Cập nhật: 13/08/2013 06:04 GMT+7
2346xc68dxbe32xc4ddx77d4x8d0ex2b38xc816xc452xX7xcd78xcee8x7c49xda91xb453xc7b6xX5xe3edxXax72b0x37bfxXdxb9a0xe4fexX3xX4xX1x587ex7f2ex4e53xX3xXcxdf18x95c2x2518xX1cx684bxX3xX13x632bxX3x83bdxXcxc0ecxXcxb0d5xX3xX13xX26xX3x32a9xX1axb556xXexX3xX26x5330xX3x5b8dxa7fdxXdxX2cxX3x300dxX13xX3xXcxX37xXdxX3xX4xX1x45bfxX1cxX1xX3xX1x9750xXdxX3x51f2xX1axX6xX1cxX0x4167xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6xddb9xXaxX12x8ac8xXcxX39x491bx9910xX3x51b7xX3xX3exX1xXdx2fb4xX1axX3xX2x4b0bx6ce7x336cxX2cxX3xXcxX1fxX20xX21xX1cxX23xX3xX13xX26xX3xX28xXdxX6x9619xX3xXexX1x6d5bxX1cxX23xX3x60acxX33xX1cxX3xXexX4cxXdxX2cxX3xX13xX26xX3xX31xX1axX33xXexX3xX26xX37xX3xX39xX3axXdxX2cxX3xX3exX13xX3xXcxX37xXdxX3xX4xX1xX47xX1cxX1xX3xX1xX4cxXdxX3xX4fxX1axX6xX1cxX3x5203xd40exX3xX4xX8exX1cxX23xX3x8a54x8fa7xX3xXc1xXdxX15xX16xX3xX4xX1xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxbecaxX1cxX23xX3xXexX1axae08xX15xX1cxX79xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2e0cxX8axX66xXdfxXaxX12x401bxX3xX13xX26xX3xX28xXcxX2axXcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX2xX79xX3xX3excd86xX3xX7x80bfxX3xXexd467xXdxX3xX26xX37xX3xX39xX3axXdxca32xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX6fxX3xX13xXdxX15xX16xX3xXexX1fxXd9xX1cxX23xX3xXexX1axXdfxX15xX1cxX3xX2x2c3bxX2cxaa6axX3xX2cxX3xX4xX1xX1axX1cxX23xX3xX4x416cxX4xX3xX1cxX23xX37xX1cxX1xX129xX3x5dd6x3de6xX3xXexX1xX1axX33xXexX3xX4xX11axX3xX16axX1xX47x3c69xX3xX16axX16bxX3xXexX1xX1axX33xXexX3xXc1xXdx7104xX1cxX6fxXc1xXdxX186xX1cxX3xXex72b4xX179xX3xX16axX16bxX3xXexX1xX1axX33xXexX3xXc1xXdxX186xX1cxX3xXexX18fxX3xX92xX37xX3xXexX1fxX1axXdfxX74xX1cxX3xXexX1xX8exX1cxX23xX179xX3xX16axX16bxX3xXexX1xX1axX33xXexX3xXc1xXdxX74xX1axX3xX16axX1xXdxX15xX1cxX3xX92xX37xX3xXex505fxX3xXc1xX3axX1cxX23xX3xX1xb815xX6xX179xX3xX16axX16bxX3xXexX1xX1axX33xXexX3x7099xdf25xXdfxX3xX66xX1ccxX1cxX23xX3xX4xX8exX1cxX23xX3xXexX1fx8834xX1cxX1xX3xX23xXdxX6xX8axX3xXexX1xX8exX1cxX23xX179xX3xX16axX16bxX3xXexX1xX1axX33xXexX3xX1e1xX1e2xXdfxX3xX66xX1ccxX1cxX23xX179xX3xX16axXdxX1cxX1xX3xXexcf33xX3xX1e1xX1e2xXdfxX3xX66xX1ccxX1cxX23xX179xX3xX16axX1xX6xXdxX3xXexX1xX160xX4xX3xX92xX33xX1cxX3xXexX4cxXdxX179xX3xX16axXdxX1cxX1xX3xXexX21axX3xX92xX33xX1cxX3xXexX4cxXdxX179xX3xX16axXdxX1cxX1xX3xXexX21axX179xX3xX4fxX1axX4cxX1cxX3xXexX1fxd581xX3xX16axXdxX1cxX1xX3xX66xX8axX6xX1cxX1xX179xX3xX16axX21axX3xXexX8axX160xX1cxX79xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX6fxX3xX39xX23xX37xX1cxX1xX3xX4xX8exX1cxX23xX3xX1cxX23xX1xX186xX3xXexX1xX8exX1cxX23xX3xXexXdxX1cxX129xX3xX2x83efxX2cxX155xX3xXc1xXdxX15xX16xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX6fxX3xX39xX23xX37xX1cxX1xX3xX4xX8exX1cxX23xX3xX1cxX23xX1xX186xX3xX16axX16bxX3xXexX1xX1axX33xXexX3xX23xXdxX6xX8axX3xXexX1xX8exX1cxX23xX129xX3xX2x6df8xX2cxX155xX3xXc1xXdxX15xX16xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX6fxX3xX39xX23xX37xX1cxX1xX3xX16axX16bxX3xXexX1xX1axX33xXexX3xX16xX8exXdxX3xXexX1fxX20xX21xX1cxX23xX129xX3xX2xX2a3xX2cxX155xX3xXc1xXdxX15xX16xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX78xX79xX3xX3exX11axX3xX7xX11dxX3xXexX120xXdxX3xXcx4490xX79xX26xX3ex91f3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX6fxX3xX13xXdxX15xX16xX3xXexX1fxXd9xX1cxX23xX3xXexX1axXdfxX15xX1cxX3xX2x5f6cxX3xX2cxX3xX4xX1xX1axX1cxX23xX3xX4xX160xX4xX3xX1cxX23xX37xX1cxX1xX129xX3xX4xX8exX1cxX23xX3xX1cxX23xX1xX186xX3xXexX1xX8exX1cxX23xX3xXexXdxX1cxX179xX3xX16axX16bxX3xXexX1xX1axX33xXexX3xX1e1xX1e2xXdfxX3xX66xX1ccxX1cxX23xX3xX4xX8exX1cxX23xX3xXexX1fxX1f1xX1cxX1xX3xX23xXdxX6xX8axX3xXexX1xX8exX1cxX23xX179xX3xX16axX16bxX3xXexX1xX1axX33xXexX3xX4xX11axX3xX16axX1xX47xX179xX3xX16axX21axX3xXexX8axX160xX1cxX179xX3xX16axXdxX1cxX1xX3xXexX21axX3xX92xX33xX1cxX3xXexX4cxXdxX179xX3xX16axXdxX1cxX1xX3xXexX21axX179xX3xX4fxX1axX4cxX1cxX3xXexX1fxX25axX3xX16axXdxX1cxX1xX3xX66xX8axX6xX1cxX1xX179xX3xX16axX1xX6xXdxX3xXexX1xX160xX4xX3xX92xX33xX1cxX3xXexX4cxXdxX179xX3xX16axX16bxX3xXexX1xX1axX33xXexX3xXc1xXdxX74xX1axX3xX16axX1xXdxX15xX1cxX3xX92xX37xX3xXexX1ccxX3xXc1xX3axX1cxX23xX3xX1xX1d4xX6xX179xX3xX16axX16bxX3xXexX1xX1axX33xXexX3xXc1xXdxX186xX1cxX3xXexX18fxX3xX92xX37xX3xXexX1fxX1axXdfxX74xX1cxX3xXexX1xX8exX1cxX23xX79xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX6fxX3xX13xXdxX15xX16xX3xXexX1fxXd9xX1cxX23xX3xXexX1axXdfxX15xX1cxX3xX2xX37cxX2cxX155xX2cxX3xX4xX1xX1axX1cxX23xX3xX4xX160xX4xX3xX1cxX23xX37xX1cxX1xX129xX3xX16axX16bxX3xXexX1xX1axX33xXexX3xX1e1xX1e2xXdfxX3xX66xX1ccxX1cxX23xX179xX3xX16axXdxX1cxX1xX3xXexX21axX3xX1e1xX1e2xXdfxX3xX66xX1ccxX1cxX23xX79xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xXf8xX3xX13xX26xX3xX31xX1axX33xXexX3xX26xX37xX3xX39xX3axXdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX2xX79xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX7xX37xX1cxX3xXexX1fxXd9xX1cxX23xX3xXexX1axXdfxX15xX1cxX3xX92xX37xX8axX3xXexX1fxX20xX21xX1cxX23xX3xXexX1xX10xX8axX3xX16axX1xXcaxXdxX3xXexX1xXdxX3xX69xX16axX1xX8exX1cxX23xX3xX1cxX1xX1e2xX1cxX3xX1xX186xX3xX7xXcaxX6dxX129xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX6fxX3x3dcexX1xXcaxXdxX3x5473xX129xX3xX78xX78xX2cxX155xX3xXc1xXdxX15xX16xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX6fxX3xX568xX1xXcaxXdxX3xX3exX129xX3xX78xX78xX2cxX155xX3xXc1xXdxX15xX16xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX6fxX3xX568xX1xXcaxXdxX3xdb4fxX2xX129xX3xX78x7af9xX2cxX155xX3xXc1xXdxX15xX16xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX78xX79xX3xX13xXdxX15xX16xX3xXexX1fxXd9xX1cxX23xX3xXexX1axXdfxX15xX1cxX3xX4xX160xX4xX3xX1cxX23xX37xX1cxX1xX3xX129xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX39xX23xX37xX1cxX1xX3xX5xX1axX33xXexX129xX3xX568xX1xXcaxXdxX3xX56dxX3xX78xX78xX2cxX155xX3xXc1xXdxX15xX16xX179xX3xX568xX1xXcaxXdxX3xX3exX3xX78xX78xX2cxX155xX3xXc1xXdxX15xX16xX179xX3xX568xX1xXcaxXdxX3xX5bdxX2xX3xX78xX5c2xX3xXc1xXdxX15xX16xX79xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX39xX23xX37xX1cxX1xX3xX5xX1axX33xXexX3xX16axXdxX1cxX1xX3xXexX21axX129xX3xX568xX1xXcaxXdxX3xX56dxX3xX78xX2e8xX3xXc1xXdxX15xX16xX179xX3xX568xX1xXcaxXdxX3xX3exX3xX78xX2e8xX3xXc1xXdxX15xX16xX179xX3xX568xX1xXcaxXdxX3xX5bdxX2xX3xX78xX2xX2cxX155xX3xXc1xXdxX15xX16xX3xX79xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX39xX23xX37xX1cxX1xX3xX5xX1axX33xXexX3xXexX1xX20xX11axX1cxX23xX3xX16xX120xXdxX3xX4fxX1axXcaxX4xX3xXexX21axX129xX3xX568xX1xXcaxXdxX3xX5bdxX2xX3xX78xX5c2xX3xXc1xXdxX15xX16xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX26xX3axXdxX3xXc1xa26fxX1cxX23xX3xXexX1axXdfxX15xX1cxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX4x68e1xX6xX3xXexX1fxX20xX21xX1cxX23xX3xX5xX20xX1axX3x5be9xX129xX3xXexX1xX47xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXc1x270exX1cxX23xX3xX16axX72axX3xX5xX1axX33xXexX3xX16axXdxX1cxX1xX3xXexX21axX3xXc1xX71cxX3xXc1xXdxX15xX16xX3xX7xX37xX1cxX3xXexX1fxXd9xX1cxX23xX3xXexX1axXdfxX15xX1cxX3xX92xX37xX8axX3xXexX1fxX20xX21xX1cxX23xX3xX1cxX1xX20xX1cxX23xX3xX16axX1xX8exX1cxX23xX3xXexX1fxXd9xX1cxX23xX3xXexX1axXdfxX15xX1cxX3xX92xX37xX8axX3xX1cxX23xX37xX1cxX1xX3xX1cxX37xXdfxX3xX7xcc65xX3xXc1xX20x5828xX4xX3xXexX1fxX20xX21xX1cxX23xX3xXexX1axXdfxX15xX1cxX3xX92xX37xX8axX3xX1cxX23xX37xX1cxX1xX3xX5xX1axX33xXexX79xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xXf8xX3xX3exX13xX3xXcxX37xXdxX3xX4xX1xX47xX1cxX1xX3xX1xX4cxXdxX3xX4fxX1axX6xX1cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xX39xX23xX37xX1cxX1xX3xXexX37xXdxX3xX4xX1xX47xX1cxX1xX3xX1cxX23xX1e2xX1cxX3xX1xX37xX1cxX23xX3xX69xX16axX1xXcaxXdxX3xX56dxX129xX3xX2x7552xX2cxX155xX179xX3xX5bdxX2xX129xX3xX2xX153xX3xX6dxX179xX3xX16axX21axX3xXexX8axX160xX1cxX3xX69xX3xX56dxX129xX3xX78xX2xX179xX3xX5bdxX2xX129xX3xX2xX153xX2cxX155xX3xX6dxX179xX3xX4fxX1axX4cxX1cxX3xXexX1fxX25axX3xX16axXdxX1cxX1xX3xX66xX8axX6xX1cxX1xX3xX69xX3xX56dxX129xX3xX78xX78xX2cxX155xX179xX3xX5bdxX2xX129xX3xX2xX81dxX2cxX155xX3xX6dxX179xX3xX1xX186xX3xXexX1xXcaxX1cxX23xX3xXexX1xX8exX1cxX23xX3xXexXdxX1cxX3xX4fxX1axX4cxX1cxX3xX5xX72axX3xX69xX3xX56dxX129xX3xX78xX5c2xX2cxX155xX179xX3xX5bdxX2xX129xX3xX2xX2a3xX2cxX155xX3xX6dxX179xX3xX16axXdxX1cxX1xX3xX66xX8axX6xX1cxX1xX3xXexX1xX20xX11axX1cxX23xX3xX16xX120xXdxX3xX69xX3xX56dxX129xX3xX78xX2e8xX179xX3xX5bdxX2xX129xX3xX78xX2xX2cxX155xX3xX6dxX79xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX8axX66xXdfxXaxX12xXcxX1fxX20xX21xX1cxX23xX3xX16axX1xX8exX1cxX23xX3xX1e1xc015xXexX3xXexX1axXdfxX15xX1cxX3xX1cxX23xX1axXdfxX186xX1cxX3xX92xa6ffxX1cxX23xX3xXc9xd863xX3xX7xX1axX1cxX23xX79xX3xXcxX1axX186xX3xX39xX23xX1axXdfxe417xX1cxX3xX6fxX3xX352xX16bxX3xdee2xX1axXdfxb494xX1cxX0xX54xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hướng tới mục tiêu chiến thắng bệnh lao

Hướng tới mục tiêu chiến thắng bệnh lao
2023-04-01 04:46:00

QTO - Theo đánh giá của WHO, Việt Nam hiện là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng...

Gia đình nghèo có hai con bị bệnh

Gia đình nghèo có hai con bị bệnh
2023-04-01 04:44:00

QTO - Nhiều năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Liên (50 tuổi) ở thôn Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, phải tất bật mưu sinh, vay mượn khắp nơi để thuốc...

GS Ngô Bảo Châu giao lưu tại ĐH Quy Nhơn

GS Ngô Bảo Châu giao lưu tại ĐH Quy Nhơn
2013-08-13 06:04:38

(TNO) - Chiều 12.8, nhân dịp tham dự sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” tổ chức tại TP.Quy Nhơn, Bình Định, GS Ngô Bảo Châu đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với giảng viên và sinh viên...

Cảnh giác khi mua bánh trung thu Trung Quốc

Cảnh giác khi mua bánh trung thu Trung Quốc
2013-08-13 06:04:28

(TNO) - Tin tức về việc bánh trung thu Trung Quốc tồn từ năm 2010 hiện đang được tuồn bán vào thị trường Việt Nam khiến nhiều người lo lắng.

Vị thuốc từ gừng

Vị thuốc từ gừng
2013-08-13 06:04:03

(TNO) - Ngoài việc tạo thêm hương vị cho một số món ăn, gừng có thể giúp ngăn ngừa được nhiều chứng bệnh.

Sống đẹp như vợ chồng Hồ Tăng A

Sống đẹp như vợ chồng Hồ Tăng A
2013-08-12 12:49:04

(QT) - Ở cái tuổi gần đất, xa trời, ngày ngày, ông vẫn lặn lội lên đầu nguồn con suối chắt dòng nước trong lành về cho bà gội đầu, rửa mặt. Dù không có con cái nhưng gần 60 năm...

Điểm trúng tuyển của ĐH Phòng cháy chữa cháy

Điểm trúng tuyển của ĐH Phòng cháy chữa cháy
2013-08-12 05:28:29

(TNO) - ĐH Phòng cháy chữa cháy ngày 11.8 vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển của cả hệ công an và hệ dân sự năm 2013. * Điểm chuẩn của thí sinh dự thi vào ngành công an

Giảm đau cho trẻ mọc răng

Giảm đau cho trẻ mọc răng
2013-08-12 05:27:53

(TNO) - Mọc răng là một trong những giai đoạn gây đau, khó chịu nhất với trẻ. Độ tuổi trung bình trẻ mọc chiếc răng đầu tiên là 6 tháng tuổi, song điều này có thể khác nhau ở...

Ăn uống chống viêm

Ăn uống chống viêm
2013-08-12 05:26:46

(TNO) - Những thực phẩm sau được đưa vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể giúp kháng viêm trong cơ thể và chống mỡ bụng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết