Cập nhật:  GMT+7
8469xc7bexd7bfxf983x85d9xbb14xbecaxd54ax92c6xX7xd5efxe7f2xeda4x93e9x11d1cxbda4xX5xf461xXaxb52fxdaa3xdb7bx10c88xX3x87c2xb02axXexX3xXex8c8cxaf2dxX17xX3xXexX1cxa4d8xcc3fxX15xa30cxX3xX4xe156xX3xX15xX25xf533x120f1xX3xX4xX14xX3xX17xd895xXexa48fxX3xXaxX4xX1xX2cx9d0axX15xXaxX0xb11exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x10e04xXaxX12x11dc3xXcxd8cfxb896xc9a7xX3xbca4xX3xX56xX25xba06x888dxXdxX3xc241xXdxce46xX4xX3x10e33x8f2cxX2cxX3xXexX22xX3xX4xX1xX5exX3xX15xX1xb8e4xX15xX25xX3xX67xX14xX15xX3xX62x11cdcxX3xX17x8be5xXdxX3xXexX1xX10xX5exX3xX4x9ebaxX4xX3xXexXdx8ed9xX2cxX3xX4xX1x9d01xX3xX67x11bbfxX3xX67xdb95xXexX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xab54xX3xXexf7a9xX3xX67xX68xX2cxX3xX15xX1dxX17xX3xa445x10904xX2x8f0axXa1xX3xX13xX5fxX3xX56xX18xXdxX3xX4xe4ebxX15xX25xX3xX67xade5xX3xXexce37xX15xX25xX3xX1cxX5fxX3xX7xX5exX89xXexX3xX67xX96xX3xXexX1xX3bxX17xX3xX67xX7dxX15xX1xX3xX5xX99xXdxX3xX4xX89xX4xX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX67xXc1xX3xX67xX99xXexX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xX3xa37fxX2cxaac4xX4xX3xX25xXdxX6xX3xXexXa4xX3xX15xX1dxX17xX3xXaexXafxXafxc27cxX3xXexX1cxf5cdxX3xX62xd94bxX3xXexX1cxX22xX80xX4xcfd1xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xbe57xX5xX10xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX17xX6xX1cxX25xXdxX15xd9c9xXaexXbxefa3xX3xX6xX2cxXexX5exXaxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc8cfxX5exX51xX2dxXaxX12xX0xXdxX17xX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexX3xXexX1cxX1dxX17xX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX4xX28xX3xX15xX25xX2cxX2dxX3xX4xX14xX3xX17xX33xXexX35xX3x11501xX4xX1xX2cxX3bxX15xd822xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX3fxX3fx9c3fxX19axX19axX11axXexX1xX6xX15xX1xX15xXdxX10xX15xX11axX4xX5exX17xX11axX62xX15xX3fx11f8axXdxX4xXexX2cxX1cxX10xX7xXaexXafxX2xXb1xX2xXafxX3fx944fxXdxX15xX1xa432xX56xX25xX2cxX2dxX10xXexX3fxXexX1cxX2cxX5exX15xX25xX4xX1xX2cxX6xX15xX11ax8b9cxXbxX25xXaxX3fxX12x8fe0xX6xX3xX7xXfbxX3xX4xX89xX4xX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX17xX33xXexX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xX3xX5xX5fxX3xX51xX5exX3xX7xb08bxX3xX7xXfbxX3xXexX1dxX15xX25xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX5axX3xcbc1xX15xX1xX133xX3xX56xX25xe94bxX4xX3xXcxX1x11980xX15xX25xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX1cxX12xX0xX3fxXexX6xX122xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX5exX51xX2dxXaxX12xbd40xXc1xX15xX1xX3xX67xX99xX5exX3xcadcxX110xX3x10115xf502xX5axX1dcxXcxX3xX13xX5fxX3xX56xX18xXdxX3xb699xX1x9b67xX15xX25xX3xX67xX7dxX15xX1xX133xX3x10913xX1xd77dxX15xX25xX3xX62x12225xX3xX4xXfbxX3xX67xX99xXexX3xX17x10769xX4xX3xXexXdxX8exX2cxX3xX17xX5fxX3xX122xa315xX3xXf9xX2cxX8exX15xX3xX4xX1xX33xXexX3xX5xX22x11e80xX15xX25xX11axX3xX56xX1xX74xX15xX25xX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX25fxX1xX26dxX15xX25xX3xX67xX89xXbxX3xaa1bxX15xX25xX3xX4xX89xX4xX3xXexXdxX8exX2cxX3xX4xX1xX93xX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xX3xX1xXdxX64xX15xX3xX1xX5fxX15xX1xXa1xX3xX51xX2b2xXexX3xX25fxX1xX5exX89xXexX3xX25fxX1xX26dxX15xX25xX3xX67xX22xX296xX4xX3xX4xX26dxX15xX25xX3xX15xX1xbb36xX15xX3xX5xX99xXdxX11axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX5exX51xX2dxXaxX12xX56xX25xX2cxX2dxX8exX15xX3xX15xX1xf965xX15xX3xX17xX18xXexX3xX7xXfbxX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX185xX17xX33xXexX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xX18bxX3xX5xX5fxX3xX51xX5exX3xX25fxX1xX26dxX15xX25xX3xX51xX2cxX2dxX3xXexX1cxX272xX3xX67xX22xX296xX4xX3xX7xX1fexX3xX7xXfbxX3xX15xX1xX22xX3xX110xX3xXexX1xX23xXdxX3xX67xXdxX96xX17xX3xX4xX26dxX15xX25xX3xX15xX1xX2f7xX15xX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xfc0axX3xX67xX96xX3xX7xXfbxX3xX1xX217xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3fxX5xX80xXbxXa1xX3xX7xXfbxX3xX5xX80xXbxX3fxXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX1xX217xX4xX3xXexX1dxX15xX25xX3xXf9xX2cxX89xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXa1xX3xX51x11b6cxX15xX3xXexX80xXdxX3xXexfb99xX3xX5xX64xX3xX51xXdxX64xX15xX3xXexX93xX4xX1xX3fxX1xX217xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX25fxX1xX26dxX15xX25xX3xX67xb180xX15xX25xX3xX15xX1xX22xX3xX2dxX8exX2cxX3xX4xX68xX2cxX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xX3xX67x9108xXexX3xX1cxX6xX11axX3xX151xX8exX15xX3xX4xX99xX15xX1xX3xX67xX28xXa1xX3xX7xX1fexX3xX7xXfbxX3xXexX1dxX15xX25xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xXbcxX15xX25xX3xX25fxX1xXdxe7c3xX15xX3xX17xX18xXexX3xX7xXfbxX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xXbxX1x10074xXdxX3xX51x10adcxX15xX25xX3xX4xX89xX4xX3xXbxX1xb1e4xX15xX25xX3xX1xX217xX4xX3xX4xX1xX2b2xX4xX3xX15xX1dxX15xX25xXa1xX3xXexX1xc3c5xX4xX3xX1xX5fxX15xX1xX3xX67xX96xX3xX5xX5fxX17xX3xXbxX1xX43cxX15xX25xX3xX1xX217xX4xXa1xX3xX1xX5exX3eexX4xX3xX136xX31cxX2dxX3xXexX1xX8exX17xX3xXbxX1xX43cxX15xX25xX3xX1xX217xX4xXa1xX3xX25fxX1xXdxX41bxX15xX3xX51xXdxX64xX15xX3xXexX93xX4xX1xX3xX7xX31cxX15xX3xX4xX1xX14xXdxXa1xX3xX122xXc1xXdxX3xXexX2f7xXbxX3xX122xX7dxX3xX4xX5exX3xX1xea45xXbxX3xX5xX99xXdxX35xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX5exX51xX2dxXaxX12xXcxX1xXfbxX15xX25xX3xX25fxX8exX3xX4xa7f1xX6xX3xX24fxX110xX3xX252xX253xX5axX1dcxXcxX3xX13xX5fxX3xX56xX18xXdxX3xX4xX1xX5exX3xXexX1xX33xX2dxX3xXexX5exX5fxX15xX3xXexX1xX5fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xX4xX28xX3xXb1x9cafxXb1xX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xX3xX67xXc1xX3xX67xX22xX296xX4xX3xX4xX26dxX15xX25xX3xX15xX1xX2f7xX15xX3xXexXa4xX3xX15xX1dxX17xX3xXaexXafxXafxX10cxX3xXexX1cxX110xX3xX62xX113xX3xXexX1cxX22xX80xX4xX11axX3xf8d4xX2cxX6xX3xX1cxX5fxX3xX7xX5exX89xXexXa1xX3xXexX1xX3bxX17xX3xX67xX7dxX15xX1xX3xX5xX99xXdxXa1xX3xX4xX1xX3b8xX3xX4xX28xX3xXaexX10cxXb1xX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX67xX99xXexX3xX2dxX8exX2cxX3xX4xX68xX2cxX3xXexX1xX10xX5exX3xX4xX89xX4xX3xXexXdxX8exX2cxX3xX4xX1xX93xX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xX3xXf9xX2cxXfbxX4xX3xX25xXdxX6xX11axX3xX13xXdxX64xX15xX3xX67xXc1xX3xX4xX28xX3xX10cx12053xX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX67xX22xX296xX4xX3x9f39xX151xX56xX253xX3xXcxX1afxX3xX1cxX6xX3xXf9xX2cxX2dxX41bxXexX3xX67xX7dxX15xX1xX3xX4xX26dxX15xX25xX3xX15xX1xX2f7xX15xX3xX5xX99xXdxXa1xX3xX7xXfbxX3xX4xX43cxX15xX3xX5xX99xXdxX3xX67xX6xX15xX25xX3xX67xX22xX296xX4xX3xX24fxX110xX3xX1xX5exX5fxX15xX3xXexX1xXdxX64xX15xX3xX1xa465xX3xX7xX14xXa1xX3xXexX1cxX272xX15xX1xX3xX5bbxX151xX56xX253xX3xXcxX1afxX3xX136xX10xX17xX3xX136xa462xXexX3xXexXa4xX3xX15xX6xX2dxX3xXexX80xXdxX3xX4xX2cxXfbxXdxX3xX15xX1dxX17xX11axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX5exX51xX2dxXaxX12xXcxX1xX10xX5exX3xXexX1xXfbxX15xX25xX3xX25fxX8exX3xX7xX14xX3xX122xX18xX3xX4xX4d3xX6xX3xX24fxX110xX3xX252xX253xX5axX1dcxXcxX3xX13xX5fxX3xX56xX18xXdxXa1xX3xXexX93xX15xX1xX3xX67xX41bxX15xX3xX15xX25xX5fxX2dxX3xX2xc077xX11axX2xXafxX11axXaexXafxX2xXb1xXa1xX3xXexX5exX5fxX15xX3xXexX1xX5fxX15xX1xX3xXbxX1xXfbxX3xX4xX28xX3xX5adxXafxX2xX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xXexX1cxX5exX15xX25xX3xXexXc4xX15xX25xX3xX7xXfbxX3xXaexX11axXafxXb1xab91xX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX1xX217xX4xX3xX67xX99xXexX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xX3xXf9xX2cxXfbxX4xX3xX25xXdxX6xXa1xX3xX4xX1xXdxX41bxX17xX3xXexb93dxX3xX5xX64xX3xXb1xXb1xd116xX11axX3xX151xX6xX3xX15xX1dxX17xX3xXexX1cxX110xX3xX5xX99xXdxX3xX67xX31cxX2dxXa1xX3xX7xXfbxX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX67xX99xXexX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xX3xXf9xX2cxXfbxX4xX3xX25xXdxX6xX3xX67xXc1xX3xXexX1dxX15xX25xX3xX62xX80xXdxX3xX17xX2b2xX4xX3xX122xX272xX15xX1xX3xXf9xX2cxX31cxX15xX3xX2xX2xX10cxX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3fxX15xX1dxX17xXa1xX3xXexX1cxX5exX15xX25xX3xX25fxX1xXdxX3xX25xXdxX6xXdxX3xX67xX5exX99xX15xX3xXaexXafxXafxX5adxX3xX5axX3xXaexXafxX2xX2xX3xX5xX5fxX3xX6bbxXaexX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3fxX15xX1dxX17xX11axX3xXcxX1cxX5exX15xX25xX3xX25fxX1xXdxX3xX2xXaexX3xX15xX1dxX17xX3xXexX1cxX22xX80xX4xX3xX67xX28xX3xX54xXexXa4xX3xX2xX5adxX5adxX6bbxX3xX5axX3xXaexXafxXafxX10cxX58xXa1xX3xX7xXfbxX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX67xX22xX296xX4xX3xX67xX68xX2cxX3xXexX22xX3xX136xX31cxX2dxX3xX51xX451xX15xX25xX3xX67xX99xXexX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xX3xX4xX1xX3b8xX3xX67xX99xXexX3xX502xffadxX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3fxX15xX1dxX17xX11axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX5exX51xX2dxXaxX12xd557xX33xXbxX3xXexXdxX96xX2cxX3xX1xX217xX4xX3xX1xXdxX64xX15xX3xX4xX28xX3xXexX6e3xX3xX5xX64xX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX67xX99xXexX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xX3xXf9xX2cxXfbxX4xX3xX25xXdxX6xX3xX4xX6xX5exX3xX15xX1xX33xXexX3xX5xX5fxX3xX681xX6bbxX6eaxX377xX3xXexXdxX41bxXbxX3xX67xX41bxX15xX3xX5xX5fxX3xX4xX33xXbxX3xXcxX13xX7faxX24fxX3xX62xX80xXdxX3xXb1xX10cxX6eaxXa1xX3xX4xX33xXbxX3xXcxX13xX1afxXcxX3xX502xX2xX6eaxXa1xX3xX17xX68xX17xX3xX15xX5exX15xX3xX502xXafxX6eaxX11axX3xX24fxX110xX3xX252xX253xX5axX1dcxXcxX3xX13xX5fxX3xX56xX18xXdxX3xX67xX6xX15xX25xX3xX67xX113xX3xX136xX2cxX33xXexX3xX5bbxX151xX56xX253xX3xXcxX1afxX3xX1xe448xX3xXexX1cxX296xX3xX25fxXdxX15xX1xX3xXbxX1xX93xX3xX4xX1xX5exX3xX7d8xX3xX1xX2cxX2dxX64xX15xX3xX4xX28xX3xX67xXdxX113xX2cxX3xX25fxXdxX64xX15xX3xX25fxXdxX15xX1xX3xXexX41bxX3xX5axX3xX136xXc1xX3xX1xX18xXdxX3xX25fxX1xX28xX3xX25fxX1xX1dxX15xX3xX62xX5fxX3xX4xX28xX3xXexX3b8xX3xX5xX64xX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX67xX99xXexX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xX3xXexX1xX33xXbxX3xX15xX1xX33xXexX3xX1xXdxX64xX15xX3xX15xX6xX2dxXa1xX3xX25xX604xX17xX133xX3xX151xX6xX3xca18xX272xXa1xX3xX1bexd8d2xX3xX1dcxX2b2xX4xXa1xX3xX1afxX1xX3d7xX3x10a32xX2cxX2dxX8exX15xXa1xX3x9c88xX15xX25xX3xX13xX43cxX6xXa1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX57xX6xXdxX3xX62xX5fxX3xX53exX2cxXfbxX4xX3xX57xX6xXdxX11axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX5exX51xX2dxXaxX12xX26bxX41bxX3xX1xX5exX99xX4xX1xX3xX136xX31cxX2dxX3xX51xX451xX15xX25xX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xX3xX15xX1dxX17xX3xXaexXafxX2xXb1xX3xX4xX4d3xX6xX3xX13xX5fxX3xX56xX18xXdxX3xX67xX6xX15xX25xX3xX110xX3xX4xX1xX3eexX15xX25xX3xX4xX2cxXfbxXdxX3xX62xX80xXdxX3xX17xX27cxX4xX3xXexXdxX8exX2cxX3xX4xX1xX99xX17xX3xX67xX41bxX15xX3xX17xXfbxX4xX3xX681xXafxX3xX5axX3xX681xX681xX6eaxX3xX7xXfbxX3xXexX1cxX22xX23xX15xX25xX3xX67xX99xXexX3xX4xX1xX2cxX3bxX15xX3xX62xX5fxX5exX3xX15xX1dxX17xX3xXaexXafxX2xX681xX3xX15xX1xX22xX3xX15xX25xX1xX7dxX3xXf9xX2cxX2dxX41bxXexX3xX13xX1dcxX56xX253xX3xXcxX1afxX3xX67xX3eexXexX3xX1cxX6xX11axX3xXcxX2cxX64xX3xX56xX25xX2cxX2dx10b40xX15xX0xX3fxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lý do để mỉm cười

10 lý do để mỉm cười
2014-10-28 00:07:54

(TNO) - Mỉm cười không chỉ là cách tuyệt vời khiến bản thân nổi bật, mà còn giúp cơ thể hoạt động tốt hơn theo những cách sau.

Ngậm ngùi với… phần thưởng

Ngậm ngùi với… phần thưởng
2014-10-27 08:53:09

(SGGP) - Mới đây, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức khen thưởng nhiều giáo viên dạy giỏi ở các bộ môn, đổi mới phương pháp giảng dạy theo chủ đề tích hợp, xây dựng bài tập vật lý gắn với...

Cho trẻ tự kỷ đi trên mảnh thủy tinh

Cho trẻ tự kỷ đi trên mảnh thủy tinh
2014-10-27 08:52:58

(TNO) - Đoạn phim về “phương pháp mới dành cho trẻ tự kỷ” được phát trên chương trình Chào buổi sáng của VTV1 sáng 5.10, ngay sau đó đã lan truyền trên Facebook, tạo ra tranh...

Trao học bổng Nguyễn Thái Bình Báo Thanh Niên

Trao học bổng Nguyễn Thái Bình Báo Thanh Niên
2014-10-27 08:52:14

(TNO) - Sáng 25.10, tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty Coca-Cola VN trao tặng 15 suất học bổng Nguyễn Thái Bình Báo Thanh Niên cho sinh...

Thói quen xấu hủy hoại trí nhớ

Thói quen xấu hủy hoại trí nhớ
2014-10-27 08:51:33

(TNO) - Uống bia rượu, hút thuốc lá và thói quen ngốn ngấu thức ăn nhanh có thể tác động tiêu cực đến năng lực ghi nhớ của não bộ, khiến ký ức của con người bị xói mòn.

Dinh dưỡng tạo lá chắn cho cơ thể

Dinh dưỡng tạo lá chắn cho cơ thể
2014-10-27 08:51:16

(TNO) - Để có một cơ thể khỏe mạnh, bạn cần rèn luyện thân thể kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý. Bổ sung các thực phẩm sau trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày có thể giúp tống...

Nhân rộng những nghĩa cử đẹp

Nhân rộng những nghĩa cử đẹp
2014-10-27 08:19:16

(QT) - Quanh năm quăng quật ruộng nương, cuộc sống người dân các xã Mò Ó, Hải Phúc, Ba Lòng, Hướng Hiệp (huyện Đakrông, Quảng Trị) gặp khá nhiều khó khăn. Thế nhưng, bà con nơi...

Người nâng bước giấc mơ tuổi thần tiên

Người nâng bước giấc mơ tuổi thần tiên
2014-10-27 08:12:49

(QT) - Hơn 10 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Phạm Thị Hải Hòa, Trường Mầm non Hoa Sen (Đông Hà, Quảng Trị) không ngừng nỗ lực phấn đấu để nâng cao trình độ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết