Cập nhật:  GMT+7
68bex7ebex7040xdb5fxb389x78acx8154xb307xa88fxX7xd22bx9c79x7c41x7911xb9bcx966fxX5xd14bxXaxc114xb0d7xa407x948dxd4dbxX3xX15xX6x79fbxX3x7ee8xX1xX6xXdxX3xdc2fxe35bxX4xX3xXbxX1xXdx767axX15xX3xX1x8addxXbxX3xa25axe821xX3xb4b6xX1axX3x9e8dxX6xX15xX3xXcxX1xe57dx8831xX15xX16xX3xb8b8x6984xX3x7130xd2f0xe0b2xX4xX3xX1xa5cexXdxX0xc960xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7251xX10xX6xa685xXaxX12xa06axb4d2xX61xe4c7xX61x8937xX3x93c9xXcxX22xXdxX3xXbxX1xXdxX28xX15xX3xX1xX2cxXbxX3xX15x8815xX1ax9641xX3xb77bxb15axX3xX35xX6xX15xX3xXcxX1xX3bxX3cxX15xX16xX3xX40xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX1xX49xXdxX3xXexa8a8xX15xX16xX3xX1cx74baxXexX3xX1cxa6ebxX3xX1xX2cxXbxX3xXexX1x7b7bxX3xa01axX3xX40xX78xX3xX4xX1x6a6exX3x7c6dxX3xX1cxXdxX9cxX15xX3xX35xX3bxc100xX4xX3xb16bx7a19xX44xX3xX40x831bxX3xX40xXdx6c8cxX4xX3xX4xX1xX44xdc09xX15xX3xX35xa687xX3xX1cxXa0xX3xX1xX2cxXbxX3xXexX1xXa8xX3xX2x95fbxX64xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb562xXb1xX5exX1axXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX6xX1axX3xa422xX2xb76axX4cx723axa837xX7axX3xXexX22xXdxX3xX66xX1xX78xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX1xX49xXdxX7axX3xX32xX1axX3xX35xX6xX15xX3xXcxX1xX3bxX3cxX15xX16xX3xX40xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX1xX49xXdxX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX22xX4xX3xXbxX1xXdxX28xX15xX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX64xX3x7742xXdxe338xX15xX3xb2d1xX6xX3xXexX150xXb1xX15xX16xX3x9b8fxX3xX15xX16xX78xX1axX7axX3xXexX22xXdxX3xXbxX1xXdxX28xX15xX3xX1xX2cxXbxX3xX15xX78xX1axX7axX3xX32xX1axX3xX35xX6xX15xX3xXcxX61xX43xX5bxX3xX4xX1xXb1xX3xXb3xX3xX1cxXdxX9cxX15xX3xX40xX78xXb1xX3xX15xX1xXdxXc4xX44xX3xX15xX49xXdxX3xX5exX44xX15xX16xX3xa99fxX44xX6xX15xX3xXexX150xX2cxX15xX16xX64xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXb1xX5exX1axXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX16xX3xX15xX6xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX6xX4xX3xXbxX1xXdxX10xX15xX3xX1xXb1xXbxX3xX2fxX30xX3xX44xX1axX3xX35xX6xX15xX3xXexX1xX44xXb1xX15xX16xX3xX40xX44xX3xX19exX44xXb1xX4xX3xX1xXb1xXdxX3xX1xXdxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX4xX21xX7xX68xXbxX1xXb1xXexXb1xX68xX4xX6xXbxXexXdxXb1xX15xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX6xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX22xX4xX3xXbxX1xXdxX28xX15xX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX32xX1axX3xX35xX6xX15xX3xXcxX1xX3bxX3cxX15xX16xX3xX40xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX1xX49xXdxX64xX3x8affxX15xX1xX3xX21xXdxX15xX1xX3xX1xX2cxX6xX64xX3xX100xX66xX16xX44x898dxX15xc9a8xX3xX43xX44xXb1xX4xX1xXb1xXdxX105xXaxX3xX5exX6xXexX6xX68xX5exX10xX7xX4xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX6xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX22xX4xX3xXbxX1xXdxX28xX15xX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX32xX1axX3xX35xX6xX15xX3xXcxX1xX3bxX3cxX15xX16xX3xX40xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX1xX49xXdxX64xX3xX256xX15xX1xX3xX21xXdxX15xX1xX3xX1xX2cxX6xX64xX3xX100xX66xX16xX44xX268xX15xX26axX3xX43xX44xXb1xX4xX1xXb1xXdxX105xXaxX3xX5exX6xXexX6xX68xXbxX1xXb1xXexXb1xX68xXb1xX150xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX68xX7xX150xX4xX9xXaxX4cxX4cxX4xX64xX35xX6xXb1xX19exX44xX6xX15xX16xXexX150xXdxX64xX40xX15xX4cxX5exX10xX7xX1cxXexXb1xXbxX4cxX44xXbxX5xXb1xX6xX5exX10xX5exX4cxX40xcb95xX102xX19exX319xX5exX16xX16xX150xX4xdba6xX6xX319x7e0fxX6xa238xXexcc6cxX6xX19ex9e65xX319xX4cxX159xXe0xX159xXe0xaccbxXe0xX104xX333xX2xX159xX4cxXexX1xX44xXb1xX15xX16xX333xX40xX44xX333xX2xX333xX35xX6xX10xX16xX64xX16xXdxX329xXaxX3xX7xX150xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX26axX4cxX4cxXdxX21xX6xX16xX10xX7xX64xX40xXb1xX40xX64xX40xX15xX4cxX319x8acbxXe0xXe0xX4cxX44xXbxX5xXb1xX6xX5exX10xX5exX4cxX40xX319xX102xX19exX319xX5exX16xX16xX150xX4xX322xX6xX319xX325xX6xX327xXexX329xX6xX19exX32cxX319xX4cxX159xXe0xX159xXe0xX333xXe0xX104xX333xX2xX159xX4cxXexX1xX44xXb1xX15xX16xX333xX40xX44xX333xX2xX333xX35xX6xX10xX16xX64xX16xXdxX329xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7xX14xX15xX16xX3xX15xX6xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX22xX4xX3xXbxX1xXdxX28xX15xX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX3x89cdxX1axX3xX35xX6xX15xX3xXexX1xX3bxX3cxX15xX16xX3xX40xX41xX3xX19exX44xX45xX4xX3xX1xX49xXdxX3xX1xad76xX15xX1xX3xX2xXaxX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXb1xX5exX1axXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX6xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX21xX22xX4xX3xXbxX1xXdxX28xX15xX3xX1xX2cxXbxX3xX2fxX30xX3xX32xX1axX3xX35xX6xX15xX3xXcxX1xX3bxX3cxX15xX16xX3xX40xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX1xX49xXdxX64xX3xX256xX15xX1xX3xX21xXdxX15xX1xX3xX1xX2cxX6xX64xX3xX100xX66xX16xX44xX268xX15xX26axX3xX43xX44xXb1xX4xX1xXb1xXdxX105xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXb1xX5exX1axXaxX12xXcxX22xXdxX3xXbxX1xXdxX28xX15xX3xX1xX2cxXbxX3xX15xX78xX1axX7axX3xX32xX1axX3xX35xX6xX15xX3xXcxX1xX3bxX3cxX15xX16xX3xX40xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX1xX49xXdxX3xX4xX1xXb1xX3xXb3xX3xX1cxXdxX9cxX15xX3xX40xXc4xX3xX21xX49xXexX3xX7xX45xX3xX40xb8cbxX15xX3xXbfxXc4xX3xX4xc1e8xX15xX3xXb3xX3xX1cxXdxX9cxX15xX3xX1cxX1xX14xX4xX3xX15xX1xX6xX44xX3xX4xX3d7xX6xX3xX5exbb0fxX3xX14xX15xX3xe5fexX44xa05exXexX3xX66xX16xX3bxX3cxXdxX3xX5xX6xXb1xX3xXbfxX49xX15xX16xX3xX61xXdxXc8xXexX3xX66xX6xX21xX3xXbfxXdxX3xX5xX78xX21xX3xX40xXdxXc8xX4xX3xb5dexX3xX15xX3bxXbcxX4xX3xX15xX16xXb1xX78xXdxX3xXexX1xX10xXb1xX3xX1xb62exXbxX3xXbfxX268xX15xX16xX3xX100xX7xc87axX6xX3xXbfxX97xXdxX105x882exX3xX4xX1xXb1xX3xXb3xX3xX1cxXdxX9cxX15xX3xX40xXc4xX3xX40xXdxXc8xX4xX3xXbfxXdxXc4xX44xX3xX4xX1xc315xX15xX1xX3xX5exX4dfxX3xXexXb1xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX15xX16x6a56xX15xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX15xX1xX78xX3xX15xX3bxXbcxX4xX3xX15x6a4cxX21xX3xX159xXe0xX159xXe0xX3xX4xX3d7xX6xX3xXcxX150xX3bxX3cxX15xX16xX3x76e9xX6xXb1xX3xXbfxc69exX15xX16xX3xX4x8499xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXc8xX3xXexX1xX58exX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX1x8552xX44xX3xX15xX16xX1xXd2xX3xX61xXdxXc8xXexX68xX3xX5bxX78xX15xX3xXex951cxX3xXf1xX49xX3xXcxX1xX58exX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX40xX78xX3xXcxX150xX44xX1axXc4xX15xX3xXexX1xX58exX15xX16xX3xX7xX6xX15xX16xX3xXf1xX49xX3xe078xXdxX14xXb1xX3xX5exX41xX4xX3xX40xX78xX3xc428xX78xXb1xX3xXexX22xXb1xX531xX3xX40xXdxXc8xX4xX3xX35xX97xX3xX7xX44xX15xX16xX3xX5exX4dfxX3xXexXb1xX14xX15xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX78xX15xX1xX3xX4xX1x8e86xX15xX1xX3xX7xX4dfxX3xX15xX16xX1xXdxXc8xXbxX3xX15xX571xX21xX3xX159xXe0xX159xXe0xX3xX100xX15xX16xX44xX268xX15xX3xX15xX3bxXbcxX4xX3xX15xX16xXb1xX78xXdxX105xX3xX4xX1xXb1xX3xd654xXdxd538xX21xX3xXexXb1xX14xX15xX3xX15xX1xX78xX3xX15xX3bxXbcxX4xX531xX3xX4xX1xXb1xX3xXb3xX3xX1cxXdxX9cxX15xX3xX40xXc4xX3xX40xXdxXc8xX4xX3xX16xXdx967cxXdxX3xXexX150xX3f2xX15xX1xX7axX3xXexXdxX9cxXbxX3xXexX1xX44xX7axX3xX4xX1xX54dxX15xX1xX3xX5xXb3xX3xX5exX4dfxX3xX14xX15xX3xX4e4xX44xX4e6xXexX3xXcxX1x949axX6xX3xXexX1xX44xX4e6xX15xX3xX19exX44xX45xX4xX3xXexX9cxX531xX3xX4xX1xXb1xX3xXb3xX3xX1cxXdxX9cxX15xX3xX40xXc4xX3xX40xXdxXc8xX4xX3xX35xX6xX15xX3xX1xX78xX15xX1xX3xX66xX16xX1xXd2xX3xXbfxXd2xX15xX1xX3xX19exX44xX1axX3xXbfxXd2xX15xX1xX3xX40xXc4xX3xX35xX668xXb1xX3xX1xXdxX641xX21xX3xX40xXdxX3xX21xX58exX3xX4xX3d7xX6xX3xX4xX14xX4xX3xXexX97xX3xX4xX1xXa8xX4xX3xX4xX1xX611xX15xX1xX3xXexX150xXd2xX3xX68xX3xX32cx8d48xX3xX1xX49xXdxX3xX40xX78xX3xX4xX1xXb1xX3xXb3xX3xX1cxXdxX9cxX15xX3xX40xXc4xX3xX40xXdxXc8xX4xX3xX35xX6xX15xX3xX1xX78xX15xX1xX3xX66xX16xX1xXd2xX3xXbfxXd2xX15xX1xX3xX19exX44xX1axX3xXbfxXd2xX15xX1xX3xX40xXc4xX3xX1xXb1xX22xXexX3xXbfxX49xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXc8xX3xXexX1xX44xX4e6xXexX3xX35xXdxX641xX44xX3xX5exXdxX14dxX15xX64xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXb1xX5exX1axXaxX12xX584x8b6fxX15xX16xX3xXexX22xXdxX3xXbxX1xXdxX28xX15xX3xX1xX2cxXbxX3xX15xX78xX1axX7axX3xX7cxX7dxX3xX35xX6xX15xX3xXcxX1xX3bxX3cxX15xX16xX3xX40xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX1xX49xXdxX3xXexX97xX15xX16xX3xX1cxX9cxXexX3xX1cxXa0xX3xX1xX2cxXbxX3xXexX1xXa8xX3xXaaxX3xX40xX78xX3xX4xX1xXb1xX3xXb3xX3xX1cxXdxX9cxX15xX3xX35xX3bxXbcxX4xX3xXbfxXc0xX44xX3xX40xXc4xX3xX40xXdxXc8xX4xX3xX4xX1xX44xXcexX15xX3xX35xXd2xX3xX1cxXa0xX3xX1xX2cxXbxX3xXexX1xXa8xX3xX2xXe0xX531xX3xX32cxX10xX21xX3xX32cx9022xXexX7axX3xX19exX44xX1axX9cxXexX3xXbfxXd2xX15xX1xX3xX40xXdxXc8xX4xX3xXbxX1xX28xX3xX4xX1xX44xXcexX15xX3xXbfxXc4xX3xX15xX16xX1xXd2xX3xX35xX97xX3xX15xX1xXdxXc8xX21xX3xX5e8xX22xXdxX3xX7xXa8xX3xXbfx7630xX4xX3xX21xXc8xX15xX1xX3xXexXb1xX78xX15xX3xX19exX44xX1axXc4xX15xX3xX15xX3bxXbcxX4xX3xX584xX49xX15xX16xX3xX1xX4c6xX6xX3xX32cxX702xX3xX1xX49xXdxX3xX4xX1xX3d7xX3xX15xX16xX1xdaefxX6xX3xX61xXdxXc8xXexX3xX66xX6xX21xX64xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXb1xX5exX1axXaxX12xX66xX16xXb1xX78xXdxX3xX150xX6xX7axX3xX15xX9cxX44xX3xX4xbe2axX3xX19exX44xX6xX15xX3xXexX150xX3f2xX15xX1xX3xX16xX52axXdxX3xXexX78xXdxX3xX5xXdxXc8xX44xX3xXbfxX641xX3xX4xX14xX4xX3xX32xX1axX3xX35xX6xX15xX3xX4xX3d7xX6xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX1xX49xXdxX3xX1cxXd2xXbxX3xXexX1xXcexX21xX3xXexX150xX6xX3xX40xX78xX3xX35xX668xXb1xX3xXbfxX668xX21xX3xXbfxX3d7xX3xXbfxXdxXc4xX44xX3xX1cxXdxXc8xX15xX7axX3xX7cxX7dxX3xX35xX6xX15xX3xXcxX1xX3bxX3cxX15xX16xX3xX40xX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xX1xX49xXdxX3xX7x7121xX3xX32cxX10xX21xX3xX32cxX7f5xXexX7axX3xX4xX1xXb1xX3xXb3xX3xX1cxXdxX9cxX15xX3xX40xXc4xX3xX584xX1xXdxX9cxX15xX3xX5xX3bxX520xX4xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX150xXdxX641xX15xX3xX63fxXdxX641xX21xX3xXexXb1xX14xX15xX3xX15xX1xX78xX3xX15xX3bxXbcxX4xX3xXbfxX9cxX15xX3xX15xX571xX21xX3xX159xXe0xX102xXe0xX531xX3xX32cxX10xX21xX3xX32cxX7f5xXexX7axX3xXbfxXc4xX3xX32cxX44xX4bfxXexX3xX35xX97xX3xX7xX44xX15xX16xX3xXexX150xX6xX15xX16xX3xXbxX1xX41xX4xX3xX32cxX7f5xXexX3xX32cxX52axX3xX4xX3d7xX6xX3xX5bxX49xXdxX3xXexX1xXcexX21xX3xX15xX1xX55fxX15xX3xX5exX55fxX15xX64xX4cxX64xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xXb1xX5exX1axXaxX12xX4e4xX22xXdxX3xX5bxXb1xX6xX4cxX61xX62xX61xX2xX0xX4cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những “con đường dân vận” ở Trung Sơn

Những “con đường dân vận” ở Trung Sơn
2020-07-13 06:37:14

QTO - Về xã Trung Sơn, huyện Gio Linh bây giờ, chúng tôi được nghe nhắc nhiều đến những “con đường dân vận”. Chính sự đồng lòng, quyết tâm của người dân đã...

Giữ bình yên cho mỗi bản làng

Giữ bình yên cho mỗi bản làng
2020-07-10 20:05:31

QTO - Bám bản, bám địa bàn, thực hiện 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc” với Nhân dân là một trong những biện pháp hiệu quả giúp lực lượng an ninh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết