Cập nhật: 28/01/2016 00:20 GMT+7
26f3x8088xc8fcxcecbxe3cfx72a1xbff7xe511x4b8axX7xe0e9xae9cx5995x80a0x4a7fxc100xX5xdb0bxXax848exXcxX1x40cbxXdxX3xa5d8xXdxX6x92ccxX3xX1bx4ad1xXbxX3xc0fexc78cxXexX3xX1x9f1fxX3xX7x9a05xX3x65a9x590dxXexX3xXexc101x2c71x6edfxX1bxX3x7c57xe3f7x5049x7c8bxX35xX3x6a68x504cxX2x6365xX3xX7x51bcxX3xX1bxX18x4ca9xX1bxX3xX1xX29xX1bxX0x342fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX10xX6xbcecxXaxX12x382cx4e6dxa8bbxX63xb4d0xb4cfx6a5fx4a44x7c3bxX3x2c3axX1exX3xX63x94a4xX37xX35xXcxX3xX4xX1x5994xX3xabd9xXdx56c3xXex5048xX3xX1xXdx6ee3xX1bxX3xX1bxX6xX31xX7cxX3xXbxX1x6be6xX29xX1bxX18xX3xaf5bxX1bxX3xXexX1xXdxX3xXcxX36xX65xXcxX3x7b98xX30x2baaxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX1bx9563xb1eaxX3xX3bxX3cxX2xX3exX3x69abxb560xX3xXexX30xX31xX32xX1bxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX35xX36xX37xX38xX35xX3xX1bxXa5xXa6xX3xX3bxX3cxX2xX3exX3xXadx71caxX1bxX3x5d39xX6xX1bxX18xX3xXcexX8axe171xX4xX3xX6bxX1exX3xX63xX6fxX37xX35xXcxX3xX1xX76xXaexX1bxX3xXexX1xXdxX80xX1bxX3xXcexX32xX3xX4x5211xX1bxX18xX3xX78xX9dxX3xXexX21xX8axb33bxX4xX3x8dc4xX1xXdxX3xX1bxX18xX1x88ffxX3xXcxX7axXexX3x344exX18xX30xX31x35ebxX1bxX3xXcexX8fxX1bxX68xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX76xX5exX31xXaxX12xXcxX1xX10xX76xX3xXcxX1x7b11xX3xXexX21xX8ax42cfxX1bxX18xX3xX6bxX1exX3xX63xX6fxX37xX35xXcxX3xX6bxcd91xXdxX3xc3e5xXa5xX1bxX3xX63xX6xX7cxX3xXfdxba5axX3xXexX1xXdxX3xXcxX36xX65xXcxX3xX9bxX30xX9dxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX3bxX3cxX2xX3exX7cxX3xX6bxX1exX3xX63xX6fxX37xX35xXcxX3xXadxXcbxX1bxX3xX18xXdx8723xX3xX1bxX1xX8axX3xX1bxXa5xXa6xX3xXexX21xX8axXfaxX4xX7cxX3xXexX30xX31xX3xX1bxX1xXdxX10exX1bxX7cxX3xX7xX41xX3xXcexXdx76e5xX30xX3xX4xX1xX104xX1bxX1xX3xda16xX30xX31xX3xXexX21x5108xX1bxX1xX3xX2bxX2cxXexX3xXexX30xX31xX32xX1bxX3xX35xX36xX37xX38xX35xX3xXcexX32xX3xXfdxX1xX45xX4xX3xXbxX1x52e5xX4xX3xX1bxX1xX179xX1bxX18xX3xX78x84d7xXexX3xX4x5bb6xXbxX3xX1xcd1bxX1bxX3xX4xX1xX7axX3xX4xd367xX6xX3xX1bxXa5xXa6xX3xX3bxX3cxX2x5152xX68xX3xX6fx51f0xX3xXfdxXdxX7axX1bxX7cxX3xXadxX19axX3xXexX1xX15xXdxX3xX18xXdxX6xX1bxX3xXfdxX150xX3xXexX1xXdxX7cxX3xX6bxX1exX3xXadxXcbxX1bxX3xX18xXdxX179xX3xa325xX1bxX3xXcexd64exX1bxX1xX3xXexX1xX15xXdxX3xX18xXdxX6xX1bxX3xX5exXdx68dbxX1bxX3xX21xX6xX3xXfdxX150xX3xXexX1xXdxX3xX5xXaexX3xXexX1xX8fxX1bxX18xX3xe0e3xX3xXcexX32xX3xXexX1d9xX76xX3xXexX1xX30xX1d5xX1bxX3xX5xXd5xXdxX3xX1bxX1xX1d1xXexX3xX4xX1xX76xX3xXexX1d1xXexX3xX4xa0f1xX3xX4xX8fxX4xX3xXexX21xX8axX15xX1bxX18xX3xXadxXaexX3xX1x81fcxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXf0xX1bxX3xXexX1d5xXbxX68xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX76xX5exX31xXaxX12xX147xX19axX3xX4xX1c7xXa6xX3xXexX1xXdxX7cxX3xX6bxX1exX3xX5exX1efxX3xXfdxXdxX7axX1bxX3xXadxXcbxX1bxX3xX5exX30xX31xX3xXexX21xX1a9xX3xX3bxX3xX4xX1c7xXa6xX3xX5exX1efxX3xXexX1xXdxccd2xX3xX4xX1xX104xX3xXcexX32xX3xX2bxX2cxXexX3xXexX9dxXexX3xX1bxX18xX1xXdxX80xXbxX3xXcxX36xX65xXcxX3xXadxXaexX3xX4xX1c7xXa6xX3xXexX1xXdxX3xX5exXaexX1bxX1xX3xX4xX1xX76xX3xXexX1x4b03xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXadx9f37xX6xX3xX2bxX2cxXexX3xXexX9dxXexX3xX1bxX18xX1xXdxX80xXbxX3xXcxX36xX65xXcxX3xXadxX301xX6xX3xX2bxX2cxXexX3xXexX30xX31xX32xX1bxX3xX35xX36xX37xX38xX35xX3xX1bxX1xX8axX3xX1bxXa5xXa6xX3xX3bxX3cxX2xX1ebxX68xX3xXcxX30xX31xX3xX1bxX1xXdxX10exX1bxX7cxX3xXcexX32xX3xXexX1d9xX76xX3xXexX1xX30xX1d5xX1bxX3xX5xXd5xXdxX3xX4xX1xX76xX3xX4xX8fxX4xX3xXexX1xX2f9xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXadxX144xX1bxX18xX3xX18xXdxX8fxXbxX3xX21xX6xX1bxX1xX3xXexX21xX76xX1bxX18xX3xXadxXdxX80xX4xX3xX5exXdxX3xX4xX1xX30xX31xX32xX1bxX3xXexXfaxXdxX3xX1bxX29xXdxX3xXexX1xXdxX7cxX3xX6bxX1exX3xXcexX26xX1bxX18xX3x854dxX3xX4xX1xX76xX3xX4xX8fxX4xX3xXexX1xX2f9xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXadxX144xX1bxX18xX3xX18xXdxX8fxXbxX3xX21xX6xX1bxX1xX3xXcexX8axXd5xX4xX3xXexX1efxX3xX4xX1xX273xX1bxX3xX4xX1c7xXa6xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX144xX3xX1xXd5xXbxX68xX3xX10axXa5xXa6xX3xX3bxX3cxX2xX3exX7cxX3xX78xX1exX3xX63xX6fxX37xX35xXcxX3xX4xace0xX1bxX18xX3xX2bx9946xX31xX3xX5exX1efxX1bxX18xX3xXcexX19axX3xXexX1xXdxX3xXexX21xX10exX1bxX3xX1bxX18xX30xX31xX10exX1bxX3xXexX45xX4xX3xX18xXdxX179xX3xX1bxX18xX30xX31xX10exX1bxX3xXfdxX7axXexX3xX4xX1d1xX30xX3xXcexX19axX3xXexX1xXdxX7cxX3xX1bxX18xXaexX31xX3xXexX1xXdxX7cxX3xXcexXd5xXexX3xXexX1xXdxX68xX68xX68xX3xX1bxX1xX8axX3xX1bxXa5xXa6xX3xX3bxX3cxX2xX1ebxX3xX1bxX10exX1bxX3xXexX1xX2f9xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX4xb876xX3xXexX1xX32xX3xX31xX10exX1bxX3xXexX3f9xXa6xX3xXf0xX1bxX3xXexX1d5xXbxX3xXadxXaexX3xX4xX1xX30x6bc2xX1bxX3xX78xX21bxX3xX4xX1xX76xX3xXfdxX150xX3xXexX1xXdxX68xX3xXcxX1xX10xX76xX3xXcexX463xX7cxX3xXcexX19axX3xXexX1xXdxX3xX4xX463xX3xXfdxX1xX76xX262xX1bxX18xX3xX3exX3cxd4c5xX3xX5xXaexX3xXfdxXdxX7axX1bxX3xXexX1xX131xX4xX3xX4xX29xX3xX78xX262xX1bxX3xXadxXaexX3xb7b7xX3cxX4acxX3xXfdxXdxX7axX1bxX3xXexX1xX131xX4xX3xX1bxX3f9xX1bxX18xX3xX4xX6xX76xX3xXcexX32xX3xXbxX1xX3f9xX1bxX3xX5xX76xX1d9xXdxX3xXexX1xX2f9xX3xX7xXdxX1bxX1xX68xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX76xX5exX31xXaxX12xXcxX1xX10xX76xX3xXcxX1xX131xX3xXexX21xX8axX136xX1bxX18xX3xX6bxX144xXdxX3xX147xXa5xX1bxX3xX63xX6xX7cxX3xX1bxX1xX179xX1bxX18xX3xXexX1xX6xX31xX3xXcexX217xXdxX3xX4xX1xX1e1xX3xX31xX7axX30xX3xX4xX1e1xX6xX3xXbxX1xX8axX29xX1bxX18xX3xXexX1xX131xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1bxXa5xXa6xX3xX3bxX3cxX2xX3exX3xX4xX1xX1e1xX3xX31xX7axX30xX3xX1bxd735xXa6xX3xX136xX3xXadxXdxX80xX4xX3xXcexXdxX19axX30xX3xX4xX1xX104xX1bxX1xX3xXa6xX6xX1bxX18xX3xXexX2f9xX1bxX1xX3xX4xX1xX1d1xXexX3xXfdxca70xX3xXexX1xX30xX1d5xXexX3xXexX21xX76xX1bxX18xX3xX2bxX2cxXexX3xXexX30xX31xX32xX1bxX3xX35xX36xX37xX38xX35xX3xXcexX32xX3xX1xX1d9xX1bxX3xX4xX1xX7axX3xXexX9dxXdxX3xXcexX6xX3xX1bxX1xX179xX1bxX18xX3xX78xX1d1xXexX3xX4xX1d5xXbxX3xX4xX1e1xX6xX3xXfdxX150xX3xX2bxX2cxXexX3xXexX30xX31xX32xX1bxX3xX1bxXa5xXa6xX3xX3bxX3cxX2xX1ebxX3xX61xX1bxX1xX8axX3xXadxXdxX80xX4xX3xX1bxX18xX1xX41xX1bxX3xXa6xX1d9xX1bxX18xX3xX2bxX10xXa6xX3xXcexXdxX32xXa6xX3xXexX1xXdxX3xXadxXaexX3xXexX1a9xX1bxX1xX3xXexX21xX1d9xX1bxX18xX3xX21xX22xXexX3xX69xX3xX1bxX1exXbxX3xX1xX26xX3xX7xX29xX3xX2bxX2cxXexX3xXexX30xX31xX32xX1bxX3xXcexXd5xXexX3xXcex75caxX30xX68xX68xX67xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX76xX5exX31xXaxX12xX6fxX1efxX3xXfdxXdxX7axX1bxX3xX1bxXa5xXa6xX3xX1bxX6xX31xX7cxX3xX6bxX1exX3xX7xX41xX3xX4xX463xX3xXexX1xX10exXa6xX3xX1bxX1xXdxX19axX30xX3xXcexXdxX32xXa6xX3xX4xXf0xX1bxX18xX3xX78xX9dxX3xXcexXdxX32xXa6xX3xXexX1xXdxX3xXcexX32xX3xXfdxX1xX45xX4xX3xXbxX1xX1c7xX4xX3xXexX1a9xX1bxX1xX3xXexX21xX1d9xX1bxX18xX3xX1bxX18xX1xX41xX1bxX3xXa6xX1d9xX1bxX18xc6cdxX3xX7xX41xX3xX1a3xX30xX31xX3xXcexX21bxX1bxX1xX3xXexX1xX15xXdxX3xX18xXdxX6xX1bxX3xX1bxX1exXbxX3xX21xX22xXexX3xX1xX26xX3xX7xX29xX3xX1bxX18xX45xX1bxX3xX1xX29xX1bxX7cxX3xXbxX1xX8axX29xX1bxX18xX3xXexX1xX131xX4xX3xX1bxX1exXbxX3xXcexX29xX1bxX3xX2bxX2cxXexX3xXexX30xX31xX32xX1bxX3xXcexX29xX1bxX3xX18xXdxX262xX1bxX7cxX3xXexX1xX30xX1d5xX1bxX3xXexXdxX80xX1bxX3xX1xX29xX1bxX3xXcexX32xX3xXcexX262xXa6xX3xX78xX262xX76xX3xX1a3xX30xX31xX19axX1bxX3xX5xXd5xXdxX3xX2bxX2cxXexX3xXexX30xX31xX32xX1bxX3xX4xXf0xX1bxX18xX3xX78xX560xX1bxX18xX3xX4xX1e1xX6xX3xXexX1xX2f9xX3xX7xXdxX1bxX1xX7cxX3xXexX1d9xX76xX3xXexX1xX30xX1d5xX1bxX3xX5xXd5xXdxX3xX1bxX1xX1d1xXexX3xX4xX1xX76xX3xXexX1xX2f9xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXadxXaexX3xX4xX8fxX4xX3xXexX21xX8axX15xX1bxX18x7749xX3xX65xX36x4b58xX10axX3xXcxX36xbc0bxX66xX0xX4cxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Béo phì trước khi mang thai, nguy cơ cho con

Béo phì trước khi mang thai, nguy cơ cho con
2016-01-28 00:19:29

TT - Trẻ được sinh ra từ mẹ béo phì sẽ tăng nguy cơ tử vong. Đây là kết quả thống kê mới từ các nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng của Đại học Boston (Mỹ).

Canxi có giúp xương lành nhanh?

Canxi có giúp xương lành nhanh?
2016-01-28 00:19:19

TTO - Trong quá trình lành xương không có sự can thiệp của thuốc. Bệnh nhân có thể dùng can xi nhưng không có kết quả nghiên cứu chứng minh sẽ làm tăng khả năng lành xương.

Ấm lòng ngày xuân

Ấm lòng ngày xuân
2016-01-28 00:04:53

(QT) -Đồng chí Nguyễn Hoàng, Phó Trưởng phòng LĐ,TB và XH thị xã Quảng Trị cho biết, những năm qua, thị xã Quảng Trị đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp cụ thể trong công...

Thành phố rạo rực vào xuân

Thành phố rạo rực vào xuân
2016-01-28 00:02:26

(QT) -Trong những ngày này, với sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng và hưởng ứng tham gia tích cực của người dân, rất nhiều tuyến phố ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị)...

Hết lòng vì người cao tuổi

Hết lòng vì người cao tuổi
2016-01-27 07:45:06

(QT) - Một lần đến công tác ở huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), anh Hoàng Đức An, Giám đốc Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) của huyện giới thiệu cho tôi tấm gương...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết