Cập nhật:  GMT+7

Hội thảo khoa học triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng nay 25/4, Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức hội thảo khoa học “Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Báo cáo đề dẫn hội thảo nêu rõ, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng để Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật về dân chủ nói chung, dân chủ ở cơ sở nói riêng, từ đó góp phần hoàn thiện các thiết chế về dân chủ. Thực hiện pháp luật dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp cũng là cơ sở để giữ vững bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội thảo khoa học triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Hội thảo đưa ra các cơ sở lý luận xác đáng góp phần hoàn thiện triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sơ một cách nghiêm túc, bài bản, sáng tạo - Ảnh: L.N

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ XHCN, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân, tiếp tục khẳng định và góp phần thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Với chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cơ quan nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của địa phương, Hội thảo khoa học “Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” được tổ chức nhằm có cái nhìn tổng quát về công tác triển khai luật này của cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Trên cơ sở đó nhằm phổ biến, trang bị những kiến thức về nội dung của luật này vào giảng dạy và học tập, qua đó, tiếp tục góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Các tham luận trình bày tại hội thảo đã tập trung làm rõ kết quả phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở - công cụ pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tác động của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh; một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng nhằm góp phần thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; một số nội dung về quyền thụ hưởng của công dân theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Hội thảo góp phần giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên của nhà trường có thêm nhiều thông tin bổ ích phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập.

Đồng thời, đưa ra các cơ sở lý luận xác đáng cũng như vấn đề thực tiễn đang đặt ra, góp phần hoàn thiện triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách nghiêm túc, bài bản, sáng tạo nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận và phát huy được sức mạnh toàn dân trong xây dựng và phát triển đất nước.

Lệ Như

Tin liên quan:
  • Hội thảo khoa học triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
    Phản biện xã hội dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

    Sáng nay 13/4, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến phản biện xã hội dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm đầu Quảng Trị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng.

  • Hội thảo khoa học triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
    Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

    Sáng nay 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố nhằm phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản có liên quan cho đội ngũ cán bộ, công chức được phân công theo dõi thực hiện dân chủ ở cơ sở.


Lệ Như

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết