Cập nhật:  GMT+7
9feexaac4xc8bdxabb1xf100xaf1exd52cx11930x10400xX7xa2e0x11c86xb5dexb1b7xb1cdxf895xX5xcba0xXaxb25exf01exe736xccb9xX3xad4bxX15xX3xX4xX1xc50dxX6xX3xXbxX1xbac6xX15xcd6exX3xX1xe3e1xX15x11895xX3xXbxX1xX21xX15xX23xX3xX15xX1xXdx100d6xXexX0xdc8cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxece4xX10xX6xe5a7xXaxX12x10236xXcx117ccxedd5xef64xX3xb5fbxX3xX4dxX23xdd47xce2dxXdxX3xc450xX55xX6xX3xX4xX1xX21xX3xae67x11d26xX15xX23xX3xX23xXdxX14xX3xXexX1xf539xXdxX28xX3xX15xX1xXdx102abx11182xX3xX5xdef2xX15xX1xX28xX3xX74xX55xX6xX3xX48xadf4xX74xX28xX3xX4xd61fxX74xX3xX74xX77xX21x117baxX8cxX8cxX3xX7x10dd1xX3xX5xX26xX74xX3xX4xX1xX21xX3xXexX6xX3xX7xXdxX15xX1xX3xb19exX33xX15xX1xX8cxX3xeee9xX1xX21xX3xX15x11fd0xX15xX3xad91xX55xX6xX3xXbxX1xX21xX15xX23xX28xX3xX1xX26xX15xX28xX3xXexX1x10cfaxX28xX3xXexX1x1084fxXbxX28xX3xXexe1cbxX21xX28xX3xX1xeff8xX6xX3xd2f5x10f83xc3e6xX3xX15xX77xXbxX3xXexX1xX26xX15xX1xX3xX7xXcdxXd6xX3xX15xX1xdd7exX15xX3xXexfae3xX3xX23xXe9xXd7xX3xXa3xX33xX15xX1xX3xX4xX1xX21xX3xX4xX21xX15xX3xX15xX23xX55xX56xXdxX3xXexc166xX3xXa3xXaexX15xX3xX15xX23xX21xX26xXdxX28xX3xX23xd8bdxXdxX3xX4xX1xXd6xX15xX23xX3xX5xX26xX3xda77xf6bfx1015cxX4xX3xX48xXe9xX74xd968xX8cxX0xX36xXbxX12xX0xXexX6xXa3xX5xX10xX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxX74xX6xX61xX23xXdxX15x10d5cxb3aaxXbxX59xX3xX6xXd6xXexX21xXaxX12xX0xXexX61xX12xX0xXexX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11876xX21xX48xXd7xXaxX12xX0xXdxX74xX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX15xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xXbxX1xX21xX15xX23xX3xX1xX26xX15xX28xX3xXbxX1xX21xX15xX23xX3xX15xX1xXdxX33xXexXaxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX143xX36xX36xe4e1xX1a1xX1a1xX8cxXexX1xX6xX15xX1xX15xXdxX10xX15xX8cxX4xX21xX74xX8cx1196fxX15xX36xc2f6xXdxX4xXexXd6xX61xX10xX7xX144xb72bxX2x1170dxX1bfxX2xX36xXa9xX21xX15xX23xd4f5xXcxX1xX6xX15xX23xX36xX48xXd6xX48xXd6xX8cxf7d4xXbxX23xXaxX36xX12xf4a9xe47dxX15xX23xX3xXb1xXd6xX3xXb1xa276xX28xX3xXexX61xc65dxX15xX23xX3xX23xX26xX28xX3xX1b3xXd2xX3xXb1xf0a9xXd6xX3xX59xX6xX15xX1xX8cxX8cxX8cxX3xX4xX1xeea6xX3xXa3xXdxX202xX15xX3xX74xX14xX15xX3xX17xX15xX3xcd6dxX1xXdxX3xX4xd495xX3xXexX1xce9fxX3xX210xX1x1174fxX15xX23xX3xX210xe2a9xXbxX3xXexX1x10d51xX4xX1xX3xX1e9xX15xX23xX3xX1b3xcee0xXdxX3xX74xX21dxXdxX3xXexX61xX55xX56xX15xX23xX3xX51xX3xd36cxX15xX1xX143xX3x11271xX8cx11206xXd7xX3xX51xX3xa13dxX8cxX4dxX8cxXcxX1xX77xX4xX1xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX61xX12xX0xX36xXexX6xXa3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX21xX48xXd7xXaxX12xX121xX122xX123xX4xX3xX48xXe9xX74xX129xX3xXexX1xXd6xa814xX4xX3xX7xfb32xX3xXa3xXdxX202xX15xX3xX1xX14xX6xX3xX210xX1xX227xX3xX1xX1f5xXd6xX3xXexX61xX21xX15xX23xX3xXexX28dxX3xX15xX1xXdxXaexX15xX28xX3xX15xX202xXd6xX3xX210xX1xX21dxX15xX23xX3xX23xXe9xXd7xX3xX1xX77xXdxX3xXb1xXedxXdxX3xX1b3xX230xXdxX3xX4xX215xX3xXexX1xX219xX3xXexX1x11b82xX3xX23xX115xXdxX3xX5xX26xX3xX121xX5xX123xX4xX3xX210xX1xX227xX129xbacfxX3xX15xX1xX55xX15xX23xX3xX15xX202xXd6xX3xX74xX21dxXdxX3xXexX61xX55xX56xX15xX23xX28xX3xX210xX1xX227xX3xX1xX1f5xXd6xX3xXa3xXdxX202xX15xX3xX4xX1xXd6xXd7xX219xX15xX3xXd5xXd6xXcdxX3xX4xX1xXaexX15xX1xX3xX5xX33xX4xX1xX3xX1b3xX26xX3xXb1xX289xXexX3xX15xX23xX289xXexX28xX3xX210xX1xXdxX3xX4xX215xX3xXexX1xX219xX3xX210xX1xX21dxX15xX23xX3xXexX1xX219xX3xXexX1xX227xX4xX1xX3xX1e9xX15xX23xX28xX3xXexX1e9xX4xX3xX7xX91xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX61xX6xX3xXa3xX33xX15xX1xX8cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX21xX48xXd7xXaxX12xX4dxX23xX21xX77xXdxX3xX4xX86xX74xX3xXbxX1xX21xX15xX23xX3xX1xX26xX15xX3xX51xX3xX15xX202xXd6xX3xX23xa079xXbxX3xXbxX1xX86xXdxX3xXbxX1xX21xX15xX23xX3xX1xX26xX15xX3xX7xX91xX3xX4xX14xX3xX4xXcdxX4xX3xXexX61xXdxX33xXd6xX3xX4xX1xX1e9xX15xX23xX143xX3xX15xX1xX1e9xX4xX3xXb1xX81xXd6xX28xX3xX7xb495xX3xX23xXdxX14xX28xX3xXbxX1xXcdxXexX3xX7xXedxXexX28xX3xX15xX23xX1e9xX6xX3xX1xX115xX15xX23xX28xX3xX1xX21xX3xX1b3xX26xX3xX74xX77xX4xX1xX3xXbxX1xX1dcxX8cxX3xXcxX61xXdxX33xXd6xX3xX4xX1xX1e9xX15xX23xX3xX5xXe9xX74xX3xX7xX26xX15xX23xX3xX15xX6cxXdxX3xXa3xX1f5xXexX3xX5xX26xX3xX7xX3c5xX3xX5xX77xX15xX1xX28xX3xX15xX1xX1e9xX4xX3xXb1xX81xXd6xX28xX3xXb1xX6xXd6xX3xX210xX1xX230xXbxX28xX3xX210xX1xX21dxX15xX23xX3xX61xX6xX3xX74x10cccxX3xX1xX21dxXdxX28xX3xX74xXdxX33xX15xX23xX3xX210xX1xX21dxX15xX23xX3xX210xX1xXcdxXexX28xX3xX61xXaexXd6xX3xX5xX55xf713xXdxX3xXexX61xf183xX15xX23xX3xX15xX1xX81xXd7xX8cxX8cxX8cxX3xX122xd903xX4xX3xX15xX26xXd7xX3xXexX6xX3xX4xX14xX3xXexX1xX219xX3xX48xX1dcxX15xX23xX3xX74xX14xX15xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX61xX1e9xX15xX23xX3xX51xX3xX1xX26xX15xX1xX28xX3xXa3xX62xX15xX23xX3xX4xXcdxX4xX1xX3xX48xX1dcxX15xX23xX3xX4xXcdxX4xX3xX15xX23xXd6xXd7xXaexX15xX3xX5xXdxX33xXd6xX143xX3xX1xX26xX15xX1xX3x1182fxX3xX4xX115xX15xX23xX28xX3xX4xX45cxXexX3xX15xX1xXd2xX2e5xX3xXexX61xX1e9xX15xX23xX3xX23xX26xX3xX2xX3xXd5xXd6xX86xX8cxX3xXa9xXcdxX4xX1xX3xX5xX26xX74xX143xX3xX4dxX55xX230xX4xX3xXb1xXd6xX15xX3xX7xX21dxXdxX28xX3xXexX61xX1e9xX15xX23xX3xX23xX26xX3xXb1xX1f5xXbxX3xX61xX6xX28xX3xX210xX1xXd6xXc8xXd7xX3xXb1xd62cxXd6xX3xXb1xX6cxX3xX1b3xX26xX21xX28xX3xXexX1xXaexX74xX3xX1b3xX26xX21xX3xX4xX115xX15xX23xX3xX1xX26xX15xX1xX3xXb1x118f6xX3xX4xX45cxXexX3xX1b3xX26xX3xX48xX1dcxX15xX23xX3xX15xX23xX6xXd7xX3xX5xX469xX4xX3xX4xd224xX15xX3xX15xX14xX15xX23xX8cxX3xX122xX55xXd6xX3x10b17xX28xX3xX1b3xX230xXdxX3xX15xX23xX55xX56xXdxX3xX4xX1xX55xX6xX3xX1xX202xXexX3xX4xX86xX74xX3xXbxX1xX21xX15xX23xX3xX1xX26xX15xX28xX3xX4xX14xX3xXexX1xX219xX3xX48xX1dcxX15xX23xX3xX5xXdxXaexX15xX3xXexX123xX4xX3xX15xX1xXdxX50cxXd6xX3xX5xX81xX15xX8cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX21xX48xXd7xXaxX12xX247xX230xXdxX3xXexX61xX55xX56xX15xX23xX3xX1xX3c5xXbxX3xXbxX1xX21xX15xX23xX3xX15xX1xXdxX33xXexX28xX3xX4xX215xX3xXexX1xX219xX3xX4xX14xX3xXa3xXdxX219xXd6xX3xX1xXdxX33xX15xX3xXexX61xXdxX33xXd6xX3xX4xX1xX1e9xX15xX23xX3xX15xX1xX55xX3xX7xX3c5xX3xX15xX14xX15xX23xX28xX3xX7xX3c5xX3xX23xXdxX14xX28xX3xXb1xX391xX4xX3xXb1xXdxX219xX74xX3xX5xXe9xX74xX3xX7xX26xX15xX23xX3xX4xX1xX1e4xX3xXd7xX202xXd6xX3xX5xX26xX3xX7xX3c5xX3xX5xX77xX15xX1xX3xX210xX1xX21dxX15xX23xX3xXexX1xXc8xXd7xX3xX61x10765xX28xX3xXb1xX6xXd6xX3xX1xX115xX15xX23xX28xX3xX74xXdxX33xX15xX23xX3xX210xX1xX21dxX28xX3xX5xX55xX457xXdxX3xXb1xXd2xX8cxX8cxX8cxX3xX122xX469xX4xX3xX15xX26xXd7xX3xXexX6xX3xX4xX14xX3xXexX1xX219xX3xX48xX1dcxX15xX23xX3xX15xX55xX230xX4xX3xXb1xXd6xX3xXb1xX1e4xX28xX3xXa3xX62xX15xX23xX3xX4xXcdxX4xX1xX3xX5xXc8xXd7xX3xX1bfxX28x11ae0xX3xX210xX23xX3xXb1xXd6xX3xXb1xX1e4xX3xX4bxX4xX1xX115xX15xX3xXb1xXd6xX3xXb1xX1e4xX3xX4xX1xX227xX15xX28xX3xX1xX21xX391xX4xX3xX1xX55xX56xX74xX4fxX28xX3xXb1xX55xX56xX15xX23xX3xXexX61xX45cxX15xX23xX3xX1b3xX26xX3xX15xX55xX230xX4xX3xX4xXedxXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX3xX1b3xX107xX6xX3xXb1xX1e4xX8cxX3xXa9xXcdxX4xX1xX3xX5xX26xX74xX143xX3xX24cxXd6xX3xXb1xX1e4xX3xX61xXc3xX6xX3xX7xX77xX4xX1xX28xX3xX23xX115xXexX3xX1b3xXd2xX3xXa3xXd2xX3xX1xX289xXexX28xX3xX4xX45cxXexX3xX15xX1xXd2xX3xX59xX6xXd7xX3xX15xX1xXd6xXd7xX73xX15xX28xX3xXexX1xXaexX74xX3xX15xX55xX230xX4xX3xX1b3xX107xX6xX3xXb1xX1e4xX28xX3xXb1xX55xX56xX15xX23xX3xXexX61xX45cxX15xX23xX28xX3xX15xX55xX230xX4xX3xX4xXedxXexX3xX4xX1xX6xX15xX1xX28xX3xXexX61xX289xX15xX3xXb1xX50cxXd6xX3xXexX1xX2d3xX3xX48xX1dcxX15xX23xX8cxX3xX45xX21xX391xX4xX3xX4xX14xX3xXexX1xX219xX3xX48xX1dcxX15xX23xX3xX15xX55xX230xX4xX3xX1b3xXd2xX3xXb1xX1f5xXd6xX3xX59xX6xX15xX1xX28xX3xXa3xX62xX15xX23xX3xX4xXcdxX4xX1xX3xX5xXc8xXd7xX3xX1b3xXd2xX3xXb1xX1f5xXd6xX3xX59xX6xX15xX1xX3xX2xX681xX3xX23xX61xX28xX3xXb1xX55xX56xX15xX23xX3xXexX61xX45cxX15xX23xX3xX2xX681xX3xX23xX61xX8cxX3xXa9xXcdxX4xX1xX3xX5xX26xX74xX143xX3xX247xXd2xX3xXb1xX1f5xXd6xX3xX59xX6xX15xX1xX3xXb1xXd6xX15xX3xX15xX55xX230xX4xX3xXb1xX202xX15xX3xX4xX1xX227xX15xX28xX3xX15xXaexX74xX3xXb1xX55xX56xX15xX23xX3xXexX61xX45cxX15xX23xX3xXexX1xX2d3xX3xX48xX1dcxX15xX23xX8cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX21xX48xXd7xXaxX12xX4dxX202xXd6xX3xXbxX1xX21xX15xX23xX3xXexX26xX3xX59xXe9xX74xX3xX15xX1xX1f5xXbxX3xX210xXdxX74xX3xX5xX77xX4xX3xX51xX3xX1b3xX230xXdxX3xXb1xX391xX4xX3xXb1xXdxX219xX74xX3xX4xX1xX227xX15xX1xX3xX5xX26xX3xXexXaexX3xX48xX77xXdxX3xXexX77xXdxX3xX4xX1xd22fxX28xX3xX5xXdxX33xXexX28xX3xXexX1xX2d3xX3xX48xX1dcxX15xX23xX3xX23xX107xX15xX23xX3xX23xXdxX26xX3xX4xX45cxXexX3xX5xXcdxXexX3xX61xX438xXdxX3xX48xXcdxX15xX3xX5xXaexX15xX3xX4xX1xX840xX3xXexXaexX28xX3xX74xX840xXdxX3xX5xX81xX15xX3xX48xXcdxX15xX3xX681xX3xXbxX1xX469xXexX8cxX3xX4dxX23xX55xX56xXdxX3xXa3xX222xX3xXbxX1xX21xX15xX23xX3xX1xX26xX15xX3xX4xX1xX55xX6xX3xX1xX202xXexX3xX4xX14xX3xXexX1xX219xX3xXexXdxX202xXbxX3xXexX123xX4xX3xX48xX1dcxX15xX23xX3xX15xX1xXdxX50cxXd6xX3xX5xX81xX15xX8cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX21xX48xXd7xXaxX12xX4dxX202xXd6xX3xXbxX1xX21xX15xX23xX3xX1xX26xX15xX3xXexX1xXc8xXbxX3xXexX550xX3xX51xX3xX1b3xX230xXdxX3xXb1xX391xX4xX3xXb1xXdxX219xX74xX3xX5xX26xX3xXb1xX6xXd6xX3xX4xX215xX28xX3xX210xX1xX230xXbxX28xX3xXexX1xX2d3xX3xX48xX1dcxX15xX23xX3xX15xX6xX74xX3xX15xX23xb3b4xX3xX23xXdxX6xX3xXa3xX2d3xX3xX2xX1bfxX1bfxX3xX23xX61xX28xX3xX4xX45cxXexX3xX15xX1xXd6xXd7xX73xX15xX3xXb1xX10xX74xX3xX15xX23xXe9xX74xX3xXexX61xX21xX15xX23xX3xX74xX289xXexX3xX5xX227xXexX3xX61xX55xX3c5xXd6xX3xXexX61xX45cxX15xX23xX3xX4bxX15xX23xXe9xX74xX3xX2xX3xXexX1xXcdxX15xX23xX3xXexX1xX2d3xX3xX74xX230xXdxX3xX48xX1dcxX15xX23xX4fxX8cxX3xX122xX55xXd6xX3xX550xX143xX3xX247xX230xXdxX3xX15xX23xX55xX56xXdxX3xX4xX14xX3xX6xX3xX59xX227xXexX3xXd6xX61xXdxX4xX3xX4xX6xX21xX28xX3xXexX1xXedxX15xX23xX3xXbxX1xX21xX15xX23xX28xX3xX61xXedxXdxX3xX5xX21xX77xX15xX3xX4xX1xX1e9xX4xX3xX15xX17xX15xX23xX3xX23xX6xX15xX28xX3xX15xX23xX55xX56xXdxX3xXa3xX222xX3xX1b3xXdxXaexX74xX3xX23xX6xX15xX28xX3xXexX1xX2d3xX3xX210xXdxXaexX15xX23xX3xX48xX1dcxX15xX23xX3xX4xXcdxX4xX1xX3xX15xX26xXd7xX8cxX3xX122xX55xX215xX15xX23xX3xXd7xX3xX161xX26xX15xX23xX3xXa9xd048xX74xX0xX36xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ăn nhiều trái cây giúp ngừa hen

Ăn nhiều trái cây giúp ngừa hen
2014-01-13 10:31:05

(TNO) - Một chế độ ăn uống giàu chất xơ từ trái cây và rau củ có thể giúp ngừa bệnh hen suyễn dị ứng. Nhóm nghiên cứu của chuyên gia Benjamin Marsland thuộc Đại học Lausanne...

Việt Nam đăng cai Olympic hóa học quốc tế

Việt Nam đăng cai Olympic hóa học quốc tế
2014-01-11 11:13:40

(TNO) - Olympic hóa học quốc tế (IChO) lần thứ 46 năm 2014 sẽ được tổ chức tại VN, từ ngày 20 - 29.7.2014 do Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội đăng cai tổ chức.

Tích cực cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến

Tích cực cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến
2014-01-10 14:04:20

(QT) - Năm 1999, lực lượng Công an và Cựu chiến binh (CCB) phường 1, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) ký kết thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội CCB Việt...

Làng tôi đi học

Làng tôi đi học
2014-01-10 14:02:54

(QT) - Theo “Việt Nam sử lược” của Trần Trọng Kim (NXB Văn hóa –Thông tin, 2008) thì ở thời Thượng cổ thời đại, nước Văn Lang chia làm 15 bộ, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị...

Lại kiến nghị tự chủ tuyển sinh

Lại kiến nghị tự chủ tuyển sinh
2014-01-10 07:55:04

(TNO) - Dự thảo quy định về tuyển sinh ĐH, CĐ giai đoạn 2014 - 2016 của Bộ GD-ĐT đồng ý cho các trường tuyển sinh riêng. Tuy nhiên, Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập...

Giã từ tay, chân ẩm ướt

Giã từ tay, chân ẩm ướt
2014-01-10 07:54:48

(TNO) - Đổ mồ hôi nách, tay và chân là cơ chế tự nhiên để điều hòa thân nhiệt. Nhưng khi các tuyến mồ hôi bị rối loạn thì gây khó chịu, thậm chí khiến mất tự tin trong công việc.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết