Cập nhật:  GMT+7
~ẹỮ$ằf%ổổ@#ốỖẻỗfẵ#!“Ắu%$ằóg$ằjhé$ẳi&h”$ằẹi$ẳi&h$úẻẩh,$hépọẻ$f%i$ẳmhé~/ẹỮ!~ố$ằf%ổổ@#ốẸẵ%ặ#!Hẹáh$ễừ$hẻcg$ỶX$hhé,$ằẹẵ$gp%$g%hé$ỗẩh$“G^ẻ$àg$ằjhé$ẳi&h”$ẳ)$ỗộõ$ỗẹ&hẹ$ẳẻdg$ỗs%$úuhé$ằẹ>ằ$ằẹi$ằ^ằ$ẳi&h$úẻẩh$ằí$ẹi&h$ằ(hẹ$ễẹí$ễẹh$ắí$ằở%$ẳmẻ$héỡ$ẳi&h$úẻẩh,$hépọẻ$f%i$ẳmhé$ẳkẻ$úòẻ$ỗn$ằẹqằ$ằjhé$ẳi&h.~/ố!~/ặẻú!~/fẻ!~/ơf!~ặẻú$ằf%ổổ@#ằfộ#!~/ặẻú!~/ặẻú!

Trần Diễm

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết