Cập nhật: 19/12/2016 06:11 GMT+7
3b40xc22bxf4caxd717xdc96xd9c5xc594x5df9x10589xX7xfc0bx731ax94d2xe9d3xe39cx8916xX5x8e5fxXaxd094x8fd3x5ecbxfa98xa411xX3xXexX1xc31exce67xX4xX3xX16xXdx416exac38xX3xec9axX6xX1axX3xX5x8560xX1axb710xX3xX15xX16xX1ax3cd4xX3xX4xec29xX3xX16xXdxX20xX21xX3xXexX1x6035xX15xX1xX3xX5xe90exX4xX0xb8bbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6fafxX10xX6xcf92xXaxX12xf592x7054x566bx8e6cxa31cxX3x9473xX3xc977xXdxd1c4xX4xX3xX55xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX6xX1axX3xXexX1x9f1cxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX55x70d8xXdxX3xX4xede5xX3xXexX1x56f4xX3xX5xX84xX21xX3xXexb2abxX15xX16xX3xX15xX16xX1axX2fxX3xX4xX32xX3xX16xXdxX20xX21xX3xXexX1xX3bxX15xX1xX3xX5xX40xX4xX3x4816xX3xXbxX1xb110xX3xX15x3ca1xX2axX3xXexX1xX10xe78dxX3xb106xb262xXexX3x98faxX1axX20xX3xXbdxX1xX20xXbbxX3xX7xbaf2xXexX3xX4xbb18xX6xX3xX15xX1xX88xX21xX3xX15xX16xX1xXdxbb8dxX15xX3xX4xa069xX1axX3xXexX1xX1axcfaexX4xX3xX5bxX52xX3x6ab7xX3xXbdxX1xXbbxX6xX3xX52xX6x572bx7abexX6xXf4xX55xX3xX21xaeb5xXdxX3xX23x7ff3xc18fxX4xX3xX4xa076xX15xX16xX3x103c5xX1bxX3xXexXf4xXdbxX15xX3xXexX7bxX3xdd75xX21xX10xXf4xXdxX4xX6xX15xX3x931exXbbxX1axXf4xX15xX6xX5xX3xXbbx4adcxX3x427bxXbxXdxX55xX10xX21xXdxXbbxX5xXbbxX16xX2fx65b0xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx96baxXbbxX55xX2fxXaxX12xX59xX1xX88xX21xX3xX15xX16xX1xXdxXdbxX15xX3xX4xXdfxX1axX3xX23xf845xX3xXexX1xX6xX21xX3xXbdxX1xX20xXbbxX3xX55xXb5xX3xX5xXdxX62xX1axX3xX2fxX3xXexXbexX3xX4xXcfxX6xX3x5b48xX177xX133x108bdxX177x8b1bxX3xXbxX1xXb2xX3xX15xXb5xX2axX3xX4xX1xda15xX3xXexXf4x55f4xX15xX16xX3xX23xXbexX15xX3xXf5xXdxX62xX4xX3xX55xX14xX15xX16xX3xX4xXcbxX4xX3xX5xXbbxa8adxXdxX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX6xX1axX3xX15xX1xXffxX3xX6xX7xXbxXdxXf4xXdxX15xX2axX3xX6xX4xX10xXexX6xX21xXdxX15xXbbxXbxX1xX10xX15xX3xX58xXbxX6xXf4xX6xX4xX10xXexX6xX21xXbbxX5xX5cxX3xXf5xX84xX3xXdxX108xX1axXbxXf4xXbbxX125xX10xX15xX133xX3xf4aaxXbexXexX3xXc1xX1axX20xX3xXbxX1xX28xX15xX3xXexX3bxX4xX1xX3xX4xX1xXbbxX3xXexX1xef08xX2fxX3xXf5xXdxX62xX4xX3xX7x9feexX3xX55xXb2xX15xX16xX3xXexX1xXffxX7bxX15xX16xX3x46dexX1axX2fxXdbxX15xX3xXf5xX84xX3xX5xX28xX1axX3xX55xX84xXdxX3xX58xXbdxX1xXbbxX20xX15xX16xX3xd5d6xX3xX15xX93xX21xX3xX1xXbbxb651xX4xX3xX1xX32xX15xX5cxX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xXdxX108xX1axXbxXf4xXbbxX125xX10xX15xX3xX5xX84xX21xX3xXexX93xX15xX16xX3xX15xX16xX1axX2fxX3xX4xX32xX3xX16xXdxX20xX21xX3xXexX1xX3bxX15xX1xX3xX5xX40xX4xX3xXexX1xXdbxX21xX3xX2xX17cxf805xX3xXf5xX84xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX6xX4xX10xXexX6xX21xXdxX15xXbbxXbxX1xX10xX15xX3xXbdxX1xXdxXbexX15xX3xXexdd4cxX3xX5xX62xX3xX15xX84xX2fxX3xXexX93xX15xX16xX3xa82fxX27cxX133xX0xXexX6xX108xX5xX10xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX21xX6xXf4xX16xXdxX15xa887x635axXbxX21cxX3xX6xX1axXexXbbxXaxX12xX0xXexXf4xX12xX0xXexX55xX12xX0xXdxX21xX16xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX21xX6xX21cxX5exb2b2xXdxX55xXexX1xX2c1xX3xX2xX17cxX17cxX27cxX3x839dxXdxX21xXbxXbbxXf4xXexX6xX15xXexXaxX3xXdxX55xX9xXaxXdxX21xX16x5544xccbbxX2xX177xX177xX235xX177xX125xX17cxX5exX4xX177xX2c2xX235xX5exX2xX2xX10xX235xX5exX17ax5e9bxf0f3xX2xX5exX6xX108xX10xX4xX55xX108xX108xX6xX17cxX235xX2xX319xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX6xX1axX3xX5xX28xX1axX3xX55xX84xXdxX3xX4xX88xX3xXexX1xX8cxX3xX5xX84xX21xX3xXexX93xX15xX16xX3xX15xX16xX1axX2fxX3xX4xX32xX3xX16xXdxX20xX21xX3xXexX1xX3bxX15xX1xX3xX5xX40xX4x73c2xX15xX1xX2c1xX3xX52xX127xX113xX5axXcxX52xX133xX3x6ecaxc2d0xX59xX127x4a93xX37fxXaxX3xXexX2fxXbxX10xX9xXaxXbxX1xXbbxXexXbbxXaxX3xXbxX1xXbbxXexXbbxXdxX55xX9xXaxX304xX2xX177xX177xX235xX177xX125xX17cxX5exX4xX177xX2c2xX235xX5exX2xX2xX10xX235xX5exX17axX318xX319xX2xX5exX6xX108xX10xX4xX55xX108xX108xX6xX17cxX235xX2xX319xXaxX3xXf4xX10xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX2c1xX43xX43xX15xX5xX55xX133xXf5xX4xX21xX10xX55xXdxX6xX133xXf5xX15xX43xX2c2xX17cxX2xX235xX43xX6xX15xX1xX5exX16xXbbxX4xX5exX55xX1axXbbxX4xX5exXbxX1xXbbxX15xX16xX5exX2xX318xX17axX2c2xX17cxX235xX304xX2aaxX318xX304xX17axX318xX17axX133xea97xXbxX16xXaxX3xX1xX9xXaxX235xX318xX304xXaxX3xX2e4xX9xXaxX2aaxX304xX17cxXaxX3xX55xX6xXexX6xX5exXbbxXf4xXdxX16xXdxX15xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX2c1xX43xX43xX15xX5xX55xX133xXf5xX4xX21xX10xX55xXdxX6xX133xXf5xX15xX43xX2c2xX17cxX2xX235xX43xX6xX15xX1xX5exX16xXbbxX4xX5exX55xX1axXbbxX4xX5exXbxX1xXbbxX15xX16xX5exX2xX318xX17axX2c2xX17cxX235xX304xX2aaxX318xX304xX17axX318xX17axX133xX403xXbxX16xXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2c1xX43xX43xX15xX5xX55xX133xXf5xX4xX21xX10xX55xXdxX6xX133xXf5xX15xX43xXexX1xX1axX21xX108xX303xX2e4xX43xX177xX318xX17cxX43xX2c2xX17cxX2xX235xX43xX6xX15xX1xX5exX16xXbbxX4xX5exX55xX1axXbbxX4xX5exXbxX1xXbbxX15xX16xX5exX2xX318xX17axX2c2xX17cxX235xX304xX2aaxX318xX304xX17axX318xX17axX133xX403xXbxX16xXaxX43xX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexXf4xX12xX0xXexXf4xX12xX0xXexX55xX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX6xX1axX3xX5xX28xX1axX3xX55xX84xXdxX3xX4xX88xX3xXexX1xX8cxX3xX5xX84xX21xX3xXexX93xX15xX16xX3xX15xX16xX1axX2fxX3xX4xX32xX3xX16xXdxX20xX21xX3xXexX1xX3bxX15xX1xX3xX5xX40xX4xX371xX15xX1xX2c1xX3xX52xX127xX113xX5axXcxX52xX133xX3xX37exX37fxX59xX127xX382xX37fxX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexXf4xX12xX0xX43xXexX6xX108xX5xX10xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXbbxX55xX2fxXaxX12xX59xX16xX1axX2fxX3xX4xX32xX3xX21xX205xXexX3xXexX1xX3bxX15xX1xX3xX5xX40xX4xX3xX4xX6xXbbxX3xXbdxX1xX104xX15xX16xX3xX23xXffxX100xX4xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xc6f2xX15xX3xXaexX3xX15xX1xXb5xX15xX16xX3xX15xX16xXffxX7bxXdxX3xX55xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX6xX1axX3xXexXf4xXbbxX15xX16xX3xXbdxX1xXbbxX20xX15xX16xX3xX2c2xX3xX15xX93xX21xX133xX3x85a5xXdxX20xX21xX3xXexX1xX3bxX15xX1xX3xX5xX40xX4xX3xX4xa25axX15xX16xX3xXbdxX1xX104xX15xX16xX3xXexX1xX205xX2fxX3xX21cxX1axX205xXexX3xX1xXdxX62xX15xX3xXaexX3xX15xX16xXffxX7bxXdxX3xX55xX14xX15xX16xX3xX6xX7xXbxXdxXf4xXdxX15xX3xX5xXdx63a0xX1axX3xXexX1xX205xXbxX3xXf5xX84xX3xX5xXdxX5f1xX1axX3xX108xd191xX15xX1xX3xXexX1xXffxX7bxX15xX16xX133xX3xX1edxX1xX20xX3xX15xX93xX15xX16xX3xX16xXdxX20xX21xX3xXexX1xX3bxX15xX1xX3xX5xX40xX4xX3xXex7b66xX15xX16xX3xX108xcc48xX3xX21cxX10xX21xX3xX5xX84xX3xXbxX1xX20xX15xX3xXdfxX15xX16xX3xXbxX1xXb2xX3xXexXf4xXbbxX15xX16xX3xXf5xXdxX62xX4xX3xX55xX14xX15xX16xX3xX6xX7xXbxXdxXf4xXdxX15xX3xX5xXdxX5f1xX1axX3xX4xX6xXbbxX3xX15xX1xXffxX15xX16xX3xX5xXdxX5f1xX1axX3xX55xX14xX15xX16xX3xX15xX1xXffxX3xXf5xX578xX2fxX3xX1xXdxX62xX15xX3xX3bxXexX3xX23xXffxX100xX4xX3xXbdxXdbxX3xXexXbbxX6xX133xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xXbbxX55xX2fxXaxX12xXcxXf4xXffxXaexX15xX16xX3xX15xX1xX88xX21xX3xX15xX16xX1xXdxXdbxX15xX3xX4xXdfxX1axX2axX3xX5b1xX37fxX3xX5b1xX6xXf4xX2fxX3x831dxX1axXf4xX1xX6xX15xX2axX3xX5xXffxX1axX3xadb8xX2c1xX3xb4c4xXcxX602xX15xX1xX3xXexXf4xX1a4xX15xX16xX3xX16xXdxX20xX21xX3xXexX1xX3bxX15xX1xX3xX5xX40xX4xX3xX1xXdxX62xX15xX3xXbdxX1xXcbxX3xXbxX1xec15xX3xX108xXdxXbexX15xX3xXf5xX84xX3xX20xX15xX1xX3xX1xXffxXaexX15xX16xX3xX7xX28xX1axX3xX7x6604xX4xX3xX23xXbexX15xX3xX4xX1xX205xXexX3xX5xXffxX100xX15xX16xX3xX4xX1axXe5xX4xX3xX7xX1bxX15xX16xX133xX3xX60xXdxX62xX4xX3xXbxX1xXcbxXexX3xX1xXdxX62xX15xX3xX15xX1xXb5xX15xX16xX3xX2fxXbexX1axX3xXexX1bxX3xX15xX16xX1axX2fxX3xX4xX32xX3xX4xX88xX3xXexX1xX8cxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX23xX6f9xXdxX3xX23xXffxX100xX4xX3xX16xXdxX188xXbxX3xX4xX1xX188xX15xX16xX3xXexX6xX3xX21cxXcbxX4xX3xX23xX62cxX15xX1xX3xXbxX1xXffxX32xX15xX16xX3xX4xXcbxX4xX1xX3xX23xX8cxX3xXbxX1xde98xX15xX16xX3xX15xX16xX627xX6xX2axX3xXexXf4xXffxXfbxX4xX3xXbdxX1xXdxX3xXexX1xX3bxX15xX1xX3xX5xX40xX4xX3xX108xX712xXexX3xX23x7d3cxX1axX3xX16xXdxX20xX21xX3xXf5xX84xX3xX21cxX205xX1axX3xX23xXdxX3xX15xX16xX1xXdxXdbxX21xX3xXexXf4xX18cxX15xX16xb197xX133xX3xX59xX16xX1xXdxXdbxX15xX3xX4xXdfxX1axX3xX15xX84xX2fxX3xX4xX88xX3xX6d0xX3xX15xX16xX1xf6ccxX6xX3xX23xXcbxX15xX16xX3xXbdxX8cxX3xX55xXbbxX3xXf5xXdxX62xX4xX3xX55xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX4xX3xX16xXdxX20xX21xX3xX23xX6xX1axX3xX23xX15axX3xXbxX1xX6f9xX3xX108xXdxXbexX15xX3xX1xX32xX15xX3xXexXf4xXbbxX15xX16xX3xX2c2xX3xXexX1xX578xXbxX3xX15xXdxXdbxX15xX3xXc1xX1axX6xX133xX3xXcxXf4xX188xX4xX3xX5axX28xX21xX0xX43xXbxX12


Các tin đã đưa

Ra mắt sách cùng quỹ học bổng dành cho sinh viên

Ra mắt sách cùng quỹ học bổng dành cho sinh viên
2016-12-19 06:10:38

(SGGP).- Sáng 17-12, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, đã diễn ra lễ trao học bổng “Thắp sáng tương lai” dành cho sinh viên học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thi đua đoàn kết, lập công, quyết thắng

Thi đua đoàn kết, lập công, quyết thắng
2016-12-19 05:53:48

(QT) - Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm trong LLVT tỉnh với chủ...

Chiến sĩ thi đua Hồ Văn Chín

Chiến sĩ thi đua Hồ Văn Chín
2016-12-19 05:16:39

(QT) - Trung sĩ Hồ Văn Chín là Khẩu đội trưởng Khẩu đội cối 82mm thuộc Trung đội cối 82mm ở Đại đội pháo hỗn hợp, Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Cồn Cỏ. Chín có vóc người tầm thước,...

Tấm lòng của lang y vùng khó

Tấm lòng của lang y vùng khó
2016-12-18 16:10:53

(QT) - Nhiều năm qua, ông Hồ Sơn ở bản Xi Núc, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) là một lang y luôn tận tâm trong việc cứu chữa bệnh cho người dân vùng khó bằng những...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết