Cập nhật:  GMT+7
14c6x1cffx3400xa333x625cx3107x861fx9b19x5284xX7x46c2x7ff2x9cd3x9372x5ae9x64b7xX5x67abxXax6430xb9bbx9601xX3xa5f5x558ax2d7dx9ea6xX3xXex736exa77cxX1xX3x1637xa334x97b1xX3x6006x17afxX1dxX1xX3xX1x1e32xX25xXexX3xX20xX14xX1dx1db0xX3x16b0x3037x3a77xX1dxX3x2774xX1dxX3xX20x5afexXbxX3xX1dxX31xX1x29e5xX6x9ca6xX0x85a8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6x94dcxXaxX12x70f5xX18xXcx2e3axX3x9cf0xX3x7651xb417xXdxX3xXex939ex7210xX22xX35xX1dxX3xXexX1x3d35xX1dxX31xX3xX33x4255xX6fxX1dxX31xX3xX1dxb112xX63xX4xX3xX1dxX1xX63xX3xX1dxX31xX68x49e4xX1dxX44x32d5xX3xX33x8079xX1dxX3xbf24xX68x6dcfxX3xX1dxX1xX63xX3xX1dxX31xX7axb443xXdxX3xXexX67xX85xX1dxX31xX3xX4x5177xX22xX44xX88xX3xXexX1xX99xXdxX3xX31xXdxX6xX1dxX3xX8exX68xX6xX88xX3xX4x980dxX1dxX31xX3xae82xX63xXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX4x50baxXbxX88xX3xX1dxX31xb50fxX1dxX1xX3xXbcxXcbxX3xX1dxX1xXa3xX1dxX3xX58xXa3xX1dxX3xXexX67xX2axX1dxX31xX3xXexX1cxX1dxX1xX88xX3xX4xX3cxX1dxX3x3c3dxX14xX88xX3xX4xX1xXdxa691xX1dxX3xX7xX42xX3xX5x3e63xX4xX3xX5xX7ax3302xX1dxX31xX3xXbcx462axX3xXexX67xX6xX1dxX31xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX1dxX1xX3xX4xX3cxX4xX3xX1xX2axX25xXexX3xX20xX14xX1dxX31xX3xXexX67xXdxX3xXa3xX1dxX88xX3xXbcxX63xXdxX3xX1dxX1x46f6xX1dxX31xX3xXbcxXdx2050xX4xX3xX5xXcbxX24xX3xXexX1xXdxXf2xXexX3xXexX1xXf9xX4xX88xX3x5fb4xX3xX1dxX31xX1xX42xX6xX88xX3xXexX1x97f6xX3xX1xXdxX13bxX1dxX3xXexXc5xX24xX3xX5x5f60xX1dxX31xX88xX3xXexX67xX3cxX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX13bxX24xX3xX20xX6fxXdxX3xXbcxX63xXdxX3xXexX1xX7axX38xX1dxX31xX3xXebxXdxX1dxX1xX88xX3xXebxX13bxX1dxX1xX3xXebxXdxX1dxX1xX88xX3xX31xXdxX6xX3xX20x5281xX1dxX1xX3xX5xXdxX13bxXexX3xX7xX42xX3xXbcxXcbxX3xX1dxX1xX135xX1dxX31xX3xX1dxX31xX7axX99xXdxX3xX4xb409xX3xX4x263cxX1dxX31xX3xXbcxX63xXdxX3xX1dxX7axX63xX4x813fxX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xXebxX5xX10xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX67xX31xXdxX1dxac04x2427xXbx57a5xX3xX6xX68xXexX2axXaxX12xX0xXexX67xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxX24xX31xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX1c6xXebxX6xX2axX8exX68xX6xX1dxX31xXexX67xXdxX1c6xXbcxX1dxX46xX58xX10xX7xa90fxXexX2axXbxX46xX1dxX10x2c6dxX7xX46xX2x58f7x334ex40ebxX46x62f4x83dfxX58xX21exX21fx8899xX221xX221xX1e0xX21fxXexX2xX1e0xX1e0xX226xX226xX21exX5xX2xX1c6xa011xXbxX31xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX67xX12xX0xXexX67xX12xX0xXexX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX58xX22xXaxX12x728fxa68dxX3xX20xX1b7xX1dxX3xX1xXcbxXdxX3xX4xX6fxXexX3xX5xXdxX13bxXexX3xX7xX42xX3xX8exX68xXa3xX1dxX3xXexX19bxX1dxX1xX3xX1dxX31xX68xX22xX13bxX1dxX3xXbcxXcbxX3xX4xX1xX68xX22x746dxX1dxX3xX31xXdxX6xX3xX62xXdxX13bxXexX3x4decxX6xX24xX3xX1xX22xX3xX7xXdxX1dxX1xX3x9893xX3xX4xX1xXdxXf2xX1dxX3xXexX67xX7axX99xX1dxX31xX3xX25fxXcbxX2axX3xXbcxX35xX3xX1dxX7axX63xX4xX3xX24xXb8xX6xX3xX212xX1xX1baxX3xX1e0xX21fxX2xX226xX60xX1e0xX21fxX2xX21dxX1c6xX3x5555xX1dxX1xX1dfxX3x79bfxX68xXa3xX1dxX3x9351xXdxX13bxX1dxX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX67xX12xX0xX46xXexX6xXebxX5xX10xX12xX0xXexX6xXebxX5xX10xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX67xX31xXdxX1dxX1dfxX1e0xXbxX1e2xX3xX6xX68xXexX2axXaxX12xX0xXexX67xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxX24xX31xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX1c6xXebxX6xX2axX8exX68xX6xX1dxX31xXexX67xXdxX1c6xXbcxX1dxX46xX58xX10xX7xX212xXexX2axXbxX46xX1dxX10xX219xX7xX46xX2xX21dxX21exX21fxX46xX221xX222xX58xX21exX21fxX226xX221xX221xX1e0xX21fxXexX2xX1e0xX1e0xX226xX226xX21exX5xX1e0xX1c6xX235xXbxX31xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX67xX12xX0xXexX67xX12xX0xXexX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX58xX22xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xXex6e6cxX3xX4xX1xb7c6xX4xX3xX25fxX260xX3xXexX1xX90xX3xX1xX2axX6xX3xX20xb8d6xX1dxX31xX3xXexX67xX28exX1dxX3xX7xX1baxX1dxX31xX3xXcxX1xX25xX4xX1xX3xX17x5b48xX1dxX1c6xX3xX2d4xX1dxX1xX1dfxX3xX29axX1xX2axX3xX2dexX103xX1dxX31xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX67xX12xX0xX46xXexX6xXebxX5xX10xX12xX0xXexX6xXebxX5xX10xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX67xX31xXdxX1dxX1dfxX1e0xXbxX1e2xX3xX6xX68xXexX2axXaxX12xX0xXexX67xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxX24xX31xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX1c6xXebxX6xX2axX8exX68xX6xX1dxX31xXexX67xXdxX1c6xXbcxX1dxX46xX58xX10xX7xX212xXexX2axXbxX46xX1dxX10xX219xX7xX46xX2xX21dxX21exX21fxX46xX221xX222xX58xX21exX21fxX226xX221xX221xX1e0xX21fxXexX2xX1e0xX1e0xX226xX226xX21exX5xX21exX1c6xX235xXbxX31xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX67xX12xX0xXexX67xX12xX0xXexX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX58xX22xXaxX12xX34xX25xXdxX3xXexX3cxX3xX29axX31xX68xX22xX260xX1dxX3xX17xX2axXcbxXdxX3x1872xX1xX7axX38xX1dxX31xX88xX3xX74xX62xXcxX62xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xb33bxX22xX88xX3xX16xX1xX1cxX3xX1xX68xX22xX3xXexX67xX7axX2a6xX1dxX31xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xXexaf80xX1dxX31xX3xX8exX68xXcbxX3xa64bx3fd7xX3xX62xX29ax6fc3xX17xX3xX29axX31xX68xX22xX260xX1dxX3xXcxX1x63b3xX3xX490xX1xX7axX63xX4xX88xX3xX2a6xX3xXbxX1xX7axX99xX1dxX31xX3xX1e0xX88xX3xXexX1xX4dcxX3xX1e2xX3c2xX3xX18xX68xX90xX1dxX31xX3xXcxX67xX4dcxX1c6xX3xX2d4xX1dxX1xX1dfxX3x6550xX18xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX67xX12xX0xX46xXexX6xXebxX5xX10xX12xX0xXexX6xXebxX5xX10xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX67xX31xXdxX1dxX1dfxX1e0xXbxX1e2xX3xX6xX68xXexX2axXaxX12xX0xXexX67xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxX24xX31xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX1c6xXebxX6xX2axX8exX68xX6xX1dxX31xXexX67xXdxX1c6xXbcxX1dxX46xX58xX10xX7xX212xXexX2axXbxX46xX1dxX10xX219xX7xX46xX2xX21dxX21exX21fxX46xX221xX222xX58xX21exX21fxX226xX221xX221xX1e0xX21fxXexX2xX1e0xX1e0xX226xX226xX21exX5xX221xX1c6xX235xXbxX31xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX67xX12xX0xXexX67xX12xX0xXexX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX58xX22xXaxX12xXcxX68xX39axXdxX3xXexX67x4bccxX3xX25fxX25fxX62xXcxX3xX18xX68xXa3xX1dxX3xX212xX1xX68xX3xXbxX1xX6fxXdxX3xX1xXfexXbxX3xXbcxX63xXdxX3xXexX68xX39axXdxX3xXexX67xX5bbxX3xX25fxX25fxX62xXcxX3xX18xX68xX90xX1dxX31xX3xXcxX67xX4dcxX3xXexX39axX3xX4xX1xX39exX4xX3xX16xX1xX7axX38xX1dxX31xX3xXexX67xX19bxX1dxX1xX3xX1xX7axX63xX1dxX31xX3xXbcxX35xX3xXebxXdxX159xX1dxX88xX3xX20xX90xX2axX3xX8exX68xX28exX3xX1xX7axX38xX1dxX31xX3xXexX25xXdxX3xX1xX68xX22xX13bxX1dxX3xX20xX90xX2axX3xX16xX85xX1dxX3xX16xb415xX1c6xX3xX2d4xX1dxX1xX1dfxX3xX29axX1xX2axX3xX2dexX103xX1dxX31xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX67xX12xX0xX46xXexX6xXebxX5xX10xX12xX0xXexX6xXebxX5xX10xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX67xX31xXdxX1dxX1dfxX1e0xXbxX1e2xX3xX6xX68xXexX2axXaxX12xX0xXexX67xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxX24xX31xX3xX7xX67xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX1c6xXebxX6xX2axX8exX68xX6xX1dxX31xXexX67xXdxX1c6xXbcxX1dxX46xX58xX10xX7xX212xXexX2axXbxX46xX1dxX10xX219xX7xX46xX2xX21dxX21exX21fxX46xX221xX222xX58xX21exX21fxX226xX221xX221xX1e0xX21fxXexX2xX1e0xX1e0xX226xX226xX21exX5x65e8xX1c6xX235xXbxX31xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX67xX12xX0xXexX67xX12xX0xXexX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2axX58xX22xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xX31xX4c3xXbxX3xX24xX4c3xXexX3xX4d0xX1dxX1xX3xX1xXb8xX1dxX31xX3xX25fxX25fxX62xXcxX3xX29axX2dexX88xX3xXexX1xX7axX38xX1dxX31xX3xXebxXdxX1dxX1xX88xX3xXexX1xXa3xX1dxX3xX1dxX1xXa3xX1dxX3xX5xXdxX13bxXexX3xX7xX42xX3xXbcxXcbxX3xX4xX3cxX1dxX3xXebxX14xX3xX20xX3c2xX3xX8exX68xX6xX3xX4xX1xXdxXf2xX1dxX3xX20xXc5xX68xX1c6xX3xX2d4xX1dxX1xX1dfxX3xX29axX1xX2axX3xX2dexX103xX1dxX31xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX67xX12xX0xX46xXexX6xXebxX5xX10xX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ấm tình trong những ngôi nhà tình nghĩa

Ấm tình trong những ngôi nhà tình nghĩa
2017-07-26 06:40:13

(QT) - Thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ, trong đó việc xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội...

Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ hội

Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ hội
2017-07-25 06:47:30

(QT) - Quán triệt tinh thần chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy (BCH) Công an thị xã Quảng Trị đã quán...

Những việc làm tình nghĩa ở Hải Lăng

Những việc làm tình nghĩa ở Hải Lăng
2017-07-24 06:14:13

(QT) - Trong tháng 7 này, thực hiện Kế hoạch 295/2017 của Huyện ủy, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Lăng đều tổ chức gặp mặt, tọa đàm với các gia đình chính sách...

Chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách

Chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách
2017-07-24 06:13:26

(QT) - Đảm bảo chính sách ưu đãi, quan tâm và chăm lo cho gia đình thương binh - liệt sĩ, người có công là việc làm thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh...

Nghĩa tình với những người có công với nước

Nghĩa tình với những người có công với nước
2017-07-24 06:12:43

(QT) - Nằm giữa vùng đồng bằng 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng, thị xã Quảng Trị là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng. Đặc biệt, trong kháng chiến...

Có nên đeo đuổi giấc mơ du học?

Có nên đeo đuổi giấc mơ du học?
2017-07-22 15:33:14

(QT) - Tốt nghiệp THPH đã được một năm, trong khi các bạn cùng trang lứa người thì học đại học, người thì theo học cao đẳng hoặc học nghề gần hết thì T cứ mãi đeo đuổi giấc mơ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết