Cập nhật:  GMT+7
4buw4bqx4bu0w50y4bqrJsSpxKlRWcOsSuG6t2rhuqs1WeG7rCThu7JTw51q4bq3w6Fjw53EqeG6p8Od4bqp4bqx4bq9Y+G6r8Od4bqrOmLDnWPhuq/hurHhurdhY8OdMuG7jWvDneG6qeG6sWQmw53hurHDqTLhu7Av4bqx4bu04bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6zhurA1JjNZ4busSkrDnS3DncSow6rDneG6q8OyaGPhuq/DneG7kzrDnTLhurFbasOd4bqrw7JoY+G6r8OdMuG6vWPhuq/DnWrhu4nhurVj4bqxw51j4bqv4bqx4bq3YWPDnTLhu41rw53huqnhurFkJsOd4bqxw6kyw50ybybDneG7kkPDnWrhurFbw6zhu6bDneG6seG6ocOdauG6scOqY+G6r8Od4buTOsOdMuG6sVtqw53huqvDsmhj4bqvw500OmTDnWo7ZMOd4bqv4bq3P2TDnTNuMsOdeeG6sMOdY+G6seG6t8Oga8OdMVtqw50yIsOs4bumw50y4bqxw7Imw53huq8oY8Od4bqpw6Fqw500OmTDnWo7ZMOd4buTOsOdY+G6r+G6seG6t2Fjw50y4buNa+G7psOd4bqp4bqxLMOdYyFj4bqvw51q4bq3w6Fj4bqvw53hu6Fj4bqxw50ybybDneG6r+G6tyxj4bqvw53hu5PhurdhY8Od4bqpNmLFqMWoxajDneG6qzrDnWPhurHhu5Fj4bqvw53hurE7Y8OdMuG6scOhw53huqnhurHhurfDoWPDneG7k+G6t+G6oTLDneG6seG7geG6t8OdY+G6sSLDrMOd4buLa8OqMsOdasOhw50ybybDneG6r+G6tz9kw50zbjLDnXnhurDDneG7kkPDneG6rzzDrMOdY+G6seG6t8Oga8Od4bqp4bqxxJHDneG6qeG6sSFjxajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6x5feG7l8Od4bqrOsOdY+G6seG7kWPhuq/Dncahw53huqnhurfDoWPDnTTDsibDneG7iSbDnWo74bq3w53hurHhu4HhurfDnWrhurEsZMOd4oCc4bqu4bq3P2TDnTNuMsOdeeG6sMOd4buSQ8Od4bqx4buB4bq3w51j4bqxIsOsw53hu4trw6oyw51qw6HigJ3DnTNkw53hu4pr4bufw53DrOG6sT9qw51q4buJ4bq34bqjY8OdeeG6sOG7iuG6rsOdSsOMxajhurB3QsOdauG7h8OdMuG6seG7jTLDncSpP2Phuq/DnSot4bu04bu0xajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6zhuq7hurc/ZMOdxKnDssOdQ+G6r2vhu5fDo2PDneG7kiFjw51Ka1tjw53hu6h54bqww51DNeG7mcOdxKhka2rhurHDneG7mCbhuqs1xKnhu6bDnUwy4buqw500w7Imw53hu4kmw50yZGPDncSpw6rDmcOd4buSQ8Od4bqx4bq34bqhY8OdMsSRw53huqnhurFkLGPhuq/DneG7tkDFqOG7suG7suG7ssOdauG6t8OhY8OdxKnhuqfDneG7kzrDnSrFqOG7suG7suG7ssOd4bqv4bq3P2TDncSpw7LDneG7kzrDncOs4bqxxJHDneG6r+G6tz9kw53EqcOyw51j4bqxw7Jj4bqvw53EqcOqw50y4bq9Y+G6r8OdauG7ieG6tWPhurHDnWPhuq/hurHhurdhY8OdMuG7jWvDneG6qeG6sWQmw53hurHDqTLDnTLhur1j4bqvw50xw6rDneG6qzvhurfDnWMpYsOd4buTOmTDnWPhurHEkWLDnWrhurFbw6zDnWPhurFbasOdMj8yw51jw7JmMsOdeeG6vWPhuq/DnUMmYsOdcMWo4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x2ZDPhu5dZ4bus4bqo4bqxZCxj4bqvw50k4buyU8OdauG6t8OhY8OdxKnhuqfDneG6qeG6seG6vWPhuq/DneG6qzpiw51j4bqv4bqx4bq3YWPDnTLhu41rw53huqnhurFkJsOd4bqxw6kyw51iOsOdMuG6seG6pcOd4bqrOmLDnTI/MsOdMuG6seG7jTLDneG7k27DneG6sTpj4bqxw50y4bqx4bqzY+G6scOd4buTOsOd4buLayxjw53huqvGocWow53hurDhu4Vjw51j4buRJuG7psOdauG6sTVkw50yPzLDnTQ74bq3w50x4bq34bqja+G7psOdM2TDncSpw6rDneG6q8OyaGPhuq/DncSp4bq3Y+G6scOd4buT4bq3YWPDnWohY+G6r8Od4buLaz/DnWPhurEmY+G6scOdY2Fjw500JsOdxKnDqsOd4bqv4bq3P2TDncSpw7Lhu6bDnWrhurfDoWPDncSp4bqnw51pw50yPzLDnWrhu4nDsmdj4bqvw5154bqww53DrOG6sSzhurfDnTLhurE74buXw53EqeG6vcOd4bqv4bq3LGPhuq/DnTM74buX4bumw53huqnhurHhur1j4bqvw50yxJHDnWrhurFn4bq3w53huq/hurcmY8OdY+G6r+G6seG6t2Fjw50y4buNa8Wow53huqjhurdj4bqxw53DrOG6seG6s8OdY+G6r+G6seG6t2Fjw50y4buNa8Od4bqp4bqxZCbDneG6scOpMsOd4bqzasOd4buTOsOdxKnDtMOdM25j4bqvw50y4bqxw7Imw53hurHhurfhuqFrw53hu4trLOG7psOdauG7iSZj4bqvw51q4bqx4bq3w6Fqw50xw6LDncOs4bqxbjLDneG7k27DnWPhuq/hurHhurdhY8OdMuG7jWvDnWrhurHhurfDoWvDneG7kzrDneG6qzsyw53hurEia8Wo4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x2ZDPhu5dZ4busSuG7iWRj4bqvw53huqnhurHhurfDnTTEkeG7psOd4bqv4bq3P2TDncSpw7LDnUIm4buJauG6t2PDneG6sCbhu5czNWPDnS3DnXnhurDDncSoZGtq4bqxNeG7iWPDnXfhu4lkxKnEqcOd4buoTDLhu6rDnS3DnTLhurFkw53hu4kpY+G6r8Od4buTJuG6t8OdauG7iWXDnWPhuq/hurHhurdhY8OdMuG7jWvDnTJvJsOdeeG6sMOdMuG6scOyJsOdNMOyaDLDnWPhurFbY8OdYjtj4bqxw53hu5M6w50y4bqxb8Od4buXw6Frw51qIsOsw51q4buJa2Phuq/DneG7kzpkw53hu5PhurfhuqEyw53huq/hurcsY+G6r8OdMzvhu5fDnWrhurEm4buXw53hu5PhurXDnWPhuq/hurHhurdhY8OdMuG7jWvhu6bDnWPhurHhurfDoGvDneG6r+G6tyxj4bqvw53hu5PhurdhY8OdMuG6scOyJsOdMsSRw51q4buJ4bq1Y+G6scOdNOG7gcOdauG6t8OhY8OdxKnhuqfFqMOdw4zhurF9Y8OdMeG7h8OdY+G6r31jw53EqT8y4bqxw50ybybDnTI/MsOdMeG7gcOdMuG6sW/DneG7i2ssY8OdMuG6sW/DneG7l8Oha8OdaiLDrMOdauG7iWtj4bqvw53hu5M6ZMOd4buT4bq34bqhMsOdauG7iSzDneG6q8Oy4buFY+G6r+G7psOdMuG6seG6pcOdMsSRw53huqnhurFkLGPhuq/DneG7tOG7slPDnTTDsmgyw50y4bqx4bq3w50y4bqxZMOdY+G6r+G6seG6t2Fjw50y4buNa8Od4bqp4bqxZCbDneG6scOpMsWo4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x2ZDPhu5dZ4buseGTDnTLhurFbasOd4bqrw7JoY+G6r8OdY+G6r+G6seG6t2Fjw50y4buNa8Od4bqp4bqxZCbDneG6scOpMsOd4buXw6Frw53huqk2YsOdY2Fjw51jIWLDneG7tuG7suG7tOG7tuG7psOd4buSQ8OdMuG6seG6pcOdNOG7jWPhuq/DnSQ9L+G7tEDhu7TDneG7i2vDqjLDneG6r+G6tybDnWrhu4lkY+G6r8OdMSxj4bqvw53hu5XDocOsw53hurE7Y+G6r8OdauG7ieG6s8OdamvhuqHDnWpkOmPDnTJda8Wow51C4bq2Q+G6sMOd4bqu4bq2c0Phuq7hu7Avw6zhu6w=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Tuổi già nặng gánh âu lo

Tuổi già nặng gánh âu lo
2024-07-20 05:55:00

QTO - Năm nay, vợ chồng ông Hoàng Kim Dàn, trú tại Khu phố 6, phường Đông Giang, TP. Đông Hà đều đã ngoài 80 tuổi. Ở cái tuổi đáng được nghỉ ngơi nhưng...

Gặp mặt nữ giáo viên tiêu biểu vùng khó khăn

Gặp mặt nữ giáo viên tiêu biểu vùng khó khăn
2012-11-10 08:56:20

(SGGP). – Ngày 9-11, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức buổi gặp mặt, biểu dương nữ nhà giáo tiêu biểu công tác tại biên giới hải đảo, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội...

ĐBSCL còn 5.465 phòng học tạm

ĐBSCL còn 5.465 phòng học tạm
2012-11-10 08:56:03

(SGGP).- Ngày 9-11, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp giao ban lần thứ 1 Sở GD-ĐT các tỉnh vùng ĐBSCL (vùng 6) năm học 2012 - 2013 tại tỉnh Bến Tre.

Thời điểm nào tốt nhất cho “chuyện ấy”?

Thời điểm nào tốt nhất cho “chuyện ấy”?
2012-11-10 08:55:51

(TNO) - Một cuộc khảo sát tại Anh cho thấy cuộc sống bận rộn khiến nhiều đôi lứa chỉ làm “chuyện ấy” vào những thời điểm họ cảm thấy thuận tiện nhất, theo Daily Express.

Nhận biết viêm họng do liên cầu khuẩn

Nhận biết viêm họng do liên cầu khuẩn
2012-11-10 08:55:02

(TNO) - Đây là một bệnh nhiễm trùng nguy hiểm do liên cầu khuẩn nhóm A (Streptococcus) gây ra. Không giống như đau họng do cảm lạnh thông thường hoặc ô nhiễm không khí gây ra,...

Châm cứu giúp giảm mệt ở bệnh nhân ung thư

Châm cứu giúp giảm mệt ở bệnh nhân ung thư
2012-11-10 08:54:44

(TNO) - Châm cứu có thể giúp giảm bớt cơn mệt mỏi ở những phụ nữ bị ung thư vú. Các nhà khoa học thuộc Đại học Manchester (Anh) phát hiện rằng, những phụ nữ tham gia các chương...

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
2012-11-09 10:47:15

(QT) - Là một tổ chức trong hệ thống chính trị, UBMT xã Vĩnh Thủy (Vĩnh Linh, Quảng Trị) luôn chủ động, sáng tạo trong hoạt động, phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của mình trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết