Cập nhật:  GMT+7
ce57xebb0x105f6xfbb5xe38cx14934x14539x11f08x1342fxX7x1480dx16a14xfff8x101dex105f7x11c18xX5xe1cfxXax15f25xdbb1x13540xe4dcxX3x10ffcxX6x1665cxX1xX3x121ecx11255xX3xebbbxfac7x17025xf78fxXcxX3x10809xec5ex11613xX3xX4x11223xX27xX3x11919x1319bxX25xX3xX17x13d98xX19x15544xX3xX19xXdxX26xX19xX3xX34xXdx15fc8xf6ecxX3xX34xXdxX3dxX15xX3xX17x11261xX4xX0x124dcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15828xX10xX6xX17xXaxX12xXcxXcx13f16xX3xX21xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXcxX3xd0cfx1075cxX6xX3xX4x11b96xX3xX6dxdc67xX19xX3x13f29xddebxX19xX3xX34x1065dxXdxX3xX4xX3dxX4xX3x12601x15da6xX3xX1fxX20xX21xX22xXcxX3xX4xX79xX19xX1xX3xX78xX3dxX15xX3xX6dx11a45xX3xX6dxXdx11a4bxX4xX3xX3exX1dxXexX3xX7x1205bxX3x166ffxXa3xXdxX3xXex14980x14491xX19xX34xX3xX3exX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXcxe79cxX3xX5x148b0xX3exX3xX34xXdxX79xX3xX6dxX75xX19xX3xX78xX79xX19xX3xX34xX7dxXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX7xX85xX3xX6dxX97xX3xX6dxXdxX9bxX4xX3xX2dxX2exX25xX3xX17xX32xX19xX34xX3xX19xXdxX26xX19xX3xX34xXdxX3dxX3exX3xX34xXdxX3dxX15xX3xX17xX46xX4xX3x12ae1xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX78xX5xX10xX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX3exX6x1453fxX34xXdxX19x13afdx10bc6xXbxX2dxX3xX6xX27xXexX15xXaxX12xX0xXexX116xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX15xX17xX25xXaxX12xX0xXdxX3exX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xdfd3x1462dxXdxX3exX6xX34xX10xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXax15958xXdxX17xXexX1xX11axX3x15c18xf8bax10cc5xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXax16543xX75xX19xX3xX78xX79xX19xX3xX3exX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXcxX3xXa5xXaaxXabxX4xX3xX34xX7dxXdxX3xXa5x1436cxX19xX3xX4xX3dxX4xX3xX84xX85xX3xX1fxX20xX21xX22xXcxX3xX21xX3x1707cxX19xX1xX11axX3xX13xXdxX19xX1xX3xX1fxXdxX79xX19xX34xXaxX3xX7xX116xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX49xX49xX7xXexX6xXexXdxX4xX101xX19xX10xX15bxX101xXexX27xX15xXdxXexX116xX10xX101xX6dxX19xX49xXexXexX15xX49xXdxX49xX7x14a08xX11bxX1dexX49xX49xX11bxX164xX2xda98xX49xX164xX163xX49xX11bxX1dexX49xX34xXdxX6xX21xX3exX6xX15xX21xX2xX162xX162x140fcxX11bxX162xX1dexfbbbxX162xX1fdxX101x1483axXbxX34xXaxX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xX49xXexX116xX12xX0xXexX116xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX15xX17xX25xXaxX12xX16exX75xX19xX3xX78xX79xX19xX3xX3exX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXcxX3xXa5xXaaxXabxX4xX3xX34xX7dxXdxX3xXa5xX192xX19xX3xX4xX3dxX4xX3xX84xX85xX3xX1fxX20xX21xX22xXcxX3xX21xX3xX1a4xX19xX1xX11axX3xX13xXdxX19xX1xX3xX1fxXdxX79xX19xX34xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX17xX12xX0xX49xXexX116xX12xX0xX49xXexX6xX78xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX15xX17xX25xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXa5xX72xX3xXexX116xX15xX19xX34xX3xXexX1xX3dxX19xX34xX3xX1fdxX3xX6dxXc3xX3xXexX1xX3dxX19xX34xX3xX163xX21xX11bxX164xX2xX1e6xXc0xX3xX19xX1x164bdxX19xX34xX3xXa5xXa3xXdxX3xXexXaaxXabxX19xX34xX3xX19xXc3xX25xX3xXa5xf863xX3xX34xX7dxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX6dxX75xX19xX3xX78xX79xX19xX3xX3exX14xX15xX3xX6xX19xX1xX3x12eaaxX19xX34xX3xX16exf9eaxX3xX22xf468xX19xX1xX3x16530xX1xX27x15669xX19xX3x16616xX16exX46xX3xXexX116xXaaxX85xX19xX34xX3xX16exX46xX3xX1fxXdxX3dxX15xX3xX17xX46xX4xX3xXexX116xX27xX19xX34xX3xX1x1669dxX4xd183xX3xX6dxXc3xX3x11af3xX1xX14xX3exX3x14d23xX34xX320xX4xX3xX327xX1xXaaxea12xX19xX34xX3xX302xX4xX1xX3dxX19xX1xX3xX6dxX75xX19xX3xXbxX1x13fb9xX19xX34xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXcxX322xX3xXa5xX192xX19xX3xX4xX3dxX4xX3xX84xX85xX3xX1fxX20xX21xX22xXcxX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX27xX3xXex1505fxXexX3xX4xX79xX3xX4xX3dxX4xX3xXbxX1xX345xX19xX34xX3xX34xXdxX3dxX15xX3xX17xX46xX4xX3xXexX116xX27xX19xX34xX3xX1xX320xX4xX3xXbxX1xXa3xXdxX3xX1xXabxXbxX3xX6dx11257xXdxX3xXbxX1xX345xX19xX34xX3xX34xXdxX3dxX15xX3xX17xX46xX4xX3xXexXdx15f8cxX27xX3xX1xX320xX4xX3xX6dxXc3xX3xX34xXdxX3dxX15xX3xX17xX46xX4xX3xX3exX2axX3exX3xX19xX15xX19xX3xX21xX3xX7xX85xX3xX1fxX20xX21xX22xXcxX3xX4x165e6xX19xX34xX3xX6dxX39axXdxX3xXbxX1xX345xX19xX34xX3xX1fxX20xX21xX22xXcxX3xXexX116xX26xX19xX3xXa5x1598exX6xX3xX78xXc3xX19xX3xXexX15xXc3xX19xX3xXex1174axX19xX1xXc0xX3xXexX1xXc3xX19xX1xX3xXbxX1xXa3xX3xXexX1xXa3xX19xX34xX3xX14bxX26xX3xX5xX14xXdxX3xX17xX6xX19xX1xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX4xX3dxX19xX3xX78xX1dxX3x1352exX27xX79xX19xX3xX5x14dd2xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX116xXaaxfa41xX19xX34xX3xXcxX58xX327xXcxXc0xX3xXcxX58xX2fcxX84xXc0xX3xXexXdxX3aexX27xX3xX1xX320xX4xXc0xX3xX3exX2axX3exX3xX19xX15xX19xX3xX78xX6xX15xX3xX34xe01dxX3exX3xX1xXdxX9bxX27xX3xXexX116xXaaxX85xX19xX34xX3xX6dxXc3xX3xX4xX3dxX4xX3xXbxX1xX72xX3xX1xXdxX9bxX27xX3xXexX116xXaaxX85xX19xX34xX3xXa5xX3aexX3xX78xX3dxX15xX3xX4xX3dxX15xX3xX6dxX97xX3xX6dxX75xX19xX3xXbxX1xX345xX19xX34xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXcxX101xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX15xX17xX25xXaxX12xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXcxX3xX4xX1xX15xX3xX78xXdxX192xXexX3xX19xX34xX6xX25xX3xX7xX6xX27xX3xX14bxX1xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xXa5xXa3xXdxX3xXexXaaxXabxX19xX34xX3xX34xX7dxXdxX3xX6dxX75xX19xX3xX78xX79xX19xX3xX19xX34xXc3xX25xX3xX11bxX164xX21xX1fdxXc0xX3xX19xX34xXc3xX25xX3xX11bxX2xX21xX1fdxX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXcxX3xXa5xX2d6xX3xX4xX72xX3xX6dxX75xX19xX3xX78xX79xX19xX3xX4xX1xX3fcxX3xXa5xX14xX15xX3xX4xX3dxX4xX3xX7xX85xX3xX14bxX1xX2f0xX19xX34xX3xXexX116xXdxX3aexX19xX3xX14bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX32xX4xX3xX1xXdxX9bxX19xX3xX6dxX75xX19xX3xX78xX79xX19xX3xX19xXc3xX25xX101xX3xX22xX192xX19xX3xX19xX34xXc3xX25xX3xX11bxX1f9xX21xX163xX3xX4xX3dxX4xX3xXa5xXa3xXdxX3xXexXaaxXabxX19xX34xX3xXexX116xX26xX19xX3xX5xX14xXdxX3xX34xX7dxXdxX3xX6dxX75xX19xX3xX78xX79xX19xX3xXa5xXdxX9bxX19xX3xXexX7dxX3xX6dxX39axXdxX3xX19xX1dxXdxX3xX17xX27xX19xX34xX3xX14bxX3aexX3xXexX116xX26xX19xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX3dxX4xX3xX7xX85xX3xX1fxX20xX21xX22xXcxX101xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX15xX17xX25xXaxX12xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXcxX3xX14bxX1xX2f0xX19xX34xX3xX78xX6xX19xX3xX1xXc3xX19xX1xX3xX4xX3dxX4xX3xX6dxX75xX19xX3xX78xX79xX19xX3xX19xX26xX27xX3xXexX116xX26xX19xX3xX6dxX97xX3xX6dxXdxX9bxX4xX3xX2dxX2exX25xX3xX17xX32xX19xX34xX3xX19xXdxX26xX19xX3xX34xXdxX3dxX3exX3xX34xXdxX3dxX15xX3xX17xX46xX4xX3xX6dxXc3xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX27xX3xX4xX3dxX4xX3xX7xX85xX3xX4xX72xX3xX78xXdxX9bxX19xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX1xX2c3xX27xX3xX1xXdxX9bxX27xX3xX19xX34xX75xX19xX3xX4xX1xea0bxX19xX101xX3xX13xf3c5xX32cxX58xX3xX1fxX650xX1a4xX32cxX1fxX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người mẹ tâm thần cần được giúp đỡ

Người mẹ tâm thần cần được giúp đỡ
2024-02-24 06:00:00

QTO - Ngôi nhà do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương hỗ trợ xây dựng từ nhiều năm về trước là nơi ở của mẹ con bà Nguyễn Thị Lạc, hiện đã gần 70 tuổi,...

20 trường ĐH-CĐ xét tuyển đợt 4

20 trường ĐH-CĐ xét tuyển đợt 4
2015-09-27 04:24:45

° Đậu trường quân đội được học hệ dân sự nếu không đạt sức khỏe (SGGP).- Ngày 25-9, Bộ GD-ĐT cho biết, kết thúc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2, nhiều trường ĐH-CĐ vẫn còn...

Tăng sức cơ nhờ củ cải đường

Tăng sức cơ nhờ củ cải đường
2015-09-27 04:23:32

TT - Chất nitrate từ thực phẩm được cơ thể chuyển hóa thành nitric oxide giúp giãn mạch máu và cải thiện sự chuyển hóa.

Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,3% dân số

Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,3% dân số
2015-09-27 04:23:18

(SGGPO).- Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của kế hoạch phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến các...

Đồng lòng xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp

Đồng lòng xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp
2015-09-26 13:46:00

• Đồng chí TRƯƠNG ĐÌNH TÙNG, Chủ tịch UBND xã Tân Long (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) trả lời phỏng vấn- Thưa đồng chí! So với những ngày đầu lên huyện Hướng Hóa lập nghiệp, đến...

Điểm sáng khuyến học vùng cao

Điểm sáng khuyến học vùng cao
2015-09-26 13:44:17

(QT) - Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Tân Long (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) luôn xem công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là gốc rễ của sự phát...

Người cán bộ Mặt trận năng động

Người cán bộ Mặt trận năng động
2015-09-24 06:43:25

(QT) - Nhiều năm qua, với cương vị là Chủ tịch UBMTTQVN phường 2, thành phố Đông Hà, ông Nguyễn Công Hiến luôn nhiệt tình, năng động trong công việc mà mình đảm nhận. Bằng tinh...

Không ngại thử thách

Không ngại thử thách
2015-09-23 00:32:38

(QT) - Có mặt trong buổi lễ tuyên dương các cá nhân điển hình của Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), nữ sinh Trần Thị Phương Thanh để lại ấn tượng đẹp với gương mặt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết