăYădíYbắằájYỗYậằabYẩằ9bYìj*bY3abY1ắóểbăYĩịẳbắYắếằYbăắẵỤY2ỏYĩắ;cY0&cY1&cYĩềbăYậaĩYỲ@Yb.ẫYĩắỏ1YắằàbYĩặbY2mbăY1ắặbắYỉ&1ắYộ,YắếằYĩị9bY3ẵ*Y0?b…Ừ/íỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰÍắ&ĩY0ằạjYậaĩYẩj]bY1jế1YắeíỤY3êbăY1ắặYẪ*ằYĨắò1ỤYÍắdYvắnYĩẵ1ắYĨắófbăYĩịỏ1YJữBwYĩâbắỤYĨịóhbăYữ*bY3:ằY2ằàbYẮếằY3êbăYìj;bYĩịẵYBă{bYắ?băYvỈỘẮYĩâbắỤYĨịóhbăYữvxYĩềY1ắò1YắếằYbăắẵYĩềbăYậaĩY1ểY0;bYĩắẽbăYbắ}ĩYốáYĩắfằYăằ*bỤY1&1ắYĩắò1YĩềY1ắò1YắếằYbăắẵỦỪ/íỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰỐáY0&cY1&cYĩềbăYậaĩỤY3êbăY1ắặY3áYbăắẵY3ểbYốẵYỉc:bYĩắ;cYĩằaíYĩắjY1&1YỗYậằabY1n*Y1&1Yĩắ?bắYốằ9bY3ạY1ắâbắYỉõ*Yắc?bYĩắằàbYĩị9bYĩằbắYĩắ[bY0&cY1&cYíắ;ằYbă!bYăebỤYỉk1Yĩặ1ắỤY3[ổY3nYbếằY2jbăÙYậằạẫYĩị*Yẩ:ằYbếằY2jbăYĩắ*ẫYẩj]bY1n*Y1&1Y3ểbYốẵỤY1ắkYỗYẩỏ*Y1ắebY1ắnY3áYĩắ*ẫYẩj]bY3kbăYĩịebăYĩ{ẫỤYĩịebăY3ằạẫỤYíắ;bY&bắY1&1Yắc:ĩY3ếbăỤY1&1ắYẩ?ẫYbềằY0]ĩY1n*Y1&1Y3ẵ*YíắóểbăỤY3ểbYốẵYĩịcbăYíắẽằYắgíYĩịằạbYậắ*ằYĩắỏ1YắằàbYĩặbY2mbăY1ắặbắYỉ&1ắYộ,YắếằYhY1ểYỉhỦỪ/íỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰv&1Y3ểbYốẵYẩ?Yĩắ?bắYốằ9bYữvxY1[bYíắẽằYắgíY1ắ)ĩY1ắ8ỤY1ắj"bY0ẵYĩẽĩY1&1Y3ằájYậằàbY1[bYĩắằaĩY3ạYĩềY1ắò1YắếằYbăắẵỦỪ/íỰỪíY1ẩ*ỉỉPXíữc2ổXỰĨắ*bắYĨịk1Ừ/íỰ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nợ đọng hơn 155 tỉ đồng tiền thuế

Nợ đọng hơn 155 tỉ đồng tiền thuế
2017-09-19 14:54:59

(QT) - Thông tin từ Cục Thuế Quảng Trị cho biết, đến ngày 31/7/2017, tổng số tiền thuế các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trong toàn tỉnh đang nợ là 155,6 tỉ đồng. Trong...

Bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ

Bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ
2017-09-19 14:53:50

(QT) – Hôm nay 19/9/2017, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phối hợp với chính quyền xã Gio Mai, huyện Gio Linh tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trương...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết