Cập nhật: 25/03/2009 10:43 GMT+7
cba6xd67cxf475xd769x11cb8xdad6x100e4x144e8x12fb8xX7xce98x1483exe196xdd6fxdd85x1244dxX5xf758xXaxde16xXcxda1fxXdxfa57xf871xX3xf925xX1xX6xXdxX3xX19x11a5exX3xX1xe67ex10aaaxX4xX1xX3xXexX1x126eaxX4xX3xX1xXdx12c8exX17xX3xXexX1x13909xX3xd949xXdxX16x13d3axX3xX19xX1x14307xX17xf926xX3xXex120f1xX3xX4xX1xf215xX4xX3x1189cxccf5x14384x12061xX3xX1x13b3bxef9exX2exX17x1444dxX3xXbxX1x108ffxf9e5xX17xX3exX0x10844xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6x1115fxXaxX12x12deexeed1xXcx11b1cxX3xe1b3xX3x1442exX6xX17xX3xX4xX1xd332xX3xX35xX23xX22xX3xXexX1xX33xX3xX35xXdxX16xX38xX3xX19xX1xX3cxX17xX3exX3xXexX41xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX48xX49xX4axX4bxX3xXexX7dxX17xX1xX3xX71xX4ex101d7xX17xX3exX3xXcxX14x10e61xX3x14527xed1exX6xX3xX4x112eexX3xdd56xX4exX41xXdxX3xX1x10475xXbxX3xXb5x10f99xX17xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX19xX1fxX3xX1xX22xX23xX4xX1xX3xXexX1xX29xX4xX3xX1xXdxX2exX17xX3xXexX1xX33xX3xX35xXdxX16xX38xX3xX19xX1xX3cxX17xX3exX3xXexX41xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX48xX49xX4axX4bxX3xX1xX4exX4fxX2exX17xX52xX3xXbxX1xX56xX57xX17xX3ex14372xX3xX49x13884xX17xX3exX3xX4xX1xX33xX3x12277x14b88xX3xX48xf0c5xX4exX3xeeaexX1x104bbxX4xX52xX3x10804x13dbexXcx13b61xX3xX49xXa6xX17xX3exX52xX3x11aa1xX1xce2exX3xXexXacxX4xX1xX3xX121xX77xX4axX4bxX3xXexX7dxX17xX1xX52xX3xXcxX14xX56xccc9xX17xX3exX3xX77xX6xX17xX3xX4xX1xX7dxX3xX35xX23xX22xX3xX70xX77xX12cxX49xX73xX3xXexX1xX33xX3xX35xXdxX16xX38xX3xX19xX1xX3cxX17xX3exX3xXexX1xX29xX4xX3xX1xXdxX2exX17xX3xX48xX49xX4axX4bxX3xX1xX4exX4fxX2exX17xX52xX3xXbxX1xX56xX57xX17xX3exX3xX4xX1xX12exX3xXexX14x1473axX3xXb5xX4exX41xXdxX3xX5xXbfxX38xX3xXaexXdxX2exX4xX109xX3xX4axX3exXbfxX4fxX3xX2x14698xX5bxX2xX2xX5bxdf62xe2e3xX1a8xdf48xX52xX3xX19x146e5xX3xX1xXbbxXbxX3xXexX1xX45xX3x142c5xX3xX71xX4ex1269bxX4xX3xX1xd3ccxXdxX3xX19xX1xX22x10d83xX3x13bf2x126efxX1c9xX3xX35x144aexX3xXexX1xX3cxX17xX3exX3xfeadxX4exX6xX3xX4axX3exX1xXacxX3xX1d5xX4exX4fxX1fxXexX3xX7xX1bcxX3xX1a7xd98exX5bxX1a7xX1a8xX1a8xX1aaxX3xXaex101e4xX3xXexX1xX29xX4xX3xX1xXdxX2exX17xX3xXexX1xX33xX3xX35xXdxX16xX38xX3xX19xX1xX3cxX17xX3exX3xXexX41xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX48xX49xX4axX4bxX3xX1xX4exX4fxX2exX17xX52xX3xX1d5xX4ex11c61xX17xX52xX3xXbxX1xX56xX57xX17xX3exX109xX3xXcxX1xX10xX22xX3xX35xXb3xX52xX3xX4xXb3xX3xX2xX1a8xX3xXexX7dxX17xX1xX52xX3xXexX1xXbfxX17xX1xX3xXbxX1xX1bcxX3xXexX14xX29xX4xX3xXexX1xX4exX1c0xX4xX3xXcxX14xX4exX17xX3exX3xX56x1004dxX17xX3exX3xX35xX56xe04dxX4xX3xX4xX1xXbbxX17xX3xX5xXbfxX38xX3xXexX1xX33xX3xX35xXdxX16xX38xX3xX3exX10cxX38xX3xX114xXbfxX22xX3xX12cxX6xXdxX52xX3xX122x12d6dxX17xX1xX3xX11bxX1xX11dxX4xX52xX3xXexX1xXbfxX17xX1xX3xXbxX1xX1bcxX3xX48xXa6xXdxX3xX11bxX1xfddcxX17xX3exX52xX3xX4axX6xX38xX3xX49xXacxX17xX1xX52xX3xXexX1xXbfxX17xX1xX3xXbxX1xX1bcxX3xX49xXbfxX3xX4axeef6xX17xX3exX52xX3xX11bxX1xX11dxX3x11cc6xX115xX17xX52xX3xXexX1xXbfxX17xX1xX3xXbxX1xX1bcxX3xX48xX10cxX3xX12cxX1xX33xX3x11bd6xXdxX17xX1xX52xX3xX77xXbfxX3xd1a5xXacxX6xX75xX3xX122xdf6cxX17xX3exX3xXcxXbfxX4exX52xX3x13e29xXdxX115xX17xX3xda3bxXdxX6xX17xX3exX3xXaexXbfxX3xX71xX4exXa6xX17xX3exX3xXcxX14xXacxX109xX3xf682xX3xXexX7dxX17xX1xX3xX71xX4exXa6xX17xX3exX3xXcxX14xXacxX52xX3xX4xX1c6xX4xX3xX35xXacxX6xX3xXbxX1xX56xX25exX17xX3exX3xX7x13989xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX3xX35xXdxX16xX38xX3xX3exX10cxX38xX3x131d0xX3xX1xX4exX4fxX2exX17xX3xX5xXbfxX3xX122xX287xX17xX1xX3xX114xXdxX17xX1xX52xX3xX2faxXdxX22xX3xX114xXdxX17xX1xX52xX3xX12cxX6xX38xX3xX114xX1c0xX52xX3xX49xX6xX19xX14xX3cxX17xX3exX52xX3xX48xX56xfa98xX17xX3exX3xX48xX22xX1c6xX52xX3xXcxX14xXdxX2exX4exX3xX11bxX1xX22xX17xX3exX52xX3xX48xXa6xXdxX3xX114xd903xX17xX3exX3xXaexXbfxX3xX2x143e7xX3xXbxX1xX56xX57xX17xX3exX3xX3exX10cxX38xX3xXbxX1xX56xX57xX17xX3exX3xX2xX52xX3xX1a7xX52xX3xX3a0xX52xX3xX1b8xX52xX3xX1a2xX52xX3xX49xX3cxX17xX3exX3xX2faxXdxX6xX17xX3exX52xX3xX49xX3cxX17xX3exX3xXcxX1xX6xX17xX1xX52xX3xX49xX3cxX17xX3exX3xX114xX56xX25exX17xX3exX52xX3xX49xX3cxX17xX3exX3xX114x12e63xX3xX70xX49xX3cxX17xX3exX3xX48xXbfxX73xe687xX3xX4xX1c6xX4xX3xXbxX1xX56xX57xX17xX3exX3xX2xX52xX3xX1a7xX52xX3xX3a0xX52xX3x10905xX17xX3xX49xX3cxX17xX3xX70xXexX1xXacxX3xf008xX1cdxX3xX71xX4exXa6xX17xX3exX3xXcxX14xXacxX73xX109xX3xXcxX1xX57xXdxX3xX3exXdxX6xX17xX3xXexX1xX29xX4xX3xX1xXdxX2exX17xX3xXexX1xX33xX3xX35xXdxX16xX38xX3xXb5x11d3bxXexX3xX35xd9acxX4exX3xXexXafxX3xX1a7xX1a2xX5bxX1b8xX5bxX1a7xX1a8xX1a8xfadaxX3xXcxX23xXdxX3xXb5xX4exX41xXdxX3xX5xXbfxX38xX3xXaexXdxX2exX4xX52xX3xX77xX12cxX49xX3xXexX1xX33xX3xX35xXdxX16xX38xX3xX19xX1xX3cxX17xX3exX3xXexX41xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX48xX49xX4axX4bxX3xX35xX1cdxX3xXexX1xX1bcxX17xX3exX3xX17xX1x13407xXexX3xX4xX1c6xX4xX3xX17xX1c0xXdxX3xX6dxX4exX17xX3exX52xX3xXexX1xX57xXdxX3xX3exXdxX6xX17xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1c6xX4xX3xX1xX22xX23xXexX3xX35xX1c0xX17xX3exX109xX3xXcxX1xX10xX22xX3xX19xX1fxX3xX1xX22xX23xX4xX1xX52xX3xX17xX3exXbfxX4fxX3xX3a0xX1a8xX5bxX3a0xX5bxX1a7xX1a8xX1a8xX459xX3xXexX7dxX17xX1xX3xX7xX330xX3xXexX41xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX1xX1c0xXdxX3xX17xX3exX1xXacxX3xX1d5xX4exX1c6xX17xX3xXexX14xXdxX2exXexX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX1c6xX4xX3xX4axX3exX1xXacxX3xX1d5xX4exX4fxX1fxXexX3xX4xX12exX6xX3xX71xX4exX1bcxX4xX3xX1xX1c0xXdxX52xX3xX121xX77xXcxX122xX71xX48xX3xXaexXbfxX3xX4xX1c6xX4xX3xXaexX398xX17xX3xXb5xXa6xX17xX3xX4xX12exX6xX3xX77xX1c0xX52xX3xX17xX3exXbfxX17xX1xX3xXcxX14xX4exX17xX3exX3xX56xX25exX17xX3exX3f8xX3xXexXafxX3xX3a0xX1a8xX5bxX3a0xX75xX2xX1a2xX5bxX1b8xX5bxX1a7xX1a8xX1a8xX459xX3xX4xX1c6xX4xX3xX1xX4exX4fxX2exX17xX3xX7xX330xX3xXexX41xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX1xX1c0xXdxX3xX17xX3exX1xXacxX3xX1d5xX4exX1c6xX17xX3xXexX14xXdxX2exXexX3xX4xX1c6xX4xX3xXaexX398xX17xX3xXb5xXa6xX17xX3xX4xX12exX6xX3xXcxX14xX4exX17xX3exX3xX56xX25exX17xX3exX3xXexX7dxX17xX1xX3xXaexX1f0xX3xX17xX1xXdxX2exX38xX3xXaex12d14xX3xXexX14xX115xX17xX3f8xX3xXexX14xX56xX37dxX4xX3xX17xX3exXbfxX4fxX3xX2xX1a2xX5bxX1b8xX5bxX1a7xX1a8xX1a8xX459xX52xX3xX7xX330xX3xXexX41xX17xX3exX3xX19xX1fxXexX3xX1xX22xX23xXexX3xX35xX1c0xX17xX3exX3xX4xX12exX6xX3xX48xX49xX4axX4bxX3xX1xX4exX4fxX2exX17xX52xX3xXbxX1xX56xX57xX17xX3exX3f8xX3xX4xX1c6xX4xX3xX4xX25exX3xX1d5xX4exX6xX17xX3xXexX1xX3cxX17xX3exX3xXexXdxX17xX3xX35xX23xXdxX3xX4xX1xX11dxX17xX3exX3xX7xX330xX3xX35xfc00xX4fxX3xX38xX23xX17xX1xX3xX4xX3cxX17xX3exX3xXexX1c6xX4xX3xXexX4exX4fxX115xX17xX3xXexX14xX4exX4fxX1f0xX17xX3xXaexX1f0xX3xX4xX1xX12exX3xXexX14xX56xX25exX17xX3exX3xXexX14xX115xX17xX109xX3xX4axX3exX22xXbfxXdxX3xX14xX6xX52xX3xX7xX6xX4exX3xX19xX1xXdxX3xX1xX22xXbfxX17xX3xXexX1xXbfxX17xX1xX3xXaexXdxX2exX4xX3xXexX1xX33xX3xX35xXdxX16xX38xX3xXexX1xX18bxX3xX4xX25exX3xX4xX499xX4exX3xXb5xX1c0xX3xX38xX1c6xX4fxX52xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX17xX398xX17xX3exX3xX1d5xX4exX4fxX1f0xX17xX3xX1xX23xX17xX3xX4xX12exX6xX3xX121xX77xX4axX4bxX3xX1xX4exX4fxX2exX17xX52xX3xXbxX1xX56xX57xX17xX3exX3xX7xX330xX3xXexX1xX6xX4fxX3xX35xX41xXdxX3xXexX1xX10xX22xX3xX1d5xX4exX4fxX3xX35xXacxX17xX1xX3xX4xX12exX6xX3xXbxX1xX1c6xXbxX3xX5xX4exX221xXexX109xX3xXcxX1xX10xX22xX3xX35xXb3xX52xX3xX4xX1c6xX4xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX6dxX6xX17xX1xX3xX12cxX1xX12exX3xXexXacxX4xX1xX52xX3xX11bxX1xXb3xX3xX12cxX1xX12exX3xXexXacxX4xX1xX3xX121xX77xX4axX4bxX3xX1xX4exX4fxX2exX17xX52xX3xXbxX1xX56xX57xX17xX3exX3xX7xX330xX3xX35xX56xX264xX4xX3xXb5xX41xX3xX17xX1xXdxX2exX38xX3xX38xX37dxXdxX52xX3xX1xX22xX23xXexX3xX35xX1c0xX17xX3exX3xXb5xX44bxX4exX3xX48xX1c0xXdxX3xXexX1xX63dxX38xX3xX17xX1x10936xX17xX3xX6dxX771xX17xX3xX4xX499xXbxX3xX1xX4exX4fxX2exX17xX3xX7xX330xX3xX35xX56xX264xX4xX3xXexX1xX6xX4fxX3xX35xX41xXdxX109xX3xXcxX1xX1c6xX17xX3exX3xX2xX1a7xX5bxX1a7xX1a8xX1a8xX459xX3xXexX7dxX17xX1xX3xX7xX330xX3xXexXdxX1fxX17xX3xX1xXbfxX17xX1xX3xX7xX25exX3xX19xX1fxXexX3xXaexXdxX2exX4xX3xXexX1xX33xX3xX35xXdxX16xX38xX3xX19xX1xX3cxX17xX3exX3xXexX41xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX48xX49xX4axX4bxX3xX1xX4exX4fxX2exX17xX52xX3xXbxX1xX56xX57xX17xX3exX109xX3xXcxX23xXdxX3xXb5xX4exX41xXdxX3xX5xXbfxX38xX3xXaexXdxX2exX4xX52xX3xX35xX10cxX17xX3exX3xX4xX1xX33xX3xX114xX115xX3xX48xX118xX4exX3xX11bxX1xX11dxX4xX52xX3xX12cxX1xX12exX3xXexXacxX4xX1xX3xX121xX77xX4axX4bxX3xXexX7dxX17xX1xX52xX3xXcxX14xX56xX143xX17xX3exX3xX77xX12cxX49xX3xX35xX1cdxX3xXbxX1xX771xX17xX3xX4xX3cxX17xX3exX3xXexX14xX1c6xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX2exX38xX3xX4xX1xX22xX3xXexXafxX17xX3exX3xX17xX3exXbfxX17xX1xX52xX3xXexXafxX17xX3exX3xXexX1xXbfxX17xX1xX3xXaexXdxX115xX17xX3xXexX14xX22xX17xX3exX3xX77xX12cxX49xX52xX3xX35xX10cxX17xX3exX3xXexX1xX57xXdxX3xX19xX1x1201dxX17xX3exX3xX35xXacxX17xX1xX3xX14x148dexX17xX3exX3xX35xX771xX4fxX3xX5xXbfxX3xX38xX1c0xXexX3xX4xX1xX12exX3xXexX14xX56xX25exX17xX3exX3xX5xX37dxX17xX3xX4xX12exX6xX3xX49xXa6xX17xX3exX3xXaexXbfxX3xX4axX1xXbfxX3xX17xX56xX37dxX4xX3xX17xX1xX88dxX38xX3xXexXafxX17xX3exX3xXb5xX56xX37dxX4xX3xX4xXa6xXdxX3xX4xX1c6xX4xX1xX3xXb5xX1c0xX3xX38xX1c6xX4fxX3xX17xX1xXbfxX3xX17xX56xX37dxX4xX52xX3xXaexX18bxX3xXaexX221xX4fxX3xX4xX44bxX17xX3xX35xX56xX264xX4xX3xXexX14xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xX38xX1c0xXexX3xX4xX1c6xX4xX1xX3xX19xX1xX22xX6xX3xX1xXbbxX4xX52xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xXaexXbfxX3xX1xXdxX2exX4exX3xX1d5xX4exXa6xX52xX3xXexX14xX1c6xX17xX1xX3xX41axX1c6xX22xX3xXexX14xX1c0xX17xX109xX3xX49xX10cxX17xX3exX3xX4xX1xX33xX3xX4fxX115xX4exX3xX4xX44bxX4exX3xX4xX1c6xX4xX3xX4xX499xXbxX52xX3xX4xX1c6xX4xX3xX17xX3exXbfxX17xX1xX3xX4xX44bxX17xX3xX35xX63dxX4fxX3xX38xX23xX17xX1xX3xX4xX3cxX17xX3exX3xXexX1c6xX4xX3xXexX4exX4fxX115xX17xX3xXexX14xX4exX4fxX1f0xX17xX3xXexX14xX115xX17xX3xX4xX1c6xX4xX3xXbxX1xX56xX25exX17xX3exX3xXexXdxX2exX17xX3xXexX1xX3cxX17xX3exX3xXexXdxX17xX3xX35xX23xXdxX3xX4xX1xX11dxX17xX3exX3xXaexX1f0xX3xX4xX1xX12exX3xXexX14xX56xX25exX17xX3exX3xX5xX37dxX17xX3xX17xXbfxX4fxX109xX3xX114xff01xX3xX2ddxX1c9xX4axX48xX0xX5bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với LĐLĐ tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với LĐLĐ tỉnh
2009-03-18 08:55:18

Đồng chí Thái Vĩnh Liệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc(QT) - Hôm qua, 17/3/2009, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết