Cập nhật: 14/08/2013 07:46 GMT+7
30c3x799ax8d0fx32b2xcf12x556ex5549x9c96x6e7bxX7xd3bax9c2fx3cacx826cxd73fx900fxX5x385fxXax5028x8e46xX1xXdx855cx68bbxX3xXex9434xbf70xa6c1x3408xd332xX3xcc2cxX1x54e7xX1dxX1exX3xXexX1xcf88xX4xX3xX1xXdx9889xX1dxX3xafcax822exX1dxX1exX3x96f2xX17x46aaxX3xX4xX1x4009xX3xXexX17xX37x6423xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX0xc963xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e74xX10xX6x4668xXaxX12xbd70x9c4dx589fxX5fxb7f9x66fex5289x646dxX3xa71cxX17xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXexX17xX37xX40xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xa16dxX57xX64x6c67xX79xX3xX1dx741dx9143xX3x5f2bx6599xX2x9cf8xX3xX4x573axX3xX35xX17xX37xX3xX30x81ccxX1dxX1xX3xX1axd618xX3x65f6xXcxX1xX1cxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xX1dxX1x81edxX1dxX3xX1x751axX3xX7xbc48xX3xa951xc8daxXexX3xXexX17xX37xX40xX1dxX3xX1dxX1exX17xX37xX2dxX1dxX3x9d90x7a4exX1dxX1exX3x7108xb56bxX3xX7xX17xX1dxX1exX3xX5dxX13x49a0xc891xX5exX62xX3xXc3x6572xXexX3xX30x5b12xX17xX3xXex6983xX3xX1dxX1exafa2xX37xX3xX83xX84xX64x648exX3xXbexXdfxX3xX20xX3bxXexX3xXexX1xX31xX4xX3xX1dxX1exXdfxX37xX3xX86xX84xX64xX2xX84xX64xX83xX84xX2xX86xX63xX3xXcxX1axaca3xX1dxX1exX3xX30xX89x3934xX3xXadxXaexXexX3xXexX17xX37xX40xX1dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xXdfxX81xX3xX86xX3xX30x42a2xXexX10cxX3xX81x4528xXdxX3xX30xX124xXexX3xX83xX84xX3xX1dxX1exXdfxX37x8765xX63xX3xXcxX17xX37xX3xX1dxX1xXdx6372xX1dxX10cxX3xXexX1xX28xX4xX3xXexX3bxX3xX1dxX1xXdxX16xX17xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX79xX57xX3xX30x4465xX3xX20xX1xX22xX1dxX1exX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX2dxX1dxX3xX30xX31xX1dxX1exX3xX35xX17xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXbexXdfxX3xXexX28xX3xX30xX1bxX6xX3xX1axX6xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX1xa9f7xX1dxX3xXadxXaexXexX3xXexX17xX37xX40xX1dxX3xX7xb63dxX81xX10cxX3xX20xX3bxXexX3xXexX1xX31xX4xX3xXadxXaexXexX3xXexX17xX37xX40xX1dxX3xX7xX19exX81xX3xXexX1ax4046xXdxX3xXbexX19exXdxX3xX35xX17xX37xX3xX30xX90xX1dxX1xX3xX4x8ac7xX6xX3xXcexba62xX3xX5fx33edxX64xX79xXcxX63xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX79xX57xX3xX61xX1xX6xX1dxX3xX7cxX1xX17xX3xXcxX1axXdxX1dxX1xX3xX1axX6xX3xXexX1xX22xX1dxX1exX3xXc3xX1bbxX106xX3xX97xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xXa4xX1dxX3xX1xXa8xX3xX7xXabxX3xXadxXaexXexX3xXexX17xX37xX40xX1dxX3xX30xX124xXexX3xX2xX3xX30xX3bxX1dxX3xX1dxX1exXdfxX37xX3xX83x8664xX64xXe5xX64xX83xX84xX2xX86xX10cxX3xX30xX124xXexX3xX22cxX3xX7xcb03xX3xX20xX3bxXexX3xXexX1xX31xX4xX3xX1dxX1exXdfxX37xX3xX86xX84xX64xX2xX84xX64xX83xX84xX2xX86xX137xX63xX3xX13xX1exX6xX37xX3xX4xd41axX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX79xX57xX3xX66xX17x582fxX4xX3xXexX3bxX3xX5dxX79xX57xX3xX66xX17xX26exX4xX3xX1exXdxX6xX3xXcxX61xX57xX7cx7edcxX62xX3xX4x9692xX1dxX1exX3xX30xX1bxX6xX3xX1axX6xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xX1dxX1d0xXbxX3xX1xXa8xX3xX7xXabxX3xX13xXcdxXcexX5exX3xX97xXexXdbxX3xX1dxX1exXdfxX37xX3xX2xX2xX64xXe5xX3xX30xX3bxX1dxX3xX1xX3bxXexX3xX1dxX1exXdfxX37xX3xX83xX22cxX64xXe5xX137xX63xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX79xX57xX3xX13xX1exX17xX37x9d9cxX1dxX3xXcx5959xXexX3xXcxX1xXdfxX1dxX1xX3xX1axX6xX3xXexX1xX22xX1dxX1exX3xXc3xX1bbxX106xX3xXc3xXd3xXexX3xX30xXd7xX17xX3xX97xX1dxX1xXa4xX1dxX3xX1xXa8xX3xX7xXabxX3xXadxXaexXexX3xXexX17xX37xX40xX1dxX3xX13xXcdxXcexX5exX3xXexXdbxX3xX1dxX1exXdfxX37xX3xX2x4456xX64xXe5xX3xX30xX3bxX1dxX3xX1dxX1exXdfxX37xX3xX86xX64xb906xX137xX63xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX79xX57xX3xX5exX1bxX3xXbxX1xX190xX81xX3xXcxX61xX57xX7cxX285xX3xX1dxX1xXa4xX1dxX3xX1xXa8xX3xX7xXabxX3xXadxXaexXexX3xXexX17xX37xX40xX1dxX3xX13xXcdxXcexX5exX3xX7xX19exX81xX3xX1dxX1xX2e1xXexX3xX20xX1xXdxX3xXexX1xX22xX1dxX1exX3xXc3xX1bbxX106xX3xX97xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xXa4xX1dxX3xX1xXa8xX3xX7xXabxX3xX30xX80xX1dxX1exX3xX20x9148xX3xXadxXaexXexX3xXexX17xX37xX40xX1dxX3xX13xXcdxXcexX5exX3xXexXdbxX3xX1dxX1exXdfxX37xX3xX332xX64xXe5xX3xX30xX3bxX1dxX3xX1xX3bxXexX3xX1dxX1exXdfxX37xX3xX86xX84xX64xXe5xX137xX63xX3xXcxX1axX106xX1dxX1exX3xX20xX1xXdxX3xX30xX89xX10cxX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX79xX57xX3xX7cxXd7xX1dxX3xXcxX1xXabxX3xX1axX6xX3xXexX1xX22xX1dxX1exX3xXc3xX1bbxX106xX3xX1dxX1xXa4xX1dxX3xX1xXa8xX3xX7xXabxX3xXadxXaexXexX3xXexX17xX37xX40xX1dxX3xX13xXcdxXcexX5exX3xX4xX1x5f5bxX3xX4xX89xX3xX2x6770xX3xX1dxX1exXdfxX37xX3xX5dxXexXdbxX3xX1dxX1exXdfxX37xX3xX83xX84xX64xXe5xX3xX30xX3bxX1dxX3xX1dxX1exXdfxX37xX3xX323xX64xX332xX62xX63xX3xX13xX1exX1xX90xX4xX1xX3xX5xX398xX3xX1xXabxX1dxX10cxX3xXexX1axX106xX1dxX1exX3xX1xX1bxX19exX1dxX1exX3xX5ax6c7dxX1dxX3xX30xX80xX1dxX1exX3xX20xX398xX3xXadxXaexXexX3xXexX17xX37xX40xX1dxX3xX13xXcdxX83xX3xX5dxX13xXcdxXcexX5exX62xX3xXexX1axX141xX1dxX3x4172xX10xXc3xX7xXdxXexX10xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX7cxX79xX3xXcdxXdxX2ddxX1dxX3xX79xX22xX1dxX1exX10cxX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX35xX17xX37xX3xX30xX90xX1dxX1xX3xX97xXexX1xX1cxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xXadxXaexXexX3xXexX17xX37xX40xX1dxX3xX13xXcdxX83xX3xX30xX124xXexX3xX2xX3xX30xX3bxX1dxX3xX1xX3bxXexX3xX1dxX1exXdfxX37xX3xX83xX323xX64xa44exX64xX83xX84xX2xX86xX137x434exX3xXcxX1xX10xX106xX3xXcxX1x6a00xX3xXexX1axX1bx61e8xX1dxX1exX3xXcexX1d0xX3xX5fxX1d3xX64xX79xXcxX3xXcex4e16xXdxX3xXcdxX80xX1dxX3xX5fxX6x628exX3xX97xX66xX17xX37xX3xX4xX1xX3bxX3xXexX17xX37xX40xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXcexX1d0xX3xX5fxX1d3xX64xX79xXcxX3xX30xX15exX3xX35xX17xX37xX3xX30xX90xX1dxX1xX3xX1axX95xX3xXbexXdfxX3xX4xX1bbxX4xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xXbxX1xX260xXdxX3xXexX17xb2e8xX1dxX3xXexX1xX1ccxX3xX30xX40xX3xX30xX260xX81xX3xXc3xX260xX106xX3xX7xX28xX3xX4xX22xX1dxX1exX3xXc3x44b2xX1dxX1exX3xX30xX26exXdxX3xXbexX19exXdxX3xXexX1xc9a9xX3xX7xXdxX1dxX1xX63xX3xX7cxX1bbxX4xX3xXexX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xXbxX1xX260xXdxX3xX30xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX412xX1dxX1xX3xX1dxX1exX6xX37xX3xX5xX190xXdxX3xXexX1xX1cxXdxX3xX1xX190xX1dxX3xX1dxX1xXa4xX1dxX3xX1xXa8xX3xX7xXabxX3xXadxXaexXexX3xXexX17xX37xX40xX1dxX63xX3xXcxX1axX1bxX1cxX1dxX1exX3xX1dxXdfxX106xX3xX5xXdfxX81xX3xX7xX6xXdxX3xX35xX17xX37xX3xX30xX90xX1dxX1xX10cxX3xX1dxX1xXa4xX1dxX3xX1xXa8xX3xX7xXabxX3xXadxXaexXexX3xXexX17xX37xX40xX1dxX3xXexX1axX1bxX19exX4xX3xX1dxX1exXdfxX37xX3xX83xX84xX64xXe5xX3xXbexXdfxX3xX4xX22xX1dxX1exX3xXc3xX26exX3xX30xXdxX40xX81xX3xXexX1axX31xX1dxX1exX3xXexX17xX37xX40xX1dxX3xX13xXcdxXcexX5exX3xXexX1axX1bxX19exX4xX3xX83xX84xX3xX1dxX1exXdfxX37xX3xX81xX129xXdxX3xX30xX124xXexX10cxX3xXcexX1d0xX3xX5fxX1d3xX64xX79xXcxX3xX7xX23dxX3xXadx7decxX3xX5xX398xX3xX1dxX1exX1xXdxX141xX81xX63xX3xX7cxX1xXdxX16xX17xX3xX2xX83xX64xXe5xX10cxX3xX79xX190xXdxX3xX1xXbfxX4xX3xXcxX548xX37xX3xX13xX1exX17xX37xX141xX1dxX3xX30xX15exX3xX4xX22xX1dxX1exX3xXc3xX26exX3xX30xXdxX40xX81xX3xX4xX1xX17x4faaxX1dxX3xX13xXcdxX2xX3xX20x6600xX3xXexX1xXdxX3xX30xX190xXdxX3xX1xXbfxX4xX10cxX3xX4xX6xX106xX3xX30x97a8xX1dxX1exX63xX3xX57xX2dxX3xX30xX190xXdxX3xX1xXbfxX4xX10cxX3xX4xX1bbxX4xX3xX1dxX1exXdfxX1dxX1xX3xX4xX89xX3xX30xXdxX40xX81xX3xX4xX1xX17xX682xX1dxX3xXexXdbxX3xX83xX84xX3xX30xXdxX40xX81xX3xXexX1axX4eexX3xX5xX141xX1dxX3xX1exXa8xX81xX505xX3xc13cxX3xX30xX6xX3xX20xX1xX106xX6xX3xX5dxX83xX22cxX10cxX323xX3xX30xXdxX40xX81xX62xX10cxX3xX79xXdxX16xX17xX3xX5axX1bx3539xX1dxX1exX3xX5dxX83xX84xX3xX30xXdxX40xX81xX62xX10cxX3xX5fxXdxX1bbxX106xX3xX5ax7d98xX4xX3xX81xXd7xX81xX3xX1dxX106xX1dxX3xX5dxX83xX83xX3xX30xXdxX40xX81xX62xX10cxX3xX5fxXdxX1bbxX106xX3xX5axX712xX4xX3xXexXdxX40xX17xX3xX1xXbfxX4xX3xX5dxX20xX1xX26exXdxX3xc6cexX505xX3xX83xX84xX10cxX323xX3xX30xXdxX40xX81xX10cxX3xX20xX1xX26exXdxX3xX7cxX505xX3xX83xX2xX3xX30xXdxX40xX81xX62xX10cxX3xX5exX1bxX3xXbxX1xX190xX81xX3xXcxX106xX1bbxX1dxX3xX5dxX83xX2xX10cxX323xX3xX30xXdxX40xX81xX62xX3xXbexXdfxX3x421bxX17xXa4xXexX3x9afdxXdxX1dxX1xX3xXexX3bxX3xX5dxX83xX84xX10cxX323xX3xX30xXdxX40xX81xX62xX63xX3xX7cxX1bbxX4xX3xX1dxX1exXdfxX1dxX1xX3xX4x8fdaxX1dxX3xX5xX190xXdxX3xX4xX89xX3xX30xXdxX40xX81xX3xX4xX1xX17xX682xX1dxX3xXexXdbxX3xX2xX86xX3xX64xX3xX2xX332xX10cxX323xX3xX30xXdxX40xX81xX63xX3xcf3cxXdxX141xX1dxX1exX3xX1xX2dxX3xX4xX6xX106xX3xX30xX69exX1dxX1exX3xX4xX89xX3xX30xXdxX40xX81xX3xX4xX1xX17xX682xX1dxX3xXexXdbxX3xX2xX84xX3xX64xX3xX2xX2xX3xX30xXdxX40xX81xX63xX3xXcxX57xX740xX13xX57xX3xX57x8a1cxX13xX5fxX3xX64xX3xX7cx99b1xX13xX5fxX3xX57x7bb2xX740xX13xX0xX48xXbxX12


Các tin đã đưa

Giảm cân với trái cây

Giảm cân với trái cây
2013-08-14 07:45:41

(TNO) - Kiểm soát cân nặng là cách tốt nhất để được khỏe mạnh. Trọng lượng lý tưởng giúp bạn tránh được nhiều loại bệnh khác nhau, đặc biệt là bệnh tim. Vì thế, bạn nên chú ý...

Chông chênh đường đến giảng đường

Chông chênh đường đến giảng đường
2013-08-13 13:17:01

(QT) - Đỗ đại học với điểm số cao nhưng cả Hoàng Lực (trú ở khu phố 10, phường 2, TP Đông Hà, Quảng Trị); Lê Nguyễn Hoàng (thôn An Lợi, xã Triệu Độ, Triệu Phong) và Phan Bằng...

Lớp học tình nguyện hè cho học sinh nghèo

Lớp học tình nguyện hè cho học sinh nghèo
2013-08-13 13:10:27

(QT) - Mùa hè là mùa của những chiến dịch tình nguyện, mùa để các bạn trẻ đóng góp công sức của mình vào việc dựng xây quê hương. Với ý nghĩa đó, tuổi trẻ huyện Triệu Phong...

Người lái đò trên dòng Sê Pôn

Người lái đò trên dòng Sê Pôn
2013-08-13 13:09:58

(QT) - Sinh ra và lớn lên trên miền rẻo cao Tân Thuận, Hướng Hóa (Quảng Trị), tưởng chừng cuộc đời anh Hồ Cu Nàng sẽ gắn liền với nương rẫy, bỗng một ngày dân bản thấy anh mang...

GS Ngô Bảo Châu giao lưu tại ĐH Quy Nhơn

GS Ngô Bảo Châu giao lưu tại ĐH Quy Nhơn
2013-08-13 06:04:38

(TNO) - Chiều 12.8, nhân dịp tham dự sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” tổ chức tại TP.Quy Nhơn, Bình Định, GS Ngô Bảo Châu đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với giảng viên và sinh viên...

Cảnh giác khi mua bánh trung thu Trung Quốc

Cảnh giác khi mua bánh trung thu Trung Quốc
2013-08-13 06:04:28

(TNO) - Tin tức về việc bánh trung thu Trung Quốc tồn từ năm 2010 hiện đang được tuồn bán vào thị trường Việt Nam khiến nhiều người lo lắng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết