Cập nhật:  GMT+7

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

Sáng nay 26/4, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS) HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh chủ trì buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về xây dựng các Dự thảo Nghị quyết quy định về định mức lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh kết luận buổi làm việc - Ảnh: L.A

Theo báo cáo của Sở KH&CN, việc xây dựng các nghị quyết được căn cứ theo các chủ trương, chính sách, pháp luật của trung ương, địa phương. Trên cơ sở đó, Sở KH&CN đã xây dựng, tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo các nghị quyết và đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành trong kỳ họp tới.

Trong đó, nội dung chính của Nghị quyết quy định về định mức lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh gồm: nguyên tắc áp dụng định mức lập dự toán; định mức làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ KH&CN; định mức chi cho công tác quản lý hoạt động KH&CN.

Nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết từ nguồn chi sự nghiệp KH&CN thuộc ngân sách tỉnh; kinh phí của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đối ứng thực hiện nhiệm vụ; kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Hiện nay, tại địa phương chưa có văn bản quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Do đó việc ban hành nghị quyết này là cần thiết, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026, theo báo cáo của Sở KH&CN, qua thực tế triển khai trên địa bàn tỉnh cho thấy, chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích đầu tư vào hoạt động KH&CN còn tồn tại một số vướng mắc, bất cập nhất định cần điều chỉnh.

Phạm vi các loại hình công nghệ được hỗ trợ hẹp, yêu cầu về điều kiện chưa phù hợp với tình hình sản xuất thực tiễn của doanh nghiệp ở địa phương, mức hỗ trợ thấp nên không thu hút được doanh nghiệp quan tâm...

Nhằm giúp doanh nghiệp thấy được hiệu quả ứng dụng KH&CN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; bảo vệ, giữ gìn và phát huy tài sản trí tuệ; nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa; đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ... thì việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết theo hướng tăng mức hỗ trợ là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương hiện nay.

Nội dung chính của nghị quyết là sửa đổi mức hỗ trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng hóa nông lâm, thủy sản; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Sửa đổi mức hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách vẫn đảm bảo từ nguồn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ giai đoạn 2022 - 2026 là 15 tỉ đồng theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh đề nghị Sở KH&CN tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo các nghị quyết.

Lưu ý, việc xây dựng Nghị quyết quy định về định mức lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cần phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn địa phương và đảm bảo đúng yêu cầu các thông tư mà Bộ KH&CN đã ban hành.

Đối với Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND, đề nghị Sở KH&CN tiếp tục làm rõ các nội dung.

Lê An

Tin liên quan:
 • Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

  (QTO) – Chiều nay 3/11/2021,Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh chủ trì buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) để thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VIII; nội dung điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025 (gọi tắt là Nghị quyết 31). Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến dự ...

 • Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT

  Chiều nay 3/7, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS) HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội có liên quan ngành nông nghiệp. Các dự thảo nghị quyết: quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025; chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến tham dự làm việc.

 • Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Sáng nay 4/7, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS) HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh khóa VIII. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến dự buổi làm việc.


Lê An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết