Cập nhật:  GMT+7
aa44x1503exdfcfx14d78xdfffxda87x106d6x14185xd1b1xX7xf66ax11ad3xc8e4xd5d4xb5ebxf970xX5xbc85xXax102eax13136x14aaexX3xef34xXdx154dfx13921xX16xX3xX5xabd4xXbxX3x10b21xd9cfxXdxX3xX1x1172cxX4xX3xX19xX16xe36fxX19xX1xX3xafbex10f40xX18xX19xX3xX5x12ee9xX3xXexX2axXdxX3xX19xX16xX2fx1232exf524xX19xX3xcfd8xf999xX19xX16xX3x1433bxX2axX3xb1ccx141a0xXdxX3xXexX41xe4d5xc7b4xX19xX16xX3x133c7xX1xf4e1xX6xX3x10e4bxd290xX5axf862xb5c4xX59xX5axX2xX2xX0xfde8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2baxX10xX6x10ea6xXaxX12x11512xX2exXcxef95xX3xX5dxX3x132adxX16xX2axX3dxX3xX59xf3d4xX63x12360xX63xX59xX5axX2xX2xe02exX3xXcxX41xX4fxX50xX19xX16xX3x15726xX21xXdxX3xX1xX25xX4xX3xX7fxX4axX19xX16xX3xX5xc6a3xX49xX3xX72xX2fxX14xX3xXbxX1x11d58xXdxX3xX1x1408cxXbxX3xX46xX1dxXdxX3x12537xX1xXa4xX19xX3xX1xXdx10e4dxX2fxX3xX96xX21xXdxX3xX1xX25xX4xX3xX72xX2fxX14xX3xXexX21xXdxX3xX2exX2fxX18xX19xX16xX3xXcxX41x104bcxX3xXex132dbxX3xX4xX1xbe22xX4xX3xX5xe6a0xX3xc630xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX16xX3xX46xX2axX3xXexX41xX6xed67xX3xXe7x1510bxX19xX16xX3xXexXadxXexX3xX19xX16xX1xXdxXbfxXbxX3xX5xX1dxXbxX3xX20xX21xXdxX3xX1xX25xX4xX3xX1xXbfxX3xX46xX42xX6xX3xX1xX25xX4xX3xX46xX42xX6xX3xX5xX2axX49xX8dxX3xX19xX16xX2axX19xX1xX3xX2exX2fxX18xX19xX3xX5xX34xX3xXexX2axXdxX3xX19xX16xX2fxX3dxX3exX19xX3xX41xX42xX19xX16xX3xX46xX2axX3xX49xX4axXdxX3xXexX41xX4fxX50xX19xX16xX3xX54xX1xX56xX6xX3xX59xX5axX5axX5cxX5dxX59xX5axX2xX2xX8dxX3xX49x14900xX3xXexX21xXdxX3xX2exX2fxX18xX19xX16xX3xXcxX41xXdaxX3xX78xX5xX1dxXbxX3xX2ex1394dxdb56xX3xX85xX5axX5dxX3xX2exX2fxX18xX19xX16xX3xXcxX41xXdaxX7bx105cfxX3xX17bxX1dxXbxX3xX2exX17bxX17cxX3xX85xX5axX5dxX3xX2exX2fxX18xX19xX16xX3xXcxX41xXdaxX3xX20xX4fxXb1xX4xX3xX49xX165xX3xXexX1xX10xXf6xX3xX4xX4axX19xX16xX3xX46x110c4xX19xX3xX7xXadxX3xX59xX5cxcbd4xX2xX63x1373fxX13xX7fxb312xX5dxbb02xd4c1xX3xX19xX16xX2axX3dxX3xX59xd9baxX63xX2xX2xX63xX59xX5axX5axe764xX3xX4x12f54xX6xX3xX1c2xX13xX7fxX1c5xX3xXex108ecxX19xX1xX3xX2exX2fxX18xX19xX16xX3xXcxX41xXdaxX18cxX3xXcxX41xX4fxX50xX19xX16xX3xX96xX21xXdxX3xX1xX25xX4xX3xX7fxX4axX19xX16xX3xX5xXa4xX49xX3xX72xX2fxX14xX3xXexXddxX3xX4xX1xXe1xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX2fxX3dx11d4bxX19xX3xX20xe295xX2fxX3xX46xX2axXf6xX3xXexX21xXdxX3xXb8xX1xXa4xX19xX3xX1xXdxXbfxX2fxX3xX96xX21xXdxX3xX1xX25xX4xX3xX72xX2fxX14xX3xXexX21xXdxX3xX2exX2fxX18xX19xX16xX3xXcxX41xXdaxX3xX46xX2axX3xX20x1282exX3xX4xX56xX3xX5cxeb31xX3xXexX1x13ea0xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX41x10d19xX19xX16xX3xXexX2fxX3dxX21exX19xX3xX46xX2axXf6xX3xX19xX16xX2axX19xX1xX3xX2exX2fxX18xX19xX3xX5xX34xX3xXexX2axXdxX3xX19xX16xX2fxX3dxX3exX19xX3xX41xX42xX19xX16xX3xX46xX2axX3xX49xX4axXdxX3xXexX41xX4fxX50xX19xX16xX18cxX3xb029xX1xX56xX6xX3xX1xX25xX4xX3xX1xX25xX4xX3xXexX1xX10xXf6xX3xX4xX1xX4fxda30xX19xX16xX3xXexX41x14c09xX19xX1xX3xX4xX1xX25fxX19xX1xX3xb492xX2fxX3dxX8dxX3xXexX1xX50xXdxX3xX16xXdxX6xX19xX3xX20xX2axXf6xX3xXexX21xXf6xX3xX1d8xX3xX19xX1b7xX49xX3xX46xX1dxXdxX3xX59xX5axX5axX3xX20xX2b8xX19xX3xX46xXdaxX3xX1xX25xX4xX3xXexX41xX2bexX19xX1xX18cxX3xXcxX42xX3xX1xX25xX4xX3xX54xb962xX3xXexX1xXe1xX3xX19xX1x130ddxXexX3xX20xX14xX19xX3xX1xX25xX4xX3xX54xX307xX3xXexX1xXe1xX3xX25bxX8dxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX46xXdxX3exX19xX3xX1xX25xX4xX3xXex13868xXbxX3xXexX41xX2fxX19xX16xX3xXexX1xX10xXf6xX3xX4xX1xX4fxX2b8xX19xX16xX3xXexX41xX2bexX19xX1xX3xX19xX16xX2axX19xX1xX3xX1xX25xX4xX8dxX3xX59xX3xX1xX25xX4xX3xX54xX307xX3xX4xX2fxXadxXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX46xXdxX3exX19xX3xX19xX1xX333xX19xX3xX20xbfccxX3xXexX2axXdxX3xX46xX2axX3xX46xX377xX3xX4x13efaxX4xX3xX4xX2b8xX3xX7xX165xX3xX20xX21exX3xXexX1x10397xX4xX3xX1xXdxXbfxX19xX3xX20xX377xX3xXexX2axXdxX3xXexXadxXexX3xX19xX16xX1xXdxXbfxXbxX8dxX3xX46xXdxX14xXexX3xXe7xX384xXf6xX3xX4xX384xXf6xX3xXexXadxXexX3xX19xX16xX1xXdxXbfxXbxX18cxX3xX2a3xX14xXexX3xXexX1xX268xX4xX3xX54xX1xX56xX6xX3xX1xX25xX4xX8dxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX46xXdxX3exX19xX3xXbxX1xX18xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexXadxXexX3xX19xX16xX1xXdxXbfxXbxX3xX59xX3xX1xX25xX4xX3xXbxX1xX222xX19x11291xX3x118d2xX2b8xX3xX7xX165xX3xX46xX2axX3xX4xX1xX2fxX3dxX3exX19xX3xX19xX16xX2axX19xX1xX18cxX3xXcxX41xXf6xX19xX16xX3xX2c8xX2fxX384xX3xXexX41xX2bexX19xX1xX3xX1xX25xX4xX3xXexX333xXbxX8dxX3xX4xX56xX3xX2xX5axX3xX7xXdxX19xX1xX3xX46xXdxX3exX19xX3xXadxX49xX3xX20xX6xX2fxX8dxX3xX75xXf6xX3xX1xXf6xX2axX19xX3xX4xX18xX19xX1xX3xX16xXdxX6xX3xX20xX2bexX19xX1xX3xX54xX1xX56xX3xX54xX1xX1b7xX19xX3xX46xX2axX3xX75xXf6xX3xX20xXdxX377xX2fxX3xX54xXdxXbfxX19xX3xX4xX4axX19xX16xX3xXexX384xX4xX3xX19xX3exX19xX3xX54xX1xX4axX19xX16xX3xXexX1xX10xXf6xX3xX1xX25xX4xX3xX20xX4fxXb1xX4xX18cxX3xX2a3xX14xXexX3xX2c8xX2fxX18xX3x1074dxX14xXbxX3xX5xXf6xX21xXdxX3xXexXf6xX2axX19xX3xX54xX1xX56xX6xX3xX1xX25xX4xX3xX2xX5axX5axbdbcxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX46xXdxX3exX19xX3xX20xX1dbxX3xX20xXdxX377xX2fxX3xX54xXdxXbfxX19xX3xX4xX4axX19xX16xX3xX19xX1xX333xX19xX3xXexXadxXexX3xX19xX16xX1xXdxXbfxXbxX3xX46xX2axX3xX20xX4fxXb1xX4xX3xX4xX30fxXbxX3xXe7xXf9xX19xX16xX3xXexXadxXexX3xX19xX16xX1xXdxXbfxXbxd2acxX3xXexX41xXf6xX19xX16xX3xX20xX56xX8dxX3xX4xX56xX3xX2xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX46xXdxX3exX19xX3xX4a4xX14xXbxX3xX5xXf6xX21xXdxX3xX16xXdxb9acxXdxX8dxX3xX85xX85xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX46xXdxX3exX19xX3xX5xXf6xX21xXdxX3xX54xX1xX384xX8dxX3xX2xX1d0xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX46xXdxX3exX19xX3xXexX41xX2fxX19xX16xX3xXe7xX2bexX19xX1xX3xX54xX1xX384xX18cxX3xX7fxX18cxXcxX18cxX72xX0xX63xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mưa lớn gây ngập úng trên 2.100 ha lúa hè thu

Mưa lớn gây ngập úng trên 2.100 ha lúa hè thu
2011-09-26 01:33:45

(QT) - Trong 3 ngày 22-24/9/2011, mưa lớn xảy ra trên diện rộng gây ảnh hưởng khá nặng nề đến vụ lúa hè thu. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh, vụ hè thu 2011...

Đưa trường mầm non An Lợi vào sử dụng

Đưa trường mầm non An Lợi vào sử dụng
2011-09-22 22:55:44

(QT) - Sáng 21/9/2011, tại thôn An Lợi, xã Triệu Độ (Triệu Phong, Quảng Trị) đã diễn ra lễ khánh thành Trường mầm non An Lợi. Đến dự buổi lễ có đại diện Quỹ D.O.V.E Fund, Phòng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết