Cập nhật:  GMT+7
ece7x1913cx133bax17813x1b08ex1332ex189dcx11582x17193xX7x1aeadxeed4x190fdx12fa0x16e0bx14877xX5x1906cxXax11a4dx1a295xX6x1a36cxX3xX1xf179xX15xX1xX3xX4x17280x18bf4xX3xX15xX6xX15x19e46xX3xXex1cb0dx14ba0x12314xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcx15a06xX31x14f15xX3x123b6x164f5xX2xX36xX0xf6b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe0axX10xX6x1c1efxXaxX12x1d067x15e84x13d8ex17072xXcx11103x12a9ax12e92xX3xedd2xX33xX1x1b35bxX15xX23xX3x18c9bxXdx16a94xX26xX3xX4x100cexX15xX3xf34axXdx172bexXexX3x1bf77xX61xX3xXexX26xX27xX28xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXex13bcexX26xX15xX23xX3xX4x1b255xXbxX3xX4xX1xX26xX27x1a517xX15xX3xX15xX23xX1xXdx13400xXbxX3xX15x1072dxX1exX3xX35xX36xX2xX36x12965xX3xX56xX3xX1ex100e4xXexX3xXexX18xXdxX3xX5xXdxX90xX26xX3x172d4xX26xX6xX15xX3xXexX7cx16c98xX15xX23x1d29bxX3xX4x19c9bxX3xXex1c549xX15xX1xX3xXexX1x1baa7xXdxX3xX7x18523xX3xX6dxX18xX3xX4xX26xX15xX23xX3xX4xX82xXbxX3xX15xX1xX5bxX15xX23xX3xXexX1x157ffxX15xX23xX3xXexXdxX15xX3xX4xX65xX15xX3xXexX1xXdxX6axXexX3xX4xX1x13a19xX3xX1exXb3xXdxX3xX5fx19f6exXdxX3xXexfbadx1170cxX15xX23xX3xXacxX26xX6xX15xX3xXex14aa3xX1exX3xX5fxX6axX15xX3x1a363x10533xX3xXexX26xX27xX28xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX31xX31xX33xX3xX15xX94xX1exX3xX35xX36xX2xX36xX3xX5fx10534xX3xX5fxXfbxXfcxX4xX3xX13xXa0xX3xX50xX51xX52xX54xXcxX3xX68xX6xX15xX3xX1xX18xX15xX1x17381xX0xX3axXbxX12xX0xXexX6xX68xX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX1exX6xX7cxX23xXdxX15x111a0xX35xXbx1a224xX3xX6xX26xXexXf0xXaxX12xX0xXexX7cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX1exX23xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXax14670xX35x13ea7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXax1c43fxX15xX1xX3xX1exXdxX15xX1xX3xX1xXb3xX6xX3xX4fxX33xX142xX33xX55xXaxX3x10152xXdxX4cxXexX1xX9xXax12d4axX36xX36xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX3axX3axX23xXdxX6xXf0xX4cxX26xX4xXexX1xXf0xXdxX4cxX6xXdxX142xX6dxX15xX3axX4cxX6xXexX6xXdxX1exX6xX23xX10xX7xX3axX35xX36xX2xX36xX36xX17bxX3axXf0xX7cxXdxX23xXdxX15xX6xX5xX3axXdxX1exX6xX23xX10xX7xX17bxX35x1c0c9xX36xX17bxX17dx18e39x19c43x12765xX50xX1eaxX1a0xX2xX17bxX2xX142x1420axXbxX23xXaxX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX7cxX12xX0xXexX7cxX12xX0xXexX4cxX12xX185xX15xX1xX3xX1exXdxX15xX1xX3xX1xXb3xX6xX3xX4fxX33xX142xX33xX55xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX7cxX12xX0xX3axXexX6xX68xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXf0xX4cxX27xXaxX12xX58xX33xX1xX5bxX15xX23xX3xX5fxXdxX61xX26xX3xX4xX65xX15xX3xX68xXdxX6axXexX3xX6dxX61xX3xXexX26xX27xX28xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX7cxX26xX15xX23xX3xX4xX82xXbxX3xX4xX1xX26xX27xX89xX15xX3xX15xX23xX1xXdxX90xXbxX3xX15xX94xX1exX3xX35xX36xX2xX36xX9bxX3xXex19217xXbxX3xX1xXfcxXbxX3xX15xX1xX5bxX15xX23xX3xXexX1xXdcxX15xX23xX3xXexXdxX15xX3xX4x19cd5xX3xX68x1a973xX15xX3xX15xX1xX82xXexX3xX6dxX61xX3xXexX26xX27xX28xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX31xX31xX33xX3xX15xX1xXfbxX15bxX3xX4xX1x14760xX3xXexXdxX89xX26xX3xXexX26xX27xX28xX15xX3xX7xXdxX15xX1x122cdxX3xX15xX23xX18xX15xX1xX3xX6dxX18xX3xX4xX1xX26xX27xX89xX15xX3xX15xX23xX18xX15xX1xX3xX5fxX18xXf0xX3xXex1a0ecxXf0xX2d5xX3xX1x14b55xX15xX1xX3xXexX1x164b1xX4xX3xXexX26xX27xX28xX15xX3xX7xXdxX15xX1xXb6xX3xX5fxXf7xXdxX3xXexXfbxXfcxX15xX23xX3xXexX26xX27xX28xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX2d5xX3xXexX1xXc2xXdxX3xX1xX2f2xX15xX3xXexX26xX27xX28xX15xX3xX7xXdxX15xX1xXb6xX3xX6dx1c6d0xX15xX23xX3xXexX26xX27xX28xX15xX2d5xX3xX5fx186c2xX6xX3xX4xX1xX2c4xXb6xX3xX7xXf7xX3xX5fxXdxX90xX15xX3xXexX1xXf0xX2f2xXdxX3xX6dxX18xX3xX199xX10xX68xX7xXdxXexX10xX3xX4x11481xX6xX3xX4x12ed4xX4xX3xXexX7cxXfbxXc2xX15xX23xX3xXcxX31xX31xX33xXb6xX3xX4xX36axX4xX3xXexX7cxXfbxXc2xX15xX23xX3xX5fxX2f2xXdxX3xX1xXb3xX4xXb6xX3xX4xX6xXf0xX3xX5fx15010xX15xX23xX3xX6dxX18xX3xX4xX36axX4xX3xX4xX29fxX3xX7x1bae4xX3xX23xXdxX36axXf0xX3xX4cx17849xX4xX3xX10dxX1xX36axX4xX3xX4xXb9xX3xXexX26xX27xX28xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX31xX31xX33xX3xXexX7cxXf0xX15xX23xX3xX4xX2a2xX3xX15xXfbx1663exX4xX2d5xX3xX68xX2a2xX15xX23xX3xXbxX1xX106xX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX10dxX1xX26xX3xX6dxXc6xX4xX3xXexX26xX27xX28xX15xX3xX7xXdxX15xX1xXb6xX3xX1exX12axX3xX5fxX29fxX15xX3xX6dxX344xX3xX5fxX94xX15xX23xX3xX10dx1d020xX3xX4cxXc6xX3xXexX26xX27xX28xX15xX3xX15xX94xX1exX3xX35xX36xX2xX36xX142xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXf0xX4cxX27xXaxX12xX13xXa0xX3xX50xX51xX52xX54xXcxX3xX4x19a99xX15xX23xX3xX4xX1xXf0xX3xX68xXdxX6axXexXb6xX3xX5fxX28xX3xXexX1xX26xX287xX15xX3xXexXdxX90xX15xX3xXexX7cxXf0xX15xX23xX3xXexX7cxX6xX3xX4xX2fdxX26xX3xXexX1xXdcxX15xX23xX3xXexXdxX15xXb6xX3xX4xX26xXf7xX15xX3xX58xX33xX1xX5bxX15xX23xX3xX5fxXdxX61xX26xX3xX4xX65xX15xX3xX68xXdxX6axXexX3xX6dxX61xX3xXexX26xX27xX28xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX31xX31xX33xX3xX15xX94xX1exX3xX35xX36xX2xX36xX9bxX3xX5fxX94xX15xX23xX3xXexX2a2xXdxX3xX4xX36axX4xX3xXexX7cxXfbxXc2xX15xX23xX3xXexX7cxX26xX15xX23xX3xXfbxX29fxX15xX23xX3xX6dxX18xX3xXexX7cxXfbxXc2xX15xX23xX3xX5fxX344xX6xX3xXbxX1xXfbxX29fxX15xX23xX3xXexX1xX10xXf0xX3xXexX1xX2fdxX3xXexXc6xX3xXex1a3b0xX3xXexX7cxXfbxXc2xX15xX23xX3xXcxX7cxX26xX15xX23xX3xX4xX82xXbxX3xX5fxX6axX15xX3xXexX7cxXfbxXc2xX15xX23xX3xX31xX6xXf0xX3xX5fxX393xX15xX23xX3xX6dxX18xX3xXexX7cxXfbxXc2xX15xX23xX3xX54xX2f2xXdxX3xX1xXb3xX4xXb6xX3xX5fx19d8axX15xX23xX3xXexX1xXc2xXdxX3xXacxX26xX27xX3xX5fxX344xX15xX1xX3xX5xX2f2xXdxX3xX1exX12axX3xXexX7cxXfbxXc2xX15xX23xX3xXexX1xX10xXf0xX3xX4xX82xX26xX3xXexX7cx12ba6xX4xX3xX1exX3d0xXdxX3xX6dxX18xX3xX7x1857bxXbxX3xX15exX6axXbxX3xX4xX36axX4xX3xXexX7cxXfbxXc2xX15xX23xX3xXexX1xX10xXf0xX3xX6dxX65xX15xX3x105d8xX5xXbxX1xX6xX68xX10xXexX3xX56xX3xX573xX13xX31xX142xX3x1868dxX287xXbxX3x19975xX1xXfbxX29fxX15xX23xX0xX3axXbxX12


Các tin đã đưa

Táo bón ở trẻ dùng thuốc gì?

Táo bón ở trẻ dùng thuốc gì?
2010-03-19 04:10:05

(SK&ĐS) - Táo bón là một bệnh ít gặp hơn so với bệnh tiêu chảy ở trẻ em nhưng cũng gây ra không ít khó khăn cho những bà mẹ trẻ còn thiếu kinh nghiệm nuôi em bé. Táo bón...

Nấm móng, dùng thuốc gì?

Nấm móng, dùng thuốc gì?
2010-03-19 04:09:47

(SK&ĐS) _ Tôi năm nay 35 tuổi, sức khỏe bình thường. Thời gian gần đây móng chân của tôi có hiện tượng khô và gãy, đi khám được chẩn đoán bị nấm móng. Bác sĩ chỉ định cho...

Đừng chủ quan khi bị viêm đường tiết niệu

Đừng chủ quan khi bị viêm đường tiết niệu
2010-03-19 04:09:33

(SK&ĐS) - Nếu bạn thấy nước tiểu có màu khác, đi tiểu khó, tiểu rắt, bụng ậm ạch khó chịu thì đừng chủ quan, rất có thể bạn đã bị viêm đường tiết niệu. Nếu bạn là phụ nữ...

Viêm gan mạn: Âm thầm mà nguy hiểm

Viêm gan mạn: Âm thầm mà nguy hiểm
2010-03-19 04:09:15

(SK&ĐS) - Viêm gan mạn (VGM) là biểu hiện của nhiều loại tổn thương gan do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó viêm và hoại tử tế bào gan kéo dài trên 6 tháng. Thể nhẹ là...

Yêu cầu cao, quyết tâm cao

Yêu cầu cao, quyết tâm cao
2010-03-18 09:26:56

(QĐND) - Mới tháng Ba, nhưng tiết trời nắng nóng khó chịu, báo hiệu một mùa hè khắc nghiệt hơn mọi năm sẽ đến trên vùng đất Đông Hà, Cam Lộ (Quảng Trị). Điều kiện thời tiết...

Trao quyền chủ động về phía học sinh

Trao quyền chủ động về phía học sinh
2010-03-18 09:11:30

(GD&TĐ) - Ngày 16/3, đoàn công tác của Bộ Giáo dục – Đào tạo đã về Hải Dương kiểm tra, đánh giá kết quả và tiến bộ của các trường sau 2 năm triển khai thực hiện 5 nội dung...

Bí quyết giữ vóc dáng ở phụ nữ U50

Bí quyết giữ vóc dáng ở phụ nữ U50
2010-03-18 09:07:57

(SK&ĐS) - Khi ở tuổi trung niên phụ nữ thường có xu hướng tăng cân. Cùng với những thay đổi về sức khỏe và tinh thần khi bước vào tuổi mãn kinh, hầu hết phụ nữ đều thay đổi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết