Cập nhật:  GMT+7
b5a2x115d6xdcb3xdd45x1385bxb6e2x10e97xeaf2x12507xX7x14315xfdf6x12b64xd7f8x100ffx12cc6xX5xd7bfxXaxdc1bx108b1xd262x10dfbxX1xX3x116e5xdee2xX15x128d2xX3xX18x123c6xXbxX3xX4x139f5xX6xX3xX15xX1bx137ccx13781xXdxX3xX4xX1xXdx123b6xX15xX3xX7x122bcxX3xX4x127c9xX15xX1bxX3xX6xX15xX0xfaf6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xcfcdxXaxX12xdcaexe262xXcxbe89xX3x12b81xX3x134fcxXcxX35xXdxX3x12071xda11xXexX3xXexX5dxe7dfxX15xX3xXexX5dx11683xX15xX1bxX3xX1xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX4x1372axX15xX1bxX3xX15xX1xX27xX3xX15xX1xb70axX15xX1bxX3xXbxX1x122f6xbb32xX3xX4xX1xX5exXexX3xXexf675xXexX3xX18xX1exXbxX3xX4xX22xX6xX3xX4xX1xXdxX2exX15xX3xX7xX32xX3xb637xX35xX15xX1bxX3xX6xX15xX3xX15xX1xX63xX15xX3xX4exX63xX15xX3xX5xXdx13d5bxX88xX3xd294xX1xXdxX2exXexc6a0xX3x138b8x10845xX3xX15xX1xX63xX15xX3xX4exX63xX15xX3xXbxX1x11b6bxX4xX3xXc1xXcfxX3xX15xX1xX27xX3xX18xbc95xX15xX1bxX3xX4xX1xd3c0xX3xbfa7x12fb1xX4xd652xX3xXcxX35xXdxX3xX88xd5b4xX15xX1bxX3xX5dxee09xX15xX1bxX3xX1xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX14x1388dxX3xX7xfeefxX3xXex13f90xXecxX3xX5dxX6xX3xX1xXdx13a41x12fabxX3xXe3xX15xX1bxX3xXexX90xXexXbfxX3xX5xX6xX15xX3xXex12c00xX6xX3xXexX5dxXecxX15xX1bxX3xX5xcf91xX4xX3xX5xX27xfa32xX15xX1bxX3xXa4xX35xX15xX1bxX3xX6xX15xX3xX15xX1xX63xX15xX3xX4exX63xX15xX3xX15xfdc9xXdxX3xX5dxXdxXb7xX15xX1bxX3xX4xX77xX15xX1bxX3xX15xX1xX27xX3xX15xX1bxX27xX28xXdxX3xX4exX63xX15xX3x12c15xXdxX10fxXexX3xbe00xX6xX88xX3xX15xX145xXdxX3xX4xX1xX110xX15xX1bxfd0cxXbfxX3xX18xX145xX3xX5xX14xX3xX15xX1xX81xX15xX1bxX3xX4exdc85xX15xX1bxX3xX4xX1xX81xX3xX88xX19xX4xX3xX88xX107xX4xX3xX15xX1xX27xX15xX1bxX3xX4xX1xXe3xX6xX3xX4xX1xX6xX15xX3xXexXc2xX15xX1xX3xX4x10dccxX88xX3xXexX5dxXecxX15xX1bxX3xX5x12926xX3xXexX1xX27xX3xX4xX22xX6xX3xX4xX1xfcb8xX3xX166xX1bxX110xX101xf2eaxX15xX3xX13xXdaxX15xX1bxX3xXe2xX14xXecxX3xX1bxb789xXdxX3xX18xX2exX15xX3x1019bxX1xX183xX15xX1bxX3xX1d9x11e90xX3x12930x1152cxXbfxX3xXa4xX35xX15xX1bxX3xX6xX15xX3xXexf093xX15xX1xX3xX52xX110xX1a9xX15xX1bxX3xXcxX5dxX1bfxX3xX18x1072bxX3xe253xX14xX101xX3xXexX120xX3xXexXc2xX15xX1xX3xX4xX1a9xX88xXbfxX3xXexX5exX88xX3xX5xX183xX15xX1bxX3xX200xXdxX2exXexX3xbcfdxX15xX3xX4xX22xX6xX3xX88xXc2xX15xX1xX3xX18xX90xXdxX3xXc1xbc82xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX166xX1bxX110xX101xX1c5xX15xX3xX161xd629xX15xX3xXe2xXe3xX4xXbfxX3xX1xXdxX10fxX15xX3xX5xX14xX3xX4xX1xXdxX2exX15xX3xX7xX32xX3xX15xX1bxX1xX32xX6xX3xXc1xXcfxX3xXexX1xX110xX19xX4xX3xX1d9xX1xX183xX15xX1bxX3xX1d9xX1e0xX3xX1e2xX1e3xXbfxX3xXa4xX35xX15xX1bxX3xX6xX15xX3xXexX1efxX15xX1xXe5xX0xX3cxXbxX12xX0xXexX6xX200xX5xX10xX3xX7xXexX101xX5xX10xX9xXaxX88xX6xX5dxX1bxXdxX15xc180xX1e2xXbxc7b9xX3xX6xX110xXexXecxXaxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX88xX1bxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX3cxX3cxX4xXe5xX200xX6xXecxd8fbxX110xX6xX15xX1bxXexX5dxXdxXe5xXc1xX15xX3cxX4exX10xX7xXbaxXexXecxXbxX3cxX15xX10xb861xX7xX3cxX2x130b4xd6c7x11dc3xX3cxf79exX2d9xX4exX2xX2xbd71xX2xbda3xX2dbxX2d9xXexX2xX1e2xX2d8xX2d7x13cc6xX2d9xX5xX2xXe5xed4dxXbxX1bxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX5dxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2eexXecxX4exX101xXaxX12xXa4xX1xX1bfxX3xXe2xX14xXecxX3xX15xX1xd911xX15xX3xX5xX107xXdxX3xX4xX1xXdxX2exX4xX3xXc1xXe0xX3xX88xX14xX3xX88xXc2xX15xX1xX3xX18xX1b3xX15xX1xX3xX5dxX21fxXdxX3xXexf834xX3xXexX6xX101xX3xX6xX15xX1xX3xXe2xXe3xX4xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX5dxX12xX0xX3cxXexX6xX200xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xXecxX4exX101xXaxX12xXcxX5dxX6xXecxX3xX18xcc35xXdxX3xXc1xX230xXdxX3xX4xX1xc942xX15xX1bxX3xXexX35xXdxXbfxX3xX6xX15xX1xX3xXe2xXe3xX4xX3xX4xX1xXecxX3xX200xXdxX2exXexXbfxX3xXexX5dxXecxX15xX1bxX3xXbaxX1xXdxX3xX5xX14xX88xX3xX15xX1xXdxX10fxX88xX3xXc1xXcfxX3xXexX110xf8cbxX15xX3xXexX5dxX6xXbfxX3xX200xX1a9xXecxX3xXc1xX10fxX3xX29cxX110xX15xX1bxX3xX2bdxX110xX6xX15xX1xX3xXbaxX1xX110xX3xXc1xX12axX4xX3xXexX5dxXcfxX3xX7x100d0xX3xX13xXe2xX166x13dc2xX3xXexX1efxX15xX1xX3xXexX1xXc2xX3xXbxX1xX1b3xXexX3xX1xXdxX10fxX15xX3xX4xX145xX3xX88xX19xXexX3xX4xX1xXdxX2exX4xX3xXc1xXe0xX3xX200xX1bfxX3xX18xX1b3xX15xX1xX3xX5dxX21fxXdxX3xXexX5dxXb7xX15xX3xX18xX27xX28xX15xX1bxXe5xX3xX52xX110xX6xX3xXbaxXdxX1fexX88xX3xXexX5dxX6xX3xX200xXb7xX15xX3xXexX5dxXecxX15xX1bxX3xX4xX145xX3xX88xX19xXexX3xX7xX90xX3xX1bxXdxX5exX101xX3xXexX28xX3xXex11c2axX101xX3xXexX1xX63xX15xX3xX1bxXdaxX88xX299xX3xd306xXdxX5exX101xX3xX18xX23fxX15xX1bxX3xXbaxec87xX3xX29cxX10xX3xX88xX1b3xX101xXbfxX3xX1bxXdxX5exX101xX3xXbxX1xc632xXbxX3xX5xX1b3xXdxX3xX29cxX10xXbfxX3xXexX1xc733xX3xX313xX13xc2d0xXcxXbfxX3xXexX1xX485xX3xece8xXcx1410ex1235axX3xXexX5exXexX3xX4xX1a9xX3xX18xd45bxX110xX3xX88xX6xX15xX1bxX3xXexXb7xX15xX3xX166xX1bxX110xX101xX1c5xX15xX3xX13xXdaxX15xX1bxX3xXe2xX14xXecxXbfxX3xXexX5dxX388xX3xXexX107xXdxX3xXbxX1xX27xX28xX15xX1bxX3xXe2xX35xX15xX1bxX3x131e8xX27xX21fxX15xX1bxXbfxX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX90xX3xXe2xX35xX15xX1bxX3xX13xX14xX3xXc1xX14xX3xX1xX21fxX15xX3xX2d8xX3xXexX5dxXdxX10fxX110xX3xX18xXdaxX15xX1bxX3xXexXdxX49exX15xX3xX88x10117xXexXe5xX3xX166xX1bxX6xX101xX3xX7xX6xX110xX3xX18xX145xXbfxX3xX6xX15xX1xX3xXe2xXe3xX4xX3xX18x12515xX3xX200xX1b3xXecxX3xX4xX1b3xXecxX3xX7xX12axX3xXc1xXdxX10fxX4xX3xX5xXb7xX15xX3xX4xX1xX1efxX3xX1xX110xX101xX3xX18xX19xXdxX3xXc1xX14xX3xX5xXdxXb7xX15xX3xX5xX107xX4xX3xXexXc2xX88xX3xX4xX1xX22xX3xX15xX1xX63xX15xX3xX4xX22xX6xX3xX4xX1xXdxX2exX4xX3xXc1xXe0xX3xX18xX1fexX3xXexX5dxX1a9xX3xX5xX107xXdxXe5xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xXecxX4exX101xXaxX12xX3e8xX12axX6xX3xXc1xX14xXecxX3xX15xX1xX81xX15xX1bxX3xXexX1xX35xX15xX1bxX3xXexXdxX15xX3xX4xX1b3xX3xX15xX1xX63xX15xX3xXexX5dxXecxX15xX1bxX3xX1bxXdxX5exX101xX3xXexX28xX3xXexX44fxX101xX3xXexX1xX63xX15xXbfxX3xX6xX15xX1xX3xXe2xXe3xX4xX3xX18xX51cxX3xX5xXdxXb7xX15xX3xX1xX10fxX3xX18xX27xX12fxX4xX3xXc1xX230xXdxX3xX4xX1xX1bfxX3xXe2xX14xXecxX3xXc1xX14xX3xX88xX28xXdxX3xX4xX1xX1bfxX3xX18xX2exX15xX3xXc1xX23fxX15xX3xXbxX1xX183xX15xX1bxX3xX4xX22xX6xX3xX18xX19xXdxX3xX18xX1fexX3xX5xX14xX88xX3xX4xX1b3xX4xX3xXexX1xX22xX3xXexXcfxX4xX3xXexX5dxX1a9xX3xX5xX107xXdxX3xXexX14xXdxX3xX7xX1a9xX15xX3xX4xX44fxX15xX1bxX3xX1bxXdxX5exX101xX3xXexX28xX3xX4xX1xXecxX3xX4xX1xX1bfxXe5xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xXecxX4exX101xXaxX12xXa4xX1xX1bfxX3xXe2xX14xXecxX3xXbaxX1fexX3xX5xX107xXdxX299xX3xX58xX13xX35xX88xX3xX18xX145xXbfxX3xXexX35xXdxX3xX18xXdxX3xX29cxX10xX3xX88xX1b3xX101xX3xXexX345xX3xX4xX21fxX3xX2bdxX110xX6xX15xX3xXc1xX49exX3xX15xX1xX14xX3xX5dxXdxXb7xX15xX1bxX3xX3e3xX3xX18xX27xX28xX15xX1bxX3xX4cfxX467xX3xXcxX1xX27xX28xX15xX1bxX3xX1e0xXdxX10fxXexXe5xX3xX1e0xX1xXdxX3xXc1xX49exX3xX18xX2exX15xX3xX15xX1xX14xXbfxX3xXexX35xXdxX3xX88xX230xXdxX3xX200xXdxX2exXexX3xX88xXc2xX15xX1xX3xX200xX1bfxX3xX88xX5exXexX3xX4xX1xXdxX2exX4xX3xXc1xXe0xX3xX15xX1xX27xX15xX1bxX3xXbaxX1xX35xX15xX1bxX3xX200xXdxX2exXexX3xX18xX1b3xX15xX1xX3xX5dxX21fxXdxX3xX4xX1x138e6xX3xX15xX14xXecxX3xXc1xX14xX3xX15xX1bxX1xX32xX3xX7xX104xX3xXbaxX1xX35xX15xX1bxX3xX200xX6xXecxX3xX1bxXdxX28xX3xXexXc2xX88xX3xX5xX107xXdxX3xX18xX27xX12fxX4xXe5xX3xXcxX1xX323xXexX3xX200xX5exXexX3xX15xX1bxX28xX3xX5xX14xX3xX7xX6xX110xX3xX18xX145xX3xXbaxX1xX35xX15xX1bxX3xX5xX63xX110xXbfxX3xXexX35xXdxX3xX15xX1xX323xX15xX3xX18xX27xX12fxX4xX3xX18xXdxX10fxX15xX3xXexX1xXecxX107xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX6xX15xX1xX3xXe2xXe3xX4xX3xX4xX1xXecxX3xX200xXdxX2exXexX3xX15xX1xX502xXexX3xX18xX27xX12fxX4xX3xXc1xXe0xX3xX4xX22xX6xX3xXexX35xXdxX3xXc1xX14xX3xX1xX1exX15xX3xX18xX2exX15xX3xXc1xX23fxX15xX3xXbxX1xX183xX15xX1bxX3xXe2xX19xXdxX3xXa4xX1a9xX15xX1xX3xX7xX1b3xXexX3xX200xX1a9xXecxX3xXc1xX10fxX3xXexX5dxXcfxX3xX7xX3e3xX3xX13xXe2xX166xX3e8xX3xXexX1efxX15xX1xX3xX18xX1fexX3xX15xX1xX323xX15xX3xX5xX107xXdxX3xXexX14xXdxX3xX7xX1a9xX15xX173xX3xXe5xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xXecxX4exX101xXaxX12xXa4xX1xXdxX6xX3xX7xX485xX3xX4xX1a9xX88xX3xX29cxX388xX4xX3xX4xX22xX6xX3xX88xXc2xX15xX1xX3xX7xX6xX110xX3xXbaxX1xXdxX3xX15xX1xX323xX15xX3xX5xX107xXdxX3xXexX14xXdxX3xX7xX1a9xX15xXbfxX3xX4xX1xX1bfxX3xXe2xX14xXecxX3xX4xX1xXecxX3xX200xXdxX2exXexXbfxX3xX4xX1xX1bfxX3xX5dxX5exXexX3xX29cxX388xX4xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xXexX5dxX27xX230xX4xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX18xX1exXbxX3xX4xX22xX6xX3xX4xX1xXdxX2exX15xX3xX7xX32xX3xX166xX1bxX110xX101xX1c5xX15xX3xX161xX23fxX15xX3xXe2xXe3xX4xXe5xX3xX52xX110xX6xX3xX18xX63xX101xXbfxX3xX4xX1xX1bfxX3xX4xX77xX15xX1bxX3xX1bxX1d2xXdxX3xX5xX28xXdxX3xX4xX1a9xX88xX3xX21fxX15xX3xX7xX63xX110xX3xX7x14352xX4xX3xX15xX1xX5exXexX3xX18xX2exX15xX3xX6xX15xX1xX3xXe2xXe3xX4xX3xX4xX77xX15xX1bxX3xX15xX1xX27xX3xXexX323xXbxX3xXexX1xX1fexX3xXe2xX19xXdxX3xXa4xX1a9xX15xX1xX3xX7xX1b3xXexX3xX200xX1a9xXecxX3xXc1xX10fxX3xXexX5dxXcfxX3xX7xX3e3xX3xX13xXe2xX166xX3e8xX3xXexX1efxX15xX1xXbfxX3xX1d9xX1xX183xX15xX1bxX3xX1d9xX1e0xX3xX1e2xX1e3xX3xXc1xX14xX3xX5xX12axX4xX3xX5xX27xX12fxX15xX1bxX3xXa4xX35xX15xX1bxX3xX6xX15xX3xXexX1efxX15xX1xX3xX52xX110xX1a9xX15xX1bxX3xXcxX5dxX1bfxX3xX18xX51cxX3xX1bxXdxX1b3xXecxX3xX4exXcfxX4xXbfxX3xX5dx117faxX15xX3xX5xX110xX101xX10fxX15xX3xX15xX1xX81xX15xX1bxX3xX4xX1xXdxX2exX15xX3xX7xX32xX3xX4xX145xX3xXbxX1xX87xX88xX3xX4xX1xX5exXexX3xX18xX107xXecxX3xX18xXe3xX4xX3xX4xX6xXecxX3xX18xX1exXbxXbfxX3xXc1xXc2xX3xX15xX1xX63xX15xX3xX4exX63xX15xX3xXbxX1xXcfxX4xX3xXc1xXcfxXe5xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX313xXecxX4exX101xXaxX12xXcxX1xXcfxX4xX3xX52xX110xX101xXb7xX15xX0xX3cxXbxX12


Các tin đã đưa

Bão tan, ngư dân tiếp tục ra khơi

Bão tan, ngư dân tiếp tục ra khơi
2017-09-17 19:02:11

(QT) - Bão số 10 đi qua, những ngày này tại tỉnh Quảng Trị trời đã có nắng, biển lặng sóng trở lại. Sau khi khắc phục xong những thiệt hại trước mắt do bão gây ra, người dân đã...

Khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 10
2017-09-17 18:57:49

(QT) - Bão số 10 đi qua, các địa phương trong tỉnh Quảng Trị đã phải gánh chịu khá nhiều thiệt hại. Với sự vào cuộc chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền trong công tác...

Thúc đẩy sự phát triển tư duy của trẻ

Thúc đẩy sự phát triển tư duy của trẻ
2017-09-15 13:46:35

(QT) - Thời gian qua, chương trình “Bàn tính và số học trí tuệ UCMAS” đã góp phần giúp nhiều em nhỏ trên địa bàn có sự phát triển vượt bậc về khả năng tư duy, tập trung, ghi...

Cơ sở cai nghiện nằm gần… trường học

Cơ sở cai nghiện nằm gần… trường học
2017-09-15 05:58:12

(QT) - Gần đây, người dân khu phố 1, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà rất bất an khi cơ sở điều trị Methadone chuyển về đóng trên địa bàn. Điều đáng quan ngại là cơ sở này...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết