Cập nhật:  GMT+7
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qeG7jmZl4bquc3Thu6tlMXThu5/hurRl4burw4B0ZeG6tOG6tuG7m+G7sWUxLjHhuq0vc+G6ueG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquU+G7k2bDtMSR4bqpLi5lLWXDkOG7r2Xhu6loZeG7j2Zl4buP4bu3ZeG6rnN04burZeG7jmfhu7FzZeG7keG6pMO1ZcO14buvZeG6vELDgeG7sXLhurNl4buo4bqgdGXhurRzw7pl4bq0c2/hu6tl4bq0RGXhurDDgmdlxrBzQ2XhurhoZeG7jsOs4butZeG6sMOCZmXhu6lo4buxcuG6tWXhu6pBdGXhuq5zdOG7q2XhurThurbDgsOK4buj4buxZeG6tMOtdGXhu6vhu7fhurRl4buR4bujZeG6tGh0ZeG6tnThu5vhu7FyZeG7j3Thu5/hurThurXhuq3hurRm4buP4bup4buTZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG7q2bhurZydOG7seG6seG6u+G6ruG6vGVmw4LhurThu63EkeG6qeG6reG6tOG6tuG6qeG6reG6tMO04bqp4bqtdOG7q3Jlw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkXThu6ty4buw4butLOG7qXTDtOG7ky104burZnLhu5PEkWXhurLhurTDiuG7qeG7k8OgxJFz4buTdHJz4bq04bqxZeG6veG6ueG7heG6ruG6vOG6t2Xhurp0w7ThurRz4bqxZeG6v+G6ueG6u+G6ruG6vMSRZWbhu6nhurTDoMSRxJFl4bqy4bq2w7XDoMSRc+G6tOG6tOG6ruG6sS8vdOG7q2Zy4buT4bqy4bq14bq0w4Lhu6104bq04bq24buT4bq14bq44buxL+G6tHRm4buxw4rhu63hu7EvVOG7q2Zy4buTMXThu5PhurrhurVm4bqy4bqu4bq84bqvLnPDguG7q+G7j+G7sWZ04bupVMOUw6Dhu4fhurvhurnhurnhurnhur3EkS/huqnhuq0v4bq0w7Thuqnhuq0v4bq04bq24bqp4bqt4bq04bq24bqp4bqt4bq0w7Thuqk/c3Thu6tl4buo4bqgdGXhurRzw7pl4bq0c2/hu6tl4bq0RGXhurDDgmdlxrBzQ2UtZcON4buxc+G6sWUxUcOV4bqtL+G6tMO04bqp4bqtL+G6tOG6tuG6qeG6rS/hurRm4buP4bup4buT4bqp4buOZ+G7sXNl4buR4bqkw7Vlw7Xhu69l4bq8QsOB4buxcmXhuqXhur3hurtl4bq0w7Phuq7hurNl4buRaeG7rWXDtHRw4buxZcOQauG7sXJlLnNndGVTw4LDiuG7o+G7seG6s2Xhuq5zZ+G6tGXhurLhu6/hu7FyZeG7qeG6pMO1ZeG6u8OpcuG6vcOpZeG6tHNDZXNmdGXhu5Hhu53hu7Fl4bq0c0Nl4bq0QmVzxKnhu7FyZeG6tMOCb+G7sWXhurThurbhu5vhu7FlMS4x4bq5ZeG6tERl4buxcmjDimXhurvhurst4buH4bqnZeG7qWhlw7Vtw4Jlw7Vzw4LDiuG7n+G7sWXhurjhu6Nlw7XDvWVyZ3Rl4bq04bq24buXZeG7jsOt4butZcavc2fhu7Fz4bq1ZTrDgsOK4bud4bq0ZeG7kcO54buxc2XGsOG7neG6tGVzw73hu7Fl4bq4w4B0ZcOVc3Vlxq904bub4buxZS1l4buxckLhuqB0ZeG7kWjhu7Flw73hu7FyZcO14buvZeG7q+G7t+G6tGXDtcO9ZcO14but4buxZXJndGXhurTDguG7uXRlxJHhurThu5Phu5Phu7HEkWVT4butaHRlRuG7sXPhurNl4buOw63hu61lxq9zZ+G7sXNl4buRw6xl4bq04bq2w610ZeG6sMOCZmXhu7FzdOG7o8OCZeG6suG7r+G7sXJlcnThu69l4bq04bq24but4buxcmVydGZl4buRw7rhu7FzZcO1c+G7teG7sXLhurVlw5Xhuqrhu7FyZeG6tOG6tuG7m+G7sWUxLjHhurnhurNl4bq0RGXhu7FyaMOKZeG6u8OqLeG7h2Xhu6nhuqTDtWXhurvDqXLhur3DqWXhurRzQ2Xhu7Hhu4vhu6vhurNl4bqyZ8OCZXPEqeG7sXJl4bq0w4Jv4buxZeG6ssahZeG6rnNn4bq0ZeG6suG7r+G7sXJl4buP4bu3ZeG6rnN04burZeG7jsOs4butZeG6sMOCZmXhu6lo4buxcmXhurVlMcOAdGXhu5Hhu7dlw7RodGXhur3DqWXhurTDs+G6ruG6s2XDtOG7rWXhu7AsfS5lLuG6tm/hu7FlOsOC4buzw7VlLuG6tnfhu7FyZeG6uGhl4buo4bubZeG7qmnhu7FzZeG6ssOt4buxZeG6vMOCbuG6tOG6s2Xhu47DrOG7rWXhurDDgmZl4bupaOG7sXJlxrBzZnRl4bq0c2fDtWXhu5Hhu6Nl4bq0aHRl4buxw73hu7FyZeG6tHPDveG7sWXhurjDgHRl4buxc8OJ4buxcmXhurLEkGXGsHThu5/hu7Fl4buxc0Jl4bq0c8OCZXPhu7V0ZeG7kW7hurRl4buRZnThurNl4buPeGXhuq5zdOG7ncOCZeG6tHXhu7Fl4buxc3Thu5/hu6tl4bupw6zhu7FzZeG7kWnhu63hurNl4bqww4JnZeG6tOG6tsO64buxc2Xhu5HDvWXhurRzw7llc+G7r2bhurXhurXhurVlMWZ0ZcO1c3Xhu7FzZcO14bqoZmXhuq5zdOG7q2XDtOG7rWXhu7AsfS5lOsOC4buzw7Vlxq9zZ+G7sXNl4buRw63hu6tl4buxc3Thu5/hu6vhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnGr3NmdGXhurRzZ8O1ZeG6uOG7o2XDtcOC4bu3w7Vl4bqy4buz4buxcmXDteG6qGZlcnTDgHRl4bq04bq24buX4bqzZeG7qOG6oHRl4bq0c8O6ZeG6tHNv4burZeG6tERl4bqww4JnZcawc0Nl4burZuG7sXJlc8OBdGVzQsOA4buxcmXGsHThu7FzZcO0w7nhurVl4buq4bu34bq0ZeG6tGZ0ZeG7sWnhu7Fl4buPbuG6tGXhu7Fy4bqgZeG7kcOsZcO1QsOA4bquZeG7kXRl4buraeG7sXJl4bqy4buz4buxcmXDteG6qGZlLsOCbuG7sWXGsHN04bud4buxZeG7qGbhu7FlLWXhurjhuqJlw7VzQmZlw7VCw4B0ZcO14bqoZmVm4buxc2UtZeG6tsOBdGXhurho4butZcawc+G6qOG7sXJlc+G7rcOt4buxcuG6tWUu4bq24but4buxcmXGsHN0ZeG7qGbhu7Fl4bq0w7rhu6tl4buR4bud4buxZcO1Z3Rlw7Vz4bud4bq0ZeG6tHPDumXhu6l04buxc2Vz4bu14buxZS7Dgm7hu7Flc3Thu5/hu7Fl4bq44buj4bqzZeG7j2fhu61l4bq2xKnhu7FyZWbhu7FzZcO1c0JmZeG7kULhuqLDtWXhurJ04bubw4Jl4bq0c+G7rWfhurRl4bq4w7plw7V24buxZeG7sXN04bujw4Jl4bup4bqgdGVzQ2Zlw7VzQmZl4bq0c8SQw7Vlc3Thu5/hu7HhurVlMWhl4bq0c+G7nWXhu6loZeG7qGbhu7Flw7Xhuqbhu7FyZeG6uMOAdGVzZnRl4buxckLhuqB0ZeG7j2nhu7Fl4buPQsOAw7Vl4bq4aOG7rWVzaOG7sXNl4bq04bq2w7rhu7FzZeG6tHPEkMO1ZXN04buf4buxZeG7sXPDieG7sXJl4bup4bqgdGVzQ2ZlbsOK4bq14bq14bq1ZcOU4butZeG7kWnhu61lw7R0cOG7sWXhu6pmdGVT4bu14buxcmU/c+G7reG7sXJl4bq0c8SQw7Vlc3Thu5/hu7HhurNlw7RodGXhur3hur9l4bq0w7Phuq7hurNl4buo4bqgdGXhurRzw7pl4bq0c2/hu6tl4bqww4JnZcawc0Nl4buRQuG6osO1ZeG6rnNn4bq0ZeG6suG7r+G7sXJl4bup4bqkw7Vl4bq74bq5cuG6vcOpZeG6tHNDZeG6tELhurNl4bux4buL4burZeG6tOG6tuG7m+G7sWUxLjHhur1l4bq0RGXhu7FyaMOKZeG6u+G6vS3hu4fhurVlU+G6teG7qOG7muG6rS/huq7huqk=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

The Rock luyện 8 tháng để đóng Hercules

The Rock luyện 8 tháng để đóng Hercules
2014-07-23 03:42:51

TTO - Với thân hình vạm vỡ của Dwayne "The Rock" Johnson, ít ai ngờ anh phải tốn tám tháng luyện tập thể hình dưới một chế độ nghiêm ngặt để vào vai anh hùng Hercules, ra mắt...

Ngọc Ánh làm show cùng Ngọc Sơn, Phương Thanh

Ngọc Ánh làm show cùng Ngọc Sơn, Phương Thanh
2014-07-23 03:42:39

(TNO) - Sau gần 20 năm, "nữ hoàng nhạc rock" Ngọc Ánh sẽ tái ngộ khán giả Việt trong liveshow Dấu ấn diễn ra vào ngày 2.8 tới với sự tham gia của hai khách mời đặc biệt: Ngọc...

Xavi chính thức ở lại Barcelona

Xavi chính thức ở lại Barcelona
2014-07-23 03:41:11

TTO - Tối 22-7, CLB Barcelona cho biết tiền vệ Xavi vẫn tiếp tục ở lại đội bóng dù trước đó đã có tin gần như chắc chắn anh sẽ chuyển sang thi đấu cho CLB Al Arabi tại...

Hòa nhạc truyền cảm hứng yêu nước

Hòa nhạc truyền cảm hứng yêu nước
2014-07-22 06:11:26

(TNO) - Những bài hát ngợi ca tình yêu quê hương đất nước do các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác sẽ được giới thiệu cùng với các tác phẩm kinh điển của thế giới trong chương trình...

14 tỉ đồng cho bộ tranh của cậu bé 11 tuổi

14 tỉ đồng cho bộ tranh của cậu bé 11 tuổi
2014-07-22 06:11:10

(TNO) - Bộ tranh gồm 40 bức của cậu bé Kieron Williamson đã được gallery Picturecaft tại Norfolk, Anh - nơi cậu bé sống - định giá 400.000 bảng (khoảng 14,5 tỉ đồng).

Backstreet Boys hủy lưu diễn ở Israel

Backstreet Boys hủy lưu diễn ở Israel
2014-07-22 06:10:55

(TNO) - MTV ngày 21.7 đưa tin nhóm nhạc lừng danh một thời Backstreet Boys phải hủy tour lưu diễn 3 ngày tại nhà hát Ra’anana Amphitheater ở Israel do lo ngại tình hình chiến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết