Cập nhật:  GMT+7
f595x1330ex12b32x17242xfcbcx17072x1818cx15252x1495bxX7x18561x137f9x13443x11e11xf5fex14457xX5x10e12xXax14522x102f0x15a60x178c6xf957xXdxX3xXexX1x11646xXbxX3xX5x12997xX6xX3xX4xX1x18694xX3xXex18798x18498x1465ex187c9x10b18xX3xXexX1xfd4fxX2bxX14xX3xX1xXdx12161xX28xX3xX1x170bexX4xX0x1602exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx113fbxX10xX6x10f12xXaxX12x12df5x17262xXcxffc8xX3x15622xX3x103b2xX35xX2bxX3xXexX1x115a8xX2bxX3x18570x14189xX3xfbf3xX28xX29x1048dxX2bxf5c1xX3x16f86x10385xX3xXcxX27xXdxX62xX28xX3xXcxX27x13658xX4xX1xX69xX3xX1xX28xX29xX62xX2bxX3xXcxX27xXdxX62xX28xX3x18574xX1xX24xX2bxX14xX3xX51xX52xX28x13357xX2bxX14xX3xXcxX27x1327exX54xX3xX1x174c4xXdxX3xX2bxX1x128a7xX3xX5exX2bxX14xX3xXcxX27xX15x13675xX2bxX14xX3xXcxX1xX1bxX2bxX14xX3xXexX1x13cc7xX3xX6xXdxX3xX4x18a91xX2bxX14xX3x16465xXdxX35xXex126f4xX3x12812xX1xX5exX2bxX14xX3xX2bxX1x186f6xX2bxX14xX3xX2bx12f85xXdxX3xXexXdxX35xX2bxX14xX3xX5xX9fxX3x1535fx1146exXexX3xffe2xX1xf65exX3xX2bxX1xXdxX62xXddxX3xX4bx149adxXbxX3xXex18605xX4xX3xX6bxX6cxX3xX2bx10badxX2bxX14xX3x106b6xXdexX2bxX14xX3xXddxX9fxX3xX5exX2bxX14xX3xX4x118a9xX2bxX3xX5xX9fxX3xX4bxXdexXdxX3xXexX27xX15x15dbdxX2bxX14xX3xX4bxXdexXdxX3xf802xX1xX28xX29xX35xX2bxX3xX1xX39xX4xX3xX2bxX1xXdxX62xXexX3xXexXb4xX2bxX1xX3xX4xXe3xX6xX3xXexX1xX5exX2bxXc2xX3xX13xXf7xXddxX3xX2bxX6xX29xX3xXfbxX6cxX3xX115xX3x1293exX9fxX24xX3xX2bxX14xX24xX76xXdxX3xX2bxX14xXbaxX3xXexX28xf921xX2bxX69xX3xX2bxX1xX15xX2bxX14xX3xX5exX2bxX14xX3xXcxX1xX1bxX2bxX14xX3xX14ax178a4xX2bxX3xX5xX28xX5exX2bxX3xX6bxX2fxX4xX3xX14axXf0xX4xX69xX3xXex11442xX2bxX3xXex16deexXddxX3xX14ax13692xXdxX3xX4xX5exX2bxX14xX3xX14axXdxX62xX4xXc2xX3xXe1xX1x10ea7xX2bxX14xX3xXexX5exXdxX3xXfbxX35xX2bxX3xXexX1xXf7xXddxX3xX2bxX1xX9fxX3xXex17ce8xX3xX7xX189xXddxX3xXexX1xXb4xX3xXfbxX6cxX3xXexX1x17096xX29xX3xX5exX2bxX14xX3xXcxX1xX1bxX2bxX14xX3xXddxXdxX62xXexX3xXddxX9fxXdxX3xXbexX67xX2bxX3xX2bxX1xXccxX2bxX14xX3xX4xX28xX2fxX2bxX3xX7xXd1xX3xX14xX1xXdxX3xX4xX1x11ea6xXbxX3xX14axX2axX3xX4xX5exX2bxX14xX3xXexXf0xX4xX3xX11dxX1xX28xX29xX35xX2bxX3xX1xX39xX4xXc2xX3x189fcxX2bxX14xX3xXfbxX6xX2bxX14xX3xX4xX1xX2fxXexX3xX5xX76xXdxX3xX4exX6xX2bxX1xX3xX7xXf0xX4xX1xX3xX14axX9fxX3xX4xX1xX24xX3xX4xX1xX199xX2bxX14xX3xXexX5exXdxX3xX6bxX10xXddxX3xX4xX28xX2fxX2bxX3xX7xXd1xX3xX11dxX1xX28xX29xX35xX2bxX3xX1xX39xX4xX69xX3xX14xX1xXdxX3xX4xX1xX1ecxXbxX3xX2bxX1xXccxX2bxX14xX3xX4xX1xXf0xX28xX3xXexX27xX24xX2bxX14xX3xXexX1xX5exX2bxX3xX61xX62xX3xX64xX28xX29xX67xX2bxX3xXfbxX6cxX3xXexX1afxX2bxX14xX3xXfbx187dfxX3xX14axX9fxX24xX3xXfbxX76xXdxX3xX1xX39xX4xX69xX3xX4xX6xX24xX3xXfbx10f43xX2bxX14xX69xX3xX2bxX1xXccxX2bxX14xX3xX4xX1xXf0xX28xX3xXfbxX76xXexX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xX14xXdxX9axXdxX69xX3xX1xX39xX4xX3xX7xXdxX2bxX1xX3xXexXdxX67xX2bxX3xXexXdxX35xX2bxX3xX14axX9fxX3xX2bxX1xXccxX2bxX14xX3xX4xX1xXf0xX28xX3xXfbxX6cxX3xXexX1afxX2bxX14xX3xXfbxX76xXexX3xX4xXf0xX4xX3xX14xXdxX90xXdxX3xX4xXe3xX6xX3xX1xX28xX29xX62xX2bxX69xX3xXex11b65xX2bxX1xX3xXexX27xX24xX2bxX14xX3xX2x17342xX3xX2bxXf7xXddxX3xX14xX15axX2bxX3xXfbxX185xX29xX69xX3xXfbx1679fxX4xX3xXbexXdxX62xXexX3xX5xX9fxX3xX11dx1077bxX3xXexX1xXdxX3xX14axX9fxX24xX3xX58xX76xXdxX3xX1xX39xX4xX3xX14axX1afxX6xX3x13f4fxX28xX6xXc2xX3xXcxX1xX5exX2bxX3xX61xX62xX3xX64xX28xX29xX67xX2bxX3xX1xXdxX62xX2bxX3xX4x138caxX3x12f02xX301x1491fxX3xX1xXdexX3xXexX27xX24xX2bxX14xX3xXfbxX34cxX3xX4xX34cxX3xX350xX301x14d11xX3xX1xXdexX3xX4xX34cxX3xX4xX24xX2bxX3xXfbxX27dxX3xXfbxX76xXdxX3xX1xX39xX4xX3xX14axX9fxX3xX4xX6xX24xX3xXfbxX291xX2bxX14xX3xX1xX9fxX2bxX14xX3xX2bxXf7xXddxX69xX3xX4xX34cxX3x110e2x17246xX3xX2bxX1xX9fxX3xX4xX34cxX3xXexX1afxX3x11cefxX3xX56xX3xX34exX3xX2bxX14xX15xX16xXdxX3xXfbxX27dxX3xXfbxX76xXdxX3xX1xX39xX4xX69xX3xX4xX34cxX3x16c41xX3xX2bxX1xX9fxX3xX4xX34cxX3xXexX1afxX3xX3bbxX3xX2bxX14xX15xX16xXdxX3xXexX27xX115xX3xX5xX67xX2bxX3xXfbxX27dxX3xXfbxX76xXdxX3xX1xX39xX4xX69xX3xX4xX6xX24xX3xXfbxX291xX2bxX14xXc2xX3xXcxX1afxX3xX2bxX1xXccxX2bxX14xX3xXexX1xX9fxX2bxX1xX3xXexfc88xX4xX1xX3xXfbxXf0xX2bxX14xX3xXex136a8xX3xX1xX9fxX24xX3xXfbxX34cxX3xX2bxX67xX2bxX3xX2bxX14xX15xX16xXdxX3xX4exX185xX2bxX3xXexX27xX24xX2bxX14xX3xX6bxX6cxX3xXcxX27xXdxX62xX28xX3xXcxX27xX76xX4xX1xX3xXfbxX311xXexX3xX4xX1xX24xX3xX61xX62xX3xX64xX28xX29xX67xX2bxX3xX4xXf0xXdxX3xXexX67xX2bxX3xXfbxX15axX29xX3xXexX407xX3xX1xX9fxX24xX3x105a1xX5xX9fxX2bxX14xX3xX58xX76xXdxX3xX1xX39xX4x108a5xXc2xX3xXe1xX34cxX3xXfbxX15xXecxX4xX3xX7xX407xX3xX1xX39xX4xX3xX4xXe3xX6xX3xX4xX24xX2bxX3xX4xX1xXf0xX28xX3xX14ax164a2xX3xX14axX6xX2bxX14xX3xX2bxX1xX15xX3xX1xX5exXddxX3xX2bxX6xX29xX69xX3xXddxXdexXexX3xXbxX1xX15axX2bxX3xX4xXbaxX2bxX14xX3xX2bxX1xX16xX3xX14axX9fxX24xX3xXbxX1xX24xX2bxX14xX3xXexX27xX9fxX24xX3xX11dxX1xX28xX29xX35xX2bxX3xX1xX39xX4xX3xX4xXe3xX6xX3xXexX1xX5exX2bxX3xX4exX24xX3xX5exX2bxX14xX3xXcxX27xX15xXa8xX2bxX14xX3xXcxX1xX1bxX2bxX14xX3xXaxXfbx10d77xX2bxX14xX3xXddxXbaxXdxX3xX4xX1xX96xX28xX3xX7xX9fxX24xXaxXc2xX3xX58x1377bxX3xX4bxXdexXdxX3xX11dxX1xX28xX29xX35xX2bxX3xX1xX39xX4xX3xX4xXe3xX6xX3xXexX1xX5exX2bxX3xXfbxX15xXecxX4xX3xX4exX28xX29xX3xXexX27xXb4xX3xXfbxX2axX28xX3xXfbxX311xX2bxX69xX3xX1xX9fxX2bxX14xX3xX2bxXf7xXddxX3xX5exX2bxX14xX3xXexX1xX15xX16xX2bxX14xX3xXfbxX35xX2bxX3xXexX181xX2bxX3xX2bxX1xX9fxX3xX14axX181xX2bxX3xXfbxXdexX2bxX14xX3xXbexX9fxX3xX4xX24xX2bxX3xXexX27xX24xX2bxX14xX3xXexX1xX5exX2bxX3xXfbxX34cxX2bxX14xX3xX14xX34cxXbxX3xXddxXdexXexX3xXddxX4e3xX4xX3xX11dxXdxX2bxX1xX3xXbxX1xX3fdxX3xX1xXecxXbxX3xX5x12bc7xXc2xX3xX207xX2bxX14xX3xX4xX108xX2bxX3xX14axXdxX35xXexX3xXexX1xX15xX3xX14axX9fxX3xXexXb4xXddxX3xXfbxX35xX2bxX3xX4xXf0xX4xX3xX2bxX1xX9fxX3xX1xX90xX24xX3xXexX185xXddxX69xX3xX2bxX1xXccxX2bxX14xX3xX2bxX14xX15xX16xXdxX3xX4xX24xX2bxX3xX4xXe3xX6xX3xX333xX28xX67xX3xX1xX15xXa8xX2bxX14xX3xXfbxXdxX3xX5xX9fxXddxX3xXf7xX2bxX3xX6bxX6xX69xX3xXfbxX311xX4xX3xXbexXdxX62xXexX3xX5xX9fxX3xX14xX1fxXdxX3xXaxXcxX1xX15xX3xX2bxX14x10fa3xXaxX3xXfbxX35xX2bxX3xX2bxX1xXccxX2bxX14xX3xX2bxX14xX24xX76xXdxX3xX11dxXdxX2axX28xX3xX7xX2fxX2bxX14xX3xX115xX3xX2bxX15xX189xX4xX3xX2bxX14xX24xX9fxXdxX3xX1xX27dxX3xXexX27xXecxX3xX6bxX185xX29xX3xX4exX407xX2bxX14xX3xX333xX28x11b95xX3xX11dxX1xX28xX29xX35xX2bxX3xX1xX39xX4xXc2xX3xX207xX2bxX14xX3xXcxX1xX1bxX2bxX14xX3xX4xX1xX24xX3xXbexXdxX35xXexfad4xX3xX457xXcxX27xX24xX2bxX14xX3xX2bxX1xXccxX2bxX14xX3xX2bxXf7xXddxX3xXfbxX15axX28xX3xXddxX189xXdxX3xXexX1xX9fxX2bxX1xX3xX5xX181xXbxX69xX3xX4bxXdexXdxX3xX11dxX1xX28xX29xX35xX2bxX3xX1xX39xX4xX3xX14xX311xXbxX3xX27xX1bexXexX3xX2bxX1xXdxX2axX28xX3xX11dxX1xX34cxX3xX11dxX1xXf7xX2bxX3xX14axX2axX3xX11dxXdxX2bxX1xX3xXbxX1xX3fdxX69xX3xX1xX28xX29xX3xXfbxXdexX2bxX14xX3xX2bxX14xX28x160b4xX2bxX3xX5xX407xX4xX3xX4xXe3xX6xX3xXbexX9fxX3xX4xX24xX2bxX3xX1xX9fxX2bxX14xX3xX6bxX34cxXddxX3xX11dxX1xX5exX2bxX14xX3xXfbxX15xXecxX4xX3xXbexX6xX24xX3xX5xXf7xXddxX69xX3xX14axXb4xX3xXbexX9fxX3xX4xX24xX2bxX3xXexX28xX29xX3xX27xX1bexXexX3xX2bxX1xXdxX62xXexX3xXexXb4xX2bxX1xX3xX2bxX1xXccxX2bxX14xX3xX4xX108xX2bxX3xX2bxX14xX1x169f0xX24xX3xX11dxX1xX34cxX69xX3xX14axX181xX29xX3xX2bxX1xX15xX2bxX14xX3xX4xX5exX2bxX14xX3xXexXf0xX4xX3xX11dxX1xX28xX29xX35xX2bxX3xX1xX39xX4xX3xX14axX16fxX2bxX3xXbxX1xX90xXdxX3xXfbxX15xXecxX4xX3xXexXdxX35xX2bxX3xX1xX9fxX2bxX1xX3xXfbxX4f7xX3xX11dxX1xX28xX29xX35xX2bxX3xX11dxX1xX3fdxX4xX1xX3xX4xXf0xX4xX3xX4xX1xXf0xX28xX3xX14axX15xXa8xX2bxX3xX5xX67xX2bxX3xXexX27xX24xX2bxX14xX3xX1xX39xX4xX3xXexX181xXbxXc2xX3xXcxX1xX16xXdxX3xXfbxXdxX4f7xXddxX3xXfbxX34cxX69xX3xX4xX1xXf0xX28xX3xXfbxX27dxX3xXfbxX76xXdxX3xX1xX39xX4xX3xX4xXbaxX2bxX14xX3xX4xX1xX2f6xX3xXfbxX15xXecxX4xX3xXexX311xX2bxX14xX3xX3a0xX394xXc2xX301xX301xX301xXfbxX69xX3xX4xX6xX24xX3xXfbxX291xX2bxX14xX3xX4xX1xX2f6xX3xXfbxX15xXecxX4xX3xX393xX301xXc2xX301xX301xX301xXfbxX69xX3xX4xX1xXf0xX28xX3xX4xX34cxX3xXexX1xX9fxX2bxX1xX3xXexX3fdxX4xX1xX3xX1xX39xX4xX3xXexX181xXbxX3xX6bxX28xX1bexXexX3xX7xX1bxX4xX3xX4xX1xX2f6xX3xXfbxX15xXecxX4xX3xX14axX9fxXdxX3xX333xX28xX29xX4f7xX2bxX3xX14axX115xXc2xX3xXcxX28xX29xX3xXddxX34cxX2bxX3xX333xX28xX9fxX3xX14axX5exX3xX4x10fa7xX2bxX14xX3xX2bxX1xX9axX3xX2bxX1xX15xX2bxX14xX3xX4xXf0xX4xX3xX4xX1xXf0xX28xX3xXfbxX6cxX3xX2bxX1xX181xX2bxX3xXfbxX15xXecxX4xX3xXexXb4xX2bxX1xX3xX4xX90xXddxX69xX3xX7xX407xX3xX14xX1fxXdxX3xX14xX1bxXddxX69xX3xX11dxX31dxX3xX14axX39xX2bxX14xX3xX4xXe3xX6xX3xX4xX1xX6xX3xXddx10d47xX69xX3xXbexX9fxX3xX4xX24xX2bxX3xX5xX2fxXdxX3xX6bxX34cxXddxXc2xX3xX58xX34cxX3xX5xX9fxX3xXfbxXdexX2bxX14xX3xX5xX407xX4xX3xXexXdxX2bxX1xX3xXexX1xX15axX2bxX3xX27xX1bexXexX3xX5xX189xX2bxX3xX5xX6xX24xX3xXfbxX4f7xX3xX4xXf0xX4xX3xX4xX1xXf0xX28xX3xX14axX15xXa8xX2bxX3xX5xX67xX2bxX3xXexX27xX24xX2bxX14xX3xX1xX39xX4xX3xXexX181xXbxX464xXc2xX3xX207xX2bxX14xX3xXcxX1xX1bxX2bxX14xX3xX11dxX1xX5exX2bxX14xX3xX2bxX1xXccxX2bxX14xX3xXexX181xX2bxX3xXex14db3xX29xX3xXexX27xX24xX2bxX14xX3xX14axXdxX62xX4xX3xXexX1xX1bxXbxX3xX2bxX14xX39xX2bxX3xX5xX1fxX6xX3xXexX27xX28xX29xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX2bxX14xX3xX1xXdxX35xX28xX3xX1xX39xX4xX3xX4xX1xX24xX3xXexX1xX5exX2bxX3xX61xX62xX3xX64xX28xX29xX67xX2bxX3xXddxX9fxX3xX5exX2bxX14xX3xX4xX108xX2bxX3xX14xXdxX9axXdxX3xXexX27xX24xX2bxX14xX3xX14axXdxX62xX4xX3xX4exX76xX29xX3xX4xX24xX2bxXc2xX3xX3bbxX3xX2bxX14xX15xX16xXdxX3xX4xX24xX2bxX3xX4xXe3xX6xX3xX5exX2bxX14xX3xXfbxX2axX28xX3xXfbxX27dxX3xX14axX9fxX24xX3xXfbxX76xXdxX3xX1xX39xX4xX69xX3xX4xX6xX24xX3xXfbxX291xX2bxX14xXc2xX3xX13xXf7xXddxX3xX2bxX6xX29xX3xXfbxX4e3xX6xX3xX4xX24xX2bxX3xXexX27xX6xXdxX3xXexX1xX4e3xX3xX3bbxX3xX4xXe3xX6xX3xX5exX2bxX14xX3xXfbxX27dxX3xX14axX9fxX24xX3xXfbxX76xXdxX3xX1xX39xX4xX3x117f9xXf0xX4xX1xX3xX11dxX1xX24xX6xX3xX58xX9fxX3xX13x15d93xX2bxX14xX3xX14axX189xXdxX3xX7xX2fxX3xXfbxXdxX4f7xXddxX3xX27xX1bexXexX3xX4xX6xX24xX3xX51xX393xX393xX3xXfbxXdxX4f7xXddxX54xXc2xXc2xXc2xX3xX87xX1xX6xX2bxX3xXc4xX1xX1bxX4xX3xX61xX28xX181xX2bxX0xX3cxXbxX12


Các tin đã đưa

Dinh dưỡng cho trẻ bị viêm đường hô hấp

Dinh dưỡng cho trẻ bị viêm đường hô hấp
2009-09-06 16:48:37

(SK&ĐS) - Viêm họng, viêm amiđan, viêm phế quản, viêm phổi là những bệnh lý của đường hô hấp thường gặp ở bé dưới 5 tuổi. Biết cách chăm sóc và theo dõi khi bé bệnh sẽ giúp...

Củ năng - Vị thuốc vạn năng

Củ năng - Vị thuốc vạn năng
2009-09-06 16:13:40

(Sk&ĐS) - Củ năng (còn gọi là củ mã thầy) và nhiều tên khác: mã đề, địa lê, thông thiện thảo, tên khoa học: Eleocharis dulcis (Burmef) họ cói, được dùng làm thức ăn và...

Sự lầm lẫn về mục tiêu của giáo dục

Sự lầm lẫn về mục tiêu của giáo dục
2009-09-06 15:56:11

(TTO) - Mục tiêu của giáo dục không phải hướng đến việc ban phát bằng cấp cho người học. Mục tiêu của giáo dục là cung cấp tri thức, các kỹ năng hành xử và tư duy cũng như...

Cô hiệu trưởng “bốn nhanh” ở Vĩnh Ô

Cô hiệu trưởng “bốn nhanh” ở Vĩnh Ô
2009-09-06 14:06:18

(QT) - Cô hiệu trưởng “bốn nhanh” là danh hiệu mà nhiều phụ huynh học sinh và cán bộ nhân dân Vân Kiều ở xã Vĩnh Ô (Vĩnh Linh, Quảng Trị) khen tặng cô giáo Phan Kiều Vương,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết