Cập nhật:  GMT+7
e0c8x15af6x131a5x14933x17623x1326fx1786ax153d7x13f58xX7x156e1x17bd6xebc2x13265x122bbxed2axX5x11eb5xXax14431x16013x14614xX6xX3x10864x140b5xX6xX3xX4xX1xecb1xX6xX3xf63ax1445cx15c0bxX1xX0x11e2fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x16b32xXaxX12x15f9bx13beex172eex150e0x11ed6xX3bx164c6xX3x17b37xX3x155a8xX3x12d54xf4e1xX22x1353exX3x12644x1248fxXdxX3xX22x109e4xXdxX3xX22x15981xefc1xX4xX3xXexX6xX3xXexX1xX54x15cabxX22xX49xX3xXexX1xfc5ax176e7xX3xX4x15280xX65xX3xX1xX14xX6xX3xX17xX18xX6xX3xX17x167d1xX4xX3xX1xX14xX6xX22xX49xX3x143edxX1xf464xXbxX3xX22x168a5xXdx17993xX3xe2a2xfd41xX3xX5xX14x13958xXdxX3xX4xX68xX65xX3xX1xX14xX6xX22xX49xX3xX37x10bccxX3xX22xX1xX54xX22xX49xX3xX4bx12f4exX18xX3xX4bxX54x176b7xX4xX3xX22xX1xX68xX22xX3xX37xX68xX22xX3xX17xXdxXa3xX22xX3xX22xX50xXdxX3xX7x1091dxX3xX37x13fb8xX22xX49xX3xX5xX88xX17xX3xXexX1xX18x12989xX4xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX1xX3xX46x16b0cxX3xX4x11f2axX22xX49xX3xX49xXdxX88xX18xX3xX37xX54xXa8xX4xX3xXexe927xX22xX1xX85xX3x12aebxX68xX65xX3xX17xX18xX6xX3xX4x11cf0xX3xX22xX1xXdxXa3xX18xX3xX5xX14xX8cxXdxX3xX22xX1xX54xX3xX5xX14xX8cxXdxX3xX1xX14xX6xX3xX17xX88xX18xX3xX1xX4cxX22xX49xX3xXexXecxX17xX3xX3axX37xX9axX3xX17x13ee9xX18xX3xX4bxX83xX22xX40xfa96xX3xX5xX14xX8cxXdxX3xX1xX14xX6xX3xX17xX88xX18xX3xX4bxed97xX3xX3axX17xX18xX6xX3xX5xX10xX14xX40xX12dxX3xX5xX14xX8cxXdxX3xX1xX14xX6xX3xX17xX88xX18xX3xX1xX4cxX22xX49xX3xX3axX17xX18xX6xX3xX22xX50xXdxX40xX3xX46xX88xX3xX4xX68xX65xX3xX17xX18xX6xX3xX4bxX13dxX3xX3axX17xX18xX6xX3xe431xX22xX49xX40xX85xX3xX3ex1292cxX3xX4xX47xX22xX49xX3xXexX1xX6xX17xX3xX7dxX1x1478cxX14xX3xX46xX88xX3xX4xXfaxX3xXexX1xX180xX3x174aexXbxX3xX37xXc1xX22xX49xX3xX4bxX8cxXexX3xX1xXdxX21xX18xX3x110e6xX18xX18exX3xX4xX6xX14xX12dxX3xX37xX54xX55xXdxX3xX4bxX68xX65xX3x11c10xXdxX22xX3xX49xXdxX55xXdxX3xXexX1xXdxX21xX18xX3xX4xXc1xX3xXexX1xX180xX3xXex1381bxX22xX49xX3xX5xX14xX8cxXdxX3xX17xX18xX6xX3xX37xX47xX22xX49xX3xX5xX88xX17xX3xXexX1xX18xXccxX4xX85xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f9bxX14xX37xX65xXaxX12xXf1xX68xX65xX3xX17xX18xX6xX3xX1xX4cxX22xX49xX3xXexXecxX17xX3xX3axX37xX9axX3xX17xX126xX18xX3xX4bxX83xX22xX40xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX14xX37xX65xXaxX12xXf1xX1xX1dxX6xX3xX17xXc1xX22xX3xX22xX1xX74xXexX3xX46xXdxfd00xX17xX3xXexX64xX65xec51xX3xX87xX64xX65xX3xX5xX19bxX3xXexX54xX83xXdxX3xX1xX83xX3xX22xXfaxX22xX49xX3xX4bx1117fxXbxX3xX46xX88xX14xX3xX22xX83xXdxX3xX4xXfaxX3xX17xXc1xX22xX3xX22xX1xX74xXexX85xX3xXf1xXfaxX3xXexX1xX180xX3xX37xX47xX22xX49xX3x1551fxXdxX248xX22xX49xX3xX5xX19bxX3xX17xX18xX6xX3xX1xX4cxX22xX49xX3xXexXecxX17xX3xX1xX14xX265xX4xX3xX37xX47xX22xX49xX3xXbxX1xXccxXdxX3xX1xXa8xXbxX3xX46xX55xXdxX3xX5xX19bxX3xX4xX88xX3xXbxX1xX19bxX14xX3xXexX54xX83xXdxX3xX1xX83xX3xX22xXfaxX22xX49xX3xX4bxX180xX3xX4bxX7fxXbxX3xX46xX88xX14xX3xX46x13048xXexX3xX4bxX6xX18xX85xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX14xX37xX65xXaxX12xXf1xX1xX1dxX6xX3xXexXc1xX3xX17xX19bxX18xX24exX3xX87xX64xX65xX3xX5xX19bxX3xXexX54xX83xXdxX3xX49xXdxX9axX3xX22xX19bxXexX3xXexX289x13f8exX22xX3xXexX1xX248xX17xX3xX22xX54xX55xX4xX3xX46xX14xX3xX49xX8cxX14xX3xX289xX4cxXdxX3xX4bxX7fxXbxX3xX46xX88xX14xX3xX4xX1x1378dxX3xX4bxX6xX18xX85xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX14xX37xX65xXaxX12xXf1xX1xX1dxX6xX3xX46xX88xX22xX49xX3xX37xX6xX12dxX3xX20x13864xX22xX49xX3xX1xX18xX65xX2daxXexX24exX3xX87xX64xX65xX3xX5xX19bxX3xX17xX18xX6xX3xX1xX4cxX22xX49xX3xXexXecxX17xX3x10ec5xX3xX42xX3xX2x120bfxX49xX12dxX3xX7xX6xX14xX3xX46xX88xX22xX49xX12dxX3xX7xX7fxX4xX3xX5xX64xX65xX3xX22xX54xX55xX4xX3xX18xXccxX22xX49xX3xX22xX49xX88xX65xX3xX2xX3xXexX1xX6xX22xX49xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX46xX88xXdxX3xX5x17586xX22xX85xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX14xX37xX65xXaxX12xXf1xX68xX65xX3xX17xX18xX6xX3xX4bxX13dxX3xX3axX17xX18xX6xX3xX179xX22xX49xX40xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX14xX37xX65xXaxX12xX200xX319xX3xXbxX1xe724xX22xX3xX37xX47xX22xX49xX3xX5xX88xX17xX3xXexX1xX18xXccxX4xX3xX5xX88xX3xXexX1xX68xX22xX12dxX3xX5xX19bxX3xX37xX47xX22xX49xX3xX5xX88xX17xX3xXexX1xX18xXccxX4xX3xX4xX3c0xX17xX3xX17xX19bxX18xX12dxX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX46xX2daxXexX3xXexX1xX54xX83xX22xX49xX12dxX3xX7xX54xX22xX49xX3xXexX64xX65xX12dxX3xXexX248xX3xXexX1xX64xXbxX85xX3xX87xX19bxX3xX17xX18xX6xX3xX4bxX13dxX3xXexX54xX83xXdxX3xXexX1d5xX3xX384xX3xX42xX3xX2xX389xX49xX12dxX3xX46xX1d5xX6xX3xX7xX7fxX4xX3xX5xX64xX65xX3xX22xX54xX55xX4xX3xXexX1xX18xXccxX4xX3xX18xXccxX22xX49xX3xX3axX22xX49xX88xX65xX3xX2xX3xXexX1xX6xX22xX49xX12dxX3xX4xX1xXdxX6xX3x129b1xX3xX42xX3x13605xX3xX5xX3c0xX22xX40xX12dxX3xX46xX1d5xX6xX3xX49xXdxX9axX3xX22xX19bxXexX3xX4bxX7fxXbxX3xX46xX88xX14xX3xX22xX83xXdxX3xX4bxX6xX18xX85xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX14xX37xX65xXaxX12xXf1xX68xX65xX3xX17xX18xX6xX3xX17xX88xX18xX3xX1xX4cxX22xX49xX3xX3axX17xX18xX6xX3xX22xX50xXdxX40xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX14xX37xX65xXaxX12x176b1xX18xX6xX3xX22xX50xXdxX3xX5xX88xX3xX5xX14xX8cxXdxX3xX4xX68xX65xX3xX22xX1xX13dxX12dxX3xX17xX74xX4xX3xX20x13e45xX12dxX3xXbxX1xX68xX22xX3xX22xX1xXdxXa3xX18xX3xX22xX1xX19bxX22xX1xX85xX3xXcxX1xX64xX65xX3xX17xX74xX4xX3xX1xX14xX6xX22xX49xX3xX22xX1xXdxXa3xX18xX3x129f3xX3xX4xX19bxX4xX3xX46xX47xX22xX49xX3xX289xX1d5xX22xX49xX3xX22xX50xXdxX12dxX3xX22xX83xXdxX3x123f2xX17xX3xXexX1xX64xXbxX85xX3xXcxX1xX68xX22xX3xX4xX68xX65xX3xX22xX1x16d2bxX22xX12dxX3xX4xXfaxX3xX17xX88xX18xX3xX1bexX6xX22xX1xX3xX1xX6xX65xX3xXexXecxX17xX3xX4bxX13dxX85xX3xX87xX19bxX3xX22xX1xX13dxX12dxX3xX17xX74xX4xX3xX4bxXccxXdxX12dxX3xX1xX6xXdxX3xX17xX265xXexX3xX22xX1xX58cxX22xX85xX3xX13xX14xX6xX3xX17xX18xX6xX3xX22xX50xXdxX3xX22xX1xX13dxX3xX4xXfaxX3xX17xX88xX18xX3xX1xX4cxX22xX49xX3xX46xX88xX3xX17xX74xX4xX3xX289xXdxX248xX22xX49xX3xX5x1438cxX3xX1xX14xX265xX4xX3xX4xXfaxX3xX7dxX1xXdxX3xX17xX74xX4xX3xX4abxX3xX42xX3xX4afxX3xX20xX179xX22xX49xX3xX55fxX3xX17xX319xXexX3xX22xX49xX74xX22xX3xXexX1xX68xX22xX85xX3x14db9xX18xX18exX3xX1xXdaxX22xX1xX3xX4xX3c0xX18xX3xX17xX88xX18xX3xX4bxX13dxX3xX1xX83xXdxX3xXexXecxX17xX85xX3xX87xX14xX8cxXdxX3xX4xX68xX65xX3xX22xX88xX65xX3xX289xX6xX3xX1xX14xX6xX3xX7dxX2daxXexX3xX1acxX18xX18exX3xX46xX88xX14xX3xX4xX18xXccxXdxX3xX1bexX18xX68xX22xX3xX4bxX3c0xX18xX3xX1x11a1exX3xX3axXexX1d5xX3xXexX1xX19bxX22xX49xX3x1714dxX3xX4bxX2daxX22xX3xXexX1xX19bxX22xX49xX3xX384xX3xX1xX88xX22xX49xX3xX22xX365xX17xX40xX85xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX14xX37xX65xXaxX12xX200xX319xX3xXbxX1xX406xX22xX3xX37xX47xX22xX49xX3xX5xX88xX17xX3xXexX1xX18xXccxX4xX3xX5xX88xX3xXexX14xX88xX22xX3xX4xX68xX65xX3xX17xX18xX6xX3xX22xX50xXdxX85xX3xX3bxX6xX18xX3xX4bxX68xX65xX3xX5xX88xX3xX22xX1xX1dxX22xX49xX3xXbxX1xX54xX83xX22xX49xX3xXexX1xX18xXccxX4xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xXexX289xf58dxX3xX20xX21xX22xX1xX3xX4xXc1xX3xXexX1xX180xX3xXexX1d5xX3xX4xX68xX65xX3xX17xX18xX6xX3xX22xX50xXdxX85xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX14xX37xX65xXaxX12xXf1xX1xX1dxX6xX3xX17xXc1xX22xX3xX22xX1xX74xXexX12dxX3x12ac3xX3xX1xX18xX65xX2daxXexX12dxX3xXexX248xX3xXexX1xX64xXbxX24exX3xX87xX64xX65xX3xXexX14xX88xX22xX3xX4xX68xX65xX3xX384xX49xX3xX4bxX9axX3xXbxX1xX83xXdxX3xX7dxX1xX179xX12dxX3xX7xX7fxX4xX3xX5xX64xX65xX3xX22xX54xX55xX4xX3xX18xXccxX22xX49xX3xXexX289xX14xX22xX49xX3xX22xX49xX88xX65xX12dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX22xX1xXdxXa3xX18xX3xX5xX3c0xX22xX85xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX14xX37xX65xXaxX12xXf1xX1xX1dxX6xX3xX20xX21xX22xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX22xXa3xX3xX55fxX3xX22xX1dxX3xX7xX6xX18xX3xX7dxX1xXdxX3xX7xXdxX22xX1xX3xX4bxX5f1xX24exX3xX87xX64xX65xX3xXexX14xX88xX22xX3xX4xX68xX65xX3xXexX1d5xX3x1485dxf097xX49xX3xX42xX3xX2xX7dfxX7dfxX49xX3xX22xX64xX18xX3xX7dx12174xX3xX5xX64xX65xX3xX22xX54xX55xX4xX3xXexX7fxX17xX85xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX14xX37xX65xXaxX12xXf1xX1xX1dxX6xX3xX7xX6xXdxX3xX7dxX1xX55xXbxX24exX3xX87xX64xX65xX3xX4xX68xX65xX3xXexX54xX83xXdxX3xX3axXexX14xX88xX22xX3xX4xX68xX65xX40xX3xX4afxX7dfxX49xX3xX49xXdxX9axX3xX22xX1xX13dxX3xX4xX47xX22xX49xX3xX46xX55xXdxX3xX4afxX7dfxX49xX3xX5xX19bxX3xX22xX19bxX22xX49xX3xX1xX14xX6xX3xXexX289xX7fxX22xX49xX3xX46xX88xX3xX4abxX7dfxX49xX3xX5xX19bxX3xX5xX14x17096xXexX3xX17xX4cxX17xX3xX3axX4xX535xX22xX3xX49xX74xXdxX3xX5xX88xX3xX37xX8cxX3xX4xX578xX17xX40xX85xX3xXcxX64xXexX3xX4xX18exX3xX1xX83xX3xX22xXfaxX22xX49xX3xX37xX47xX22xX49xX3xX4bxX7fxXbxX3xX20xXfaxX3xX22xX83xXdxX3xX7dxX1xX55xXbxX3xX7xX6xXdxX3xX4bxX6xX18xX85xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX14xX37xX65xXaxX12xXf1xX68xX65xX3xX17xX18xX6xX3xX5xX10xX14xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX14xX37xX65xXaxX12xX200xX319xX3xXbxX1xX406xX22xX3xX37xX47xX22xX49xX3xX5xX88xX17xX3xXexX1xX18xXccxX4xX3xX5xX88xX3xXexX14xX88xX22xX3xX4xX68xX65xX3xX17xX18xX6xX3xX5xX10xX14xX12dxX3xX22xX1xX54xX22xX49xX3xXexX1xX54xX5exX22xX49xX3xX4bxX54xXa8xX4xX3xXbxX1xXccxXdxX3xX1xXa8xXbxX3xX4xX47xX22xX49xX3xX46xX55xXdxX3xX22xX1xX1dxX22xX49xX3xX46xX6f5xX3xXexX1xX18xXccxX4xX3xX7dxX1xX19bxX4xX3xXexX8cxX14xX3xXexX1xX88xX22xX1xX3xXbxX1xX54xX83xX22xX49xX85xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX14xX37xX65xXaxX12xXcxX1xX18xXccxX4xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX7xX54xX22xX49xX3xXexX64xX65xX3xX1xX6xX65xX3xXexXc1xX3xX17xX19bxX18xX3xX4xXddxX22xX49xX3xXexX1xX54xX5exX22xX49xX3xX4bxX54xXa8xX4xX3xXbxX1xXccxXdxX3xX1xXa8xXbxX3xX46xX55xXdxX3xX17xX319xXexX3xX7xXccxX3xX46xX6f5xX3xXexX1xX18xXccxX4xX3xX7dxX1xX19bxX4xX3xX4bxX180xX3xX4xX1xX2daxX3xXexX1xX88xX22xX1xX3xX4xX6xX14xX3xX37xX19bxX22xX85xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX14xX37xX65xXaxX12xX200xX3bxX85xX3xX13xX14xX88xX22xX49xX3xe2f1xX18xX68xX22xX3xX3exX8cxXdxX0xX25xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quả lựu ngừa ung thư vú

Quả lựu ngừa ung thư vú
2010-11-10 11:20:49

(SK&ĐS) - Lựu là loại cây phổ biến ở nước ta, thường thấy trong đình chùa hoặc trồng làm cảnh. Lựu còn được trồng để thu hoạch quả. Quả lựu được nhiều chị em ưa thích vì...

Thành lập 15 loại mô hình phòng chống tội phạm

Thành lập 15 loại mô hình phòng chống tội phạm
2010-11-10 08:09:45

(QT) - Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xây dựng được 15 loại mô hình phòng chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội ở trên 100 xã, phường, thị trấn với một số mô hình...

Bệnh hô hấp, tiêu hóa ở trẻ tăng nhanh

Bệnh hô hấp, tiêu hóa ở trẻ tăng nhanh
2010-11-10 08:04:06

(QT) - Tuần qua, đã có tới 500 trường hợp bệnh nhi đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, ngày cao điểm nhất có tới 104 trường hợp đến khám vì các chứng sốt, tiêu chảy,...

Hơn 2.000 sinh viên tranh tài kế toán

Hơn 2.000 sinh viên tranh tài kế toán
2010-11-09 16:02:29

(TTO) - Sáng 7-11, hơn 2.000 sinh viên từ 10 trường đại học khối ngành kinh tế trên địa bàn TP.HCM đã bước vào vòng sơ khảo cuộc tranh tài về kế toán - kiểm toán - tài chính...

Thanh Hóa: trả lại các khoản thu trái quy định

Thanh Hóa: trả lại các khoản thu trái quy định
2010-11-09 16:01:47

(TTO) - Sáng 8-11, ông Nguyễn Ngọc Dũng - trưởng Phòng GD-ĐT TP Thanh Hóa - cho biết từ phản ảnh của phụ huynh học sinh, phòng đã phát hiện tại Trường THCS Trần Mai Ninh có thu...

Trời lạnh, phòng bệnh tai mũi họng ở trẻ em

Trời lạnh, phòng bệnh tai mũi họng ở trẻ em
2010-11-09 15:59:46

(SK&ĐS) - Sáng nay thứ 2 đầu tuần, vừa vào phòng làm việc, cô nhân viên tiếp nhận bệnh nhân kiểm tra thính lực đã thông báo ngay: “Hôm nay các bé trong lịch hẹn không đến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết