Cập nhật: 15/12/2016 07:38 GMT+7
daf9x1040fx142d0x109f3x10c50x108cfx10f44x1428bx121e2xX7x134b0x118c5xec08x10a1fx14625x13719xX5x13a03xXax111c8xXcx10121x122dax11437x10823x1280fxX3x15151xXdx1292bxX6xX3xXexXdx12ddaxXbxX3xXex1115dxX4xX3xXex10347x15af7x15b5cxX3x11188x11ceexX2axX1xX3x1236bxde51x14e0bxX2axX3xXexf56fx159dbxX2axX3xX2x105d0xX3xX4xX6xX3xf30ax11b71xXdxX3xXexX33x11e9fxX2axX0x1403fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15xX10xX6xef20xXaxX12xfbddxe915xdbaexX62xX14xecfbxf023xe072xea32xX3xXcxX1xX10x11bc7xX3xXcxX38xX33xX2axX2bxX3xXexX34xX42xX3x13bc4xX3xXexX21xX3x10ff6x143e3xX3xXbxX1xeb6cxX2axX2bxf621xX3xXexf0dcxX2axX1xX3xdb87xX21xX2axX3x11e96xX3xX2bxXdx103bdxX3xX7x13f91xX2axX2bxX3xX2x12897xX68xX2xf3e7xX86xX3xXexX38xX39xX2axX3xX8dx11235xX6xX3xX2dxe3d9xX2axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX8dx127c7xX3xX2bxX1xXdxX3xX2axX1x103ccxX2axX3xX2xXa0x110daxX3xX4xX6xX3xX2dxfe5axX2axX1xX3xX2axX1xXdx13b78xX42xX3x1133fxXdxX3xX38x10a2axXexX3xX1axXdxX1cxX6xX3xXex13389xXdxX3xXa0xXa0xX3xX32xX33xXbfxX2axX86xX3xX1xX33xf61axXcaxX2axX3xXexX38xX6dxX2axX2bxX3xXexe8bfxX2axX2bxX3xX7x10143xX3xXa0xX9dxX3xX32xX33xXbfxX2axX3xX1xX33xXefxXcaxX2axX3xX4x14684xX6xX3xXexX1xXadxX2axX1xX3xXbxX1xXffxX67xX3xX61xXffxX3xX4xX6xX3xX2axX1xXdxXd1xX42xX3xX42x12ad2xXdxX3xXexXdxX21xXbxX3xXexX25xX4xX3xXexX29xX2axX2bxX3xX2axX1xX6xX2axX1xX86xX3xXd4xX12bxXdxX3xX2dxX2exX2axX1xX3xX32xX33xX34xX2axX3xXexX38xX39xX2axX3xX2xX3dxX3xX4xX6xX3xX2axX1xXdxXd1xX42xX3xX42xX12bxXdxX3xX42xX43xXdxX3xXexX33xX48xX2axX67xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdc85xX6dxX5dxXefxXaxX12xXcxX38xX6dxX2axX2bxX3xXexXfaxX2axX2bxX3xX7xXffxX3xXa0xX9dxX3xX32xX33xXbfxX2axX86xX3xX1xX33xXefxXcaxX2axX86xX3xX8dxX21xX2axX3xXexX1xX95xXdxX3xX8dxXdxfcd8xX42xX3xX2axXadxXefxX86xX3xX4xX1x14bf1xX3xX4xX83xX2axX3xX32xX33xXbfxX2axX3xX91xX3xXd4xXadxX3xX32xX33xXbfxX2axX3xX2xX2xX3xX4xX1xeaf3xX6xX3xXbxX1xX98xXexX3xX1xXdxXcaxX2axX3xX2axX2bxX1d1xX95xXdxX3xX2axX1xXdxXd1xX42xX3xX1axXdxX1cxX6xX86xX3xXa0xXa0xX3xX32xX33xXbfxX2axX86xX3xX1xX33xXefxXcaxX2axX3xX4xX83xX2axX3xX5xXe1xXdxX3xX8dx12a2cxX33xX3xX8dxXb7xX3xXbxX1xX98xXexX3xX1xXdxXcaxX2axX3xX2axX2bxX1d1xX95xXdxX3xX2dxXcaxX2axX1xX3xX5dxX1d1x15abaxX2axX2bxX3xXexX89xX2axX1xX3xXd4xX12bxXdxX3xXd4xXdxX3xX38xXd8xXexX3xX1axXdxX1cxX6xX67xX3xXcxX38xX6dxX2axX2bxX3xX8dx1466fxX86xX3xX32xX33xXbfxX2axX3xX17exX2exX2axX1xX3xXcxX1xXe1xX2axX1xX3xX2dxXa9xX3xX2axX1xXdxX208xX33xX3xX2axX1x10cd8xXexX3xXd4xX12bxXdxX3xXa0xe9eexX3xX4xX6xX3xX2dxXcaxX2axX1xX3xX2axX1xXdxXd1xX42xX3xX1axXdxX1cxX6xX86xX3xXexXdxX21xXbxX3xX8dxX21xX2axX3xX5xXadxX3xX32xX33xXbfxX2axX3xXa0xX3xXd4xX12bxXdxX3xX2xXc4xX3xX4xX6xX3xX2axX1xXdxXd1xX42xX86xX3xX32xX33xXbfxX2axX3xXcxX1xX110xX3xf32fx12f17xX4xX86xX3xX32xX33xXbfxX2axX3xXcxX34xX2axX3xX14xX1xXd8xX3xXd4xXadxX3xX32xX33xXbfxX2axX3xX2xXa0xX3xX2bxX1xXdxX3xX2axX1xXbfxX2axX3xX2xX2xX3xX4xX6xX3xX2axX1xXdxXd1xX42xX67xX3xXcxX38xX6dxX2axX2bxX3xXexXfaxX2axX2bxX3xX7xXffxX3xX2xXa0xXc4xX3xX4xX6xX3xX2axX1xXdxXd1xX42xX3xXd4xXdxX3xX38xXd8xXexX3xX1axXdxX1cxX6xX3xX4xX246xX3xX2x118e9xX3xXexX1xX6xXdxX3xXbxX1xX25xX3xXd4xXadxX3xX4xX246xX3xXc4xXa0xX3xXexX38xX1d1xX95xX2axX2bxX3xX1xefd5xXbxX3xX8dxXb7xX3xX32xX33xX6xX3xXa0xX91xX3xX2axX2bxXadxXefxX3xXexX1xX10xX6dxX3xX5dx1087fxXdxX67xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxX42xX6xX38xX2bxXdxX2axX18xXa0xXbxe6f3xX3xX6xX33xXexX6dxXaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX42xX2bxX3xX2dxX6dxX38xX5dxX10xX38xX9xXaxX3dxXaxX3xX2axX6xX42xX10xX9xXaxXdxX42xX6xX2bxX10xX14xX1xX6dxXexX6dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x103c1xXdxX5dxXexX1xX9xXax1262cxX9dxX3dxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18xX4bxX4bxX394xX394xX394xX67xX7xX2bxX2bxXbxX67xX6dxX38xX2bxX67xXd4xX2axX4bxX5dxX6xXexX6xXdxX42xX6xX2bxX10xX7xX4bxX6dxX38xXdxX2bxXdxX2axX6xX5xX4bxXa0xX3dxX2xX30dxX4bxX2xXa0xX4bxXdxX42xX6xX2bxX10xX7xX30dxX91xXc4xX26cxX39bxX9dx13578xX17xX33xX6dxXdxX67x12aeaxXbxX2bxXaxX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX5dxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX38xX12xX0xX4bxXexX6xX2dxX5xX10xX12x12404xX1x14b93xX2axX2bxX3xX2axX2bxXadxXefxX3xX32xX33xX6xX86xX3xX98xXbxX3xXexX1xX264xXbxX3xX2axX1xXdxXcaxXexX3xX8dxX12bxXdxX3xX8dxX6xX2axX2bxX3x126b5xX2axX1xX3xXexX38xX7fxX4xX3xXexXdxX21xXbxX3xX8dxX21xX2axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX86xX3xX2bxX34xXefxX3xX42xX1d1xX6xX3xXd4xXadxX3xXexX38xXdxX208xX33xX3xX4xX1d1xX95xX2axX2bxX67xX3xX414xX2bxXadxX2axX1xX3xXefxX3xXexX21xX3xXexX1xXadxX2axX1xX3xXbxX1xXffxX3xXexXdxX21xXbxX3xXexX25xX4xX3xX1cxX1xX33xXefxX21xX2axX3xX4xX98xX6dxX3xX2axX2bxX1d1xX95xXdxX3xX5dxX34xX2axX86xX3xXexXbfxXbxX3xXexX38xX33xX2axX2bxX3xX5dx112f1xX2axX3xX5dx12e68xXbxX3xX2axX1xXadxX3xX4xeba7xX6xX86xX3xXd4xXbfxXexX3xX5dxX25xX2axX2bxX3xX7xXdxX2axX1xX3xX1xX6dxXe1xXexX86xX3xX1cxX1x132dbxX2axX2bxX3xXexX38xX416xX3xX2axX1d1xX12bxX4xX3xX42xX1d1xX6xX3xXexXe1xX6dxX3xX8dxXdxX208xX33xX3xX1cxXdxXcaxX2axX3xX4xX1xX6dxX3xX42xX33xX43xXdxX3xX8dx139afxX3xXexX38xX2b0xX2axX2bxX86xX3xX5xXadxX42xX3xX2dx1102fxX2axX2bxX3xXbxX1xX98xXexX3xX5dxXa9xX4xX1xX3xX2dxXcaxX2axX1xX3xX5dxX6dxX3xX42xX33xX43xXdxX3xX2bxX34xXefxX3xX38xX6xX3xX2axX1xX1d1xX3xX2dxXcaxX2axX1xX3xX7xXffxXexX3xX35bxX33xX264xXexX3xX1xX33xXefxX21xXexX86xX3xXd4xXdxX3xX38xXd8xXexX3xX1axXdxX1cxX6xX67xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6dxX5dxXefxXaxX12xX17x13f0cxX4xX3xX5dxX508xX86xX3xXbxX1xX48xX2axX3xX5xX12bxX2axX3xX32xX33xXbfxX2axX86xX3xX1xX33xXefxXcaxX2axX3xXexX38xX39xX2axX3xX8dxXa9xX6xX3xX2dxXadxX2axX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX8dxXb7xX3xXbxX1xX98xXexX3xX1xXdxXcaxX2axX3xX2axX2bxX1d1xX95xXdxX3xX2dxXcaxX2axX1xX3xX5dxX1d1xX225xX2axX2bxX3xXexX89xX2axX1xX3xXd4xX12bxXdxX3xXd4xXdxX3xX38xXd8xXexX3xX1axXdxX1cxX6xX3xX2axX1xX1d1xX2axX2bxX3xX2axX2bxXadxX2axX1xX3xXefxX3xXexX21xX3xXd4x11b5exX2axX3xX4xX1xX1d1xX6xX3xX4xX246xX3xX1cxX1xX33xXefxX21xX2axX3xX4xX98xX6dxX3xX1xXe1xX2axX3xX4xX1xX21xX3xX8dxXdxX3xX8dxX21xX2axX3xX2axX1xX416xX2axX2bxX3xX2axX225xXdxX3xX4xX246xX3xX4xX6xX3xX2dxXcaxX2axX1xX67xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6dxX5dxXefxXaxX12xXcxX38xX33xX2axX2bxX3xXexX34xX42xX3xX79xX3xXexX21xX3xX5dxX7fxX3xXbxX1xX83xX2axX2bxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexXdxX21xXbxX3xXexX25xX4xX3xX1cxX1xX33xXefxX21xX2axX3xX4xX98xX6dxX86xX3xX2axX2bxX1d1xX95xXdxX3xX5dxX34xX2axX86xX3xX8dxX565xX4xX3xX2dxXdxXcaxXexX3xX5xXadxX3xXexX1xX6xXdxX3xXbxX1xX25xX3xX4xX48xX2axX3xX4xX1xX110xX3xX8dxf8dfxX2axX2bxX3xXbxX1xX83xX2axX2bxX3xXexX38xX98xX2axX1xX3xX42xX33xX43xXdxX3xX8dxXffxXex1439dxX3xX42xX4abxXdxX3xX2axX2bxX1d1xX95xXdxX86xX3xX42xX4abxXdxX3xX2axX1xXadxX3xXexX7fxX3xX5dxXdxXcaxXexX3xX42xX33xX43xXdxX86xX3xX5dxXdxXcaxXexX3xX5xX29xX2axX2bxX3xX32xX33xX29xX2axX2bxX3xX8dxX1adxX3xXbxX1xX83xX2axX2bxX3xX2dxXcaxX2axX1xX3xX61xXffxXexX3xX35bxX33xX264xXexX3xX1xX33xXefxX21xXexX3xXd4xXadxX3xX2dxXcaxX2axX1xX3xX5dxX6dxX3xXd4xXdxX3xX38xXd8xXexX3xX1axXdxX1cxX6xX67xX3xXcxX15x138fcxX414xX15xX3xX61xdc56xX414xX0xX4bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Sách giáo khoa riêng: Mòn mỏi chờ khung!

Sách giáo khoa riêng: Mòn mỏi chờ khung!
2016-12-15 07:37:36

(NLĐ) - Đội ngũ làm sách giáo khoa của TP HCM đã có nhiều ý tưởng và trao đổi chuyên sâu để hình thành nên khung của từng bài, từng phần trong bộ sách giáo khoa riêng.

Doanh nghiệp hóa bệnh viện công

Doanh nghiệp hóa bệnh viện công
2016-12-14 09:04:33

(SGGP) - Bắt đầu từ năm 2017, một loạt bệnh viện (BV) công lập của TPHCM, từ cấp quận, huyện đến TP, sẽ không còn nhận “sữa” từ ngân sách (trước giờ, hầu hết BV được ngân sách...

Nước tăng lực hại gan?

Nước tăng lực hại gan?
2016-12-14 09:01:36

(NLĐ) - Người nghiện uống nước tăng lực nên cẩn trọng hơn khi ngày càng có nhiều sản phẩm nước tăng lực tung ra thị trường.

TPHCM thí điểm giữ con công nhân ngoài giờ

TPHCM thí điểm giữ con công nhân ngoài giờ
2016-12-14 08:59:36

(SGGP).- Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện Kế hoạch “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại Khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn TPHCM từ năm 2016...

Bữa cơm gắn kết tình yêu thương

Bữa cơm gắn kết tình yêu thương
2016-12-14 08:37:25

(QT) - Với mục đích chia sẻ yêu thương, thắt chặt tình thầy trò và đem lại không khí bữa cơm gia đình cho những học sinh ở xa nhà, tập thể giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết