Cập nhật:  GMT+7
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqh4buS4buxceG6t2LhuqnDojjhurPhurPhurPhurfhu7jhu7Thu4jhurfhu4vhu5Ny4bq34bu3w4N2ceG7keG6t+G6tGVx4buR4bq3UuG7teG7i2Thu7Phurfhu4vhuqBk4bq3UuG7s+G7tXJx4bq3IWrhu6Hhu6Fq4bu1w6Av4buT4bq14bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buSamThu4nhurHhuqHhu7bhu7ZS4bq3LeG6t8OMxILhu4vhurfhu7fDg3Zx4buR4bq3UuG7teG7i2Thu7Phurfhu4vhuqBk4bq34buL4bun4bq3xKnDqXLhurfhu4nhu5nDtXHhurdx4bup4buZ4bq34bu34buZw7Nx4buR4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq3UEPhurdS4buz4bu1cnHhurchauG7oeG7oWrhu7XhurfhurThuq5k4bq3xKnDg3bhu4vhurfDrMSRceG6t+G6tOG7reG7meG6t+G7keG7mcSR4bq3YuG6qeG6tTjhuq3huqfDouG6t+G7uOG7tOG7iOG6t+G7k+G7pXDhurfDouG6tS3hurXDouG6t+G7i+G7k3LhurdwxrDhu7fhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurdw4bu5ZOG6t2lx4bq34buJZHHhu5M44bq34bu24buzw4Phu63hu4vhurfEqXM34bq34bq5cuG6t+G7t+G7k+G7uWjhu7fhurfhu5Hhu5lk4bq34buIZOG6tOG7meG7ieG6t+G7inJ5eWrhu7PDtOG7mWrhu6Hhu4nhurfhu4vhuqJx4buR4bq34bu34buzZHHhu5Phurdw4bu5ZOG6t8O94bu54bqmw7Phu7fhurfhu6Hhu5nhu43hu7fhurfDrMSC4buL4bq34bu3w4N2ceG7keG6t3Fl4bqmOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7t2TDrOG7oWrhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6sXBk4buz4buR4buZcTXDonnhuqThurdk4bu54bu3cuG6seG6ocOg4bu34buz4bqhw6Dhu7fhu4nhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7oeG7mHBk4buRauG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4bqx4bq34buT4bu1eWThu4tqIOG6seG6s+G6seG6t8OscuG7s+G7iWrhu7Mg4bqx4bq14bqx4bq34buT4bqmeWrhu7Phu6Hhu5lx4bufIOG6seG6seG6t3Jx4buL4buh4buZ4buL4bufIOG6seG7s2rhu7fhu7nhu7Nx4bq34bu14buTcsOC4buYcGThu5FqYeG7t+G7k+G7meG7tTjhu7Xhu7Phu4vDoeG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurHhu5Phu7fhu7d5NS8v4buZcGThu5Fq4bu14bq1OOG7t+G7uXLhu5nhu7fhu7NqOOG6tHEv4bu34buZZHHhuqZycS/hu5hwZOG7kWou4buZasOCOGThu7V54bqkNOG7tuG7k+G7uXDDrHFk4buZ4buh4buY4buIIOG6reG6pWLDouG6q+G6peG6sS/huqHDoC954bqhw6Av4bu34buJ4bqhw6Av4bu34buz4bqhw6Dhu7fhu7PhuqHDoOG7t+G7ieG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOMxILhu4vhurfhu7fDg3Zx4buR4bq3UuG7teG7i2Thu7Phurfhu4vhuqBk4bq3UuG7s+G7tXJx4bq3IWrhu6Hhu6Fq4bu14bq3LeG6t+G6uHHhu5M14bq34buKUVHDoC954bqhw6Av4bu34buJ4bqhw6Av4bu34buz4bqhw6Av4bu3ZMOs4buhauG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOMxILhu4vhurfhu7fDg3Zx4buR4bq3xKnDg3bhu4vhurdwZHHhu5Hhurfhu7Nk4bq3xKlm4bu54bq34buR4buZxJHhurfhu6Fl4bq34bu3w4N2ceG7keG6t+G6tGVx4buR4bq3UuG7teG7i2Thu7Phurfhu4llceG7k+G6t+G7n8ah4buL4buT4bq3w6zhurlx4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t+G7tcOq4buL4bq3ceG7k2bhu7fhurdwZeG6t1Lhu7Phu7VyceG6tyFq4buh4buhauG7teG6t3Hhu5NoceG6t8Spw4N24buL4bq3ceG6vXDhurfhurVj4bqn4bq14bq34bq04but4buZ4bq3w6zGsOG6t3nhu5Phu5lw4bq34buK4buZ4bu34buZempx4bq34bueZHFq4bq3YeG7iuG7pXHhu5Hhurfhu4nhu4Vx4bq34bueZHFqw6E44bq34buKxJHhu4vhurdx4buTZeG6t8SpZuG7ueG6t+G7keG7mcSR4bq34bu34buzb3Hhurfhu5/hu5PDqnnhurfhu7fhu5PDs+G6t+G7keG7meG7reG7meG6t8Sp4bq74bq34bu34buzZHHhu5Phurdx4buTZOG7ueG6t+G7tXfhurfhu5PhurLhu7nhurfDrMSC4buL4bq34bu3w4N2ceG7keG6t+G7i+G6oGThurfhurTGoeG6t+KAnMSpw6ly4bq34buJ4buZw7Vx4bq34bq04bud4bq3xKnDqeG7meG6t3Hhu5Nm4bu34bq3cHXhu5nhurfhu7fhu5Phu6/hu5nhurfEqcOp4buZ4oCd4bq3cWXhuqY34bq34bu34buzcnHhu5HhurfEqXPhurfhu4tz4bq34buL4bq54bq34bq5cuG6t+G7t+G7k+G7uWjhu7fhurfhu5Hhu5lk4bq34buIZOG6tOG7meG7ieG6t+G7inJ5eWrhu7PDtOG7mWrhu6Hhu4k4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oS7GoeG6t+G6uXLhurfhu7fhu5Phu7lo4bu34bq34buR4buZZOG6t3Fl4bqm4bq34buL4buTcuG6t8Os4buZw7Phu7fhurdkceG7k+G6t3Dhu7nhu6dx4bq34bu1d+G6t+G7k+G6suG7ueG6t+G7keG7meG6ueG7meG6t+G7t+G7k8ODd3Hhu5HhurdxZeG6puG6t+G6tOG7l+G6t+KAnFLhu7Phu7VyceG6tyFq4buh4buhauG7teG6t+G7n+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu4vhu5Phu5vhurfhu6Fl4bq3cMaw4bu34bq34bq5cuG6t+G7t+G7k+G7uWjhu7fhurfhu4vhuqBk4bq34buLxJHhu4vhurfhu7PDqXnhurfhu4vhu5Phu5nDs+G7ueG6t3nhu5Phu5lwN+G6t3Bl4bq34buLdHHhurfhu6Fl4bq34bq5cuG6t+G7t+G7k+G7uWjhu7fhurfhu5Hhu5lk4bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu4nhu5nDtXHhurfhuqThu7lm4bu34oCdOOG6t+G7tuG7s3Jx4buR4bq34buf4buT4buZ4bq3xKlzN+G6t+G7t8Op4buZ4bq3w6zhu7nhu6nhu5nhurfEqWbhu7nhurfhu5Hhu5nEkeG6t+G7iXLhurdx4buTZeG6t+G7tHLhu7fhu5Nqw6zhuqbigJnhu7Xhurfhu7fhu6nhurfhu4vhu5PEguG7i+G6t3fhurdRasOC4bq3KXLhu7Phu5/hurfhurRlcuG6t+G7t+G7k8SRceG7keG6t+G6tcOiLcOi4bqz4bqz4bqrN+G6t8OsxILhu4vhurfhu7fDg3Zx4buR4bq34bq0ZXHhu5HhurdxZeG6puG6t+G7ocOp4buZ4oCm4bq34buf4buT4bulceG7keG6t+G7i3Phurdx4buRw4Phu6/hu5nhurdw4bu5ZDjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu24buTanLhurdRZOG7t2rhurfhu4g44bq34bu0ZHHhu4lq4buz4bu1N+G6t8Spw6nhu5nhurfhu4nhu5nhu41x4bq34buT4bq7ceG7keG6t8SpZuG7ueG6t+G7keG7mcSRN+G6t8Sp4buF4bqm4bq34buhZeG6t3DGsOG7t+G6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34bu14bun4bq34buV4bu34bq34bu3w4N2ceG7keG6t+G6tGVx4buR4bq3UuG7teG7i2Thu7PhurfEqcOp4bu34bq34buR4buZxJHhurfhu5FnceG6t+G6teG6t+G7t+G7s+G7meG7jeG7ueG6t+G7uOG7tOG7iOG6t+G7n+G7k+G7meG6t3BkceG7keG6t+G7s2ThurfEqWbhu7nhurfhu5Hhu5nEkTjhurcuZXLhurdx4bq9cOG6t+G6tWNjYzfhurdQ4buZ4buL4buTZGrhu6Hhurfhu6Jk4buL4buf4bu1cnHhurfhu7fhuq5x4buR4bq34bu34buz4bq54bq34bq1N+G6reG6p+G6t+G7t+G7s+G7meG7jeG7ueG6t+G7uOG7tOG7iOG6t8Sp4buP4bq34bu1d+G6t+G7k+G6suG7ueG6t+G7t8ODdnHhu5HhurfhurRlceG7keG6t1Lhu7Xhu4tk4buz4bq3eeG7k+G7mXDhurfhu5Nk4bqm4bq3ceG7k2bhu7fhurfhurThu6dx4bq3xKnDg3bhu4vhurfhu7fhu7NkcuG6t+G7i+G7k3Lhurfhu4hk4bq04buZ4buJ4bq3Ujjhurfhu7Rq4buhenHhu5nhu4vhu5/hurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7iuG7ueG7p3Hhurfhu7fhu5NqcuG6t+G7i+G7k+G7mcOy4bu54bq34buR4buZc+G6tzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu7dkw6zhu6Fq4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurFwZOG7s+G7keG7mXE1w6J54bqk4bq3ZOG7ueG7t3LhurHhuqHDoOG7t+G7s+G6ocOg4bu34buJ4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu6Hhu5hwZOG7kWrhurHhurdk4buh4bu3IOG6seG6seG6t+G7k+G7tXlk4buLaiDhurHhurPhurHhurfDrHLhu7Phu4lq4buzIOG6seG6teG6seG6t+G7k+G6pnlq4buz4buh4buZceG7nyDhurHhurHhurdyceG7i+G7oeG7meG7i+G7nyDhurHhu7Nq4bu34bu54buzceG6t+G7teG7k3LDguG7mHBk4buRamHhu7fhu5Phu5nhu7U44bu14buz4buLw6HhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqx4buT4bu34bu3eTUvL+G7mXBk4buRauG7teG6tTjhu7fhu7ly4buZ4bu34buzajjhurRxL+G7t+G7mWRx4bqmcnEv4buYcGThu5FqLuG7mWrDgjhk4bu1eeG6pDThu7bhu5Phu7lww6xxZOG7meG7oeG7mOG7iCDhuq3huqViw6LhuqvhuqfhurEv4bqhw6AveeG6ocOgL+G7t+G7ieG6ocOgL+G7t+G7s+G6ocOg4bu34buz4bqhw6Dhu7fhu4nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqFS4buz4bu1cnHhurchauG7oeG7oWrhu7Xhurfhu6Fl4bq3xKnFqXHhu5HhurfDrOG7mW9x4bq34bufxqHhu4vhu5Phurfhu5/hu5lvcOG6t8Spw6ly4bq34buJ4buZw7VxN+G6t+G7teG6uXHhurfhuqThu7lm4bu34bq34bq0ZeG6t+G7ieG7mcO1ceG6t+G7i+G7k+G7lXHhu5Phurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7iuG7meG7t+G6t+G7mXpqceG6t+G7nmRxauG6ty3hurfhurhx4buTNeG6t+G7tuG7kuG7ssOgL3nhuqHDoC/hu7fhu4nhuqHDoC/hu7fhu7PhuqHDoC/hu7dkw6zhu6Fq4bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu2w4N2ceG7keG6t+G6tGVx4buR4bq3UuG7teG7i2Thu7Phurfhu4vhuqBk4bq3UuG7s+G7tXJx4bq3IWrhu6Hhu6Fq4bu14bq3xKnhurvhurfDrOG7mcOzceG6t3Bm4bu34bq34bu34bqu4bq34bu1ZOG7ueG6t3Hhur1w4bq34bq1Y+G6p8Oi4bq3ceG7k8ODceG7keG6t+G7tWThu7nhurfEqXPhurfhu6HDqeG7meG6t+G6pOG7uWbhu7fhurfhu5Phu5nhu41x4bq3ceG6vXDhurfhurVj4bqn4bqn4bq34buf4buT4buZ4bq3ceG7k2XhurfDveG7uWThuqbhurd54buT4buZcOG6t+G7kGThu7Phuqbhurfhu5Dhu7Nk4bq0auG7s+G6t+G7i+G7p+G6t+G7kcOqceG7keG6t8OsxJFx4bq34buhw6nhu5nhurfDrMSC4buL4bq34bu3w4N2ceG7keG6t+G6tGVx4buR4bq3cWXhuqY44bq34bu24bu54bqm4bq3ceG7k+G7mW9xN+G6t+G7i+G7ucaw4buL4bq34buzZHLhurfDrMSRceG6t3Fl4bqm4bq34bq0Znnhurd54buT4bq54buZ4bq34bu14bqw4bq3eeG7k+G6uXHhurfEqeG7p+G7meG6t+G7i+G6oGThurfDjGpk4bu34buz4buZ4buLauG6tyFq4buh4buhauG7tTfhurfhu4tyceG6t+G7kcSR4buZ4bq3QeG7t+G6t+G7i+G6oGThurdS4buz4bu1cnHhurchauG7oeG7oWrhu7U34bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34bu34buT4bquZOG6t+G7n8Oz4bq34buTdnnhurd54buTxJF54bq3w6zEguG7i+G6t+G7t8ODdnHhu5HhurfhurRlceG7kTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhxKjDs3HhurdxZOG6pjfhurfhu5/hu5Phu5nhurfDrMSC4buL4bq34bu3w4N2ceG7keG6t+G6tGVx4buR4bq3xKnDg3bhu4vhurdwZHHhu5HhurfEqWbhu7nhurfhu5Hhu5nEkeG6t3DGsOG7t+G6t+G7oWdx4bq3ceG6smThurfhu7fhu5Phu5fhurfhu4lkceG7k+G6t+G7t+G7lXHhu5Phurfhu4vhuqBk4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq3cOG7uWThurfhurRl4bq3w6zEkXHhurfEqcOy4bu54bq3xKnDg3bhu4vhurfhu5Hhu5nhurLhurfhu5/hu5VxOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7t2TDrOG7oWrhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6sXBk4buz4buR4buZcTXDonnhuqThurdk4bu54bu3cuG6seG6ocOg4bu34buz4bqhw6Dhu7fhu4nhuqFS4buz4bu1cnHhurchauG7oeG7oWrhu7Xhurfhu7Xhu5lx4buT4bq3ceG7kWXhuqbhurdh4bq1Y+G6teG6reG6ty3hurfhurVjYuG6rcOh4bq34buhZeG6t3DGsOG7t+G6t8Spw6ly4bq34buJ4buZw7VxN+G6t8Os4buZb3Hhurfhu5/GoeG7i+G7kzfhurfhu4nhu5nDtXHhurfhurThu5lvceG6t+G7n+G7mW9w4bq3ceG7k2Xhurfhu7Xhurlx4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t3Hhu6nhu5nhurfhu7fhu5nDs3Hhu5Hhurfhu7fhu7NvceG6t+G7i+G6ueG6t+G7oeG7nXHhu5PhurfhurThurDhu4vhurfEqeG7meG7jXHhurfhurlx4buTN+G6t+G7t+G7s+G7ueG6psOyceG6t+G7k+G7l3Hhu5Phurfhu6HDrXHhurfhu7Xhu4Vx4bq34buf4buTZuG7ueG6t+G7n8ah4buL4buTOOG6t+G7isSR4buL4bq34bu3xJHhu4vhurd54buTaXDhurfhu4vhuqBk4bq3UuG7s+G7tXJx4bq3IWrhu6Hhu6Fq4bu14bq34buh4bu54bulceG6t8SpaHDhurfhu4lm4bu54bq3ZnHhurfhu7Phu5lvceG7kTfhurfhu7fhu7NyceG7keG6t8Spc+G6t8SpxJFx4buR4bq34buL4buTQeG6t+G6rOG6t+G7oWXhurfDrMaw4bq3eeG7k+G7mXDhurfEqWfhu7nhurfhu7dk4bqm4bq34buK4buZ4bu34buZempx4bq34bueZHFq4bq3cGRx4buR4bq34bq0w7Lhurfhu4vhu5Ny4bq34bulceG7keG6t+G7t8ODdnHhu5HhurfhurRlceG7keG6t1Lhu7Xhu4tk4buzN+G6t8OsxrDhurd54buT4buZcOG6t1Lhu7fhu5Nq4buh4buhcuG6t+G7keG7mWVx4buT4bq3xKnDg3bhu4vhurfhu5Hhu5nhurnhu5nhurfhu4plceG7k+G6t+G7i3XhurfhurRlceG7keG6t+G7t8Op4buZ4bq34bug4buZb3Hhurfhu5NyZHHhurd54buT4buZcOG6t+G7imRxcWrhu7Xhurdx4bq9cOG6t+G6tWPhuq3DojjhurdS4buz4bu1cnHhurchauG7oeG7oWrhu7Xhurfhu7fhuq5x4buR4bq3xKnDg3bhu4vhurcu4buZ4buNceG6t3nhu5Phu5lw4bq3RHHhu5PhurfhurThu5lx4buT4bq34buJZHHhu5Phurfhu6Fl4bq3xKnDqXLhurfhu4nhu5nDtXHhurfhurThu53hurfEqcOp4buZ4bq3ceG7k2bhu7fhurdwdeG7meG6t+G7t+G7k+G7r+G7meG6t8Spw6nhu5k44bq34bukceG7keG6t+G7i+G6onHhu5Hhurdx4buTaHHhurfEqcODduG7i+G6t+G7keG7meG6ueG7meG6t+G7t+G7k8ODd3Hhu5Hhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t+G7t+G6sOG7ueG6t+G7t+G7s3Vx4bq3xKnhu6/hu5nhurfhu4vhuqBk4bq3LuG7meG7jXHhurd54buT4buZcOG6t1BD4bq34bq0ZXLhurdx4bq9cOG6t+G6tWPhuqvhuq04w6AveeG6ocOgL+G7t+G7ieG6ocOgL+G7t+G7s+G6ocOgL+G7t2TDrOG7oWrhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu7bhu5Lhu5hPUeG6t+G7kirhu7BR4buQ4bq3YeG7tuG7k2py4bq34buScuG7oeG7oeG6psOCcnLhu4nhu7NqeXLhu7Phu7dq4buzN+G6t+G7isOs4bu1cWrDguG7tcOhw6AveeG6oQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Elvis Phương tâm sự về 50 năm ca hát

Elvis Phương tâm sự về 50 năm ca hát
2011-12-23 03:03:30

(VnExpress) - Nam ca sĩ dùng tiếng hát để chia sẻ tâm sự về sự nghiệp cầm ca từ những ngày anh thành danh, rời xa quê hương đến ngày trở về, trong liveshow 'Dòng đời', tối...

VFF bắt lỗi ông Falko Goetz

VFF bắt lỗi ông Falko Goetz
2011-12-23 03:03:03

(VnExpress) - Xác định vị HLV người Đức là nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 26, Ban chấp hành VFF khóa VI nhất trí sa thải ông.

Cầu thủ Liverpool phản đối án phạt của Suarez

Cầu thủ Liverpool phản đối án phạt của Suarez
2011-12-23 03:02:32

(VnExpress) - Bên cạnh thông cáo chung, các cầu thủ của Liverpool còn có hành động thiết thực bày tỏ sự ủng hộ đối với người đồng đội mới bị cấm thi đấu 8 trận.

V-League trở thành giải ngoại hạng

V-League trở thành giải ngoại hạng
2011-12-23 03:00:55

(SGGP) - Còn 1 tuần nữa, giải đấu được xem là danh giá nhất của Việt Nam sẽ nhập cuộc. Hôm qua, 22-12, VPF đã chính thức phát pháo lệnh cho mùa giải bằng việc công bố bản hợp...

Triển khai Lễ hội Chợ Đình Bích La năm 2012

Triển khai Lễ hội Chợ Đình Bích La năm 2012
2011-12-23 02:44:41

(QT) - Tại làng Bích La, xã Triệu Đông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với huyện Triệu Phong (Quảng Trị) tổ chức hội nghị triển khai Lễ hội Chợ Đình Bích La xuân...

Noel chơi với Tề Thiên

Noel chơi với Tề Thiên
2011-12-22 06:22:59

(TNO) - Năm nay, sân khấu kịch IDECAF “dẫn” Tề Thiên Đại Thánh về rạp xiếc TP.HCM (Công viên 23.9) để chơi đùa cùng các em nhỏ (ảnh).

Những chứng tích một thời khói lửa

Những chứng tích một thời khói lửa
2011-12-22 06:22:40

(TNO) - 2 trong số 8 bảo vật quốc gia được lưu giữ tại các bảo tàng lực lượng vũ trang có liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ và trận Điện Biên Phủ trên không: đó là khẩu...

Bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc

Bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc
2011-12-22 06:22:18

(TNO) - Ngày 21.12, tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31 đã tổ chức lễ trao giải và bế mạc. Theo Ban giám khảo, chất lượng các tác phẩm...

Đà Nẵng tổ chức đêm nhạc “Guitar concert”

Đà Nẵng tổ chức đêm nhạc “Guitar concert”
2011-12-22 06:21:58

TT - Theo tin từ Trung tâm Tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng (Sở VH-TT&DL), chương trình “Guitar concert” Đà Nẵng 2011 diễn ra lúc 20g ngày 22-12 tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết