Cập nhật:  GMT+7
cdc6x1015ax12c21x13992x14fbcxde20x104c3xded9x12d30xX7x14ddbx10b82x140d6x15521x120d5x12956xX5x11cf9xXaxe986x146a9x13ec0xf42ax10496xX3x15886x11e41xX3xf252xX6xX15xX1xX3xX7x109d1xX4xX1xX3xX4xX21xX4xX3xXexf670x1146fx1191fxX15xX16xX3xXcxd325x1465dxXcxX3xXexX1xe4e3x12a51xX4xX3xX1bxXdx15e68xX15xX3xX2bxX37xX3xXexXdxeff3xX15xX3x102d6xX1xX37xX3xe8fdx13cd4xX4xX3xX2xX0x10e77xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX10xX6xX1bxXaxX12xf9edxXcx12c08x131cbxf100xX3x12503xX3xdbcbxX38xX3x15bd2x1310exX6dxeb05xXcxX3xX4cx15484xX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX6xX15xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX4xX21xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX15xX16xX3xXcxX31xX32xXcxX3xXexX1xX37xX38xX4xX3xX1bxXdxX3dxX15xX3xX2bxX37xX3xXexXdxX45xX15xX3xX48xX1xX37xX3xX4cxX4dxX4xX3xX2x12a37xX3xX75x10a2cx12f70xX3xX5x15e8dxX3xX15xX1x140e3xX15xX16xX3xXexX2axX2bxX2cxX15xX16xX3xXcxX31xX32xXcxX3x14b29x10bbexX15xX16xX3xXex13747xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX1xX37xXbexX3dxX15x1320exX3xXexX1x15405xX3x11c10x14c0bxX3xX4xXd6xX3xXedxXeexX3xXd5xe3daxX4xX3xX18xXdxX3dxXexX3xX48xX1xXd6xX3xX48xX1x1396dxX15xX3xXexX1xX10x14812xX3x117f0xX37xXbex11abfxXexX3xXd5xXebxX15xX1xX3x135c3xX118x15a5axX3xX4xe1c4xX6xX3xee0axXbexX3xX18xX6xX15xX3xX73xXbdxX15xX3xXexX38xX4xX3xX4cxXc1xX3xX10dxX37xXbexX110xXexX3xXd5xXebxX15xX1xX3xd450x108eax12523xX3xX4xX11dxX6xX3xXcxX1xX11dxX3xXexX2bxf5bcxX15xX16xX3xX13xX1x12f85xX15xX1xX3xXbxX1xX11dxXbaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX10bxX1bxXbexXaxX12xXcxX1xd1dexX3xXexX2axX2bxe75bxX15xX16xX3xX6fxX38xX3xX72xX73xX6dxX75xXcxX3xX6fxcffbxXdxX3x15cf8xX105xX15xX3xX72xX6xX3xX4xX1xX10bxX3xX18xXdxX110xXex13721xX3xXcxX1xX10xX10bxX3x13c2bxX37xXbexX3xX4xX1xX110xX3xXexX37xXbexd4e3xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX75xX31xXe7xX3xX13xX75xX3xX15xX105x12f0exX3xX15xX6xXbexXe7xX3xXexX1xX151xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbxX1x1010exXdxX3xX4xXd6xX3xX1xX38xX3xX48xX1xdeb2xX37xX3xXexX1xX37xX38xX4xX3xXedxXeexX3xX48xX1xXd6xX3xX48xX1xX105xX15xX3xXexX1xX10xX10bxX3xX10dxX37xXbexX110xXexX3xXd5xXebxX15xX1xX3xX118xX118xX11axX3xX4xX11dxX6xX3xX120xXbexX3xX18xX6xX15xX3xX73xXbdxX15xX3xXexX38xX4xXe7xX3xX10dxX37xXbexX110xXexX3xXd5xXebxX15xX1xX3xX13dxX13exX13fxX3xX4xX11dxX6xX3xXcxX1xX11dxX3xXexX2bxX14bxX15xX16xX3xX13xX1xX151xX15xX1xX3xXbxX1xX11dxX3xX4cxXc1xX3xX18xX1caxX15xX3xXexX1xXbdxX15xX3xX4xX21xX4xX3xX10xX1b8xX3xX1x1593bxX4xX3xXexXdbxXdxX3xX4xX21xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX15xX16xX3xXcxX31xX32xXcxX3xX4xXd6xX3xXexX45xX15xX3xXexX2axX10bxX15xX16xX3xX1bxX6xX15xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX15xXc1xXbexX3xXexX1xe792xX3xX1b8xX14bxXdxX3xXd5xX2bx132bfxX4xX3xX1xX2bxX175xX15xX16xX3xX2bxX37xX3xXexXdxX45xX15xX3x135cfxX186xX2xX3xX67xX4xX38xX15xX16xX3xX2xXe7xX13dxX3xXd5xXdxX1a7xX1b8xX3xX48xX1xXdxX3xXexX151xX15xX1xX3xXex15d45xX15xX16xX3xXd5xXdxX1a7xX1b8xX3xXexX1xXdxX3xXexX37xXbexX1a7xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX6bxXbaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX10bxX1bxXbexXaxX12xX75xX19xXdxX3xXexX2bxX289xX15xX16xX3xX2bxX37xX3xXexXdxX45xX15xX3xX29axX186x10881xXe7xX3xX29axX186xX13exX3xX48xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX6xXbexX3xXd5xX2b7xXdxX3xX4cxXc1xX3xXedxX21xX4xX3xXd5xXebxX15xX1xX3xX15xX1xX2bxX3xX19cxX37xXbexX3xX4xX1xX110xX3xXexX37xXbexX1a7xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX21xX4xX3xX15xX105xX1b8xX3xXexX2axX2bxX14bxX4xXbaxX3xX13x15c87xX15xX3xX5xXdbxXdxXe7xX3xXexX1xX151xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX48xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX37xX38xX4xX3xX29axX186xX2f9xXe7xX3xX29axX186xX13exXe7xX3xX4x1196cxX15xX16xX3xX48xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX37xX38xX4xX3xX29axX186xX2xX3xXexX1xX10xX10bxX3xX4xX21xX4xX1xX3xXedxX21xX4xX3xXd5xXebxX15xX1xX3xX1b8xX14bxXdxX3xX7x10906xX3xXd5xX2bxX289xX4xX3xX1xX2bxX175xX15xX16xX3xX2bxX37xX3xXexXdxX45xX15xX3xXexX1xX10xX10bxX3xX29axX186xX2f9xX6dxX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX67xX4xX38xX15xX16xX3xX2xX3xXd5xXdxX1a7xX1b8xX6bxXbaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX10bxX1bxXbexXaxX12xX73xX4dxX6xX3xXexX2axX45xX15xX3xX1bxX6xX15xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX15xXc1xXbexXe7xX3xX4xX21xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX15xX16xX3xX75xX31xXe7xX3xX13xX75xX3xX4xXd6xX3xXexX1xX1a7xX3xXd5xX19xXdxX3xX4xX1xXdxX110xX37xX3xX1b8xXeexX3xXex12067xX15xX1xXe7xX3xX1b8xXeexX3xXexX2axX2bxX2cxX15xX16xX3xXcxX31xX32xXcxX3xX4cxXc1xX3xXedxXeexX3xX16xX1xXdxX3xXexX2axX10bxX15xX16xX3xX1b8x10bb3xX4xX3xX1xX38xX3xX48xX1xX1d5xX37xX3xXexX1xX2bxX2cxX15xX16xX3xXexX2ax11b3axX3xX4xX11dxX6xX3xXexX1xX151xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXd5xX1a7xX3xXedxX21xX4xX3xXd5xXebxX15xX1xX3xX2bxX37xX3xXexXdxX45xX15xX3xX29axX186xX2xXbaxX3xXcxX1xX151xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4cxXc1xX3xX4xX21xX4xX3xX18xdafdxX4xX3xXbxX1xX446xX3xX1xX37xXbexX15xX1xX3xX4xX36axX15xX16xX3xX4xXd6xX3xXexX1xX1a7xX3xX48xXdxX1a7xX1b8xX3xXexX2axX6xX3xXexX1xX10xX10bxX3xX1bxX6xX15xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX15xXc1xXbexX3xXd5xX1a7xX3xXd5x15a28xX3xX15xX16xX1xXebxX3xXexX2axX2bxX2cxX15xX16xX3xXd5xXdxX4ccxX37xX3xX4xX1xX421xX15xX1xX3xX29axX186xX2xX3xX15xX110xX37xX3xX4xXd6xX3xX7xX6xXdxX3xX7xXd6xXexXbaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX10bxX1bxXbexXaxX12xX6fxX38xX3xX72xX73xX6dxX75xXcxX3xX5xX2bxX37xX3xeaf1xX3xX1bxX6xX15xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX15xXc1xXbexX3xX4xXd6xX3xXexX1xX1a7xX3xX4xX1xX2bxX6xX3xXd5xee6cxXbexX3xXd5xX11dxXe7xX3xX4cxX281xX3xX4cxX493xXbexX3xX4xX21xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX15xX16xXe7xX3xX4xX21xX4xX3xX18xX493xX4xX3xXbxX1xX446xX3xX1xX37xXbexX15xX1xXe7xX3xXexX1xX151xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX110xX37xX3xXexX1x13ee2xXbexX3xX4xXd6xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX110xXexX3xX15xXc1xX10bxX3xX7xX6xXdxX3xX7xXd6xXexXe7xX3xXd5xXebxX6xX3xXbxX1xX2bx15195xX15xX16xX3xX15xXc1xX10bxX3xX4xX342xX15xX3xXexX1xXdxX110xX37xX3xXexX2axX10bxX15xX16xX3xX1bxX6xX15xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX4xXd6xX3xXexX1xX1a7xX3xXbxX1xX1caxX15xX3xX1caxX15xX1xX3xX4cxX4ccxX3xX13xX446xX4xX3xX29axX1xX1caxX10bxX3xXexX1xX151xX3xX4cxXc1xX3xX29axXdxX1a7xX1b8xX3xXd5xXebxX15xX1xX3xX4xX1xX573xXexX3xX5xX2bxX289xX15xX16xX3xX16xXdxX21xX10bxX3xX1bxX446xX4xXe7xX3xX6fxX38xX3xX72xX73xX6dxX75xXcxXe7xX3xXd5xX1a7xX3xXd5xXdxX4ccxX37xX3xX4xX1xX421xX15xX1xXbaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX10bxX1bxXbexXaxX12xX73xX6xX15xX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX1xX596xX15xX3xX2f9xXbaxX2xfc4bxX638xX3xXexX2axX2bxX2cxX15xX16xX3xXcxX31xX32xXcxX3xXexX1xX37xX38xX4xX3xX1bxXdxX3dxX15xX3xX2bxX37xX3xXexXdxX45xX15xX3xX29axX186xX2xX3xXedxX10xX1b8xX3xXexXdbxXdxX3xXd5xXbdxXbexX3xXbaxX3xX186xX36axX3xXcxX1xX596xX0xX52xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thực phẩm níu giữ tuổi thanh xuân

Thực phẩm níu giữ tuổi thanh xuân
2014-07-01 02:27:14

(TNO) - Quả việt quất, bông cải xanh, đậu đen… là những thực phẩm có thể chống lại quá trình lão hóa của cơ thể, theo Msn.

Giảm căng thẳng để giảm cân

Giảm căng thẳng để giảm cân
2014-07-01 02:26:57

(TNO) - Lo âu, căng thẳng kích hoạt mạnh mẽ việc tăng cân, theo Msn. Căng thẳng là một trong những tác nhân khiến chất béo tích tụ nhanh nhất, thậm chí dù bạn đã áp dụng chế độ...

Vì sự bình yên của mọi người

Vì sự bình yên của mọi người
2014-07-01 02:24:45

(QT) - Hơn 17 năm qua, anh Nguyễn Hữu Triết (48 tuổi), Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố khóm Cao Việt, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vẫn miệt mài cống hiến, góp phần...

Tăng cường quản lý chất lượng mũ bảo hiểm

Tăng cường quản lý chất lượng mũ bảo hiểm
2014-07-01 02:24:33

(QT) - Sau hơn 1 năm triển khai Chỉ thị 04/CT- TTg về quản lý sản xuất kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm (MBH) khi tham gia giao thông của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn...

Món ăn bài thuốc cho người cao huyết áp

Món ăn bài thuốc cho người cao huyết áp
2014-06-30 00:38:04

(TNO) - Cao huyết áp dễ dẫn đến nhiều tai biến nguy hiểm tính mạng, như: cơn tăng huyết áp ác tính, tai biến mạch máu não (đột quỵ), nhồi máu cơ tim... Để hạn chế tình trạng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết