Cập nhật:  GMT+7
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7Phuqfhurfhu5x44bqt4bqiw4Dhu7Xhuq3hu5vhu4nDueG6rWRj4bqt4bqi4bq44bqtb+G7r8O54bub4bqtbeG7neG7peG6rWzhur/huq1t4bulw7nhuq3DueG7m+G6tOG6rW7DrMO54bqt4bqi4budw7Phu6Xhuq0jw4NE4buR4bqi4bqtb3DDueG7neG6rWLhurnhurvhuq1t4bq24bq94bqtTeG7neG7n8O54bud4bqtQeG7neG6tuG6sS/hu53huqvhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQeG7nMOz4bq9buG6p+G6t8SDIyXhuq/huq0t4bqtJeG7neG6pm3huq3hu53hu6Phu5nDueG6rSPDg0Thu5HhuqLhuq1vcMO54bud4bqtYuG6ueG6uy9i4bqp4bqp4bq5LyNPTUDhuqHhuq3DueG7m+G6v0Thuq3huqvhurkvYy9i4bqp4bqp4bq54bqt4bqq4buT4bqt4bqq4buj4buZbeG6reG7nXjhuq3huqLDgOG7teG6rW/hu6/DueG7m+G6rWzhur/hu6Xhuq1uw6zDueG6reG6onZt4bqt4bqi4bud4buj4buVw4PhuqHhuq3hu5124bqtw7nhu5vhu53DqOG7peG6oeG6reG7nXbhuq1txKnDueG6rcO54bub4budw6jhu6Xhuq3huqrhur/huq3DueG7m+G6tOG6rW7DrMO54bqh4bqt4bqi4bqk4bqtw7nhu4XDuuG6rWLhuqnhuqnhurnhuq1v4buRw7nhuq3DueG6vUThuq3huqJxw7nhu53huq0jw4Phu4fDueG7m+G6rSXDgHDhuq1v4buD4bqt4budeOG6reG6osOA4bu14bqtbeG7neG7peG6rWzhur/huq1t4bulw7nhuq3DueG7m+G6tOG6rW7DrMO54bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6onHDueG7neG6reG7m+G7icO54bqtZGPhuq3huqLhurjhuq1v4buvw7nhu5vhuq3huqLhu6Phu5PDueG6rW7hu4nDg+G6oeG6rWzhu4fhu6Xhuq3hu53hu6Phu5XDuuG6reG6ouG6v8OD4bqh4bqtbOG7h+G7peG6reG7neG7o+G7lcO64bqt4bqi4bq94buj4bqtw7nhu4HDueG6reG6ouG7ncODROG7k8O54bqt4bqq4bujw7TDueG6oeG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1v4bun4bqt4bqi4buj4buTw7nhuq3hu5144bqt4bqiw4Dhu7Xhuq1v4buV4bqtw7rDg+G6veG6rW7hu4nDg+G6rW3hu53hu6Xhuq3huqLhur/Dg+G6reG6ouG7ncODROG7k8O54bqtb8Oqw7nhu53huq1sZuG6ouG6reG6ouG7neG6tkThuq3hu53hu4fhu6Phuq3huqDhu4fDueG6reG6osOAw7TDueG6rWzhu6Phu5XDueG6rW3hu53hu6Phu5HDuuG6reG7m+G7icO54bqt4bq74bqpN+G6o+G6rXvDveG7o+G6rcO6w4Jt4bqt4budeOG6reG6osOA4bu14bqt4bub4buvw7rDoeG6reG6ouG6v8OD4bqtbeG7p+G6rcO64buD4bqtdeG6pm3huq1u4bq0w73hu6Phuq1k4bqp4bqtTXvhuq114bq/4bqtYuG6qeG6reG6osOA4buj4buZw4Phuq1v4buvw7nhu5svw7nhu4XDui9t4bud4buj4buRbcOg4bqt4bqi4bq/w4Phuq3huqLhuqThuq1k4bqr4bqtb+G7kcO54bqtbuG6tMO94buj4bqt4bq74bqp4bqtTXvhuq114bq/4bqtYmXhuq3huqLDgOG7o+G7mcOD4bqtb+G7r8O54bubL8O54buFw7ovbeG7neG7o+G7kW3DoOG6reG6ouG6v8OD4bqt4bq74bqp4bqtTXvhuq3huqLDgOG7t+G6rXXDtMO54bqtdeG6v+G6rWPhuqnhuq3huqLDgOG7o+G7mcOD4bqtb+G7r8O54bubL8O54buFw7ovbeG7neG7o+G7kW3huqPhuq1P4bq04bu1beG6rWzhu6Phu5HhuqLhuqHhuq3hu53hu6Phu5nDueG6reG6ouG7geG7o+G6reG6ouG7peG6v8O54bqt4bqiccO54bud4bqtI8OD4buHw7nhu5vhuq0lw4Bw4bqtbeG7p+G6rWLhuqNjY+G6qeG6rW3hu53hu6Phu5Ft4bqt4bqi4bq/w4Phuq1vw6rDueG7neG6rWxm4bqi4bqt4bqi4bud4bq2ROG6reG7neG7h+G7o+G6reG6oOG7h8O54bqt4bqiw4DDtMO54bqtbOG7o+G7lcO54bqh4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW/hu6fhuq3huqLhur/Dg+G6rW3hu6fhuq3DuuG7g+G6rXXhuqZt4bqt4bq74bqp4bqtTXvhuq3huqLDgOG7t+G6rXXDtMO54bqtxJFk4bqtbeG7neG7o+G7kW3huqHhuq3huqLhur/Dg+G6reG6ouG6pOG6rWLhuqnhuq1v4buRw7nhuq1u4bq0w73hu6Phuq3hurvhuqnhuq1Ne+G6rXXhur/huq1j4bqpxJHhuq1t4bud4buj4buRbeG6oeG6reG6oOG7reG6rW3FqcO54bqtdeG7geG7o+G6rXXhur/huq1u4bq0w73hu6Phuq1i4bqpTXvhuqPhuq174buj4buZbeG6reG7nXjhuq3huqLDgOG7teG6rcO6duG6ouG6rUHhu53hu4nDueG6reG6ouG7o+G7k8O54bqtbuG7icOD4bqtbeG7neG7peG6rWzhur/huq1t4bulw7nhuq3DueG7m+G6tOG6rW7DrMO54bqtb+G7g+G6rXXhur/DuuG6reG6ouG7hcO54bub4bqt4bqi4bud4buz4buj4bqt4bub4buj4bq9w7nhuq3huqLhur/Dg+G6reG6ouG7ncODROG7k8O54bqtw4Dhur3huq1s4buj4buVw7nhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqt4budecO54bqh4bqtw7nDrMO54bub4bqtbeG6veG7peG6reG6oOG7h8O54bqtdeG6tOG7tcO54bub4bqtb8Oqw7nhu53huq1sZuG6ouG6reG6ouG7neG6tkThuq3hu53hu4fhu6Phuq3huqDhu4fDueG6rcSD4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rcO54buFw7rhuq3huqLDgOG7t+G6rXXhu4Hhu6Phuq1vw6xE4bqt4bqi4buFw7nhu5vhuq3huqLhuqThuq1jLWQ3L8O54buFw7rhuq/huqHhuq3hu5vhu6dB4bqtQeG7neG7icO54bqtw7nDrMO54bub4bqtbeG6veG7peG6rW/hu7Phu6Phuq3huqDhu63DueG7m+G6rW3hu53hu6Xhuq1s4bq/4bqtbeG7pcO54bqtw7nhu5vhurThuq1uw6zDueG6o+G6rU9obeG6rWzhu6Phu5nhuqLhuq1tw6pt4bqtbeG7neG6tuG6reG6ouG6v8OD4bqtb+G7g+G6rW3hu53hu4tB4bqt4bud4bq/w7nhu53huq3huqLhu63huqLhuq1tw6pt4bqt4bqi4bud4bq24bqt4bqi4bqwbeG6reG7neG6v8O54bud4bqtbeG7neG7n8O54bud4bqtw7nhu53hurThuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq1v4buFw7nhu5vhuq10xJDhuqHhuq1v4buFw7nhu5vhuq104buj4buVw7rhuq3huqLhur/Dg+G6reG6ouG7ncODROG7k8O54bqh4bqt4bud4bul4buB4bqi4bqtb3bDueG7m+G6rW/EgsO54bub4bqt4bqi4budw7Phu6Xhuq3DgcODROG6rW9ww7nhu53huq3huqrhu5Phuq3huqLDg0Thu5HDueG6oeG6rW9w4bq94bqtQeG7ncSpw7nhuq104bud4bq94buj4bqt4bqi4budw6pt4bqt4bqiw4DDtMO54bqtbOG7o+G7lcO54bqj4bqj4bqj4bqt4bucPirhuq0l4bui4buQw5nhurEvQeG6tw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”
2024-07-20 05:25:00

QTO - Dù chỉ diễn ra trong 3 ngày từ 12 - 14/7 nhưng Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực quốc tế “Hương vị miền hoa nắng”, một hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự...

Đổi thay đôi bờ Bến Hải

Đổi thay đôi bờ Bến Hải
2024-07-19 05:20:00

QTO - Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, giới tuyến quân sự tạm thời được lựa chọn trùng với sông Bến Hải thuộc địa phận huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị....

Thoát nghèo nhờ trồng rừng

Thoát nghèo nhờ trồng rừng
2010-06-02 12:34:12

(QT) - Nhờ biết khai thác tốt tiềm năng, lợi thế đất đai, gia đình anh Hồ Sỹ Quang ở thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông (Quảng Trị) đã vươn lên thoát nghèo. Mô hình...

Hỗ trợ 3 vạn cá giống cho nông dân thả nuôi

Hỗ trợ 3 vạn cá giống cho nông dân thả nuôi
2010-05-30 22:48:30

(QT) - Nhằm giúp bà con nông dân có điều kiện mở rộng phát triển mô hình nuôi cá nước ngọt, vừa qua, Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ cá giống và thức...

A Kiêm làm kinh tế giỏi

A Kiêm làm kinh tế giỏi
2010-05-28 16:58:37

(QT) - Trước đây, gia đình anh Hồ A Kiêm sống tại thôn Úp Li 2, xã Thuận (Hướng Hoá, Quảng Trị), thuộc diện hộ nghèo của xã. Năm 1997, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước...

Được mùa lúa đông xuân

Được mùa lúa đông xuân
2010-05-26 11:05:22

(QT) - Trời tháng 5 xanh cao, nắng như đổ lửa, nắng nóng có làm ảnh hưởng cuộc sống của người dân nhưng đối với những cánh đồng trĩu hạt trong mùa gặt vụ đông xuân này, đó là...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết