Cập nhật:  GMT+7

Chú trọng củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong trường học

Sau 25 năm thực hiện Chỉ thị 34 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về “tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể, quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học” (Chỉ thị 34-CT/TW), công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể, quần chúng và phát triển đảng viên trong trường học trên địa bàn huyện Đakrông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ sở đó củng cố xây dựng lý tưởng cách mạng, lòng yêu ngành, yêu nghề, tận tâm với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng lòng tin của Đảng và Nhân dân.

Chú trọng củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong trường học

Trường PTDTBT THCS Pa Nang phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Nang tổ chức tiết học biên giới nhằm giáo dục cho học sinh biết về chủ quyền, an ninh biên giới tại địa phương -Ảnh: Trường THCS Pa Nang cung cấp

Hiện nay, Đakrông có 36 trường học thuộc huyện, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Quy mô số nhóm, lớp, học sinh và tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường tăng qua từng năm. Tính đến tháng 4/2023, toàn huyện có 668 nhóm, lớp với 14.920 học sinh từ mầm non đến cấp THPT. Chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì ổn định, một số tiêu chí được nâng lên.

Thực hiện Chỉ thị 34 -CT/TW, huyện Đakrông đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân viên ở các trường học. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Việc xây dựng chi bộ trường học trong sạch, vững mạnh được quan tâm thực hiện tốt. Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố các tổ chức đảng trong trường học. Nếu năm 1998, toàn ngành chỉ có 3 chi bộ, thì đến nay 39 cơ sở giáo dục (có 36 cơ sở thuộc huyện) đều có chi bộ, đạt tỉ lệ 100%; tỉ lệ đảng viên trong ngành hiện nay đạt 54,6%.

Các chi bộ luôn thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu, thật sự là hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục…

Chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ được cải thiện qua từng năm, đa số tổ chức đảng trong trường học trên địa bàn huyện Đakrông đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Đến nay, có 251 lượt chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 302 lượt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 193 lượt chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Nhiều chi bộ trường học có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Pa Nang nằm ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Toàn trường hiện có 309 học sinh, phân bổ ở 9 lớp học, 100% học sinh là đồng bào dân tộc Vân Kiều. Toàn trường có 28 cán bộ, giáo viên, trong đó có 16 đảng viên.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Pa Nang Lê Thanh Tùng cho biết: “Chi bộ trường được thành lập từ năm 2010. Thời điểm bấy giờ, đời sống người dân trên địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn, đường sá đi lại không thuận lợi…

Đội ngũ giáo viên của trường đã nỗ lực vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ “gieo chữ” trên vùng đất khó, đặc biệt, những cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ, nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2011-2018, Chi bộ Trường PTDTBT THCS Pa Nang đạt trong sạch, vững mạnh”.

Việc tạo nguồn, làm tốt công tác phát triển đảng viên trong cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường học được huyện Đakrông chú trọng. Trên cơ sở đảm bảo chất lượng, đổi mới công tác giáo dục, nâng cao ý thức tự phấn đấu của quần chúng vì lý tưởng của Đảng, thông qua phong trào thi đua dạy, học và lao động sáng tạo để tạo nguồn bổ sung nhân tố mới cho Đảng

. Trường Mầm non số 1 Đakrông, xã Đakrông hiện có 279 cháu, phân bổ tại 14 lớp, ở 5 điểm trường trên địa bàn. Những năm qua, trường đã không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng với yêu cầu công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn. Để đạt kết quả đó, chi bộ nhà trường đã phát huy vai trò trong việc không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó, tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non số 1 Đakrông Trần Thị Thu cho hay: “Chi bộ luôn chú trọng đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong cán bộ, giáo viên và nhân viên. Nhờ vậy, hằng năm, chi bộ kết nạp từ 1-2 đảng viên, đạt kế hoạch đề ra”.

Cùng với việc chú trọng công tác phát triển đảng viên, huyện Đakrông còn quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính xung kích trong các hoạt động của các trường và công tác giảng dạy chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Hiệu quả phấn đấu của những đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng đã tác động tích cực đến các quần chúng trong nhà trường, động viên họ tiếp tục phấn đấu…

Nhờ vậy, công tác phát triển đảng viên trong ngành giáo dục và đào tạo huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu năm 1998, toàn ngành giáo dục chỉ có 63 đảng viên thì đến tháng 4/2023, toàn ngành đã có 685 đảng viên. Số đảng viên được kết nạp từ năm 1998 đến nay là 713 người (một số đảng viên đã chuyển công tác ra khỏi địa bàn huyện), bình quân mỗi năm kết nạp khoảng 29 đảng viên.

Để tăng cường công tác củng cố tổ chức đảng, đoàn thể, quần chúng và phát triển đảng viên trong các trường học, trong thời gian tới, huyện Đakrông tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trong trường học không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy vai trò lãnh đạo trong trường học, nhất là người đứng đầu.

Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên. Tích cực phát triển Đảng trong trường học; củng cố, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…

Thanh Lê

Tin liên quan:
  • Chú trọng củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong trường học
    Vĩnh Linh chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

    Nhằm không ngừng chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, việc nêu cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được huyện Vĩnh Linh đặc biệt quan tâm. Đây chính là nền tảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị.

  • Chú trọng củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong trường học
    Phát triển đảng viên trong đoàn viên công đoàn

    Cùng với việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ), triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cấp công đoàn trong tỉnh đã quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy, chi bộ xem xét kết nạp, nhằm bổ sung nguồn lực cho Đảng.


Thanh Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tự hào khi được mang họ của Bác Hồ

Tự hào khi được mang họ của Bác Hồ
2023-05-19 05:16:00

QTO - Tại Công an 2 huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông, có nhiều cán bộ, chiến sĩ công an là người đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô được vinh dự mang họ của...

Tuổi trẻ Công an tỉnh làm theo lời Bác

Tuổi trẻ Công an tỉnh làm theo lời Bác
2023-05-19 05:10:00

QTO - Cùng với việc triển khai các nội dung công tác đoàn và phong trào thanh niên, thời gian qua, phong trào “Thanh niên Công an nhân dân (CAND) học tập,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết