Cập nhật:  GMT+7
ed4fxf3a6x119e8x11d2dxf3b1x10f5fx121ebx110dbxee7cxX7x14b32x175efx15b7cx105e0x12ea4x17b6fxX5x13f9bxXaxf266x161aex17fcdx11f75xX3xX7xf7a4x12721x12f63xX3x14908xef77xX19xX1xX3xX19xX1xfb44xX19xX3xX1cx14159xX3x17a4axX19xX1axX3xX4xX1x12958xX4xX1xX3xX19xX1xf408xX3xX7x123d5xX3x135cdx119c4xX19xX1axX3x1609cxfad6xX3xXexX1xX15x14d52xXexX3xfd9bxX4x131c5xX29xX0x17654xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx134b3xX10xX6xX3axXaxX12xXcxXcxf6a0xX3x17ce8xX3x13847xX1xX29x11b0dxX19xX1axX3xX2xf6a2xX3xX1axXdxX35xX3xX19xX1ax13d47x15863xX3x10fd0xX66x17c51x178c8xX3xXex14492xX29xX19xX1axX3xX5x17c7bxX4xX3xX1x16b5bxXdxX3xX4x122acxX4xX7exX3x177f4x1283bxXcxX94x13ac6xX94x106d4xX94xX3xX1cxX27xX3xX29xX19xX1axX3xX1cx1713bxX15xX3x165b1xX29xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX1dxf662xX3xX4xX1xX2fxX4xX1xX3xX4axXdxX3xX4ax17d74xXexX3xX1cx1648bxX19xX3xXbxX1xX6bxXdxX7exX3xX19x15815xXdxX3xX4ax145aexX19xX3xX19xX1axX14xX6xX3xXexX29xX78xX19xX3xXexX1xX23xX19xX7exX3xX3fxX1xX8fxX3xXexX1xee9bxX7exX3xX19xX1ax1271bxXexX3x11420x14bc5xX15xX94xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX29xX3axX79xXaxX12x1506exXdxX6xX3x103b5x10cf0xX19xX1xX3xXexX14xX4xX3xXexX18xX4xX3xX10cx10e91xX6xX3xX97xX94xX99xX3xX10cx138c2xX19xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3x110c7xXdxX1dxX19xX3xX1xX15xX79xX1dxX19xX7exX3xXexXf0xX19xX1xX3xX7x1365exX3xX4xX14xX3xX12axX78xX3xX7xX6xX15xX3xX10cxX8fxX3xX4xX1xX15xX79x14fe5xX19xX3xX5xXc0xX19xX3xX97xX1dxX19xX1xX3xX12axXdxX1dxX19xX3xX13xX1xfceexX3x16caexXcexX79xX7exX3xXcxX93xX94xX5cxX13x16d4dxX94xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX29xX3axX79xXaxX12xX97xX8bxX4xX3xX7x120dcxX3xXcxX81xXa4xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX99xXdxX19xX1xX7exX3xXbxX1xX8fxX3xX3fxX1xX29xX6xX3xX5cx119a8xXdxX3xX7xX14xX4xX3xX4xXecxXbxX3xX4xX14xX15xX3xX97xX1dxX19xX1xX3xX12axXdxX1dxX19xX3xX13xX1xX162xX3xX164xXcexX79xX3xX4xX1xX29xX3xX1cxXdxX122xXexX3xX19xX1xX35xX3xXexXdxX122xX19xX3xX1xX78xX19xX1xX3xX1x17b25xXdxX3xX4xX1x17d73xX19xX3xX12axX78xX3xX10cxXdxff6exX15xX3xXexX81xX27xX3xX1cx142bexX19xX1axX3xXbxX1xX11axX13cxX19xX1axX3xXbxX1xX8bxXbxX3xX4xX1x12948xX79xX3xX29xXefxX79xX3xX1xX8fxX6xX3xX4axX8bxX15xX3xXexX15xXa4xX19xX3xX1xX29xX78xX19xX3xX19xX1axX29xX78xXdxX3xX4xX13cxX3xXexX1xX14fxX3xXa7xX48xX13xX16exX64xXb0xX7exX3xX10cxfac5xX3xX4xX14xX15xX3xX7xX18xX19xX1axX3xX10cxX11axX162xX4xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xX23xX19xX94xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX29xX3axX79xXaxX12x11d78xX97xX1dxX19xX1xX3xX12axXdxX1dxX19xX3xXexX15xX79xX122xX19xX3xX1xX15xX79xX1dxX19xX7exX3xXexXf0xX19xX1xX3xX10cxX236xX3xX7xX13cxX3xX4xX14xX15xX3xXexX18xXexX3xX12axX78xX3xX4xX1xX15xX79xX14fxX19xX3xX12axXdxX1dxX19xX3xX3fxX27xXbxX3xXexX1xX35xXdxX7exX3xX19xX122xX15xX3xX3fxX1x121e4xX19xX1axX7exX3xX3fxX1xX6bxX3xX19x15930xX19xX1axX3xXexX38xX3xX12axX29xX19xX1axX3xX4x165bcxX6xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xX23xX19xX3xX81xXecxXexX3xX5x14318xX19x10756xX3xX66xX3xX1cxX8bxX4xX3xX7xX18axX3xX99xXdxX19xX1xX3xX19xX8fxXdxX94xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX29xX3axX79xXaxX12x11af8xX122xX15xX3xX3fxX1xX2afxX19xX1axX3xX3fxX27xXbxX3xXexX1xX35xXdxX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX19xX1axX3xX3fxX40xX3xXexX1xX15xX45xXexX3xX48xX4xX4axX29xX7exX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xX23xX19xX3xX4xX8fxX3xXexX1xX14fxX3xXexX38xX3xX12axX29xX19xX1axX3xXexX81xX29xX19xX1axX3xX12ax1554fxX19xX1axX3xX12axX78xXdxX3xXexXdxX122xX19xX1axX94xX3xX68xX40xX3xXexX1xX15xX45xXexX3xX10cxX34dxXdxX3xX1x107dcxXdxX3xX19xX1xX8fxX4axX3xX2fxXexX3xX19xX1xXecxXexX3x13fa5xX3xX1cxX8bxX4xX3xX7xX18axX3xX12axX78xX3x14feexX3xX3fxX40xX3xXexX1xX15xX45xXexX3xX12axXdxXc0xX19xX3xX79xX3xXexX8bxX3xXexX1x13dfaxX4xX3xX1xXdxX1dxX19xX94xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX29xX3axX79xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX10cxX8fxX7exX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xX23xX19xX3xX93xX94xXcxX94xX97xX94xX99xX3xXa7xX19x15f9bxX7exX3xX2xX70xX3xXexX15xXcaxXdxX7exX3xXe7xX3xX5cxX34dxX6xX3xX99xX1e0xX4xX7exX3xXcxX6xX4axX3xX97xX10dxX19xX1xX7exX3x16ffcxX18axX19xX1xX3xX99xX29xX19xX1axXb0xX3xX10cxX11axX162xX4xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX12axXdxX1dxX19xX3xX13xX1xX162xX3xX164xXcexX79xX3xXexXdxX122xXbxX3xX19xX1xX45xX19xX3xXexX81xX29xX19xX1axX3xXexX10dxX19xX1xX3xXexX81xX207xX19xX1axX3xX12axX45xXexX3xX12axX236xX7exX3xXexX2fxX4axX3xXexX8bxXdxX7exX3xXexXcaxX19xX3xXexX1xX11axX13cxX19xX1axX3xXbxX1xXcaxXdxX7exX3xX3axX27xX4xX1xX3xX12axX78xX3xX4axX8bxX15xX3xXexX81xX78xX19xX3xX81xX6xX3xX3fxX1xX2fxX3x11db4xX15xX6bxX19xX94xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX29xX3axX79xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX1cxX8bxX4xX3xX7xX18axX3xX99xXdxX19xX1xX7exX3xX19xX122xX15xX3xX3fxX1xX2afxX19xX1axX3xX3fxX27xXbxX3xXexX1xX35xXdxX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX19xX1axX3xXbxX1xX11axX13cxX19xX1axX3xXbxX1xX8bxXbxX3xX19xX78xX79xX7exX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xX23xX19xX3xX4xX8fxX3xXexX1xX14fxX3xXexX38xX3xX12axX29xX19xX1axX3xXexX81xX29xX19xX1axX3xX12axX34dxX19xX1axX3xX12axX78xXdxX3xXexXdxX122xX19xX1axX94xX3xX68xX40xX3xXexX1xX15xX45xXexX3xX10cxX34dxXdxX3xX1xX36axXdxX3xX19xX1xX8fxX4axX3xX2fxXexX3xX19xX1xXecxXexX3xX37axX3xX1cxX8bxX4xX3xX7xX18axX3xX12axX78xX3xX386xX3xX3fxX40xX3xXexX1xX15xX45xXexX3xX12axXdxXc0xX19xX3xXexX1xX39dxX4xX3xX1xXdxX1dxX19xX94xX3xX13xX1xXdxX3xXbxX1xX2fxX3xX4axX1e0xXexX3xX4xX6xX3xX48xX4xX4axX29xX3xX5xX78xX3xX1xX13cxX19xX3xX2x16241xX557xX3xXexX81xXdxX1dxX15xX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX35xXdxX3xX10cxXdxX14fxX4axX3xX1cxXbcxXexX3xX10cxXa4xX15xX3xX7xX38xX3xX3axX3bxX19xX1axX3xX4axX8bxX79xX3xX12axX78xX3xX19xX1xX3d7xX19xX1axX3xX19xX1axX78xX79xX3xX10cxXdxX1edxX15xX3xXexX81xX27xX3xXexXdxX122xXbxX3xXexX1xX10xX29xX94xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX29xX3axX79xXaxX12xXcxX1xX2afxX19xX1axX3xXexX1xX11axX35xX19xX1axX3xX4axX14xX4xX3xX10cxX1e0xX3xX19x17736xX19xX1axX3xX3axX29xX3xX29xX19xX1axX3xX10cxX18xXexX3xXex12db3xX79xX3xXexX1xX15xX1e0xX4xX3xX12axX78xX29xX3xX7xX18xX3xX5xX11axX162xX19xX1axX3xX12axX122xXexX3xX10cxX18xXexX7exX3xXexX81xXc0xX19xX3xX7bxX557xX3xX12axX122xXexX3xX10cxX18xXexX3xX7x17154xX3xX1cxX27xX3xXexXcaxX19xX3xXexX1xX11axX13cxX19xX1axX3xX10cxX6xX3xX4xX13cxX3xX46fxX15xX6xX19xX7exX3xXexX8bxX19xX3xX1xX15xX79xX122xXexX7exX3xX7xX15xX79xX3xXexX1xX45xX19xX3xX4xXecxXbxX3xX1xX29xX5cdxX4xX3xX7xX18xX4xX3xXbxX1xX6bxX19xX3xX12axX1dxX94xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX29xX3axX79xXaxX12xXcxX15xX79xX3xX19xX1xXdxXc0xX19xX7exX3xX4axX14xX4xX3xX10cxX1e0xX3xX4xX2c6xX6xX3xX7xX18xX4xX3xXbxX1xX6bxX19xX3xX12axX1dxX3xX12axX78xX3xXexXcaxX19xX3xXexX1xX11axX13cxX19xX1axX3xXbxX1xXcaxXdxX3xX4xXecxXbxX3xXexX81xX29xX19xX1axX3xXexX81xX11axX35xX19xX1axX3xX1xX162xXbxX3xX19xX78xX79xX3xX3fxX1xX2afxX19xX1axX3xXbxX1xX3bxX3xXexX1xX15xX1e0xX4xX3xX12axX78xX29xX3xX7xX18xX3xX5xX11axX162xX19xX1axX3xX12axX122xXexX3xX29xX19xX1axX3xX10cxX18xXexX3xX4axX78xX3xXbxX1xX3bxX3xXexX1xX15xX1e0xX4xX3xX12axX78xX29xX3xX4xX13cxX3xX10cxX27xX6xX3xX4xX2c6xX6xX3xX19xX1axX11axX35xXdxX3xX1cxX1dxX19xX1xX7exX3xX10cxX5cdxX4xX3xX1cxXdxX1dxXexX3xX5xX78xX3xX1cxX1dxX19xX1xX3xX19xX1xX23xX19xX3xX4xX8fxX3xXexXdxX1edxX19xX3xX7xX38xX3xX4axXcexX19xX3xX4xX6bxX4axX7exX3xX1xX10xX19xX3xX7xX15xX79x12fbdxX19xX7exX3xXexX1xX11axX35xX19xX1axX3xXefxX15xX79xXc0xX19xX3xX1cxX27xX3xX3axX27xX3xX14xX19xX1axX3xXexX1xX14xX4xX3xX2b9xX19xX94xX3xXcx13dbax16f82xX303xX108xX3xX5cx163c6xX303xX3xX66xX3xXcxX5cx10a63x1308exX3x11a52xX75cx11c0fxX303xX108xX0xX4dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hàng chục năm qua đò, cầu tre để trồng lúa

Hàng chục năm qua đò, cầu tre để trồng lúa
2016-07-12 00:26:09

(QT) - Từ xưa đến nay, người nông dân ở thôn Đông Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) rất vất vả để canh tác cây lúa. Bởi gần một nửa số diện tích đồng lúa của thôn...

Góp phần thu hẹp khoảng cách giới ở vùng khó

Góp phần thu hẹp khoảng cách giới ở vùng khó
2016-07-12 00:25:17

(QT) - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã có nhiều hoạt động, phong trào thiết thực liên quan đến bình đẳng giới, đặc biệt là đối với địa...

Trường mầm non tiên tiến - nên không?

Trường mầm non tiên tiến - nên không?
2016-07-12 00:19:31

(SGGP) - Mới đây, Sở GD-ĐT TPHCM đã có kết luận về việc triển khai mô hình trường tiên tiến ở các bậc học sau Quyết định số 3036 của UBND TPHCM về tiêu chí xây dựng trường học...

Băn khoăn với kỳ thi tuyển lớp 10

Băn khoăn với kỳ thi tuyển lớp 10
2016-07-12 00:18:58

(SGGP) - Điểm chuẩn giảm mạnh ở các trường tốp trên và giữa. Chênh lệch điểm chuẩn quá lớn giữa nội thành và ngoại thành. Điều gì sẽ xảy ra khi học sinh chỉ đạt trung bình môn...

Bệnh viện Nhi Trung ương phải làm rõ trách nhiệm

Bệnh viện Nhi Trung ương phải làm rõ trách nhiệm
2016-07-12 00:18:40

(SGGP). - Ngày 11-7, liên quan tới vụ việc bảo vệ tại Bệnh viện Nhi Trung ương ngăn cản xe cứu thương chở bệnh nhân nhi bóp bóng xin về nhà khiến bệnh nhi tử vong, đoàn tác của...

Khi chấp hành viên là phụ nữ

Khi chấp hành viên là phụ nữ
2016-07-11 03:38:45

(QT) - Chấp hành viên là một chức danh tư pháp, có nhiệm vụ thi hành các nội dung của bản án liên quan đến vấn đề dân sự, những tranh chấp quyền tài sản và các quyền, lợi ích...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết