Cập nhật:  GMT+7
fda1x113cbx18334x1696dx10ddbx1a10dx17a3bx140b5x18a25xX7x12964x16b68x18f16x16792x174f7x10cb7xX5x10832xXax10e98xXcx10fd7x17abfx17098x11841xX3xX7xXdxX17xX1xX3x119e5x18662x1423dx18e0cxX1exX3x124c0x1a2c9xX2x18403x109d7xX3xX1fx14c38xX3xX7x18170xX3x16186x1269cxX17x186cdxX3x160c6x18c88xX3x14f47x10aa3xX3xXexX1xXdxX3xX33xXdx190ffx1a195xX0x16394xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX10xX6xX38xXaxX12x1191dx16bb3x152cfxX5bx189d4x190b6x14ef0x199cdxX3xX20xX3xXcxX1xX10x15b7exX3xXexX1x160bdxX17xX33xX3xX35x17fe4xX3xX4x18842xX6xX3x13cacx12249xX3xX5bx1251axX20xX1exXcx12038xX3xX17xX31xX42xX3xX24xX25xX2xX27xX3xXex18257xX17xX33xX3xX7xX6bxX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX17xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX39xX3xXexX1xXdxX3xX1exX1fxX20xX21xX1exX3xX17xX77xXbxX3xXexX1xX10xX67xX3xXexX14xX15x177b4xX17xX3xX4x107abxX4xX3xX7x19a98xX3xX5bxX7axX20xX1exXcxX3xX59xX4xX1x12eb8xX6xX3xX35xX16xX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX17xX77xXbxX3xXex112afxX39xX4xX3xXexXdxXb8xXbxX3xXex118b2xXdxX3xX4xXbcxX4xX3xXexXdcxXcbx12e81xX17xX33xX3x118d8x118c0xX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX35xX1xX6bxXdxX3x16529xX14x13bfdxX17xX3xX30xX77xXdxX7exX3xX4x14959xX17xX33xX3xX6xX17xX5fxX3xXexXdcxX70xX17xX3xX4xX41xX3xX17xXcbx10732xX4xX3xX5xXf5xX3xXexXdcxX70xX17xX3xX2xX60xX27xX24x19017xX3xXexXdcxXdx105faxX14xX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX60xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX67xX38xX15xXaxX12xXcxXdcxX67xX17xX33xX3xX30x11752xX7exX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX17xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX39xX3xXexX1xXdxX3xX30xXe6xXdxX3xX1x15810xX4xX3xX5xXf5xX3xX33x18635xX17xX3xX2xX7exX2x19a2dx11b25xX3xXexXdcxXdxX133xX14xX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX7exX3xX4xX1xXdxXb8xX42xX3x13fe4xX24x19429x19593xX3xX4xX6xX67xX3xX30x11c28xX17xX33xX3xX5xXf5xX3xX1xX2exX17xX3xX24x13e04xX198xX60xX25xX25xX25xX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX7exX3xX4xX1xXdxXb8xX42xX3xX2xX198xX19axX60xX3x163bbxX33xX67xXf5xXdxX3xXdcxX6xX7exX3xX4x18a6cxX17xX3xX4xX158xX3xX1xX2exX17xX3xX2xX182xX27xX60xX25xX25xX25xX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX17xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX39xX3xXexX1xXdxX3xX5xXdxX70xX17xX3xXexX1xX10dxX17xX33xX60xX3xX1c7xX1x136cdxX17xX3xX4xX1xX14xX17xX33xX7exX3xX7xX6bxX3xX5xXcbx16395xX17xX33xX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX38xX39xX3xXexX1xXdxX3xX30xXe6xXdxX3xX1xX175xX4xX3xXc0xX3xXbxX1xX17cxX17xX3xX5xX11fxX17xX3xX4xXbcxX4xX3xX35xX1xX6bxXdxX3xX30x126fcxX14xX3xX33xXdxX41xX42xX7exX3xX17xX1xXcbxX3xX35xX1xX6bxXdxX3x19412xX3xX4xX158xX3xX1xX2exX17xX3xX27xX27xX12exX60xX183xX25xX25xX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX7exX3xX4xX1xXdxXb8xX42xX3x1863axX198xX7exX274xX19axX3xX59xX33xXdxX41xX42xX3xX25xX7exX198xX19axX3xX7xX67xX3xXf4xX11fxXdxX3xX17xX31xX42xX3xX24xX25xX2xX274xX5fxX19bxX3xX35xX1xX6bxXdxX3xX256xX2xX3xX4xX158xX3xX1xX2exX17xX3xX2xX274xX2xX60xX25xX25xX25xX7exX3xX4xX1xXdxXb8xX42xX3xX2xX25xX7exX2xX19axX3xX59xX33xXdxX41xX42xX3xX25xX7exX2xX19axX5fxX19bxX3xX35xX1xX6bxXdxX3xX7axX2xX3xX4xX158xX3xX1xX2exX17xX3xX2xX183xX24xX60xX2xX25xX25xX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX7exX3xX4xX1xXdxXb8xX42xX3xX2xX182xX7exX27xX19axX3xX59xX33xXdxX41xX42xX3xX25xX7exX182xX19axX5fxX19bxX3xX35xX1xX6bxXdxX3xX76xX3xX35xX1xX10dxX17xX33xX3xX33xXdxX41xX42xX7exX3xX4xX158xX3xX1xX2exX17xX3xX24xX12exX2xX60xX182xX25xX25xX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX7exX3xX4xX1xXdxXb8xX42xX3xX24xX274xX7exX24xX19axX60xX3x16de9xXdxX70xX17xX33xX3xX35xX1xX6bxXdxX3xX21xX3xX4xX158xX3xX1xX2exX17xX3xX12exX1aexX60xX24xX198xX25xX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX7exX3xX4xX1xXdxXb8xX42xX3xX182xX7exX27xX19axX3xX59xXexX31xX17xX33xX3xX25xX7exX27xX19axX3xX7xX67xX3xXf4xX11fxXdxX3xX17xX31xX42xX3xX24xX25xX2xX274xX5fxX60xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX67xX38xX15xXaxX12xX1exX6bxXdxX3xXf4xX11fxXdxX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX17xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX39xX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX67xX3xX30xX1a2xX17xX33xX7exX3xXbxX1xX17cxX17xX3xX5xX11fxX17xX3xX4xXbcxX4xX3xX35xX1xX6bxXdxX3xX4x15fd4xX17xX33xX3xX33xXdxX41xX42xX7exX3xX17xX33xX67xXe6xXdxX3xXexXdcx137e5xX3xX35xX1xX6bxXdxX3xX21xX3xX4xX158xX3xX1xX2exX17xX3xX2xX198xX60xX2xX12exX25xX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX7exX3xX4xX1xXdxXb8xX42xX3xX12exX19axX3xX59xXexX31xX17xX33xX3xX25xX7exX183xX19axX5fxX19bxX3xX4xXbcxX4xX3xX35xX1xX6bxXdxX3xX17xX31xX17xX33xX3xX35xX1xXdxXb8xX14xX7exX3xX17xX33xX1xX70xX3xXexX1xX14x14998xXex132e6xX3xXexX31xX17xX33xX3xX2xX7exX24xX19axX60xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX67xX38xX15xXaxX12xX21x102b0xX4xX3x14163xX1xX41xX67xX3xXexX1x15a79xX3xXf4xXf5xX3xX457xXdxX16xX42xX3xX30x16e4exX17xX1xX3xX4xX1x1167fxXexX3xX5xXcbxX216xX17xX33xX3xX59xX76xX77xX3xX5bxX7axX20xX1exXcxX5fxX3xX30xXbcxX17xX1xX3xX33xXdxXbcxX7exX3xX7xX6bxX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX17xX31xX42xX3xX17xX6xX15xX3xXexX31xX17xX33xX3xXc0xX3xX35xX1xX6bxXdxX3xX17xX33xXf5xX17xX1xX3xX35xX1xX67xX6xX3xX1xX175xX4xX3x19e47x17fd2xX3xX1xX77xXdxX3xX17xX1xXcbxX17xX33xX3xX33xXdxX41xX42xX3xX30xXbcxX17xX33xX3xX35xX16xX3xXc0xX3xX4xXbcxX4xX3xX35xX1xX6bxXdxX3xX17xX33xXf5xX17xX1xX3xX35xX1xXbcxX4xX7exX3xX4xX1xX67xX3xXexX1xX46fxX15xX3xXexX207xX17xX1xX3xXexXdcxXe6xX17xX33xX3xX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX41xX67xX3xX30xX6xX17xX33xX3xX17xX33xXf5xX15xX3xX4xXf5xX17xX33xX3xX45exXexX3xX30xXdxX60xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX67xX38xX15xXaxX12xX1exX104xX15xX3xX4xX3cdxX17xX33xX3xX5xXf5xX3xX42xX77xXexX3xXexX45exX17xX3xX1xXdxX133xX14xX3xXf4xX14xXdxX3xX4xX73xX6xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX31xX42xX3xX24xX25xX2xX27xX7exX3xXf4xX207xX3xX5xXdxX70xX17xX3xXexXdxXb8xXbxX3xX17xX1xXdxX244xX14xX3xX17xX31xX42xX7exX3xX35xX1xX6bxXdxX3xX17xX33xXf5xX17xX1xX3xX35xX1xX67xX6xX3xX1xX175xX4xX3xX4b9xX4baxX3xX1xX77xXdxX3xX59xX17xX1xX46fxXexX3xX5xXf5xX3xX35xX1xX6bxXdxX3xX21xX5fxX3xX5xX14xX10dxX17xX3xX33xXdxX41xX42xX60xX3xX5dxX1fxX256xX1c7xX3xXcxX1fx13ef6xX5exX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Ngàn đóa hoa tươi thắm dâng Bác Hồ kính yêu

Ngàn đóa hoa tươi thắm dâng Bác Hồ kính yêu
2023-06-01 05:30:00

QTO - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị xã Quảng Trị vừa thực hiện hành trình ra Thủ đô Hà Nội báo công với Bác Hồ. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa góp phần...

Bối rối vì thí sinh khuyết tật nặng

Bối rối vì thí sinh khuyết tật nặng
2014-05-26 07:38:48

(TNO) - Trong thời điểm xem xét hồ sơ của thí sinh, Trường ĐH Y Dược TP.HCM bối rối với quy định ưu tiên tuyển thẳng cho thí sinh khuyết tật nặng vì quy định vẫn chưa rõ ràng.

Mùa nóng bớt ăn gì ?

Mùa nóng bớt ăn gì ?
2014-05-26 07:38:31

(TNO) - Nhiệt độ bên ngoài tăng cao thì cơ thể bạn cũng tăng nhiệt theo, từ đó có thể làm bạn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, mất ngủ và bị mất tập trung.

Tai họa do côn trùng

Tai họa do côn trùng
2014-05-25 12:38:56

(TNO) - Khởi đầu chỉ là một nốt nhỏ, ngứa, nhưng nếu xử trí không đúng thì có thể trở thành cửa ngõ cho vi khuẩn xâm nhập gây bội nhiễm, viêm cơ thậm chí đe dọa tử vong do gây...

Lỗi tại ai?

Lỗi tại ai?
2014-05-25 12:38:29

(QT) - Ly hôn vợ chưa đầy tháng thì anh đã báo cáo ra mắt người vợ mới với đơn vị. Chúng tôi ai cũng bất ngờ. Vợ mới trạc tuổi vợ cũ của anh, có một người con riêng hơn mười...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết