Cập nhật: 13/11/2021 10:40 GMT+7
cd62xd4d6x114a0x14ba6xde2dx14222xeadaxe10cxd9e0xX7x104c1x10e3bx11341x14835xe0bbxe14dxX5x13bfbxXaxe7b3x10138x1328bxX3x14609x11ec9xX4xX3xe684xdaf6xX3xX1x106bbxXbxX3xXexX1xd5b5xX3xX1xX6xXdx13dc8xX3x10b09x1176fx109d3xX4xX3xX1xf559xXdxX3x1048exX1x10c74xX6xX3x13a0dxfb5exX0x121cbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx104eaxX10xX6x1303axXaxX12xX39xd6caxX39x14ac9xX39xfc87xX3xd130xX3xXcxe51cxea0bx11a11x10c2axX3xX5cxX5dxe7c5xd468xX3xX5xX61xX16xX3x114c7xXdx111dexX4xX3xX4xX2bxX2cxXdxX3xX4x10db6xX5cxX5dxX3xX4xf17cxX6xX3xX33xX1bxX3xX1xX1exXbxX3xXexX1xX23xX3x11ca2xX28xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX1xX30xXdxX3x14357xXdx120dcxX2bxX3x12942xX2bxX62xX14xXexX3xXexX1x10c3fxX5cxX5dxX3xX97xX2bxX6xX3xX55xX5dxX1x148f1xX3xX97xX2bxX62xX14xXexX3xX68x13e7dxX3xX16xX30xXexX3xX7xX2cxX3xX4x102b1xX3xX4xX1xX14xX28xX3xX4xX1x149e3xX5cxX1xX3xX7x10436xX4xX1xX3x10eb2x11814xX4xX3xXexX1xX73xX3xXbxX1xXcbxXexX3xXexX5axXdxX94xX5cxX3xX4xX1xX5bxX3x13993xX3xXcfxXaaxX6xX3xXbxX1xd902xXbdxX5cxX5dxX28xX3xX55xX5dxX1xXaaxX3xX97xX2bxX62xX14xXexX3xX68xXb3xX3xX97xX2bxX62xX3xX1xX5bxX17xX4xX1xX3xX7xffa2xX3xX4dx12129xX5cxX5dxX3xXcfxd5c7xXexX3xX97xX2bxX2cxX4xX3xX5dxXdxX6xX28xX53xX53xX53xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5bxX4dxX62xXaxX12xf64cxXcbxX5cxX5dxX3xX5cxX6xX62xX3xd112xX2xe1e9xX3bxX2xX2xd45exX28xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX33xX1xX35xX6xX3xX38xX39xX3xX92xXeex10f96xX4xX3xX68xX61xX5bxX3xX5cxX5dxX61xX62xX3xX5xX61xX16xX3xX68xXdxX6axX4xX3xX4xX2bxX2cxXdxX3xX4xX73xX5cxX5dxX3xX4xX78xX6xX3xX33xX1bxX3xX1xX1exXbxX3xXexX1xX23xX3xX86xX28xX3xX7xX6xX2bxX3xX144xX3xXexX2bxdceaxX5cxX3xX5xX61xX16xX3xX68xXdxX6axX4xX53xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX1xX1exXbxX3xXbxX1xXdx141d0xX5cxX3xX92xX14xX3xX16xX17xX4xX3xXexX5axXeexX15exX4xX3xX33xX1xXdxX3xX92xXdxX94xX2bxX3xX97xX2bxX62xX14xXexX3xXexX1xX9fxX5cxX5dxX3xX97xX2bxX6xX3xX16xX30xXexX3xX7xX2cxX3xX55xX5dxX1xXaaxX3xX97xX2bxX62xX14xXexX53xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5bxX4dxX62xXaxX12xX0xXdxX16xX5dxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX3bxX3bxX4xX53xX92xX6xX5bxX97xX2bxX6xX5cxX5dxXexX5axXdxX53xX68xX5cxX3bxX4dxX10xX7xX33xXexX5bxXbxX3bxX5cxX10x13cc3xX7xX3bxX86xX2xXe6x123e7xX3bxXe6x1109exX4dx12a1fxX2x108ebxXe6xX238xX238xX231xXexX2xX236xX86xXe6xX234xcdadxX5xX2xX53xe78exXbxX5dxXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5bxX4dxX62xXaxX12xd671xX1xXdxX1b4xX5cxX3xX1xX1exXbxX3xX7xXcbxX5cxX5dxX3xX5cxX5dxX61xX62xX3xX2xX86xX3bxX2xX2xX3bxX86xX238xX86xX2xX53xX3x1430axX5cxX1xdc6bxX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX1xX30xXdxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5bxX4dxX62xXaxX12xXcxX5axXeexX15exX4xX3xXbxX1xXdxX1b4xX5cxX3xX92xX14xX3xX16xX17xX4xX28xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX92xXdxX94xX2bxX3xX97xX2bxX62xX14xXexX3xXexX1xX9fxX5cxX5dxX3xX97xX2bxX6xX3xX55xX5dxX1xXaaxX3xX97xX2bxX62xX14xXexX3xX68xXb3xX3xX16xX30xXexX3xX7xX2cxX3xX4xXbdxX3xX4xX1xX14xX28xX3xX4xX1xXc6xX5cxX1xX3xX7xXcbxX4xX1xX3xXcfxXd0xX4xX3xXexX1xX73xX3xXbxX1xXcbxXexX3xXexX5axXdxX94xX5cxX3xX4xX1xX5bxX3xXe6xX3xXcfxXaaxX6xX3xXbxX1xXeexXbdxX5cxX5dxX3xX5dx12835xX16xX286xX3xXexX1xX61xX5cxX1xX3xXbxX1xX2cxX3xX4ax13759xXdxX3xX263xX1xdcbbxX5cxX5dxX28xX3xX4xXcbxX4xX3xXex12a80xX5cxX1xX3xX55xX5dxX1xX6axX3xddbaxX5cxX28xX3xXcxX1xX6xX5cxX1xX3xX4axX35xX6xX3xX68xX61xX3xXcxX1x1317exX6xX3xXcxX1xXdxX1b4xX5cxX57xX3xX4axX2bxX14x13e20xX3xX13xXdxX94xX2bxX3xX97xX2bxX62xX14xXexX3xXexX1xX9fxX5cxX5dxX3xX97xX2bxX6xX3xX4xXcbxX4xX3xX55xX5dxX1xXaaxX3xX97xX2bxX62xX14xXexX3xX68xXb3xX3xX97xX2bxX62xX3xX1xX5bxX17xX4xX1xX3xX7xX10dxX3xX4dxX110xX5cxX5dxX3xXcfxX115xXexX3xX97xX2bxX2cxX4xX3xX5dxXdxX6xX3xXexX1x10be9xXdxX3xX33xX1bxX3xX86xX238xX86xX2xX3xX57xX3xX86xX238xX144xX238xX28xX3xXexX197xX16xX3xX5cxX1x14972xX5cxX3xXcfxX14xX5cxX3xX5cxf966xX16xX3xX86xX238xX231xX238xX3xX68xX61xX3xX33xX14xX3xX1xX5bxX17xX4xX1xX3xX7xX10dxX3xX4dxX110xX5cxX5dxX3xXcfxX115xXexX3xX231xX3xX5cxX3d6xX16xX3xX142xX86xX238xX86xX2xX3xX57xX3xX86xX238xX86xX231xX148xX28xX3xX55xX5dxX1xXaaxX3xX97xX2bxX62xX14xXexX3xX68xXb3xX3xX4dx10100xX3xXexX5bxXcbxX5cxX3xX5cxX5dxf3c2xX5cxX3xX7xXcbxX4xX1xX3xX5cxX1xX61xX3xX5cxXeexX15exX4xX3xX5cxX3d6xX16xX3xX86xX238xX86xX86xX3xX68xX61xX3xX55xX5dxX1xXaaxX3xX97xX2bxX62xX14xXexX3xX68xXb3xX3xXbxX1xXeexXbdxX5cxX5dxX3xXcbxX5cxX3xXbxX1xX423xX5cxX3xX92x13358xX3xX5cxX5dxX423xX5cxX3xX7xXcbxX4xX1xX3xXexX5axX2bxX5cxX5dxX3xXeexXbdxX5cxX5dxX3xX5cxX3d6xX16xX3xX86xX238xX86xX86xX53xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5bxX4dxX62xXaxX12xXcxX17xXdxX3xXbxX1xXdxX1b4xX5cxX3xX92xX14xX3xX16xX17xX4xX28xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX7x114eexX3xX92xXdxX94xX2bxX3xX97xX2bxX62xX14xXexX3xXexX1xX9fxX5cxX5dxX3xX97xX2bxX6xX3xX55xX5dxX1xXaaxX3xX97xX2bxX62xX14xXexX3xX68xXb3xX3xX4xX1xX115xXexX3xX68xX115xX5cxX3xX68xX61xX3xXexX5axX333xX3xX5xX3b5xXdxX3xX4xX1xX115xXexX3xX68xX115xX5cxX36bxX3xX55xX5dxX1xXaaxX3xX97xX2bxX62xX14xXexX3xX33xX1bxX3xX1xX1exXbxX3xXexX1xX23xX3xX86xX28xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX33xX1xX35xX6xX3xX38xX39xX53xX3xX263xX1xXdxX1b4xX5cxX3xX1xX1exXbxX3xX92xX14xX3xX16xX17xX4xX3xX7xX4afxX3xXcfxXeex1152cxX4xX3xXbxX1xXcbxXexX3xXexX1xX6xX5cxX1xX28xX3xXexX5axX2bxX62xXb3xX5cxX3xX1xX3cexX5cxX1xX3xXexX5axX41axX4xX3xXexXdxX14xXbxX53xX3bxX53xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5bxX4dxX62xXaxX12x11756xXdxX5cxX1xX3xX4axXeexX3b5xX5cxX5dxX3bxX39xX51xX39xX2xX0xX3bxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thanh niên công an xã tiêu biểu

Thanh niên công an xã tiêu biểu
2023-04-01 04:28:00

QTO - Đại úy Nguyễn Quang Đức, cán bộ Công an xã Thanh, huyện Hướng Hóa, vinh dự là 1 trong 75 thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc năm 2022 vừa...

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn
2021-11-12 10:04:25

(Chinhphu.vn) – Sáng 12/11, theo chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sau khi kết thúc phần chất vấn đối với các Bộ trưởng, từ...

Tính toán thận trọng để nới trần nợ công

Tính toán thận trọng để nới trần nợ công
2021-11-12 10:01:21

VOV.VN - Bộ Kế hoạch Đầu tư đã xây dựng kịch bản về nới trần nợ công nhưng "xin phép chưa báo cáo dịp này" mà cần tính toán thận trọng, kỹ lưỡng, báo cáo cấp có thẩm quyền...

5 nhóm giải pháp thực hiện mục tiêu kép

5 nhóm giải pháp thực hiện mục tiêu kép
2021-11-11 17:34:40

(Chinhphu.vn) – Chiều 11/11, sau khi kết thúc phần chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, từ 15.50’ dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết